ADS-B station

Tuesday, October 27, 2020

Flights report (2020-10-27)

 • statistics spanning 23 hr 45 min, from Mon 26 07:01:56 local time
 • 62 flights spotted (one every 22.9 minutes)
 • speeds ranging from 278 to 803 km/h
 • altitudes ranging from 1882 to 14325 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-27
 06:47:48
CNV6427
Convoy
40º42'38.4"N, 14º36'21.8"E2476347
2020-10-27
 04:01:58
VJT796
Vista Malta
40º38'37.6"N, 14º13'41.5"E12496133º758
2020-10-27
 03:43:14
PGT652
Sunturk
40º41'13.6"N, 14º15'9.7"E1188789º758
2020-10-26
 22:30:47
AZA894
Alitalia
40º50'42.3"N, 14º18'55.5"E11277121º706
2020-10-26
 21:09:07
RYR32LA
Ryanair
40º47'7.6"N, 14º19'46.7"E10668144º669
2020-10-26
 20:46:36
PGT651
Sunturk
40º48'33.0"N, 14º16'2.5"E10972272º685
2020-10-26
 20:13:43
SVA116
Saudia
40º41'25.5"N, 14º8'45.5"E11277132º758
2020-10-26
 19:58:02
RYR5PE
Ryanair
40º47'13.5"N, 14º17'13.1"E11887143º671
2020-10-26
 19:53:19
AZA1750
Alitalia
40º40'55.5"N, 14º12'31.0"E9067318º735
2020-10-26
 19:25:59
RYR74TP
Ryanair
40º52'17.1"N, 14º21'53.7"E11582326º724
2020-10-26
 19:11:15
VOE1WY
Volotea
40º41'36.4"N, 14º13'42.9"E11574316º703
2020-10-26
 17:44:44
RYR4324
Ryanair
40º44'34.5"N, 14º13'0.9"E10668150º672
2020-10-26
 16:59:56
RYR9VK
Ryanair
40º40'59.5"N, 14º23'10.1"E12192309º675
2020-10-26
 16:46:58
SAS9135
Scandinavian
40º46'26.2"N, 14º17'50.9"E12496189º650
2020-10-26
 16:28:00
OEIRX40º44'22.0"N, 14º14'30.1"E1965234º415
2020-10-26
 15:56:38
IAM1439
Italian Airforce
40º45'15.7"N, 14º16'17.5"E999799º783
2020-10-26
 15:29:32
RYR1316
Ryanair
40º45'45.6"N, 14º14'39.6"E2735238º344
2020-10-26
 15:20:06
SNM573
Servizi Aerei
40º43'16.1"N, 14º9'1.4"E14325311º714
2020-10-26
 15:17:51
RYR7U
Ryanair
40º49'13.4"N, 14º14'18.2"E11887142º690
2020-10-26
 14:53:13
MASHI
Malaysian
40º45'10.2"N, 14º19'53.0"E11887134º729
2020-10-26
 14:27:31
RYR9UA
Ryanair
40º47'44.9"N, 14º13'58.6"E11887157º682
2020-10-26
 14:24:27
WZZ100E
Wizzair
40º48'9.0"N, 14º17'48.1"E11894158º680
2020-10-26
 14:17:16
RYR4655
Ryanair
40º41'46.3"N, 14º19'15.3"E592849º671
2020-10-26
 14:14:40
RYR5XT
Ryanair
40º45'2.7"N, 14º26'42.4"E11582327º692
2020-10-26
 14:10:18
THY6NY
Turkish
40º53'1.8"N, 14º19'22.3"E1126988º758
2020-10-26
 14:05:00
AMC307
Air Malta
40º45'46.9"N, 14º35'20.1"E11894183º688
2020-10-26
 13:58:03
VOE18DR
Volotea
40º42'43.3"N, 14º33'19.0"E2446455
2020-10-26
 13:27:38
THY2HL
Turkish
40º45'56.8"N, 14º22'13.7"E1097291º745
2020-10-26
 13:25:59
TUX1731
Tulpa
40º44'3.4"N, 14º14'12.9"E1882188º278
2020-10-26
 13:11:43
THY8KE
Turkish
40º40'37.2"N, 14º16'18.8"E1188789º740
2020-10-26
 12:50:23
TIE802J
Time Air
40º39'17.1"N, 14º26'15.6"E13106270º645
2020-10-26
 12:39:33
RYR5192
Ryanair
40º47'17.9"N, 14º19'20.0"E11887144º698
2020-10-26
 12:34:28
KAF321940º42'15.9"N, 14º34'53.1"E10363312º698
2020-10-26
 12:34:21
IRA738
Iranair
40º52'34.2"N, 14º19'34.4"E1005892º803
2020-10-26
 12:01:21
IAM3186
Italian Airforce
40º40'12.9"N, 14º25'56.2"E6705331º770
2020-10-26
 11:56:31
RYR8CR
Ryanair
40º41'18.2"N, 14º14'31.6"E11582349º706
2020-10-26
 11:55:41
BAW2609
Speedbird
40º43'57.9"N, 14º18'12.4"E283498º383
2020-10-26
 11:53:34
TUX1730
Tulpa
40º39'3.6"N, 14º25'54.1"E284235º486
2020-10-26
 11:43:12
VOE17XX
Volotea
40º48'9.4"N, 14º23'3.2"E11871159º679
2020-10-26
 11:37:25
CATBRD1
Aircat
40º42'40.0"N, 14º35'46.7"E400028º508
2020-10-26
 11:36:43
AZA1179
Alitalia
40º49'1.5"N, 14º14'1.6"E11894142º714
2020-10-26
 11:19:37
RYR9PC
Ryanair
40º42'53.3"N, 14º19'11.3"E3063102º492
2020-10-26
 10:39:33
WZZ1315
Wizzair
40º40'50.6"N, 14º25'33.0"E11574340º704
2020-10-26
 10:18:55
RYR6937
Ryanair
40º42'35.9"N, 14º12'47.5"E11582324º688
2020-10-26
 09:46:59
CNV6624
Convoy
40º46'9.8"N, 14º40'43.3"E333715º471
2020-10-26
 09:06:12
RYR72CT
Ryanair
40º43'23.6"N, 14º13'54.6"E11490341º687
2020-10-26
 08:52:52
RYR5093
Ryanair
40º40'54.0"N, 14º26'20.9"E11582324º683
2020-10-26
 08:48:16
EJU745F
Alpine
40º46'12.6"N, 14º18'35.3"E11285143º711
2020-10-26
 08:48:02
THY1LV
Turkish
40º52'2.5"N, 14º24'35.5"E10972274º674
2020-10-26
 08:42:50
VOE15WH
Volotea
40º45'38.4"N, 14º15'8.8"E1889189º400
2020-10-26
 08:38:57
VOE1KB
Volotea
40º45'29.8"N, 14º14'22.7"E2232202º378
2020-10-26
 08:25:38
THY3PC
Turkish
40º48'6.9"N, 14º23'30.1"E10363268º693
2020-10-26
 08:25:31
RYR70PN
Ryanair
40º38'47.6"N, 14º27'50.7"E288728º482
2020-10-26
 08:13:36
THY4EM
Turkish
40º50'13.6"N, 14º22'21.1"E10363273º692
2020-10-26
 08:07:29
THY52T
Turkish
40º48'13.1"N, 14º21'47.7"E10363268º698
2020-10-26
 07:29:32
VOE15RJ
Volotea
40º39'21.8"N, 14º28'33.3"E302526º465
2020-10-26
 07:25:03
RYR6ZA
Ryanair
40º42'50.5"N, 14º17'55.5"E12192349º696
2020-10-26
 07:22:34
VOE1ZM
Volotea
40º42'58.3"N, 14º24'46.8"E273557º497
2020-10-26
 07:15:01
RYR4SC
Ryanair
40º48'38.0"N, 14º16'55.7"E11887143º706
2020-10-26
 07:09:00
RYR7FP
Ryanair
40º46'49.1"N, 14º13'6.5"E11887141º693
2020-10-26
 07:01:56
AZA11MR
Alitalia
40º41'48.9"N, 14º23'53.0"E10355325º701

