Tuesday, March 31, 2020

Flights report (2020-03-31)

 • statistics spanning 19 hr 5 min, from Mon 30 10:25:42 local time
 • 2 flights spotted (one every 572.9 minutes)
 • speeds ranging from 383 to 725 km/h
 • altitudes ranging from 2446 to 11582 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-31
 05:31:36
THY3270
Turkish
40º47'10.6"N, 14º24'38.9"E11582268º725
2020-03-30
 10:25:42
RYR5150
Ryanair
40º40'6.7"N, 14º28'22.0"E244629º383

Monday, March 30, 2020

Flights report (2020-03-30)

 • statistics spanning 15 hr 38 min, from Sun 29 13:27:40 local time
 • 3 flights spotted (one every 312.7 minutes)
 • speeds ranging from 679 to 798 km/h
 • altitudes ranging from 10363 to 11887 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-30
 05:05:49
RCH440
Reach
40º41'39.2"N, 14º33'25.0"E1036390º679
2020-03-30
 02:21:18
THY6346
Turkish
40º45'42.4"N, 14º23'54.3"E1188791º798
2020-03-29
 13:27:40
THY6215
Turkish
40º46'3.0"N, 14º24'18.7"E1188791º790

Sunday, March 29, 2020

Flights report (2020-03-29)

 • statistics spanning 22 hr 30 min, from Sat 28 08:12:24 local time
 • 17 flights spotted (one every 79.4 minutes)
 • speeds ranging from 337 to 838 km/h
 • altitudes ranging from 2438 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-29
 06:42:42
AME0820
Airmil
40º47'24.8"N, 14º22'27.2"E1219291º817
2020-03-29
 06:19:15
THY6618
Turkish
40º42'20.8"N, 14º25'39.1"E12192
2020-03-29
 03:02:19
THY6215
Turkish
40º49'1.0"N, 14º23'43.6"E11582268º711
2020-03-28
 22:47:45
THY6617
Turkish
40º43'24.3"N, 14º19'34.6"E12192269º695
2020-03-28
 18:31:25
THY6680
Turkish
40º46'1.4"N, 14º21'31.9"E1219291º793
2020-03-28
 17:54:39
FBU70240º42'27.8"N, 14º8'51.2"E11277133º836
2020-03-28
 16:57:08
CNV6426
Convoy
40º42'13.8"N, 14º16'13.1"E7010183º465
2020-03-28
 15:13:04
THY6386
Turkish
40º42'22.8"N, 14º20'32.6"E1066890º838
2020-03-28
 14:23:41
RYR521
Ryanair
40º40'14.0"N, 14º25'54.3"E243840º420
2020-03-28
 13:13:54
RYR52
Ryanair
40º41'3.7"N, 14º25'24.4"E243845º337
2020-03-28
 13:10:29
SLJ401
Silkair
40º40'29.5"N, 14º29'3.8"E244627º457
2020-03-28
 13:09:39
GTI563
Giant
40º43'38.5"N, 14º25'4.0"E1036392º803
2020-03-28
 12:03:18
RYR51
Ryanair
40º39'40.4"N, 14º25'17.1"E243841º381
2020-03-28
 11:53:38
AZA5PR
Alitalia
40º40'57.8"N, 14º24'55.6"E9144325º674
2020-03-28
 10:32:40
MAU53
Airmauritius
40º38'24.4"N, 14º20'25.1"E11887133º804
2020-03-28
 08:12:24
THY6385
Turkish
40º47'21.5"N, 14º25'9.5"E10972268º791

Saturday, March 28, 2020

Flights report (2020-03-28)

 • statistics spanning 18 hr 41 min, from Fri 27 08:15:54 local time
 • 4 flights spotted (one every 280.2 minutes)
 • speeds ranging from 498 to 811 km/h
 • altitudes ranging from 3505 to 10058 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-28
 02:56:55
REU9974
Reunion
40º45'56.9"N, 14º21'23.2"E10058134º791
2020-03-27
 13:27:29
KAF322240º41'21.2"N, 14º26'21.1"E8107308º811
2020-03-27
 08:15:54
SLJ801
Silkair
40º39'6.2"N, 14º24'57.2"E3505142º498

Friday, March 27, 2020

Flights report (2020-03-27)

 • statistics spanning 17 hr 22 min, from Thu 26 13:27:20 local time
 • 6 flights spotted (one every 173.6 minutes)
 • speeds ranging from 751 to 799 km/h
 • altitudes ranging from 11269 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-27
 06:49:23
THY6333
Turkish
40º38'37.7"N, 14º23'22.0"E11582270º754
2020-03-27
 06:39:01
THY6610
Turkish
40º38'23.3"N, 14º19'20.0"E12192270º751
2020-03-27
 03:07:28
KAC1113
Kuwaiti
40º43'2.9"N, 14º21'13.9"E11582269º783
2020-03-26
 23:53:36
ETH729
Ethiopian
40º46'50.5"N, 14º18'56.4"E11269134º793
2020-03-26
 16:47:27
AEA458
Europa
40º44'34.4"N, 14º41'53.5"E1188791º799
2020-03-26
 13:27:20
IRM137
Mahan Air
40º50'57.1"N, 14º24'30.3"E1188792º780

Thursday, March 26, 2020

Flights report (2020-03-26)

 • statistics spanning 16 hr 29 min, from Wed 25 07:03:31 local time
 • 8 flights spotted (one every 123.6 minutes)
 • speeds ranging from 249 to 830 km/h
 • altitudes ranging from 4930 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-25
 23:33:04
THY6416
Turkish
40º44'44.2"N, 14º25'36.9"E1158291º793
2020-03-25
 16:48:55
QTR4BE
Qatari
40º50'37.5"N, 14º22'3.8"E1249692º830
2020-03-25
 15:26:53
BAE101
Felix
40º47'58.6"N, 14º23'33.7"E10668142º674
2020-03-25
 15:10:37
THY6415
Turkish
40º48'4.3"N, 14º25'53.0"E10972268º740
2020-03-25
 09:16:56
CNV6225
Convoy
40º41'59.4"N, 14º15'50.7"E4930191º249
2020-03-25
 07:03:31
RCH159
Reach
40º44'29.2"N, 14º30'25.7"E10363269º680

