ADS-B station

Monday, September 27, 2021

Flights report (2021-09-27)

 • statistics spanning 21 hr 2 min, from Sun 26 06:55:28 local time
 • 59 flights spotted (one every 21.3 minutes)
 • speeds ranging from 333 to 812 km/h
 • altitudes ranging from 2346 to 11894 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-09-27
 03:57:56
PGT43X
Sunturk
40º44'6.8"N, 14º20'45.1"E1127790º766
2021-09-27
 02:19:02
MAC438
Arabia Maroc
40º44'2.3"N, 14º21'36.0"E11277269º683
2021-09-27
 00:36:01
VOE2YP
Volotea
40º33'40.1"N, 14º16'32.9"E11597276º671
2021-09-27
 00:31:40
THY6215
Turkish
40º44'9.1"N, 14º20'45.0"E1127790º803
2021-09-27
 00:20:56
RYR7BN
Ryanair
40º49'6.1"N, 14º20'6.0"E10972321º693
2021-09-26
 23:32:58
RYR98TR
Ryanair
40º42'57.7"N, 14º21'40.9"E10934143º698
2021-09-26
 23:04:19
AZA894
Alitalia
40º38'18.6"N, 14º18'19.8"E10957118º727
2021-09-26
 23:03:08
WZZ6708
Wizzair
40º48'24.0"N, 14º24'5.4"E305531º532
2021-09-26
 22:48:31
RYR9SQ
Ryanair
40º50'54.8"N, 14º20'54.2"E10660144º738
2021-09-26
 22:43:34
WZZ9292
Wizzair
40º50'54.8"N, 14º25'23.8"E10980324º711
2021-09-26
 22:30:14
ELY384
El Al
40º39'47.8"N, 14º20'52.2"E10538119º746
2021-09-26
 22:14:05
EJU59CL
Alpine
40º43'52.7"N, 14º33'23.2"E2385408
2021-09-26
 22:11:23
UAE9969
Emirates
40º43'55.5"N, 14º22'45.1"E1127790º806
2021-09-26
 22:09:01
VOE17VV
Volotea
40º43'35.7"N, 14º23'25.8"E279664º450
2021-09-26
 21:51:55
EJU627D
Alpine
40º44'13.6"N, 14º18'41.9"E11285141º720
2021-09-26
 21:50:09
MAC437
Arabia Maroc
40º42'51.3"N, 14º20'31.2"E1067590º761
2021-09-26
 20:47:55
EJU82PD
Alpine
40º42'15.8"N, 14º24'36.5"E329125º495
2021-09-26
 20:44:01
RYR6VX
Ryanair
40º45'21.8"N, 14º21'40.1"E11582324º701
2021-09-26
 18:57:27
JFA95E
Mosquito
40º49'35.2"N, 14º24'6.3"E7924276º421
2021-09-26
 18:10:25
BLA8PB
All Charter
40º43'49.5"N, 14º26'36.0"E331425º539
2021-09-26
 17:39:47
UAE256
Emirates
40º50'21.4"N, 14º18'48.3"E1127792º812
2021-09-26
 17:18:40
ABG7511
Abakan-avia
40º42'12.3"N, 14º25'51.4"E10668199º716
2021-09-26
 17:13:50
UAE142
Emirates
40º44'39.3"N, 14º18'59.0"E1127790º807
2021-09-26
 17:10:39
RYR3SM
Ryanair
40º45'39.9"N, 14º25'11.2"E11582325º695
2021-09-26
 16:50:51
SSR42140º38'8.4"N, 14º23'52.1"E502940º621
2021-09-26
 16:21:08
RYR8609
Ryanair
40º48'38.7"N, 14º23'36.4"E10972327º690
2021-09-26
 16:14:04
PGT18G
Sunturk
40º43'56.6"N, 14º18'27.8"E1126990º749
2021-09-26
 16:07:42
RYR45FZ
Ryanair
40º43'0.9"N, 14º16'32.7"E11277178º695
2021-09-26
 16:01:34
RYR899
Ryanair
40º39'39.9"N, 14º18'47.8"E11582348º714
2021-09-26
 15:38:56
RYR8FF
Ryanair
40º39'38.9"N, 14º25'16.9"E507440º529
2021-09-26
 15:31:23
THY2JY
Turkish
40º50'5.7"N, 14º22'32.1"E11582273º708
2021-09-26
 15:16:46
RYR5JK
Ryanair
40º45'11.7"N, 14º18'9.5"E11277140º748
2021-09-26
 15:03:06
VOE15TK
Volotea
40º45'6.7"N, 14º35'42.3"E429031º561
2021-09-26
 14:22:18
THY6215
Turkish
40º39'6.1"N, 14º19'49.5"E10972270º732
2021-09-26
 14:17:35
VOE18TX
Volotea
40º43'11.2"N, 14º33'33.7"E2362362
2021-09-26
 14:16:24
THY5GL
Turkish
40º39'1.0"N, 14º23'29.9"E10363270º692
2021-09-26
 13:47:45
RYR8WK
Ryanair
40º49'27.2"N, 14º23'32.4"E11582327º700
2021-09-26
 13:24:53
FDB1682
Skydubai
40º43'38.4"N, 14º21'48.1"E234693º486
2021-09-26
 12:37:45
RYR322F
Ryanair
40º44'35.5"N, 14º27'33.0"E345193º553
2021-09-26
 12:36:06
RYR2286
Ryanair
40º41'11.8"N, 14º26'43.7"E5143329º563
2021-09-26
 12:31:58
EJU43TU
Alpine
40º39'2.5"N, 14º24'30.8"E280431º434
2021-09-26
 12:14:04
VOE1VN
Volotea
40º43'54.0"N, 14º15'25.9"E11277172º735
2021-09-26
 12:09:13
EJU95DA
Alpine
40º39'54.7"N, 14º29'22.6"E238524º466
2021-09-26
 12:07:49
RYR8BP
Ryanair
40º36'25.2"N, 14º24'30.4"E11582708
2021-09-26
 12:01:13
EJU4847
Alpine
40º44'9.3"N, 14º30'58.4"E367293º577
2021-09-26
 11:48:29
PGT18T
Sunturk
40º39'13.2"N, 14º23'28.6"E10980270º688
2021-09-26
 11:30:20
RYR7168
Ryanair
40º43'47.4"N, 14º22'33.5"E422157º487
2021-09-26
 11:07:00
CNV6426
Convoy
40º42'43.0"N, 14º31'49.2"E236217º333
2021-09-26
 10:52:24
RYR9PG
Ryanair
40º43'23.7"N, 14º34'8.7"E2682356º399
2021-09-26
 10:41:19
THY2HB
Turkish
40º41'47.2"N, 14º25'27.0"E303290º498
2021-09-26
 10:10:34
DLH1906
Lufthansa
40º50'26.1"N, 14º19'46.5"E11277178º714
2021-09-26
 08:08:55
THY6LT
Turkish
40º38'50.6"N, 14º22'41.4"E10363270º666
2021-09-26
 08:05:36
AZA1179
Alitalia
40º39'29.5"N, 14º21'25.9"E11894140º730
2021-09-26
 08:02:18
THY52T
Turkish
40º39'12.2"N, 14º20'49.3"E11582270º724
2021-09-26
 07:55:21
LGL27L
Luxair
40º49'14.8"N, 14º18'15.1"E11277142º730
2021-09-26
 07:27:10
AZA2AF
Alitalia
40º36'36.6"N, 14º20'12.2"E10363339º675
2021-09-26
 07:18:20
EJU763L
Alpine
40º38'2.6"N, 14º21'55.9"E11887141º716
2021-09-26
 06:55:28
RYR4133
Ryanair
40º38'19.0"N, 14º22'52.4"E11407141º735