Monday, October 26, 2020

Flights report (2020-10-26)

 • statistics spanning 20 hr 49 min, from Sun 25 07:09:48 local time
 • 64 flights spotted (one every 19.5 minutes)
 • speeds ranging from 365 to 825 km/h
 • altitudes ranging from 1722 to 12504 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-26
 03:59:23
PGT65E
Sunturk
40º41'45.8"N, 14º24'13.2"E1158289º769
2020-10-26
 02:43:44
THY6612
Turkish
40º51'49.2"N, 14º18'0.1"E1249687º795
2020-10-26
 00:22:32
GTI8950
Giant
40º51'33.4"N, 14º20'10.0"E10972273º775
2020-10-25
 23:30:05
MAU15
Airmauritius
40º43'0.7"N, 14º12'5.6"E11887133º785
2020-10-25
 22:02:45
RYR7LL
Ryanair
40º45'29.3"N, 14º26'29.0"E10972327º645
2020-10-25
 21:38:00
RYR3PG
Ryanair
40º42'7.4"N, 14º14'0.5"E11582327º658
2020-10-25
 21:04:03
EJU752C
Alpine
40º51'26.8"N, 14º22'22.9"E10668144º733
2020-10-25
 20:53:55
PGT651
Sunturk
40º45'20.7"N, 14º26'30.8"E10972269º687
2020-10-25
 20:43:33
RYR2FK
Ryanair
40º42'8.9"N, 14º14'44.7"E1158216º680
2020-10-25
 20:39:11
RYR351Q
Ryanair
40º45'30.9"N, 14º32'35.7"E11582350º666
2020-10-25
 20:26:27
RYR5058
Ryanair
40º44'14.2"N, 14º13'18.0"E11582341º669
2020-10-25
 20:21:59
THY6611
Turkish
40º52'47.2"N, 14º22'16.0"E11582267º708
2020-10-25
 20:21:16
RYR32LA
Ryanair
40º45'58.5"N, 14º18'52.6"E11277143º738
2020-10-25
 20:18:47
EWG7TE
Eurowings
40º45'17.6"N, 14º14'39.3"E2186217º429
2020-10-25
 19:46:02
RYR5PE
Ryanair
40º47'32.8"N, 14º15'7.4"E11277142º727
2020-10-25
 19:42:44
JFA55P
Mosquito
40º45'25.3"N, 14º25'6.2"E12496175º645
2020-10-25
 19:37:47
AZA1PM
Alitalia
40º43'45.4"N, 14º25'12.8"E10355307º677
2020-10-25
 19:19:59
RYR836J
Ryanair
40º41'30.1"N, 14º16'51.4"E11582340º664
2020-10-25
 19:18:55
AMC377
Air Malta
40º48'33.0"N, 14º16'16.9"E11902178º743
2020-10-25
 18:58:32
EJU83NB
Alpine
40º46'10.9"N, 14º13'32.8"E1935252º420
2020-10-25
 18:51:35
RYR2026
Ryanair
40º51'24.9"N, 14º18'49.9"E11887197º692
2020-10-25
 18:50:24
TJB702F40º45'55.6"N, 14º25'47.0"E10972306º661
2020-10-25
 18:34:01
RYR70PN
Ryanair
40º40'29.6"N, 14º30'9.6"E460222º489
2020-10-25
 18:08:40
RYR74TP
Ryanair
40º44'10.1"N, 14º25'34.8"E11582329º661
2020-10-25
 17:38:02
IEDLO40º45'45.7"N, 14º14'8.1"E2194232º421
2020-10-25
 17:19:10
QTR31H
Qatari
40º43'59.3"N, 14º7'19.6"E1036390º811
2020-10-25
 17:02:04
QTR3FM
Qatari
40º44'5.7"N, 14º8'41.6"E1188790º825
2020-10-25
 16:45:13
RYR4H
Ryanair
40º45'54.1"N, 14º24'58.9"E3901200º622
2020-10-25
 16:34:51
RYR4324
Ryanair
40º52'40.5"N, 14º22'6.8"E11277147º730
2020-10-25
 16:32:51
TRA6412
Transavia
40º43'19.7"N, 14º14'7.9"E2636241º445
2020-10-25
 16:30:43
VOE1EG