Wednesday, March 25, 2020

Flights report (2020-03-25)

 • statistics spanning 21 hr 6 min, from Tue 24 09:31:45 local time
 • 12 flights spotted (one every 105.5 minutes)
 • speeds ranging from 460 to 862 km/h
 • altitudes ranging from 4320 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-25
 06:38:03
SQP943
Skyup
40º45'20.3"N, 14º39'57.5"E4320236º460
2020-03-25
 03:18:46
THY6412
Turkish
40º41'56.5"N, 14º14'48.5"E1098090º803
2020-03-25
 00:17:44
REU974
Reunion
40º38'3.0"N, 14º16'28.5"E10058133º841
2020-03-24
 22:23:39
TCYYA
Twin City
40º50'6.7"N, 14º25'3.8"E1371692º817
2020-03-24
 22:09:23
WZZ838
Wizzair
40º47'35.1"N, 14º23'44.7"E1188788º785
2020-03-24
 21:24:50
THY6411
Turkish
40º44'18.5"N, 14º44'14.7"E10363269º666
2020-03-24
 21:16:21
VJT569
Vista Malta
40º34'28.9"N, 14º20'55.7"E10363276º687
2020-03-24
 18:28:04
RCH159
Reach
40º40'20.6"N, 14º27'24.2"E944889º788
2020-03-24
 18:15:14
MAU15
Airmauritius
40º40'26.7"N, 14º16'1.8"E11887133º862
2020-03-24
 16:43:40
SAM581
Sam
40º36'59.7"N, 14º18'20.9"E10972326º711
2020-03-24
 12:16:45
AZA1179
Alitalia
40º37'56.4"N, 14º23'6.6"E11894140º761
2020-03-24
 09:31:45
ETD934
Etihad
40º52'54.6"N, 14º17'10.1"E10668140º849

Tuesday, March 24, 2020

Flights report (2020-03-24)

 • statistics spanning 15 hr 19 min, from Mon 23 08:09:26 local time
 • 6 flights spotted (one every 153.2 minutes)
 • speeds ranging from 722 to 856 km/h
 • altitudes ranging from 8991 to 12489 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-23
 23:29:01
ISR344
Israir
40º46'0.3"N, 14º24'36.2"E8991120º840
2020-03-23
 22:36:13
KQA117
Kenya
40º47'45.2"N, 14º20'59.6"E12489135º843
2020-03-23
 18:13:39
MAU15
Airmauritius
40º42'19.1"N, 14º16'33.6"E11887133º841
2020-03-23
 17:04:49
QTR132
Qatari
40º38'24.7"N, 14º18'30.0"E10668108º856
2020-03-23
 12:31:18
AZA1179
Alitalia
40º44'23.1"N, 14º17'23.8"E11879140º749
2020-03-23
 08:09:26
THY6327
Turkish
40º47'25.9"N, 14º21'2.5"E10972268º722

Monday, March 23, 2020

Flights report (2020-03-23)

 • statistics spanning 18 hr 16 min, from Sun 22 08:25:47 local time
 • 9 flights spotted (one every 121.8 minutes)
 • speeds ranging from 645 to 819 km/h
 • altitudes ranging from 9448 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-23
 02:42:16
ETH8803
Ethiopian
40º46'6.1"N, 14º18'21.0"E11887134º819
2020-03-22
 21:26:16
REU974
Reunion
40º38'35.8"N, 14º19'30.4"E10668133º788
2020-03-22
 13:42:56
THY6215
Turkish
40º42'45.3"N, 14º13'58.4"E1188790º791
2020-03-22
 13:17:29
IRM137
Mahan Air
40º47'26.0"N, 14º12'53.5"E1158291º796
2020-03-22
 12:00:18
AZA1179
Alitalia
40º44'58.7"N, 14º18'27.2"E10050141º645
2020-03-22
 11:37:47
QTR55R
Qatari
40º50'0.3"N, 14º24'12.8"E10363273º764
2020-03-22
 10:05:23
THY15
Turkish
40º52'56.0"N, 14º20'54.4"E9448267º748
2020-03-22
 09:15:45
THY6346
Turkish
40º46'18.4"N, 14º12'10.8"E1219291º780
2020-03-22
 08:25:47
IRM136
Mahan Air
40º48'58.2"N, 14º24'47.1"E11582273º745

Sunday, March 22, 2020

Flights report (2020-03-22)

 • statistics spanning 16 hr 16 min, from Sat 21 10:56:49 local time
 • 11 flights spotted (one every 88.7 minutes)
 • speeds ranging from 374 to 758 km/h
 • altitudes ranging from 2438 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-22
 03:13:26
THY6215
Turkish
40º48'57.4"N, 14º23'27.1"E10363268º746
2020-03-21
 20:23:01
GTI4231
Giant
40º41'41.0"N, 14º26'17.6"E8229275º727
2020-03-21
 19:13:36
THY6437
Turkish
40º47'21.9"N, 14º23'20.9"E10972268º741
2020-03-21
 19:11:29
MAU53
Airmauritius
40º37'18.3"N, 14º18'56.9"E11277133º741
2020-03-21
 17:00:46
QTR8171
Qatari
40º50'5.2"N, 14º24'23.6"E10972273º737
2020-03-21
 16:03:15
RYR9696
Ryanair
40º39'53.0"N, 14º25'45.1"E243839º374
2020-03-21
 14:53:07
RYR9695
Ryanair
40º40'17.4"N, 14º25'58.4"E243840º394
2020-03-21
 13:37:33
RYR9694
Ryanair
40º39'49.6"N, 14º25'29.5"E243839º386
2020-03-21
 11:55:29
AZA1179
Alitalia
40º47'52.1"N, 14º19'45.2"E11879142º703
2020-03-21
 11:05:32
CFC4005
Canforce
40º44'44.6"N, 14º42'41.8"E10058122º724
2020-03-21
 10:56:49
QTR4MR
Qatari
40º50'9.2"N, 14º22'40.2"E12192273º758