Sunday, September 26, 2021

Flights report (2021-09-26)

 • statistics spanning 23 hr 39 min, from Sat 25 07:14:43 local time
 • 79 flights spotted (one every 17.9 minutes)
 • speeds ranging from 354 to 822 km/h
 • altitudes ranging from 2369 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-09-26
 06:54:39
RYR4133
Ryanair
40º43'29.5"N, 14º17'31.0"E11887141º730
2021-09-26
 06:13:09
RYR8757
Ryanair
40º49'48.0"N, 14º23'21.6"E11582330º685
2021-09-26
 06:01:57
MNB547
Black Sea
40º46'36.3"N, 14º25'55.8"E1005891º788
2021-09-26
 05:47:26
THY6277
Turkish
40º50'51.3"N, 14º23'14.2"E10965273º703
2021-09-26
 05:39:40
SLJ901
Silkair
40º43'21.5"N, 14º26'22.2"E2979202º482
2021-09-26
 03:29:03
ETH702
Ethiopian
40º39'25.3"N, 14º20'32.4"E11597310º729
2021-09-26
 00:08:53
GEL80340º50'12.9"N, 14º24'32.1"E10370273º745
2021-09-25
 22:58:24
UZB3547
Uzbek
40º50'0.3"N, 14º23'13.5"E10355273º703
2021-09-25
 22:14:34
AMC377
Air Malta
40º51'39.4"N, 14º17'36.2"E11277188º732
2021-09-25
 21:59:21
RYR98TR
Ryanair
40º38'7.1"N, 14º20'27.1"E11277139º719
2021-09-25
 21:48:02
WZZ4
Wizzair
40º43'18.1"N, 14º17'32.9"E10058141º740
2021-09-25
 21:28:28
VOE15TK
Volotea
40º40'38.0"N, 14º29'1.1"E236928º389
2021-09-25
 21:21:16
AUA9412
Austrian
40º48'51.3"N, 14º26'5.7"E326829º469
2021-09-25
 20:55:42
RYR9SQ
Ryanair
40º43'36.7"N, 14º19'51.7"E11277141º732
2021-09-25
 20:34:42
JSY258D40º44'21.3"N, 14º27'33.6"E3032112º453
2021-09-25
 20:20:41
RYR4VZ
Ryanair
40º46'20.1"N, 14º24'17.1"E300928º465
2021-09-25
 20:11:29
AZA1185
Alitalia
40º44'53.6"N, 14º18'22.9"E10660142º735
2021-09-25
 19:52:16
RRR6679
Ascot
40º37'22.1"N, 14º21'23.4"E10980310º664
2021-09-25
 19:49:05
RYR3TM
Ryanair
40º39'42.0"N, 14º23'9.3"E1097226º708
2021-09-25
 19:34:07
AZA1ZV
Alitalia
40º47'44.7"N, 14º25'3.8"E9144304º738
2021-09-25
 19:32:28
QTR28UN
Qatari
40º48'14.4"N, 14º19'37.9"E1066891º804
2021-09-25
 19:19:16
RYR7BW
Ryanair
40º38'37.6"N, 14º22'4.1"E11582324º688
2021-09-25
 18:47:05
RYR90LV
Ryanair
40º42'26.8"N, 14º23'33.9"E1032591º708
2021-09-25
 18:20:55
RYR6975
Ryanair
40º37'56.7"N, 14º21'43.2"E11582275º675
2021-09-25
 18:14:26
DLH7AC
Lufthansa
40º49'26.1"N, 14º23'52.8"E10965326º682
2021-09-25
 17:45:33
AMC539
Air Malta
40º43'15.9"N, 14º17'9.8"E11277189º730
2021-09-25
 17:37:03
RYR76GB
Ryanair
40º44'3.2"N, 14º19'13.7"E11887142º758
2021-09-25
 17:18:40
RYR2HR
Ryanair
40º40'36.2"N, 14º25'33.0"E361193º550
2021-09-25
 17:16:26
TJB60140º40'48.8"N, 14º25'33.7"E294840º457
2021-09-25
 16:47:18
RYR4VH
Ryanair
40º36'16.3"N, 14º24'43.1"E11582327º677
2021-09-25
 16:20:33
DLH4RW
Lufthansa
40º47'43.0"N, 14º21'24.0"E10668146º738
2021-09-25
 15:58:59
NJE647W
Fraction
40º43'32.7"N, 14º14'28.5"E12496188º663
2021-09-25
 15:47:47
WZZ8431
Wizzair
40º38'26.0"N, 14º23'23.2"E3261145º547
2021-09-25
 15:42:57
THY8DM
Turkish
40º35'34.2"N, 14º25'7.7"E1127788º764
2021-09-25
 15:25:16
SLJ301
Silkair
40º40'38.0"N, 14º26'16.7"E303240º516
2021-09-25
 15:10:46
TVS2701
Skytravel
40º43'58.3"N, 14º24'29.0"E311628º460
2021-09-25
 15:00:09
VOE18TX
Volotea
40º43'17.4"N, 14º34'3.8"E2369357º354
2021-09-25
 14:54:30
RYR40PM
Ryanair
40º45'33.0"N, 14º26'30.1"E345994º547
2021-09-25