Volotea
40º44'23.1"N, 14º13'52.5"E1882239º489
2020-10-25
 16:29:33
VOE15KR
Volotea
40º41'26.2"N, 14º30'8.3"E279625º444
2020-10-25
 16:24:36
VLG6503
Vueling
40º46'12.7"N, 14º13'24.5"E1722256º431
2020-10-25
 16:02:12
THY6215
Turkish
40º45'33.0"N, 14º15'47.4"E1097291º811
2020-10-25
 15:48:39
RYR8CR
Ryanair
40º40'15.3"N, 14º26'26.6"E11582347º679
2020-10-25
 15:45:28
PGT56C
Sunturk
40º43'42.9"N, 14º6'7.1"E1186490º769
2020-10-25
 15:31:05
EJU157A
Alpine
40º42'29.8"N, 14º17'17.1"E10668141º753
2020-10-25
 15:06:27
JSY250D40º45'4.4"N, 14º16'56.2"E12504178º606
2020-10-25
 14:51:15
RYR5DX
Ryanair
40º45'53.3"N, 14º14'20.8"E2103262º374
2020-10-25
 14:25:47
WZZ100E
Wizzair
40º45'13.6"N, 14º17'15.1"E11887157º722
2020-10-25
 14:17:25
THY8QA
Turkish
40º46'43.1"N, 14º15'7.0"E1149891º764
2020-10-25
 14:11:52
RRR5817
Ascot
40º35'0.2"N, 14º22'11.2"E10957269º661
2020-10-25
 14:07:02
RYR4CJ
Ryanair
40º45'53.8"N, 14º14'12.9"E2255237º376
2020-10-25
 13:53:08
RYR5XT
Ryanair
40º46'17.4"N, 14º23'10.8"E12192324º669
2020-10-25
 13:38:38
VOE17KG
Volotea
40º47'7.8"N, 14º8'19.2"E3185289º431
2020-10-25
 13:22:29
THY2HL
Turkish
40º44'10.9"N, 14º5'30.8"E1126290º754
2020-10-25
 13:05:31
EJU39CF
Alpine
40º45'21.5"N, 14º26'27.9"E10980667
2020-10-25
 12:13:54
RYR5192
Ryanair
40º48'55.1"N, 14º14'57.3"E11887143º756
2020-10-25
 12:01:10
RYR7090
Ryanair
40º42'56.5"N, 14º8'1.1"E10972118º772
2020-10-25
 11:33:57
AZA1179
Alitalia
40º46'11.6"N, 14º18'49.3"E11277143º778
2020-10-25
 11:22:45
DLH306
Lufthansa
40º46'41.1"N, 14º12'37.5"E11894156º743
2020-10-25
 11:20:30
RYR7U
Ryanair
40º48'51.1"N, 14º16'24.7"E11277143º751
2020-10-25
 10:58:42
RYR40H
Ryanair
40º51'18.6"N, 14º21'18.4"E11582327º650
2020-10-25
 10:48:41
BLA4024
All Charter
40º46'19.3"N, 14º14'55.3"E1767240º365
2020-10-25
 10:29:42
THY6346
Turkish
40º47'6.6"N, 14º13'49.9"E1127792º774
2020-10-25
 10:15:05
PGT19H
Sunturk
40º50'9.9"N, 14º23'3.8"E12192273º663
2020-10-25
 09:57:17
RYR2TE
Ryanair
40º46'13.4"N, 14º25'42.5"E11574327º648
2020-10-25
 08:54:56
RYR7FP
Ryanair
40º44'54.8"N, 14º16'59.5"E11277142º754
2020-10-25
 08:48:56
RYR5093
Ryanair
40º52'44.4"N, 14º20'49.4"E11582324º634
2020-10-25
 08:32:40
WZZ2DH
Wizzair
40º45'27.0"N, 14º25'48.1"E337594º471
2020-10-25
 08:22:38
THY52T
Turkish
40º36'27.7"N, 14º16'54.4"E10972270º674
2020-10-25
 07:57:46
RYR5207
Ryanair
40º39'38.2"N, 14º24'34.6"E11582663
2020-10-25
 07:33:44
RYR6ZA
Ryanair
40º40'56.2"N, 14º18'28.6"E12192349º667
2020-10-25
 07:09:48
RYR4SC
Ryanair
40º50'45.1"N, 14º19'0.3"E10668143º764

Sunday, October 25, 2020

Flights report (2020-10-25)