Saturday, March 21, 2020

Flights report (2020-03-21)

 • statistics spanning 21 hr 9 min, from Fri 20 08:57:26 local time
 • 15 flights spotted (one every 84.6 minutes)
 • speeds ranging from 294 to 817 km/h
 • altitudes ranging from 3802 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-21
 06:06:39
GTI563
Giant
40º46'7.7"N, 14º24'6.1"E1005891º817
2020-03-21
 04:17:02
THY656
Turkish
40º38'6.1"N, 14º19'40.5"E1249688º795
2020-03-20
 23:10:19
THY655
Turkish
40º45'53.8"N, 14º25'13.9"E12192268º700
2020-03-20
 19:35:41
MAU53
Airmauritius
40º38'50.5"N, 14º22'9.7"E11269134º774
2020-03-20
 19:21:32
THY61T
Turkish
40º52'10.5"N, 14º22'27.4"E1190287º782
2020-03-20
 18:49:07
MAU15
Airmauritius
40º37'29.7"N, 14º17'46.5"E11887133º807
2020-03-20
 16:54:48
GTI4233
Giant
40º47'28.9"N, 14º26'8.6"E9144277º740
2020-03-20
 13:45:44
THY8AG
Turkish
40º48'4.3"N, 14º24'37.0"E10347268º677
2020-03-20
 13:30:45
THY7AD
Turkish
40º39'41.8"N, 14º25'20.0"E11125270º658
2020-03-20
 12:21:48
QTR8271
Qatari
40º50'0.3"N, 14º24'18.3"E10972273º716
2020-03-20
 11:59:38
CGF792340º36'12.4"N, 14º22'45.4"E10363342º687
2020-03-20
 11:58:06
AZA1179
Alitalia
40º42'12.1"N, 14º16'21.5"E11887142º725
2020-03-20
 09:03:33
CNV6220
Convoy
40º43'30.0"N, 14º24'23.2"E380294º294
2020-03-20
 08:57:26
GTI4231
Giant
40º40'11.2"N, 14º32'5.9"E9448275º761

Friday, March 20, 2020

Flights report (2020-03-20)

 • statistics spanning 10 hr 35 min, from Thu 19 07:53:25 local time
 • 10 flights spotted (one every 63.5 minutes)
 • speeds ranging from 299 to 795 km/h
 • altitudes ranging from 3954 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-19
 18:29:01
MAU15
Airmauritius
40º43'0.8"N, 14º16'26.3"E11887133º795
2020-03-19
 16:57:34
PIA719
Pakistan
40º43'17.2"N, 14º22'44.0"E12184274º764
2020-03-19
 13:06:34
NAVY502
Nav Dispatch
40º38'27.2"N, 14º23'35.0"E3954142º299
2020-03-19
 12:34:31
CNV6119
Convoy
40º44'36.0"N, 14º12'43.1"E6705342º450
2020-03-19
 11:52:26
AZA1724
Alitalia
40º38'23.8"N, 14º18'21.6"E9144339º725
2020-03-19
 11:40:17
AZA5PR
Alitalia
40º47'35.4"N, 14º25'58.7"E9144326º646
2020-03-19
 09:15:20
EZS9079
Topswiss
40º34'23.8"N, 14º22'56.8"E11887133º698
2020-03-19
 08:49:53
GTI4231
Giant
40º42'24.1"N, 14º29'14.4"E8534275º778
2020-03-19
 08:25:50
AMC514
Air Malta
40º42'43.0"N, 14º13'51.6"E11582704
2020-03-19
 07:53:25
FEG308840º37'2.5"N, 14º16'36.9"E12496133º724

Thursday, March 19, 2020

Flights report (2020-03-19)

 • statistics spanning 16 hr 16 min, from Wed 18 08:50:58 local time
 • 10 flights spotted (one every 97.6 minutes)
 • speeds ranging from 289 to 772 km/h
 • altitudes ranging from 3192 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-19
 01:07:52
THY6416
Turkish
40º47'48.6"N, 14º16'23.0"E1188791º772
2020-03-18
 23:12:28
CRL910
Corsair
40º37'48.3"N, 14º14'45.2"E10668137º759
2020-03-18
 21:11:25
THY7HD
Turkish
40º43'52.7"N, 14º35'4.3"E1249690º762
2020-03-18
 20:48:13
TCAAA
Tropicana
40º49'59.5"N, 14º23'55.6"E10363273º735
2020-03-18
 20:28:03
THY3BH
Turkish
40º45'57.6"N, 14º21'44.5"E1159091º720
2020-03-18
 17:04:34
THY6415
Turkish
40º48'59.5"N, 14º23'53.9"E10363268º748
2020-03-18
 11:52:50
AZA1179
Alitalia
40º41'9.9"N, 14º20'17.3"E11887140º725
2020-03-18
 10:28:05
RBG641
Arabia Egypt
40º36'32.5"N, 14º16'11.4"E10972318º683
2020-03-18
 09:09:14
EZS9073
Topswiss
40º36'0.7"N, 14º12'26.5"E11879132º719
2020-03-18
 08:50:58
CNV6218
Convoy
40º45'41.4"N, 14º23'47.7"E319295º289

Wednesday, March 18, 2020

Flights report (2020-03-18)