 14:53:40
VLG3356
Vueling
40º43'15.9"N, 14º17'25.4"E11330110º759
2021-09-25
 14:51:54
RYR4028
Ryanair
40º44'41.2"N, 14º22'7.2"E11582322º688
2021-09-25
 14:33:30
THY5GL
Turkish
40º46'48.2"N, 14º23'36.1"E10363268º692
2021-09-25
 14:28:26
UAE9969
Emirates
40º44'21.5"N, 14º21'54.8"E1127790º807
2021-09-25
 14:26:54
NOS636
Moonflower
40º44'24.1"N, 14º18'52.4"E11879142º793
2021-09-25
 14:19:43
THY8QA
Turkish
40º36'21.3"N, 14º23'40.0"E1188788º770
2021-09-25
 14:07:13
RYR9SD
Ryanair
40º38'17.6"N, 14º18'25.4"E11407339º667
2021-09-25
 14:00:09
EDW385
Edelweiss
40º39'17.1"N, 14º19'29.7"E10607322º679
2021-09-25
 13:58:15
RYR8UT
Ryanair
40º42'56.5"N, 14º23'32.6"E11277200º720
2021-09-25
 13:40:48
KFE81240º38'28.8"N, 14º24'2.5"E537286º613
2021-09-25
 13:33:37
EJU4864
Alpine
40º38'27.5"N, 14º29'34.8"E413732º540
2021-09-25
 13:24:53
RYR3648
Ryanair
40º37'7.6"N, 14º21'29.9"E1158226º692
2021-09-25
 13:17:28
RYR54AQ
Ryanair
40º39'53.5"N, 14º20'37.3"E10668140º729
2021-09-25
 12:54:21
EJU464C
Alpine
40º50'15.6"N, 14º18'35.7"E11277143º745
2021-09-25
 12:39:02
RYR6RU
Ryanair
40º43'3.5"N, 14º17'40.0"E11277143º762
2021-09-25
 12:22:03
THY800
Turkish
40º42'32.5"N, 14º23'2.3"E1188791º820
2021-09-25
 12:20:24
ADN16E
Aerodienst
40º43'40.4"N, 14º19'13.7"E10668140º756
2021-09-25
 12:09:26
EDW384C
Edelweiss
40º40'27.5"N, 14º23'51.7"E11056143º761
2021-09-25
 11:41:16
EJU57NT
Alpine
40º47'25.6"N, 14º27'0.0"E3314201º523
2021-09-25
 11:23:21
AAL52
American
40º42'32.2"N, 14º18'0.0"E11887119º822
2021-09-25
 11:15:27
WZZ1AD
Wizzair
40º38'23.3"N, 14º19'8.3"E10972348º664
2021-09-25
 10:54:14
THY2HB
Turkish
40º41'57.0"N, 14º26'50.3"E328489º508
2021-09-25
 10:42:41
WZZ2002
Wizzair
40º45'42.7"N, 14º26'42.3"E320040º508
2021-09-25
 10:30:39
THY6351
Turkish
40º51'32.5"N, 14º22'34.2"E11582273º708
2021-09-25
 09:58:28
THY3PC
Turkish
40º49'20.9"N, 14º24'11.9"E11582268º688
2021-09-25
 09:49:17
RYR59FL
Ryanair
40º42'38.4"N, 14º22'55.3"E11346142º719
2021-09-25
 09:39:43
RYR1327
Ryanair
40º48'54.1"N, 14º23'28.6"E332932º505
2021-09-25
 09:33:50
EWG8TU
Eurowings
40º49'13.9"N, 14º21'49.0"E10668146º756
2021-09-25
 09:29:14
WZZ1483
Wizzair
40º46'55.8"N, 14º24'45.6"E317728º474
2021-09-25
 09:13:05
EJU65MG
Alpine
40º45'57.2"N, 14º25'18.5"E316295º510
2021-09-25
 09:09:54
RYR8WK
Ryanair
40º48'47.0"N, 14º23'29.3"E11582327º672
2021-09-25
 08:48:19
THY1LV
Turkish
40º52'1.9"N, 14º22'21.8"E12192273º711
2021-09-25
 08:10:57
AZA1179
Alitalia
40º44'13.1"N, 14º19'59.7"E10660143º741
2021-09-25
 08:10:08
THY52T
Turkish
40º50'28.0"N, 14º24'15.0"E11582268º709
2021-09-25
 07:49:58
WZZ3138
Wizzair
40º59'45.7"N, 14º11'0.2"E10965345º704
2021-09-25
 07:47:15
RYR579
Ryanair
40º49'33.9"N, 14º17'14.4"E1219284º738
2021-09-25
 07:46:40
WZZ102H
Wizzair
40º40'51.3"N, 14º25'35.7"E329188º545
2021-09-25
 07:44:33
WZZ1144
Wizzair
40º36'9.4"N, 14º21'14.2"E11277108º733
2021-09-25
 07:27:55
EJU763L
Alpine
40º50'1.0"N, 14º19'19.9"E10668150º745
2021-09-25
 07:26:59
RYR2EB
Ryanair
40º51'42.5"N, 14º23'7.1"E11277145º754
2021-09-25
 07:14:43
RYR70EM
Ryanair
40º52'24.5"N, 14º22'55.9"E10668144º719

Saturday, September 25, 2021

Flights report (2021-09-25)