 • statistics spanning 19 hr 57 min, from Sat 24 06:57:46 local time
 • 46 flights spotted (one every 26.0 minutes)
 • speeds ranging from 363 to 914 km/h
 • altitudes ranging from 2133 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-25
 02:55:41
MNB547
Black Sea
40º45'57.1"N, 14º21'31.7"E1005891º843
2020-10-25
 00:00:06
THY6437
Turkish
40º39'5.5"N, 14º14'37.8"E10972270º690
2020-10-24
 23:59:38
THY6437
Turkish
40º39'6.2"N, 14º15'46.1"E10972270º690
2020-10-24
 23:53:44
REU976
Reunion
40º43'33.0"N, 14º18'52.6"E10660134º832
2020-10-24
 23:37:21
MAU15
Airmauritius
40º43'58.1"N, 14º6'30.0"E11269133º822
2020-10-24
 22:09:33
RYR66TM
Ryanair
40º39'51.0"N, 14º25'14.2"E11582323º671
2020-10-24
 21:50:49
FBU700
French Bee
40º43'15.9"N, 14º8'11.5"E10668132º854
2020-10-24
 21:40:33
CMB147
Us Transport Command
40º42'54.7"N, 14º18'51.3"E3589144º543
2020-10-24
 21:26:17
RYR9VQ
Ryanair
40º41'18.1"N, 14º14'25.2"E1219216º766
2020-10-24
 21:11:41
RYR8SH
Ryanair
40º47'31.8"N, 14º19'31.2"E11277142º712
2020-10-24
 20:27:29
RYR253B
Ryanair
40º48'17.2"N, 14º14'52.9"E10668142º701
2020-10-24
 20:10:52
RYR2040
Ryanair
40º42'3.9"N, 14º18'42.3"E11582345º724
2020-10-24
 20:03:33
QTR8276
Qatari
40º43'57.3"N, 14º6'37.7"E1066890º902
2020-10-24
 19:45:59
RYR96WT
Ryanair
40º52'56.8"N, 14º19'49.0"E12496198º653
2020-10-24
 19:22:39
BAW2611
Speedbird
40º45'37.0"N, 14º15'47.6"E2156214º423
2020-10-24
 17:01:22
SVW27MB
Silver Arrows
40º44'44.6"N, 14º25'53.7"E13106274º658
2020-10-24
 15:50:04
ETD35Q
Etihad
40º47'54.7"N, 14º17'48.0"E1188791º914
2020-10-24
 15:16:50
VOE12PQ
Volotea
40º38'56.2"N, 14º19'2.9"E10363349º743
2020-10-24
 14:54:19
QTR8025
Qatari
40º47'53.1"N, 14º18'19.0"E1127791º893
2020-10-24
 14:19:12
N651WE40º33'44.7"N, 14º23'38.5"E12192289º698
2020-10-24
 14:16:22
RYR881
Ryanair
40º39'52.1"N, 14º24'28.4"E11582309º630
2020-10-24
 13:51:51
THY2LD
Turkish
40º43'9.6"N, 14º13'10.3"E1097290º852
2020-10-24
 13:26:09
RYR1QN
Ryanair
40º47'6.3"N, 14º21'41.8"E11277145º693
2020-10-24
 13:16:01
THY5LX
Turkish
40º42'43.3"N, 14º7'49.1"E1098090º854
2020-10-24
 13:12:57
WZZ3796
Wizzair
40º47'11.2"N, 14º22'57.9"E361132º482
2020-10-24
 13:10:14
VLG43BT
Vueling
40º42'33.7"N, 14º21'9.2"E1002091º828
2020-10-24
 12:29:41
AMC538
Air Malta
40º41'59.3"N, 14º12'45.9"E11582783
2020-10-24
 12:29:19
RYR54TF
Ryanair
40º48'46.0"N, 14º14'56.0"E11277142º698
2020-10-24
 12:28:23
AXY2412
Legend
40º51'51.4"N, 14º19'18.3"E1249688º838
2020-10-24
 12:28:09
PVG002F
Privilege
40º47'7.4"N, 14º20'39.6"E12192273º582
2020-10-24
 12:26:08
THY5PX
Turkish
40º39'18.1"N, 14º24'57.2"E368085º540
2020-10-24
 12:24:01
EWG3JT
Eurowings
40º47'28.9"N, 14º14'19.5"E11879144º714
2020-10-24
 11:42:40
DUB8
Dubai
40º52'9.8"N, 14º18'34.4"E1097292º912
2020-10-24
 11:31:20
AZA1179
Alitalia
40º46'0.8"N, 14º14'42.3"E10058143º730
2020-10-24
 11:24:44
BAW2607
Speedbird
40º45'36.6"N, 14º14'56.4"E2133236º363
2020-10-24
 09:14:45
THY38TY
Turkish
40º42'31.8"N, 14º24'56.4"E11582269º600
2020-10-24
 09:13:06
EWG8TU
Eurowings
40º49'20.1"N, 14º24'15.2"E11879147º727
2020-10-24
 09:01:05
VOE12YU
Volotea
40º49'14.7"N, 14º22'57.3"E10668159º692
2020-10-24
 08:54:14
RYR909
Ryanair
40º33'33.2"N, 14º20'17.8"E11582355º708
2020-10-24
 08:38:48
EDW384K
Edelweiss
40º46'12.7"N, 14º15'56.9"E11887142º738
2020-10-24
 08:37:37
RYR4YY
Ryanair
40º42'47.4"N, 14º24'31.7"E11582323º656
2020-10-24
 08:31:08
THY7JN
Turkish
40º50'13.3"N, 14º23'8.0"E10386273º630
2020-10-24
 07:14:52
RYR67RQ
Ryanair
40º44'14.4"N, 14º18'41.2"E10668142º722
2020-10-24
 06:57:46
EJU868K
Alpine
40º46'28.8"N, 14º16'54.4"E11894141º719

Saturday, October 24, 2020

Flights report (2020-10-24)