 • statistics spanning 19 hr 27 min, from Tue 17 06:57:07 local time
 • 17 flights spotted (one every 68.6 minutes)
 • speeds ranging from 392 to 814 km/h
 • altitudes ranging from 2293 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-18
 02:24:10
THY6906
Turkish
40º43'6.2"N, 14º32'22.1"E1127790º733
2020-03-18
 00:10:53
QTR6VX
Qatari
40º45'31.2"N, 14º16'4.8"E1249691º791
2020-03-17
 22:10:04
THY6412
Turkish
40º46'36.5"N, 14º19'35.3"E1219291º775
2020-03-17
 21:24:20
THY7HD
Turkish
40º46'9.3"N, 14º20'21.2"E1097291º746
2020-03-17
 20:28:21
CRL752
Corsair
40º37'18.6"N, 14º19'22.7"E10668137º772
2020-03-17
 19:55:57
THY3LS
Turkish
40º47'42.7"N, 14º21'26.9"E1127791º749
2020-03-17
 15:47:30
IFA1129
Red Angel
40º39'2.9"N, 14º19'56.1"E11582270º677
2020-03-17
 15:21:48
THY7XZ
Turkish
40º40'16.4"N, 14º25'49.7"E1138489º738
2020-03-17
 15:08:01
RYR94
Ryanair
40º43'10.9"N, 14º25'0.9"E231657º392
2020-03-17
 13:58:43
IJM525
Jet Management
40º38'29.5"N, 14º18'43.6"E12496133º814
2020-03-17
 13:04:09
RYR95
Ryanair
40º40'34.1"N, 14º26'23.1"E229338º394
2020-03-17
 12:30:33
THY4JB
Turkish
40º50'14.6"N, 14º23'58.0"E11582273º658
2020-03-17
 11:39:45
AZA1179
Alitalia
40º40'21.4"N, 14º21'27.8"E11277142º735
2020-03-17
 10:21:58
QTR3AY
Qatari
40º44'21.5"N, 14º24'5.4"E1249690º809
2020-03-17
 09:18:33
THY3MQ
Turkish
40º39'9.4"N, 14º27'51.5"E10370270º655
2020-03-17
 09:04:53
GTI4231
Giant
40º45'21.1"N, 14º34'29.5"E9144274º725
2020-03-17
 06:57:07
GTI561
Giant
40º48'16.3"N, 14º18'32.4"E1066891º795

Tuesday, March 17, 2020

Flights report (2020-03-17)

 • statistics spanning 16 hr 37 min, from Mon 16 09:27:28 local time
 • 21 flights spotted (one every 47.4 minutes)
 • speeds ranging from 579 to 827 km/h
 • altitudes ranging from 4892 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-17
 02:04:50
THY183
Turkish
40º50'10.0"N, 14º23'10.6"E10972273º722
2020-03-17
 00:16:52
QTR6VX
Qatari
40º46'44.0"N, 14º24'1.8"E1218491º806
2020-03-17
 00:15:34
MAU15
Airmauritius
40º43'0.9"N, 14º17'8.0"E11277134º814
2020-03-16
 22:47:38
KQA117
Kenya
40º45'42.6"N, 14º20'12.1"E11887134º815
2020-03-16
 20:55:26
THY7HD
Turkish
40º47'9.4"N, 14º18'51.9"E1067591º741
2020-03-16
 20:16:53
THY6871
Turkish
40º45'10.6"N, 14º23'5.4"E1187991º756
2020-03-16
 19:29:02
THY6942
Turkish
40º45'55.0"N, 14º23'46.8"E1189491º761
2020-03-16
 19:17:15
THY6862
Turkish
40º43'29.3"N, 14º28'33.2"E1189490º761
2020-03-16
 18:53:48
THY6920
Turkish
40º43'13.3"N, 14º11'14.5"E1249690º759
2020-03-16
 17:39:04
MSC807
Air Cairo
40º45'37.4"N, 14º25'23.8"E9692312º698
2020-03-16
 17:03:57
QTR4BE
Qatari
40º47'58.7"N, 14º24'11.2"E1249691º827
2020-03-16
 16:43:27
ENT25FU
Enter
40º38'41.9"N, 14º13'24.7"E1158216º711
2020-03-16
 16:42:02
A7MHH40º39'14.8"N, 14º27'59.8"E10942270º687
2020-03-16
 15:18:56
THY41AY
Turkish
40º52'12.7"N, 14º22'2.7"E10965273º667
2020-03-16
 15:10:41
THY8HN
Turkish
40º45'27.1"N, 14º18'13.5"E1067591º749
2020-03-16
 14:42:31
THY6990
Turkish
40º45'29.7"N, 14º24'58.9"E1249691º801
2020-03-16
 14:35:19
THY6924
Turkish
40º46'52.6"N, 14º18'58.8"E1249691º785
2020-03-16
 14:13:59
THY6912
Turkish
40º42'1.7"N, 14º12'5.0"E1249689º756
2020-03-16
 12:28:52
RBG549
Arabia Egypt
40º46'38.4"N, 14º22'25.3"E4892142º579
2020-03-16
 10:28:53
QTR3AY
Qatari
40º44'23.0"N, 14º20'13.5"E1249690º827
2020-03-16
 09:27:28
AHO631Y
Air Hamburg
40º35'46.5"N, 14º24'14.8"E12192311º690

Monday, March 16, 2020

Flights report (2020-03-16)