 • statistics spanning 23 hr 38 min, from Fri 24 07:02:07 local time
 • 64 flights spotted (one every 22.1 minutes)
 • speeds ranging from 392 to 766 km/h
 • altitudes ranging from 2072 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-09-25
 06:40:53
RYR3JT
Ryanair
40º48'54.6"N, 14º24'48.8"E10972326º680
2021-09-25
 03:59:10
PGT43X
Sunturk
40º39'26.8"N, 14º22'24.0"E1127789º749
2021-09-25
 01:59:38
MAC438
Arabia Maroc
40º39'0.0"N, 14º22'27.9"E10995270º714
2021-09-24
 23:28:10
EJU59CL
Alpine
40º43'20.8"N, 14º33'41.1"E2385392
2021-09-24
 23:01:04
RYR7BN
Ryanair
40º41'3.0"N, 14º23'26.3"E11582326º698
2021-09-24
 22:16:03
THY6385
Turkish
40º36'31.2"N, 14º24'24.9"E12192271º740
2021-09-24
 21:31:29
VOE15TK
Volotea
40º40'33.8"N, 14º29'4.1"E238528º420
2021-09-24
 21:27:29
RYR47BH
Ryanair
40º38'26.3"N, 14º19'8.3"E11582349º696
2021-09-24
 21:24:11
EJU627D
Alpine
40º50'50.3"N, 14º18'38.2"E11277150º725
2021-09-24
 21:20:53
RYR9SQ
Ryanair
40º50'56.8"N, 14º21'9.7"E11887146º743
2021-09-24
 21:09:55
RYR98TR
Ryanair
40º44'38.1"N, 14º17'8.5"E11277142º719
2021-09-24
 21:07:33
RYR6VX
Ryanair
40º38'22.7"N, 14º17'58.6"E11582323º693
2021-09-24
 21:06:36
VLG82WM
Vueling
40º45'21.8"N, 14º25'23.6"E342973º547
2021-09-24
 21:04:50
PGT651
Sunturk
40º39'6.9"N, 14º22'33.5"E11582270º701
2021-09-24
 20:47:59
THY1MH
Turkish
40º44'54.0"N, 14º23'53.7"E1005885º737
2021-09-24
 20:44:34
AZV780840º50'58.6"N, 14º21'9.0"E853436º745
2021-09-24
 20:35:15
THY45M
Turkish
40º38'33.5"N, 14º20'52.4"E1005884º725
2021-09-24
 20:19:14
THY6BA
Turkish
40º43'24.0"N, 14º19'4.7"E1066891º740
2021-09-24
 19:37:37
THY9KY
Turkish
40º44'27.1"N, 14º26'26.6"E294893º500
2021-09-24
 19:29:08
RYR70EM
Ryanair
40º51'28.8"N, 14º20'16.6"E11277146º724
2021-09-24
 18:55:04
EJU95DA
Alpine
40º40'10.2"N, 14º28'48.5"E265927º437
2021-09-24
 18:50:07
RYR26LM
Ryanair
40º50'29.8"N, 14º22'29.1"E11582327º695
2021-09-24
 18:30:33
WZZ1056
Wizzair
40º45'48.8"N, 14º26'6.5"E275896º489
2021-09-24
 18:17:49
BLA8PB
All Charter
40º46'57.0"N, 14º23'8.1"E316931º471
2021-09-24
 18:10:58
WZZ1AD
Wizzair
40º47'38.3"N, 14º24'40.7"E10980347º701
2021-09-24
 17:41:23
PGT1100
Sunturk
40º47'31.3"N, 14º22'9.0"E1157491º725
2021-09-24
 17:17:28
RYR6513
Ryanair
40º50'57.8"N, 14º20'38.5"E11277143º724
2021-09-24
 16:47:10
RYR5JK
Ryanair
40º44'5.7"N, 14º20'37.7"E11277143º714
2021-09-24
 16:17:27
NJE708L
Fraction
40º43'2.2"N, 14º24'48.6"E12496181º737
2021-09-24
 16:12:37
PGT18G
Sunturk
40º43'33.7"N, 14º17'53.5"E1128590º735
2021-09-24
 15:45:17
AEO1
Aero Occidente
40º38'10.9"N, 14º23'25.2"E10972279º701
2021-09-24
 15:40:05
THY2JY
Turkish
40º50'22.8"N, 14º23'35.7"E10363273º719
2021-09-24
 14:44:55
IBE3046
Iberia
40º50'12.0"N, 14º21'47.5"E992884º766
2021-09-24
 14:34:47
THY8QA
Turkish
40º43'21.7"N, 14º19'19.0"E1188790º745
2021-09-24
 14:15:28
RYR4554
Ryanair
40º40'56.8"N, 14º20'36.6"E312488º502
2021-09-24
 14:15:28
RHH09340º39'5.0"N, 14º20'37.5"E12184270º714
2021-09-24
 13:34:55
EZS48MZ
Topswiss
40º43'15.7"N, 14º21'53.5"E11277141º714
2021-09-24
 13:27:22
THY1DP
Turkish
40º50'14.3"N, 14º17'52.4"E10972272º719
2021-09-24
 13:08:17
RYR5RW
Ryanair
40º42'59.4"N, 14º21'0.1"E11582319º708
2021-09-24
 13:07:13
TUX1730
Tulpa
40º43'45.1"N, 14º35'47.9"E327629º455
2021-09-24
 12:57:19
TCGHP
Africargo
40º50'8.4"N, 14º22'43.8"E10972273º683
2021-09-24
 12:53:54
IJM566
Jet Management
40º48'53.9"N, 14º25'29.7"E384029º611
2021-09-24
 12:32:13
RYR54AQ
Ryanair
40º42'49.0"N, 14º17'49.4"E11277141º703
2021-09-24
 12:25:08
RYR8FF
Ryanair
40º37'5.7"N, 14º28'43.6"E390932º561
2021-09-24
 11:51:11
PGT65V
Sunturk
40º50'19.6"N, 14º19'55.7"E10965273º708
2021-09-24
 11:45:03
N146QS40º45'59.6"N, 14º24'6.4"E4495151º626
2021-09-24
 11:40:41
VLG6613
Vueling
40º50'30.5"N, 14º22'37.0"E11186273º709
2021-09-24
 11:38:05
EJU763L
Alpine
40º44'23.0"N, 14º19'35.9"E11277143º700
2021-09-24
 11:35:58
PGT18T
Sunturk
40º45'22.1"N, 14º25'43.6"E10965268º709
2021-09-24
 11:28:39
WZZ4
Wizzair
40º43'56.3"N, 14º20'29.2"E10668143º711
2021-09-24
 11:09:26
ENF04
** P180
40º40'54.2"N, 14º27'12.3"E2072130º455
2021-09-24
 11:00:22
RYR8XZ
Ryanair
40º38'47.5"N, 14º19'2.5"E11582349º712
2021-09-24
 10:50:06
RYR7BW
Ryanair
40º36'28.2"N, 14º21'9.7"E11582323º703
2021-09-24
 10:31:43
RYR1695
Ryanair
40º41'35.5"N, 14º23'46.9"E9966142º674
2021-09-24
 10:31:22
RYR3752
Ryanair
40º38'39.6"N, 14º27'26.1"E3893237º545
2021-09-24
 09:33:08
RYR18DZ
Ryanair
40º39'4.0"N, 14º24'39.3"E325339º413
2021-09-24
 09:10:09
RYR76GB
Ryanair
40º44'22.0"N, 14º20'29.5"E11277143º709
2021-09-24
 09:07:05
RYR8WK
Ryanair
40º41'15.9"N, 14º23'8.8"E11582322º701
2021-09-24
 08:47:16
RYR4FW
Ryanair
40º45'18.4"N, 14º25'41.1"E10363318º663
2021-09-24
 08:41:08
THY1LV
Turkish
40º50'54.4"N, 14º22'4.3"E12192273º738
2021-09-24
 08:06:36
AZA1179
Alitalia
40º39'9.4"N, 14º21'15.5"E10058143º729
2021-09-24
 07:32:18
RYR2EB
Ryanair
40º52'7.0"N, 14º18'0.2"E11277145º719
2021-09-24
 07:27:56
WZZ9030
Wizzair
40º46'46.3"N, 14º26'5.0"E2872260º463
2021-09-24
 07:02:07
VOE18ST
Volotea
40º46'0.2"N, 14º27'31.7"E4480184º455