 • statistics spanning 22 hr 49 min, from Fri 23 07:04:17 local time
 • 52 flights spotted (one every 26.3 minutes)
 • speeds ranging from 246 to 825 km/h
 • altitudes ranging from 1744 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-24
 05:54:07
THY6381
Turkish
40º50'15.0"N, 14º24'50.4"E12192273º624
2020-10-24
 05:04:15
THY6351
Turkish
40º50'15.7"N, 14º22'31.7"E12192273º622
2020-10-24
 01:10:24
TCMJA
Teledyne
40º50'4.3"N, 14º23'49.7"E13106273º624
2020-10-24
 00:19:08
THY6385
Turkish
40º39'6.6"N, 14º17'42.3"E11582270º642
2020-10-23
 23:02:09
AZA894
Alitalia
40º37'41.0"N, 14º18'21.0"E10774118º801
2020-10-23
 22:36:49
EJU73AQ
Alpine
40º43'47.1"N, 14º33'50.1"E2369359º326
2020-10-23
 21:34:21
VOE15KR
Volotea
40º39'53.7"N, 14º28'23.3"E265929º469
2020-10-23
 21:10:46
RYR253B
Ryanair
40º45'0.5"N, 14º17'52.8"E11277145º733
2020-10-23
 20:47:54
DCLIF
Don Carlos
40º43'21.6"N, 14º21'10.4"E428226º439
2020-10-23
 20:46:51
PGT651
Sunturk
40º39'1.5"N, 14º21'51.5"E11582270º619
2020-10-23
 19:57:20
THY6646
Turkish
40º46'24.6"N, 14º22'16.0"E1066891º825
2020-10-23
 19:34:43
AZA1PM
Alitalia
40º36'55.6"N, 14º18'58.8"E10363312º675
2020-10-23
 19:10:33
THY6YB
Turkish
40º43'1.3"N, 14º22'35.7"E1158290º798
2020-10-23
 18:47:27
VOE1834
Volotea
40º43'24.2"N, 14º33'10.7"E2377362
2020-10-23
 17:56:38
DLH1906
Lufthansa
40º49'35.6"N, 14º21'39.2"E11887185º682
2020-10-23
 16:30:50
RYR675E
Ryanair
40º45'15.4"N, 14º15'11.8"E2072216º397
2020-10-23
 16:22:34
RYR54TF
Ryanair
40º47'59.0"N, 14º18'1.8"E10668143º708
2020-10-23
 16:21:16
QTR8271
Qatari
40º50'18.9"N, 14º23'12.8"E10363273º717
2020-10-23
 16:18:05
VOE18PX
Volotea
40º46'51.6"N, 14º26'55.2"E4114202º560
2020-10-23
 16:15:01
WZZ8182
Wizzair
40º46'35.5"N, 14º14'58.9"E11879161º698
2020-10-23
 15:56:59
THY3AQ
Turkish
40º50'4.1"N, 14º23'51.2"E9753273º671
2020-10-23
 15:43:26
EZS68KM
Topswiss
40º38'53.9"N, 14º24'29.3"E10972325º682
2020-10-23
 15:34:14
THY9YR
Turkish
40º50'10.0"N, 14º23'23.6"E10980273º658
2020-10-23
 14:39:12
BLA6KE
All Charter
40º32'42.8"N, 14º15'37.5"E10530135º725
2020-10-23
 14:28:00
THY6645
Turkish
40º45'43.2"N, 14º18'48.3"E10363274º706
2020-10-23
 14:04:18
IAM3186
Italian Airforce
40º39'49.3"N, 14º27'32.1"E7924330º661
2020-10-23
 13:59:07
THY3KN
Turkish
40º34'36.7"N, 14º24'18.0"E10965269º672
2020-10-23
 13:34:57
EZS21RN
Topswiss
40º46'9.3"N, 14º14'49.6"E10668139º708
2020-10-23
 13:31:32
AMC329
Air Malta
40º47'24.4"N, 14º16'56.6"E11887188º711
2020-10-23
 13:24:34
T7BSG40º44'39.0"N, 14º26'13.9"E11582260º505
2020-10-23
 13:13:36
RYR5UK
Ryanair
40º31'55.7"N, 14º13'22.5"E11590341º692
2020-10-23
 13:02:31
RYR5393
Ryanair
40º40'28.3"N, 14º25'53.2"E11582322º669
2020-10-23
 12:36:00
AFR11SE
Airfrans
40º45'28.8"N, 14º13'28.5"E1851255º413
2020-10-23
 12:17:50
SLJ901
Silkair
40º38'58.3"N, 14º28'28.1"E286525º572
2020-10-23
 12:12:11
PROVA43
Propair
40º40'24.0"N, 14º26'15.5"E1744338º246
2020-10-23
 12:00:52
QTR1VU
Qatari
40º50'15.8"N, 14º24'6.9"E13106273º692
2020-10-23
 11:54:16
EJU593D
Alpine
40º47'48.4"N, 14º18'18.7"E10668143º720
2020-10-23
 11:49:04
RYR377
Ryanair
40º36'21.5"N, 14º19'42.9"E11582349º683
2020-10-23
 11:34:06
AZA1179
Alitalia
40º44'57.3"N, 14º17'18.6"E11269142º746
2020-10-23
 11:31:52
VOE16ZV
Volotea
40º43'53.8"N, 14º25'25.3"E377124º547
2020-10-23
 11:30:20
RYR3NV
Ryanair
40º46'6.2"N, 14º16'26.8"E11277142º719
2020-10-23
 09:32:06
BREUS28
Aviabreeze
40º49'37.0"N, 14º18'51.5"E762091º756
2020-10-23
 09:16:46
RYR86LH
Ryanair
40º45'26.8"N, 14º16'54.4"E2286115º386
2020-10-23
 09:10:53
EJU4864
Alpine
40º39'5.0"N, 14º27'25.6"E262130º490
2020-10-23
 08:55:26
RYR4YY
Ryanair
40º41'9.1"N, 14º23'0.9"E11582324º672
2020-10-23
 08:53:26
RYR380R
Ryanair
40º45'44.4"N, 14º13'29.4"E1996267º424
2020-10-23
 08:53:05
RYR102A
Ryanair
40º42'58.3"N, 14º21'8.3"E12192322º679
2020-10-23
 07:42:57
RYR84XH
Ryanair
40º51'42.0"N, 14º12'6.6"E11277141º711
2020-10-23
 07:22:33
QTR3253
Qatari
40º49'58.7"N, 14º24'22.9"E12192273º690
2020-10-23
 07:07:49
RYR67RQ
Ryanair
40º51'40.2"N, 14º14'29.7"E11887143º722
2020-10-23
 07:04:17
AZA11MR
Alitalia
40º32'37.9"N, 14º26'35.3"E10363312º704