 • statistics spanning 15 hr 24 min, from Sun 15 08:12:09 local time
 • 27 flights spotted (one every 34.2 minutes)
 • speeds ranging from 400 to 846 km/h
 • altitudes ranging from 2849 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-15
 23:36:32
MHV64R
Snowcap
40º43'58.8"N, 14º16'21.6"E1158216º762
2020-03-15
 23:16:29
THY4MG
Turkish
40º47'42.9"N, 14º25'31.2"E10363268º692
2020-03-15
 22:59:52
PGT651
Sunturk
40º39'12.8"N, 14º22'3.4"E10972270º682
2020-03-15
 22:03:53
FBU700
French Bee
40º37'10.1"N, 14º15'31.8"E10782133º828
2020-03-15
 21:49:30
THY3KW
Turkish
40º44'37.9"N, 14º22'51.9"E1188790º774
2020-03-15
 21:46:05
IFA1133
Red Angel
40º50'54.9"N, 14º23'31.0"E11582267º675
2020-03-15
 20:04:51
THY7HD
Turkish
40º45'58.3"N, 14º23'50.6"E1067591º762
2020-03-15
 19:24:53
MAU53
Airmauritius
40º39'12.7"N, 14º22'41.6"E10668134º790
2020-03-15
 18:07:42
MAU15
Airmauritius
40º37'49.3"N, 14º17'54.6"E11277133º832
2020-03-15
 17:26:12
QTR4BE
Qatari
40º49'46.2"N, 14º22'48.6"E1188792º846
2020-03-15
 17:24:33
TYW432
Tyrol Ambulance
40º50'16.0"N, 14º20'23.8"E12192273º655
2020-03-15
 17:02:24
THY1WL
Turkish
40º44'3.4"N, 14º22'32.4"E1157490º791
2020-03-15
 16:20:26
THY1AF
Turkish
40º45'1.3"N, 14º20'41.6"E1097290º751
2020-03-15
 15:58:45
THY5GX
Turkish
40º44'2.0"N, 14º23'21.8"E1127790º769
2020-03-15
 15:27:31
THY8HN
Turkish
40º45'13.1"N, 14º24'24.2"E1067591º748
2020-03-15
 15:21:09
DLH1964
Lufthansa
40º40'57.2"N, 14º27'42.4"E9791176º774
2020-03-15
 14:42:23
IRM137
Mahan Air
40º42'20.8"N, 14º24'11.5"E1219290º830
2020-03-15
 14:36:57
PGT65V
Sunturk
40º46'0.4"N, 14º21'8.2"E1098091º740
2020-03-15
 14:12:12
THY8AG
Turkish
40º39'7.4"N, 14º27'43.7"E10355270º640
2020-03-15
 14:04:33
THY1CE
Turkish
40º47'39.2"N, 14º12'50.5"E1127791º767
2020-03-15
 12:29:05
AFR934
Airfrans
40º44'56.1"N, 14º19'14.6"E10058134º827
2020-03-15
 11:52:40
AZA1179
Alitalia
40º45'12.3"N, 14º18'40.1"E11269141º712
2020-03-15
 11:11:25
QTR3AY
Qatari
40º46'55.7"N, 14º11'16.7"E1249691º843
2020-03-15
 10:20:08
PGT18H
Sunturk
40º50'7.4"N, 14º24'47.7"E10972273º671
2020-03-15
 09:43:50
NMA3904
Nesma
40º35'16.8"N, 14º26'59.6"E3726133º608
2020-03-15
 08:48:20
THY3PM
Turkish
40º38'56.2"N, 14º25'19.6"E10363270º655
2020-03-15
 08:12:09
NMA3903
Nesma
40º43'38.2"N, 14º32'51.1"E2849267º400

Sunday, March 15, 2020

Flights report (2020-03-15)

 • statistics spanning 20 hr 35 min, from Sat 14 08:16:21 local time
 • 32 flights spotted (one every 38.6 minutes)
 • speeds ranging from 449 to 870 km/h
 • altitudes ranging from 3185 to 13098 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-15
 04:51:47
QTR3TF
Qatari
40º50'42.9"N, 14º23'13.7"E12192273º724
2020-03-15
 04:02:10
THY6215
Turkish
40º39'9.1"N, 14º22'28.3"E10972270º706
2020-03-15
 01:34:44
AMC539
Air Malta
40º43'50.1"N, 14º32'49.2"E11269183º725
2020-03-14
 23:00:41
PGT653
Sunturk
40º45'38.2"N, 14º21'26.5"E11277269º666
2020-03-14
 22:19:12
THY6437
Turkish
40º48'56.0"N, 14º25'5.2"E10972273º708
2020-03-14
 21:57:24
AMC538
Air Malta
40º45'50.1"N, 14º14'55.1"E11582
2020-03-14
 20:29:07
THY7HD
Turkish
40º47'20.3"N, 14º23'13.9"E1067591º780
2020-03-14
 20:22:59
THY3BH
Turkish
40º46'53.1"N, 14º22'9.9"E1159091º770
2020-03-14
 18:22:39
QTR3LM
Qatari
40º46'59.5"N, 14º22'23.6"E13098274º735
2020-03-14
 17:36:05
THY1WL
Turkish
40º42'55.0"N, 14º20'23.4"E1127790º746
2020-03-14
 17:28:04
EWG8RW
Eurowings
40º43'48.7"N, 14º34'26.3"E11285177º719
2020-03-14
 17:22:25
AIC135
Airindia
40º50'23.3"N, 14º23'20.9"E12192273º724
2020-03-14
 17:11:55
QTR4BE
Qatari
40º44'39.3"N, 14º22'32.6"E1188791º870
2020-03-14
 17:02:58
SVA238
Saudia
40º37'12.2"N, 14º19'17.0"E11277133º811
2020-03-14
 16:37:23
THY1SA
Turkish
40º46'52.6"N, 14º23'40.9"E1188791º801
2020-03-14
 16:23:14
THY1AF
Turkish
40º46'50.5"N, 14º21'11.7"E1126991º786
2020-03-14
 14:31:23
THY8AG
Turkish
40º50'3.8"N, 14º25'53.9"E10355273º675
2020-03-14
 14:25:29
THY2VP
Turkish
40º43'27.0"N, 14º14'32.1"E1127790º775
2020-03-14
 14:23:36
THY7AD
Turkish
40º39'9.7"N, 14º23'2.9"E10972270º664
2020-03-14
 14:12:10
SBI3618
Siberian Airlines
40º47'22.3"N, 14º22'32.6"E318529º449
2020-03-14
 11:33:53
AZA1179
Alitalia
40º48'30.5"N, 14º20'56.1"E11887145º708
2020-03-14
 11:15:29
THY5LH
Turkish
40º49'15.7"N, 14º24'22.7"E10965273º659
2020-03-14
 10:56:31
QTR5GN
Qatari
40º42'44.4"N, 14º15'40.4"E10668119º786
2020-03-14
 10:44:51
THY8YL
Turkish
40º45'27.4"N, 14º25'13.4"E10972269º659
2020-03-14
 09:44:38
THY5RN
Turkish
40º41'56.8"N, 14º22'49.7"E11582269º648
2020-03-14
 09:41:41
HBJJJ40º38'36.1"N, 14º17'53.0"E10675133º730
2020-03-14
 09:41:13
THY3MQ
Turkish
40º36'1.7"N, 14º26'53.7"E10972271º656
2020-03-14
 09:31:26
QTR8183
Qatari
40º49'17.4"N, 14º24'10.8"E10363273º704
2020-03-14
 09:14:42
THY9JQ
Turkish
40º50'30.1"N, 14º25'40.5"E10363273º642
2020-03-14
 08:24:22
THY3PM
Turkish
40º39'12.1"N, 14º26'40.5"E9761270º651
2020-03-14
 08:20:01
THY7GZ
Turkish
40º49'11.0"N, 14º24'26.6"E10972273º640
2020-03-14
 08:16:21
AMC514
Air Malta
40º38'34.3"N, 14º13'2.6"E11590751