Friday, September 24, 2021

Flights report (2021-09-24)

 • statistics spanning 23 hr 20 min, from Thu 23 07:23:22 local time
 • 61 flights spotted (one every 22.9 minutes)
 • speeds ranging from 170 to 817 km/h
 • altitudes ranging from 182 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-09-24
 06:43:30
CPI241
Aircai
40º50'0.0"N, 14º21'16.2"E10652121º695
2021-09-24
 06:33:07
RYR899
Ryanair
40º50'20.3"N, 14º23'42.0"E11582347º700
2021-09-24
 05:41:52
QQE184
Qatar Executive
40º50'3.0"N, 14º21'36.2"E13106304º774
2021-09-24
 05:30:04
VLG546K
Vueling
40º52'36.2"N, 14º22'6.4"E11887121º717
2021-09-24
 03:48:42
THY6418
Turkish
40º41'59.5"N, 14º24'39.8"E1066090º754
2021-09-24
 03:38:55
AFR669
Airfrans
40º48'15.4"N, 14º20'1.8"E11582317º749
2021-09-24
 02:30:40
ELY001
El Al
40º50'9.4"N, 14º19'47.9"E10972304º783
2021-09-24
 02:18:10
ELY027
El Al
40º47'7.2"N, 14º21'16.9"E10965304º782
2021-09-24
 01:56:15
MSA95S
Airmerci
40º42'17.1"N, 14º24'33.7"E9639144º714
2021-09-23
 23:03:14
RYR7BN
Ryanair
40º36'32.2"N, 14º25'32.1"E11582322º704
2021-09-23
 21:33:34
RYR9SQ
Ryanair
40º42'47.4"N, 14º20'27.7"E11277146º711
2021-09-23
 21:09:11
TAR643
Tunair
40º34'28.1"N, 14º23'5.5"E11894222º717
2021-09-23
 21:04:49
THY6417
Turkish
40º39'3.3"N, 14º23'12.1"E9753270º764
2021-09-23
 20:59:38
RYR47BH
Ryanair
40º37'31.3"N, 14º23'35.0"E11582348º708
2021-09-23
 20:56:48
PGT651
Sunturk
40º42'49.5"N, 14º23'29.9"E11582269º719
2021-09-23
 20:30:04
RYR98TR
Ryanair
40º37'48.3"N, 14º22'34.6"E11277144º701
2021-09-23
 20:20:45
THY8TA
Turkish
40º51'31.5"N, 14º20'25.9"E1158287º738
2021-09-23
 20:10:02
MSA93S
Airmerci
40º42'13.6"N, 14º23'53.9"E10043142º711
2021-09-23
 19:58:57
EJU39DN
Alpine
40º45'47.8"N, 14º28'1.8"E3916181º584
2021-09-23
 19:53:17
EJU4865
Alpine
40º46'9.1"N, 14º26'23.7"E3787201º593
2021-09-23
 19:22:32
THY6381
Turkish
40º50'36.2"N, 14º22'3.8"E10972273º746
2021-09-23
 19:05:05
VOE1DX
Volotea
40º46'28.2"N, 14º26'39.8"E3680200º595
2021-09-23
 18:58:00
AZA1185
Alitalia
40º43'25.0"N, 14º18'42.1"E11277142º703
2021-09-23
 18:25:07
ICFAM40º43'48.0"N, 14º28'46.6"E182239º170
2021-09-23
 17:55:46
THY4HD
Turkish
40º38'26.9"N, 14º28'45.2"E2865277º469
2021-09-23
 17:42:06
RYR4133
Ryanair
40º36'11.6"N, 14º22'22.0"E11277142º696
2021-09-23
 17:24:18
WZZ1AD
Wizzair
40º47'12.6"N, 14º25'1.3"E10980347º706
2021-09-23
 17:11:42
RYR5647
Ryanair
40º50'18.6"N, 14º22'6.4"E11887267º709
2021-09-23
 16:03:35
DLH2KX
Lufthansa
40º50'19.1"N, 14º17'44.5"E11887189º714
2021-09-23
 15:38:00
THY2JY
Turkish
40º50'11.0"N, 14º24'58.2"E10370273º719
2021-09-23
 15:33:52
P4SKN40º51'34.9"N, 14º17'54.6"E1188792º761
2021-09-23
 15:20:04
VOE18ST
Volotea
40º43'57.4"N, 14º32'35.3"E4008211º558
2021-09-23
 15:06:17
EJU69GP
Alpine
40º37'34.6"N, 14º28'5.2"E3832281º597
2021-09-23
 14:57:48
RYR6JV
Ryanair
40º35'43.4"N, 14º24'51.0"E11635258º737
2021-09-23
 14:37:24
RYR3245
Ryanair
40º38'44.6"N, 14º28'54.2"E3169282º508
2021-09-23
 14:31:02
TCNEO
Transcon
40º41'12.8"N, 14º28'21.1"E2705272º513
2021-09-23
 14:08:03
THY5GL
Turkish
40º39'2.5"N, 14º20'43.4"E11582270º759
2021-09-23
 13:52:29
RHH08840º39'37.4"N, 14º23'48.2"E12192270º719
2021-09-23
 13:50:57
RHH08640º38'57.7"N, 14º17'23.2"E13106270º706
2021-09-23
 13:37:17
AMC307
Air Malta
40º50'47.4"N, 14º18'58.1"E11269189º737
2021-09-23
 13:30:12
THY2HL
Turkish
40º48'51.6"N, 14º24'31.0"E1007392º712
2021-09-23
 13:14:46
RYR26LM
Ryanair
40º48'31.7"N, 14º24'4.5"E11582327º703
2021-09-23
 13:05:13
RYR3SM
Ryanair
40º45'8.9"N, 14º24'39.3"E11582326º704
2021-09-23
 13:04:51
RYR59FL
Ryanair
40º43'25.3"N, 14º18'39.0"E11887140º696
2021-09-23
 12:42:28
RYR90LV
Ryanair
40º43'42.4"N, 14º18'35.9"E1043192º669
2021-09-23
 12:42:21
THY8YL
Turkish
40º39'4.6"N, 14º18'55.9"E11582270º729
2021-09-23
 12:35:02
DLH1907
Lufthansa
40º34'18.1"N, 14º17'27.7"E10972344º711
2021-09-23
 11:30:55
QQE237
Qatar Executive
40º51'30.5"N, 14º20'48.1"E13716135º817
2021-09-23
 11:25:23
RYR6513
Ryanair
40º50'36.7"N, 14º18'53.1"E11277150º720
2021-09-23
 11:06:03
NAX8922
Nor Shuttle
40º43'6.7"N, 14º25'12.1"E12496178º720
2021-09-23
 10:30:13
AZA720
Alitalia
40º38'34.2"N, 14º17'14.6"E1182689º696
2021-09-23
 10:20:33
DLH1906
Lufthansa
40º45'22.3"N, 14º21'42.7"E11285178º738
2021-09-23
 09:45:31
IECRX40º44'55.1"N, 14º28'16.4"E381280º172
2021-09-23
 08:46:28
THY1LV
Turkish
40º50'12.3"N, 14º23'53.2"E10378273º735
2021-09-23
 08:27:29
RYR54AQ
Ryanair
40º43'7.4"N, 14º18'9.9"E11277140º709
2021-09-23
 08:03:13
AZA1179
Alitalia
40º43'48.9"N, 14º21'43.2"E11277142º719
2021-09-23
 07:52:22
WZZ131
Wizzair
40º35'6.9"N, 14º16'49.2"E10980342º692
2021-09-23
 07:47:04
TCCCM
Transcal
40º38'53.7"N, 14º22'7.8"E13106270º811
2021-09-23
 07:29:23
AZA11MR
Alitalia
40º46'38.4"N, 14º27'1.3"E9144326º700
2021-09-23
 07:24:05
RYR2EB
Ryanair
40º49'46.1"N, 14º20'37.9"E11887143º712
2021-09-23
 07:23:22
AZA2AF
Alitalia
40º39'17.8"N, 14º18'35.3"E10370339º709