Friday, October 23, 2020

Flights report (2020-10-23)

 • statistics spanning 23 hr 39 min, from Thu 22 06:57:07 local time
 • 30 flights spotted (one every 47.3 minutes)
 • speeds ranging from 386 to 793 km/h
 • altitudes ranging from 2385 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-23
 06:36:34
RYR1610
Ryanair
40º29'20.4"N, 14º22'11.1"E11582345º687
2020-10-23
 01:03:14
MSA91S
Airmerci
40º50'0.5"N, 14º23'0.0"E5791144º403
2020-10-22
 20:40:29
RYR8SH
Ryanair
40º38'15.4"N, 14º23'11.7"E11277141º692
2020-10-22
 20:36:00
EJU782M
Alpine
40º45'52.5"N, 14º17'42.0"E10668142º714
2020-10-22
 20:24:41
THY3VH
Turkish
40º43'26.6"N, 14º23'29.1"E1127790º743
2020-10-22
 19:44:36
AZA1PM
Alitalia
40º39'6.9"N, 14º24'6.4"E10363326º719
2020-10-22
 18:23:09
RYR5393
Ryanair
40º46'58.1"N, 14º25'3.1"E11582327º709
2020-10-22
 17:12:47
QTR3LM
Qatari
40º50'15.0"N, 14º23'49.7"E12496273º756
2020-10-22
 16:45:47
EJU64CN
Alpine
40º45'31.8"N, 14º13'41.8"E2385254º386
2020-10-22
 16:44:01
RYR3NV
Ryanair
40º48'45.1"N, 14º19'1.4"E11277144º696
2020-10-22
 14:35:40
TTJ60040º38'15.5"N, 14º26'39.3"E1219221º683
2020-10-22
 14:28:00
RYR8727
Ryanair
40º45'38.9"N, 14º19'38.7"E1000581º663
2020-10-22
 14:20:06
RYR54TF
Ryanair
40º47'54.0"N, 14º19'1.4"E11277144º687
2020-10-22
 13:55:56
THY3KN
Turkish
40º48'15.1"N, 14º25'0.2"E10972268º735
2020-10-22
 13:37:54
AMC329
Air Malta
40º33'6.2"N, 14º13'19.5"E11879188º712
2020-10-22
 12:38:30
DLH1907
Lufthansa
40º49'30.8"N, 14º26'28.1"E11582350º720
2020-10-22
 12:11:59
RYR2FE
Ryanair
40º44'42.6"N, 14º22'25.9"E11582274º688
2020-10-22
 11:29:18
AZA1179
Alitalia
40º47'55.3"N, 14º18'13.3"E11285142º696
2020-10-22
 10:53:07
QTR8024
Qatari
40º50'25.0"N, 14º20'59.4"E11582273º769
2020-10-22
 10:02:12
ENT7151
Enter
40º41'58.9"N, 14º26'30.5"E11879199º724
2020-10-22
 08:55:07
RYR4YY
Ryanair
40º45'53.1"N, 14º25'11.9"E11582328º706
2020-10-22
 08:48:52
RYR102A
Ryanair
40º41'50.0"N, 14º24'38.7"E11582331º708
2020-10-22
 08:23:53
RYR84XH
Ryanair
40º45'33.2"N, 14º18'17.5"E11277141º672
2020-10-22
 08:22:49
THY6417
Turkish
40º38'59.0"N, 14º25'49.9"E10363270º764
2020-10-22
 08:18:55
ENT7397
Enter
40º40'39.7"N, 14º25'13.9"E11887199º724
2020-10-22
 08:07:08
VOE12YU
Volotea
40º36'33.7"N, 14º17'57.8"E10668157º685
2020-10-22
 07:08:33
RYR67RQ
Ryanair
40º48'27.2"N, 14º24'13.7"E11277144º682
2020-10-22
 07:03:22
AZ11MR40º37'45.3"N, 14º16'5.0"E9151313º775
2020-10-22
 06:57:43
AZA1154
Alitalia
40º37'7.3"N, 14º18'58.6"E10789339º733
2020-10-22
 06:57:07
THY6409
Turkish
40º48'56.1"N, 14º23'57.1"E9753273º793

Thursday, October 22, 2020

Flights report (2020-10-22)