Saturday, March 14, 2020

Flights report (2020-03-14)

 • statistics spanning 13 hr 31 min, from Fri 13 16:41:36 local time
 • 14 flights spotted (one every 57.9 minutes)
 • speeds ranging from 424 to 852 km/h
 • altitudes ranging from 2788 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-14
 06:13:25
AZA895
Alitalia
40º46'7.5"N, 14º22'8.8"E11590306º693
2020-03-14
 05:02:00
QTR3TF
Qatari
40º47'43.9"N, 14º23'48.6"E12192274º700
2020-03-14
 04:51:44
CFC4004
Canforce
40º36'45.8"N, 14º15'38.2"E11277118º711
2020-03-14
 02:52:57
TCSPL
** BD-100-1A10 Challenger 300
40º48'11.2"N, 14º21'7.6"E1219291º830
2020-03-14
 01:20:54
SLJ501
Silkair
40º41'43.1"N, 14º29'25.0"E278830º424
2020-03-14
 00:34:56
THY6386
Turkish
40º42'19.8"N, 14º23'2.7"E1188790º852
2020-03-13
 23:04:04
TCSPL
** BD-100-1A10 Challenger 300
40º50'12.2"N, 14º20'28.9"E12184273º638
2020-03-13
 20:44:38
PGT651
Sunturk
40º45'1.0"N, 14º29'58.2"E10972269º626
2020-03-13
 20:27:05
THY3KW
Turkish
40º45'32.7"N, 14º23'40.0"E1005891º817
2020-03-13
 20:02:40
EJU9865
Alpine
40º38'0.7"N, 14º21'1.4"E11887142º688
2020-03-13
 20:01:15
THY61T
Turkish
40º52'17.2"N, 14º23'4.7"E1066887º815
2020-03-13
 18:50:40
THY3FJ
Turkish
40º43'33.5"N, 14º15'1.9"E1066890º814
2020-03-13
 17:52:33
THY6385
Turkish
40º38'57.5"N, 14º26'15.4"E11582270º634
2020-03-13
 16:41:36
QTR132
Qatari
40º39'1.4"N, 14º20'7.4"E10668109º846

Thursday, March 12, 2020

Flights report (2020-03-12)

 • statistics spanning 10 hr 34 min, from Wed 11 07:20:19 local time
 • 27 flights spotted (one every 23.5 minutes)
 • speeds ranging from 263 to 796 km/h
 • altitudes ranging from 3680 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-11
 17:55:14
THY7YZ
Turkish
40º50'21.8"N, 14º21'58.0"E1127787º709
2020-03-11
 17:17:31
UAE5FA
Emirates
40º48'21.9"N, 14º24'23.8"E12496272º761
2020-03-11
 16:37:55
ANE3007
Air Nostrum
40º50'2.3"N, 14º24'37.8"E9753273º753
2020-03-11
 15:13:25
THY41AY
Turkish
40º49'38.0"N, 14º23'35.3"E10363273º709
2020-03-11
 15:04:06
BLA4105
All Charter
40º39'26.7"N, 14º19'28.2"E11795140º777
2020-03-11
 14:57:16
AZA770
Alitalia
40º45'42.4"N, 14º22'0.5"E1101891º746
2020-03-11
 14:22:44
THY2VP
Turkish
40º53'11.4"N, 14º22'38.9"E1249688º722
2020-03-11
 14:14:14
PGT65V
Sunturk
40º45'11.1"N, 14º24'14.4"E1066891º709
2020-03-11
 14:04:20
DLH307
Lufthansa
40º37'39.1"N, 14º24'50.6"E9745345º656
2020-03-11
 13:40:39
THY4LD
Turkish
40º50'37.4"N, 14º23'22.0"E10363273º701
2020-03-11
 13:16:36
NAVY531
Nav Dispatch
40º46'35.0"N, 14º24'54.7"E368095º263
2020-03-11
 13:10:07
THY1CE
Turkish
40º43'28.6"N, 14º21'21.2"E1188790º724
2020-03-11
 13:04:06
THY6CY
Turkish
40º38'56.0"N, 14º24'23.8"E10378270º708
2020-03-11
 12:24:37
RYR71KQ
Ryanair
40º42'9.3"N, 14º19'45.2"E11803144º770
2020-03-11
 12:07:17
QTR8275
Qatari
40º50'4.1"N, 14º24'2.5"E10972273º733
2020-03-11
 11:36:32
AZA1179
Alitalia
40º47'57.9"N, 14º19'18.6"E11856142º769
2020-03-11
 10:28:18
RYR8BR
Ryanair
40º37'40.2"N, 14º16'52.7"E12192321º619
2020-03-11
 09:57:25
PGT45W
Sunturk
40º50'6.9"N, 14º24'11.3"E11582273º695
2020-03-11
 09:53:32
UAE141
Emirates
40º39'10.2"N, 14º22'41.8"E10363270º796
2020-03-11
 09:49:10
PGT18H
Sunturk
40º49'58.5"N, 14º25'52.6"E10363273º729
2020-03-11
 08:52:22
AZA720
Alitalia
40º46'44.6"N, 14º20'48.8"E10645120º762
2020-03-11
 08:35:10
THY9JQ
Turkish
40º50'16.0"N, 14º19'56.4"E12192273º746
2020-03-11
 08:10:10
THY3PM
Turkish
40º48'55.1"N, 14º26'0.5"E10965268º732
2020-03-11
 08:09:21
AMC514
Air Malta
40º44'24.1"N, 14º12'49.7"E11582572
2020-03-11
 07:52:16
THY7GZ
Turkish
40º39'2.9"N, 14º24'30.6"E12192270º761
2020-03-11
 07:35:38
NOS8251
Moonflower
40º34'8.0"N, 14º21'48.2"E10736313º606
2020-03-11
 07:20:19
RYR4324
Ryanair
40º47'50.1"N, 14º21'59.2"E10668145º730