Thursday, September 23, 2021

Flights report (2021-09-23)

 • statistics spanning 23 hr 3 min, from Wed 22 07:34:55 local time
 • 56 flights spotted (one every 24.7 minutes)
 • speeds ranging from 218 to 817 km/h
 • altitudes ranging from 373 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-09-23
 06:38:21
EJU4801
Alpine
40º44'25.3"N, 14º26'6.8"E3680175º597
2021-09-23
 06:36:49
SLJ801
Silkair
40º43'28.2"N, 14º36'0.7"E3520147º513
2021-09-23
 06:18:54
AZA895
Alitalia
40º44'46.7"N, 14º25'11.7"E11003306º722
2021-09-23
 04:19:30
PGT43X
Sunturk
40º45'34.8"N, 14º21'14.1"E1066891º712
2021-09-23
 03:25:59
PLM985P
Pullmantur
40º43'48.5"N, 14º17'30.9"E1249690º727
2021-09-23
 01:57:35
MSA95S
Airmerci
40º47'54.2"N, 14º19'30.7"E10675144º722
2021-09-23
 01:01:58
MAC438
Arabia Maroc
40º48'0.7"N, 14º19'44.9"E11590272º714
2021-09-23
 00:38:45
VOE2471
Volotea
40º42'49.3"N, 14º24'22.7"E11590301º696
2021-09-22
 23:48:48
VOE2UK
Volotea
40º39'46.6"N, 14º23'22.3"E10965305º704
2021-09-22
 22:37:50
THY6415
Turkish
40º38'59.9"N, 14º21'4.3"E12192270º727
2021-09-22
 22:01:24
RYR54AQ
Ryanair
40º44'15.9"N, 14º19'4.7"E11277142º706
2021-09-22
 21:14:58
AZA1PM
Alitalia
40º49'52.4"N, 14º24'48.8"E9136319º729
2021-09-22
 21:04:21
RYR9SQ
Ryanair
40º50'49.4"N, 14º20'27.9"E10668143º703
2021-09-22
 20:29:14
RYR47BH
Ryanair
40º39'35.5"N, 14º18'49.2"E10972349º693
2021-09-22
 20:17:48
MSA93S
Airmerci
40º47'9.4"N, 14º21'44.2"E10058143º692
2021-09-22
 19:50:20
THY6386
Turkish
40º38'57.3"N, 14º19'1.4"E1067589º711
2021-09-22
 19:49:51
EJU39DN
Alpine
40º47'41.6"N, 14º26'37.5"E3383200º580
2021-09-22
 19:41:43
WZZ6707
Wizzair
40º41'16.1"N, 14º28'47.2"E3131260º473
2021-09-22
 19:11:54
AZA1185
Alitalia
40º44'18.5"N, 14º19'15.5"E10134141º717
2021-09-22
 18:58:42
RYR98TR
Ryanair
40º37'30.0"N, 14º20'20.3"E11269141º701
2021-09-22
 18:00:21
VPCLS
** Falcon 7X
40º48'8.2"N, 14º18'37.1"E13106
2021-09-22
 17:40:12
QTR58U
Qatari
40º50'46.0"N, 14º20'42.5"E1245192º777
2021-09-22
 17:16:09
WZZ1AD
Wizzair
40º38'21.5"N, 14º19'4.3"E10972349º679
2021-09-22
 16:32:26
BLA143
All Charter
40º38'22.4"N, 14º28'38.9"E4107243º540
2021-09-22
 16:22:10
AHY6737
Azal
40º47'37.0"N, 14º20'45.9"E9753278º683
2021-09-22
 16:13:13
TCGHP
Africargo
40º48'15.9"N, 14º21'36.9"E1098092º727
2021-09-22
 16:03:33
PGT18G
Sunturk
40º48'19.0"N, 14º22'26.7"E1128591º738
2021-09-22
 15:41:16
THY2JY
Turkish
40º50'19.1"N, 14º20'47.3"E10363273º692
2021-09-22
 15:31:22
UAE2516
Emirates
40º48'19.8"N, 14º21'27.1"E1127791º799
2021-09-22
 15:15:34
VOE1DX
Volotea
40º48'42.5"N, 14º26'34.7"E3383201º550
2021-09-22
 14:34:41
THY8QA
Turkish
40º42'36.2"N, 14º24'56.0"E1158291º758
2021-09-22
 14:07:27
VPCLD40º44'46.9"N, 14º28'16.0"E373275º233
2021-09-22
 13:47:03
THY8KE
Turkish
40º41'58.5"N, 14º23'0.5"E1127790º754
2021-09-22
 13:35:51
MCK302
Macair Airlines
40º37'19.1"N, 14º25'59.6"E9745322º486
2021-09-22
 13:35:01
NJE510U
Fraction
40º42'24.5"N, 14º30'5.2"E2804273º432
2021-09-22
 13:32:33
THY2HL
Turkish
40º44'26.9"N, 14º22'32.6"E1249690º817
2021-09-22
 13:23:07
RYR26LM
Ryanair
40º47'23.0"N, 14º23'29.2"E10972321º648
2021-09-22
 13:19:34
RYR8XZ
Ryanair
40º44'21.8"N, 14º17'29.4"E11582348º680
2021-09-22
 12:47:10
HBFXG40º46'42.9"N, 14º26'6.8"E2773160º323
2021-09-22
 12:35:22
AMC539
Air Malta
40º49'10.5"N, 14º19'30.0"E11277189º725
2021-09-22
 12:13:13
WZZ4
Wizzair
40º44'3.0"N, 14º21'39.8"E9448142º698
2021-09-22
 11:55:46
PGT65V
Sunturk
40º50'15.6"N, 14º21'52.2"E10980273º632
2021-09-22
 11:45:38
PGT18T
Sunturk
40º38'55.2"N, 14º23'19.8"E11582270º658
2021-09-22
 11:28:18
RYR6513
Ryanair
40º45'15.4"N, 14º20'23.2"E11155142º748
2021-09-22
 11:23:56
RYR5JK
Ryanair
40º44'14.7"N, 14º18'21.7"E11277141º761
2021-09-22
 10:56:58
ECNOA
Euro Continental
40º43'56.6"N, 14º32'14.2"E1684142º218
2021-09-22
 10:37:17
EJU763L
Alpine
40º47'33.2"N, 14º21'10.0"E11277150º746
2021-09-22
 10:18:46
DLH1906
Lufthansa
40º52'2.3"N, 14º21'50.6"E11292185º751
2021-09-22
 09:58:44
RYR1WN
Ryanair
40º40'46.3"N, 14º24'11.5"E10972324º630
2021-09-22
 09:18:32
SLJ501
Silkair
40º43'12.6"N, 14º27'31.0"E3703202º503
2021-09-22
 09:16:46
THY9EC
Turkish
40º40'34.7"N, 14º27'59.3"E3421262º474
2021-09-22
 09:11:35
THY1LV
Turkish
40º52'8.2"N, 14º19'46.7"E12199274º692
2021-09-22
 08:17:35
RYR5075
Ryanair
40º51'19.6"N, 14º21'36.9"E11887152º737
2021-09-22
 08:01:05
AZA1179
Alitalia
40º44'11.4"N, 14º21'22.3"E10066142º719
2021-09-22
 07:34:55
RYR2EB
Ryanair
40º45'6.9"N, 14º20'29.0"E11750142º751