 • statistics spanning 18 hr 47 min, from Wed 21 07:00:35 local time
 • 30 flights spotted (one every 37.5 minutes)
 • speeds ranging from 415 to 820 km/h
 • altitudes ranging from 6377 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-22
 01:48:31
IBE2831
Iberia
40º49'20.9"N, 14º24'46.6"E11582273º730
2020-10-22
 01:06:05
MSA91S
Airmerci
40º47'36.3"N, 14º24'39.4"E6377144º415
2020-10-22
 00:04:12
MAU15
Airmauritius
40º40'39.6"N, 14º17'42.9"E10668133º741
2020-10-21
 22:52:47
RYR66TM
Ryanair
40º46'58.7"N, 14º23'48.8"E12192324º706
2020-10-21
 22:31:55
REU976
Reunion
40º45'5.2"N, 14º24'7.1"E10660135º769
2020-10-21
 22:05:38
RYR9VQ
Ryanair
40º42'2.9"N, 14º12'20.9"E1219217º679
2020-10-21
 21:28:58
REU974
Reunion
40º34'38.0"N, 14º18'33.3"E9448133º798
2020-10-21
 21:03:31
RYR253B
Ryanair
40º44'52.6"N, 14º17'35.3"E11887141º687
2020-10-21
 20:55:30
AMC329
Air Malta
40º46'16.4"N, 14º18'7.2"E11879189º735
2020-10-21
 20:32:24
PGT651
Sunturk
40º39'23.1"N, 14º25'50.8"E10972270º764
2020-10-21
 18:38:40
RYR5050
Ryanair
40º49'28.0"N, 14º21'48.6"E11277146º693
2020-10-21
 18:38:11
SVA126
Saudia
40º41'7.6"N, 14º13'7.6"E11887133º761
2020-10-21
 18:36:18
THY6415
Turkish
40º39'9.1"N, 14º23'53.3"E10363270º812
2020-10-21
 18:31:14
MILAN7A40º44'28.7"N, 14º28'29.4"E7315280º564
2020-10-21
 13:33:55
AMC307
Air Malta
40º46'8.9"N, 14º14'35.3"E11887188º759
2020-10-21
 13:28:09
THY5LX
Turkish
40º47'33.2"N, 14º22'45.5"E1066091º663
2020-10-21
 13:18:50
THY6636
Turkish
40º45'22.8"N, 14º20'26.7"E1005891º708
2020-10-21
 12:59:09
RYR377
Ryanair
40º42'33.4"N, 14º25'26.8"E11582347º663
2020-10-21
 12:21:33
QTR1VU
Qatari
40º50'10.7"N, 14º23'47.1"E13106273º769
2020-10-21
 11:55:16
IRA731
Iranair
40º36'50.8"N, 14º20'47.8"E11285270º820
2020-10-21
 11:36:03
AZA1724
Alitalia
40º35'0.5"N, 14º15'42.4"E9745343º682
2020-10-21
 11:22:15
AZA1179
Alitalia
40º44'37.8"N, 14º21'30.4"E10668142º703
2020-10-21
 10:49:01
EJU868K
Alpine
40º44'28.7"N, 14º19'5.0"E11285141º682
2020-10-21
 10:42:03
RYR5207
Ryanair
40º41'47.4"N, 14º24'26.3"E12192659
2020-10-21
 09:01:09
RYR4YY
Ryanair
40º37'11.9"N, 14º25'20.5"E11582323º695
2020-10-21
 08:25:13
RYR84XH
Ryanair
40º44'2.2"N, 14º17'52.0"E11277144º693
2020-10-21
 07:47:16
THY9JX
Turkish
40º36'22.9"N, 14º18'22.5"E10972270º758
2020-10-21
 07:21:12
RYR67RQ
Ryanair
40º47'32.7"N, 14º18'56.4"E11277144º706
2020-10-21
 07:19:05
RYR4324
Ryanair
40º50'58.8"N, 14º21'47.3"E10668144º732
2020-10-21
 07:00:35
AZA1154
Alitalia
40º36'58.5"N, 14º20'18.9"E11277338º674

Wednesday, October 21, 2020

Flights report (2020-10-21)

 • statistics spanning 21 hr 29 min, from Tue 20 06:57:38 local time
 • 27 flights spotted (one every 47.7 minutes)
 • speeds ranging from 283 to 827 km/h
 • altitudes ranging from 2659 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-21
 04:27:36
SLJ801
Silkair
40º44'0.8"N, 14º33'8.6"E4030146º465
2020-10-21
 01:09:51
MSA91S
Airmerci
40º46'31.0"N, 14º23'44.5"E5791143º426
2020-10-20
 22:46:11
AZA894
Alitalia
40º38'41.4"N, 14º21'2.1"E11376119º749
2020-10-20
 20:51:23
EJU782M
Alpine
40º45'3.0"N, 14º20'42.7"E10058142º732
2020-10-20
 20:32:11
RYR2040
Ryanair
40º38'17.1"N, 14º23'31.0"E11582348º608
2020-10-20
 20:19:27
THY3VH
Turkish
40º46'47.3"N, 14º17'15.7"E1127791º685
2020-10-20
 20:18:37
THY8CV
Turkish
40º46'40.7"N, 14º22'19.3"E1098091º688
2020-10-20
 19:39:29
AZA1PM
Alitalia
40º45'45.4"N, 14º22'29.9"E10363323º672
2020-10-20
 18:33:00
TJB22240º35'3.7"N, 14º24'5.2"E8534348º658
2020-10-20
 17:38:55
AZA8022
Alitalia
40º43'20.3"N, 14º33'36.2"E3962159º403
2020-10-20
 16:06:30
AZA8021
Alitalia
40º39'8.9"N, 14º20'34.8"E265950º453
2020-10-20
 15:47:53
VLJ678R40º51'0.1"N, 14º23'30.8"E11582273º720
2020-10-20
 15:19:21
EWG1GW
Eurowings
40º45'9.9"N, 14º23'18.7"E10972330º634
2020-10-20
 14:37:31
MSR792
Egyptair
40º45'6.7"N, 14º20'18.0"E10210134º743
2020-10-20
 12:51:48
NXU78140º41'21.5"N, 14º11'49.4"E11277133º827
2020-10-20
 12:43:12
TAR227
Tunair
40º43'28.4"N, 14º8'12.1"E10668219º811
2020-10-20
 11:56:45
NAVY531
Nav Dispatch
40º34'59.2"N, 14º20'1.9"E4876324º283
2020-10-20
 11:49:27
WZZ8181
Wizzair
40º45'2.9"N, 14º17'18.8"E10972349º600
2020-10-20
 10:56:08
QTR3TE
Qatari
40º45'24.5"N, 14º15'53.3"E1249691º786
2020-10-20
 10:53:18
AZA1179
Alitalia
40º45'44.9"N, 14º18'48.9"E11269141º799
2020-10-20
 10:48:00
RYR5TN
Ryanair
40º36'8.9"N, 14º20'1.0"E10972348º601
2020-10-20
 09:09:31
RYR4YY
Ryanair
40º47'28.0"N, 14º22'59.2"E11582321º629
2020-10-20
 08:49:43
RYR84XH
Ryanair
40º37'55.8"N, 14º22'27.2"E10888143º766
2020-10-20
 07:13:33
RYR4324
Ryanair
40º49'5.3"N, 14º24'59.4"E11254147º759
2020-10-20
 07:10:57
RYR67RQ
Ryanair
40º49'57.8"N, 14º21'15.5"E11277146º775
2020-10-20
 07:05:31
AZA1154
Alitalia
40º38'16.6"N, 14º19'36.6"E9745338º593
2020-10-20
 06:57:38
AZA11MR
Alitalia
40º46'27.7"N, 14º26'39.6"E10363326º611