Wednesday, March 11, 2020

Flights report (2020-03-11)

 • statistics spanning 22 hr 37 min, from Tue 10 06:58:29 local time
 • 41 flights spotted (one every 33.1 minutes)
 • speeds ranging from 329 to 846 km/h
 • altitudes ranging from 2392 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-11
 05:36:01
SVA036
Saudia
40º44'55.1"N, 14º20'1.2"E10668134º846
2020-03-10
 21:39:02
EJU4804
Alpine
40º42'17.1"N, 14º33'7.9"E2392366
2020-03-10
 21:29:29
RYR6WR
Ryanair
40º46'35.9"N, 14º16'18.2"E11277143º704
2020-03-10
 20:23:57
KQA101
Kenya
40º38'12.4"N, 14º21'26.7"E11879138º825
2020-03-10
 20:04:44
EZY16FB
Easy
40º43'6.4"N, 14º9'35.5"E2430264º466
2020-03-10
 19:59:33
EJU396V
Alpine
40º47'11.6"N, 14º17'29.6"E11292143º729
2020-03-10
 19:37:45
AZA1PM
Alitalia
40º38'28.0"N, 14º18'22.0"E9144339º590
2020-03-10
 19:11:07
RYR8CC
Ryanair
40º40'12.4"N, 14º21'34.4"E11277141º704
2020-03-10
 19:09:28
FDX8
Fedex
40º47'51.1"N, 14º23'51.9"E10668143º836
2020-03-10
 18:55:12
RYR88XP
Ryanair
40º47'16.8"N, 14º24'23.5"E12192324º645
2020-03-10
 18:54:23
EWG3KR
Eurowings
40º38'5.7"N, 14º17'32.4"E3695245º400
2020-03-10
 18:36:06
RYR3CD
Ryanair
40º38'20.9"N, 14º22'17.4"E1158225º582
2020-03-10
 18:15:08
EJU86KR
Alpine
40º39'4.4"N, 14º27'26.3"E291030º450
2020-03-10
 17:25:52
UAE5FA
Emirates
40º45'0.7"N, 14º19'24.5"E12192269º774
2020-03-10
 17:17:01
QTR4BE
Qatari
40º44'54.6"N, 14º18'6.5"E1249690º756
2020-03-10
 17:08:11
BPA5176
Blue Panorama
40º42'34.9"N, 14º27'43.8"E9921307º650
2020-03-10
 16:29:52
RYR7JD
Ryanair
40º42'10.2"N, 14º44'55.6"E10523251º830
2020-03-10
 15:51:27
PGT91R
Sunturk
40º43'52.5"N, 14º13'32.8"E1158290º698
2020-03-10
 14:12:27
PGT65V
Sunturk
40º45'53.8"N, 14º15'23.4"E1066891º611
2020-03-10
 13:30:44
EWG7FR
Eurowings
40º43'56.5"N, 14º34'8.6"E10668183º788
2020-03-10
 13:22:07
QTR8187
Qatari
40º50'4.1"N, 14º22'8.4"E10972273º788
2020-03-10
 13:05:02
NAVY531
Nav Dispatch
40º44'43.2"N, 14º20'35.0"E4602183º329
2020-03-10
 12:00:13
KAF322640º45'32.5"N, 14º27'9.5"E9753313º643
2020-03-10
 11:33:20
RYR7LF
Ryanair
40º46'36.4"N, 14º19'49.9"E10668143º692
2020-03-10
 11:31:41
AMC515
Air Malta
40º35'53.8"N, 14º27'49.2"E11277181º790
2020-03-10
 11:10:21
THY6419
Turkish
40º47'33.2"N, 14º11'41.8"E1249691º759
2020-03-10
 10:27:20
RYR4KZ
Ryanair
40º43'20.0"N, 14º25'22.2"E11582326º671
2020-03-10
 10:10:36
QTR3AY
Qatari
40º50'32.9"N, 14º24'13.9"E1209292º778
2020-03-10
 10:09:33
UAE191
Emirates
40º50'5.6"N, 14º23'36.1"E10972273º790
2020-03-10
 09:59:25
PGT18H
Sunturk
40º49'58.1"N, 14º24'7.2"E11590273º735
2020-03-10
 09:36:54
RYR84YD
Ryanair
40º36'47.3"N, 14º16'0.2"E11582342º659
2020-03-10
 09:29:21
RYR56UG
Ryanair
40º42'59.8"N, 14º14'3.9"E1158291º695
2020-03-10
 08:54:21
RYR5UP
Ryanair
40º45'58.7"N, 14º24'23.6"E12192321º703
2020-03-10
 08:49:45
RYR1YX
Ryanair
40º44'17.9"N, 14º23'19.6"E12192324º700
2020-03-10
 08:41:37
EJU478C
Alpine
40º44'40.4"N, 14º17'13.9"E10264145º770
2020-03-10
 08:13:27
SQP691
Skyup
40º39'29.3"N, 14º28'0.5"E2788275º407
2020-03-10
 07:16:24
RYR4324
Ryanair
40º47'51.0"N, 14º20'2.3"E11887144º730
2020-03-10
 07:11:34
RYR5JE
Ryanair
40º46'3.5"N, 14º21'5.9"E11887144º740
2020-03-10
 06:58:29
RYR1FZ
Ryanair
40º45'39.4"N, 14º18'31.1"E11887141º735