Wednesday, September 22, 2021

Flights report (2021-09-22)

 • statistics spanning 23 hr 16 min, from Tue 21 07:06:12 local time
 • 70 flights spotted (one every 19.9 minutes)
 • speeds ranging from 260 to 883 km/h
 • altitudes ranging from 2385 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-09-22
 06:22:40
QTR5BV
Qatari
40º48'20.3"N, 14º20'0.2"E10523305º659
2021-09-22
 06:13:28
THY6287
Turkish
40º50'11.7"N, 14º22'52.8"E10363273º658
2021-09-22
 01:53:28
MSA95S
Airmerci
40º49'3.3"N, 14º21'8.6"E9144144º778
2021-09-22
 01:35:47
TRK3
Turkish Republic
40º52'22.4"N, 14º17'58.4"E1371688º856
2021-09-22
 01:27:18
NOS2241
Moonflower
40º51'29.0"N, 14º21'9.1"E12192327º663
2021-09-21
 23:57:08
MCK302
Macair Airlines
40º48'8.3"N, 14º19'50.2"E11285145º592
2021-09-21
 23:09:59
MMZ702
Euroatlantic
40º44'24.0"N, 14º21'58.1"E1219290º859
2021-09-21
 22:46:25
RYR7BN
Ryanair
40º50'29.5"N, 14º23'37.1"E11582325º630
2021-09-21
 22:43:28
RYR8933
Ryanair
40º51'35.3"N, 14º18'53.3"E1132385º790
2021-09-21
 21:30:37
RYR579
Ryanair
40º34'58.0"N, 14º19'29.7"E925087º729
2021-09-21
 21:21:04
RYR98TR
Ryanair
40º42'46.9"N, 14º20'28.0"E11277142º778
2021-09-21
 21:16:21
THY6411
Turkish
40º51'22.9"N, 14º23'17.6"E11582267º653
2021-09-21
 21:03:59
RYR9SQ
Ryanair
40º44'51.3"N, 14º21'1.6"E11239143º785
2021-09-21
 21:00:33
VOE15TK
Volotea
40º38'57.3"N, 14º24'30.4"E467839º542
2021-09-21
 20:37:48
THY45M
Turkish
40º49'48.1"N, 14º18'49.6"E1098092º843
2021-09-21
 20:31:05
EJU627D
Alpine
40º43'22.5"N, 14º17'26.3"E10668140º793
2021-09-21
 20:28:29
RYR47BH
Ryanair
40º34'17.8"N, 14º16'26.5"E11582349º667
2021-09-21
 20:27:11
THY6BA
Turkish
40º43'29.3"N, 14º17'49.6"E1249690º856
2021-09-21
 20:12:13
THY9KY
Turkish
40º43'44.2"N, 14º23'48.8"E260692º494
2021-09-21
 20:10:19
TVS2878
Skytravel
40º44'14.4"N, 14º17'38.9"E1158228º756
2021-09-21
 19:57:43
MSA93S
Airmerci
40º48'47.1"N, 14º20'44.5"E10668143º817
2021-09-21
 19:49:28
RYR7C
Ryanair
40º35'5.8"N, 14º16'14.9"E11582314º622
2021-09-21
 19:47:35
THY6UX
Turkish
40º39'23.9"N, 14º21'40.3"E1249689º796
2021-09-21
 19:47:06
RYR4133
Ryanair
40º43'41.6"N, 14º19'22.7"E11277144º754
2021-09-21
 19:01:51
RYR18DZ
Ryanair
40º43'54.5"N, 14º25'23.4"E269761º497
2021-09-21
 18:56:18
RYR3648
Ryanair
40º39'3.5"N, 14º18'21.4"E1158227º756
2021-09-21
 18:26:00
QTR8272
Qatari
40º45'11.4"N, 14º23'14.6"E1097291º881
2021-09-21
 18:03:01
N623MS40º41'6.5"N, 14º21'54.8"E13106305º690
2021-09-21
 18:02:11
FRF401
Fairfleet
40º35'26.6"N, 14º25'2.2"E6934262º260
2021-09-21
 17:30:22
BLA5905
All Charter
40º42'37.8"N, 14º23'27.7"E11277150º730
2021-09-21
 17:15:16
UAE256
Emirates
40º44'57.9"N, 14º18'54.8"E1127791º883
2021-09-21
 17:05:22
PGT1100
Sunturk
40º49'18.9"N, 14º20'7.4"E1187992º801
2021-09-21
 16:22:21
THY2JY
Turkish