Tuesday, October 20, 2020

Flights report (2020-10-20)

 • statistics spanning 18 hr 15 min, from Mon 19 07:06:15 local time
 • 35 flights spotted (one every 31.2 minutes)
 • speeds ranging from 204 to 790 km/h
 • altitudes ranging from 1135 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-20
 01:21:31
THY6686
Turkish
40º45'17.3"N, 14º13'6.1"E1249691º788
2020-10-20
 01:10:33
MSA991
Airmerci
40º44'18.4"N, 14º21'56.6"E6377142º452
2020-10-19
 22:39:14
AZA894
Alitalia
40º32'15.1"N, 14º23'19.8"E11879118º790
2020-10-19
 22:31:06
RYR8SH
Ryanair
40º44'19.1"N, 14º17'37.3"E11277142º749
2020-10-19
 20:08:08
EZS68KM
Topswiss
40º46'3.3"N, 14º25'32.1"E11597328º655
2020-10-19
 20:05:04
RYR2040
Ryanair
40º36'35.6"N, 14º19'39.8"E11582349º646
2020-10-19
 19:36:05
AZA1PM
Alitalia
40º45'41.1"N, 14º26'15.5"E10309327º643
2020-10-19
 19:28:25
BAW60
Speedbird
40º42'12.3"N, 14º22'53.5"E11582321º711
2020-10-19
 18:55:10
THY6685
Turkish
40º47'0.9"N, 14º23'59.8"E10972268º738
2020-10-19
 18:53:53
RYR7N
Ryanair
40º42'35.7"N, 14º23'18.0"E11582323º650
2020-10-19
 18:07:34
EZS21RN
Topswiss
40º40'38.1"N, 14º18'28.1"E11887140º743
2020-10-19
 17:12:52
RYR9UN
Ryanair
40º45'49.0"N, 14º19'18.3"E10668142º741
2020-10-19
 16:46:00
RYR1723
Ryanair
40º43'33.7"N, 14º32'39.8"E244613º336
2020-10-19
 16:39:38
AEE418
Aegean
40º36'5.1"N, 14º18'35.7"E10957276º688
2020-10-19
 16:20:32
RYR1610
Ryanair
40º32'9.0"N, 14º25'42.2"E11582348º656
2020-10-19
 16:06:44
JEI414
Jet Executive
40º41'35.7"N, 14º12'18.4"E11582344º677
2020-10-19
 14:51:47
THY7MF
Turkish
40º41'26.3"N, 14º14'49.2"E1066889º735
2020-10-19
 14:27:44
EJU593D
Alpine
40º48'15.9"N, 14º23'21.4"E10668146º730
2020-10-19
 14:03:49
THY2NV
Turkish
40º49'44.8"N, 14º19'37.0"E1128592º753
2020-10-19
 13:43:47
THY2LD
Turkish
40º40'16.6"N, 14º25'53.9"E1127789º767
2020-10-19
 13:20:13
THY5LX
Turkish
40º44'1.7"N, 14º16'19.9"E1097290º745
2020-10-19
 13:02:53
AMC377
Air Malta
40º45'11.6"N, 14º16'27.2"E11894178º748
2020-10-19
 12:25:39
RYR54TF
Ryanair
40º44'2.0"N, 14º18'18.4"E11277142º741
2020-10-19
 12:12:05
VSR802
Aviostart
40º45'29.1"N, 14º22'57.2"E289594º331
2020-10-19
 11:25:26
RYR377
Ryanair
40º36'53.9"N, 14º19'33.5"E11582348º672
2020-10-19
 11:17:18
AZA1179
Alitalia
40º42'17.9"N, 14º18'54.6"E11277144º753
2020-10-19
 10:46:25
ITFAD
Air Avita
40º42'43.9"N, 14º25'20.5"E1135156º204
2020-10-19
 10:41:28
THY5PX
Turkish
40º46'29.7"N, 14º25'25.4"E304096º452
2020-10-19
 09:12:58
EJU4864
Alpine
40º39'4.6"N, 14º28'57.1"E247624º455
2020-10-19
 08:53:02
RYR102A
Ryanair
40º41'34.5"N, 14º20'27.4"E11582322º667
2020-10-19
 08:31:28
AMC376
Air Malta
40º39'48.1"N, 14º23'58.5"E11582703
2020-10-19
 07:46:13
RYR84XH
Ryanair
40º45'34.2"N, 14º16'54.6"E11277142º737
2020-10-19
 07:29:57
VOE1546
Volotea
40º40'26.7"N, 14º29'10.7"E333726º513
2020-10-19
 07:06:15
RYR67RQ
Ryanair
40º45'20.7"N, 14º21'42.9"E11277142º745