40º51'38.2"N, 14º21'36.6"E11590273º661
2021-09-21
 15:51:56
UAE9969
Emirates
40º49'23.8"N, 14º19'51.2"E1127792º860
2021-09-21
 15:47:13
VCV730
Conviasa
40º51'10.2"N, 14º23'11.0"E1189492º840
2021-09-21
 15:37:25
AZA1178
Alitalia
40º43'45.6"N, 14º24'20.9"E9745330º658
2021-09-21
 15:12:12
AFL2481
Aeroflot
40º48'17.9"N, 14º24'32.8"E335228º502
2021-09-21
 14:57:49
THY7FA
Turkish
40º51'29.8"N, 14º22'28.6"E10965271º606
2021-09-21
 14:51:27
RYR40PM
Ryanair
40º44'51.5"N, 14º26'57.4"E351294º552
2021-09-21
 14:43:54
GPCTW
Air Gulfpearl
40º38'2.1"N, 14º19'44.7"E7315338º392
2021-09-21
 14:23:17
BVR50
Bavarian
40º44'7.0"N, 14º19'36.6"E1249690º870
2021-09-21
 14:18:55
THY8QA
Turkish
40º44'24.5"N, 14º18'23.2"E1188790º841
2021-09-21
 13:47:41
RYR4VZ
Ryanair
40º41'15.4"N, 14º25'34.5"E349725º571
2021-09-21
 13:37:12
FDB1682
Skydubai
40º45'49.8"N, 14º27'13.2"E253796º531
2021-09-21
 12:54:39
RYR810M
Ryanair
40º51'47.1"N, 14º18'54.6"E11277258º632
2021-09-21
 12:42:52
DLH1907
Lufthansa
40º43'42.4"N, 14º19'51.0"E11582738
2021-09-21
 12:31:54
IEI285740º45'37.0"N, 14º26'44.0"E302547º434
2021-09-21
 12:24:21
RYR3SM
Ryanair
40º41'40.3"N, 14º23'6.9"E11582326º674
2021-09-21
 12:19:38
RYR8UT
Ryanair
40º43'1.5"N, 14º22'59.6"E11887200º656
2021-09-21
 12:09:30
QTR4LP
Qatari
40º41'9.0"N, 14º23'11.5"E10988309º695
2021-09-21
 11:51:36
DISCV
Di Air
40º46'42.6"N, 14º26'9.9"E238569º392
2021-09-21
 11:39:55
WZZ1AD
Wizzair
40º36'3.2"N, 14º19'48.8"E10957351º704
2021-09-21
 11:28:50
PGT18T
Sunturk
40º39'8.6"N, 14º21'55.2"E11269270º640
2021-09-21
 11:19:46
RYR8883
Ryanair
40º40'16.4"N, 14º24'22.5"E908388º716
2021-09-21
 10:59:30
EJU76FX
Alpine
40º43'57.9"N, 14º30'39.9"E361193º576
2021-09-21
 10:17:11
RYR8WK
Ryanair
40º44'55.6"N, 14º26'43.4"E7315327º560
2021-09-21
 10:14:57
LAV457
Albastar
40º39'14.4"N, 14º24'50.1"E532640º605
2021-09-21
 09:53:30
SLJ401
Silkair
40º43'3.2"N, 14º30'42.9"E258327º452
2021-09-21
 09:48:25
SWT621
Swift
40º47'21.0"N, 14º25'31.2"E7315265º334
2021-09-21
 09:19:11
WZZ4
Wizzair
40º38'16.6"N, 14º20'25.6"E11216140º737
2021-09-21
 09:12:28
EWG8TU
Eurowings
40º50'29.0"N, 14º24'3.4"E10507147º777
2021-09-21
 09:10:56
EJU4864
Alpine
40º39'28.8"N, 14º25'44.1"E262137º553
2021-09-21
 09:01:58
RYR6VX
Ryanair
40º36'32.8"N, 14º21'50.2"E11582323º671
2021-09-21
 08:30:16
RYR2EB
Ryanair
40º43'26.7"N, 14º22'26.3"E11277144º746
2021-09-21
 08:11:52
THY52T
Turkish
40º48'24.6"N, 14º23'7.7"E10972268º658
2021-09-21
 07:40:52
RYR54AQ
Ryanair
40º44'2.9"N, 14º17'34.8"E11590141º740
2021-09-21
 07:38:16
WZZ102H
Wizzair
40º43'3.9"N, 14º27'16.6"E332991º579
2021-09-21
 07:31:12
AZA2AF
Alitalia
40º39'3.9"N, 14º18'1.2"E10972340º674
2021-09-21
 07:07:44
PGT43X
Sunturk
40º42'41.1"N, 14º24'58.3"E1127790º825
2021-09-21
 07:06:12
RYR8XZ
Ryanair
40º37'8.1"N, 14º24'2.5"E11582346º688