Tuesday, March 10, 2020

Flights report (2020-03-10)

 • statistics spanning 23 hr 56 min, from Mon 9 06:55:58 local time
 • 66 flights spotted (one every 21.7 minutes)
 • speeds ranging from 308 to 809 km/h
 • altitudes ranging from 2263 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-03-10
 06:52:43
AZA11MR
Alitalia
40º41'31.8"N, 14º16'49.4"E9144339º638
2020-03-10
 05:41:32
GTI561
Giant
40º46'55.1"N, 14º25'25.5"E1066891º780
2020-03-10
 03:30:50
PGT652
Sunturk
40º43'12.9"N, 14º22'1.6"E1097290º727
2020-03-10
 02:26:07
THY801
Turkish
40º46'40.1"N, 14º23'38.9"E10355268º809
2020-03-10
 00:45:14
THY6419
Turkish
40º47'34.3"N, 14º24'33.3"E10972268º769
2020-03-10
 00:16:42
BAW2063
Speedbird
40º38'1.4"N, 14º19'36.4"E10058133º769
2020-03-10
 00:13:46
CMB523
Us Transport Command
40º46'50.5"N, 14º23'10.4"E11582304º785
2020-03-09
 22:44:18
WZZ8HG
Wizzair
40º45'50.8"N, 14º21'2.7"E296491º460
2020-03-09
 21:57:52
RYR88XP
Ryanair
40º38'50.6"N, 14º25'7.2"E12192322º717
2020-03-09
 20:43:23
THY3BH
Turkish
40º47'34.0"N, 14º20'59.4"E1188791º759
2020-03-09
 20:26:11
PGT651
Sunturk
40º36'45.8"N, 14º22'58.4"E11582256º712
2020-03-09
 20:15:06
RYR6WR
Ryanair
40º43'16.2"N, 14º17'52.2"E12496141º717
2020-03-09
 20:13:41
EJU396V
Alpine
40º47'41.1"N, 14º19'8.3"E11894142º749
2020-03-09
 20:00:08
VOE1RN
Volotea
40º45'29.3"N, 14º14'46.8"E2499240º403
2020-03-09
 19:52:00
THY3KW
Turkish
40º43'46.9"N, 14º27'40.0"E1128590º762
2020-03-09
 19:43:37
THY7HD
Turkish
40º46'11.9"N, 14º22'38.7"E1127791º774
2020-03-09
 19:41:02
AZA1750
Alitalia
40º41'44.3"N, 14º11'46.6"E9753345º685
2020-03-09
 19:39:16
EJU78TW
Alpine
40º46'8.0"N, 14º14'18.0"E2263257º439
2020-03-09
 19:03:12
RYR8CC
Ryanair
40º45'49.9"N, 14º18'58.2"E11887142º704
2020-03-09
 19:02:08
QQE820
Qatar Executive
40º48'18.1"N, 14º24'18.1"E13106273º764
2020-03-09
 18:29:02
VLG66YE
Vueling
40º40'38.9"N, 14º15'53.5"E10972275º716
2020-03-09
 18:16:18
EWG23P
Eurowings
40º33'4.5"N, 14º17'33.1"E11582342º724
2020-03-09
 17:45:32
RYR2DT
Ryanair
40º39'16.6"N, 14º27'40.2"E556227º574
2020-03-09
 17:39:10
THY6215
Turkish
40º43'18.9"N, 14º19'1.6"E1249690º785
2020-03-09
 17:20:33
UAE5FA
Emirates
40º50'11.7"N, 14º23'12.8"E12192273º777
2020-03-09
 17:10:04
MSC807
Air Cairo
40º47'28.2"N, 14º26'21.8"E10408304º706
2020-03-09
 16:55:13
AZA8023
Alitalia
40º44'1.6"N, 14º35'7.6"E3055345º416
2020-03-09
 16:54:23
THY1WL
Turkish
40º44'49.7"N, 14º23'51.9"E1127791º743
2020-03-09
 16:54:02
VLG43BT
Vueling
40º44'24.3"N, 14º25'44.3"E952591º764
2020-03-09
 15:45:33
AZA2AF
Alitalia
40º38'39.9"N, 14º18'7.2"E9517313º606
2020-03-09
 15:43:47
PGT91R
Sunturk
40º48'5.2"N, 14º20'2.5"E1188791º769
2020-03-09
 15:36:43
RYR4VE
Ryanair
40º41'47.9"N, 14º23'2.0"E11582324º675
2020-03-09
 15:33:25
THY1CE
Turkish
40º46'9.7"N, 14º22'50.8"E1188791º798
2020-03-09
 15:33:18
EJU49KP
Alpine
40º44'2.9"N, 14º33'24.7"E2453336
2020-03-09
 15:18:13
THY5GX
Turkish
40º47'8.5"N, 14º18'25.6"E1127791º749
2020-03-09
 15:02:32
EJU37CB
Alpine
40º46'12.7"N, 14º20'46.8"E331432º403
2020-03-09
 15:00:39
THY8HN
Turkish
40º41'26.7"N, 14º29'11.8"E1126990º758
2020-03-09
 14:30:07
PGT65V
Sunturk
40º46'51.6"N, 14º20'0.5"E1066891º761
2020-03-09
 14:13:44
EJU974F
Alpine
40º45'52.5"N, 14º23'55.2"E11277145º722
2020-03-09
 14:04:54
RYR6AN
Ryanair
40º42'32.9"N, 14º19'49.9"E11887145º735
2020-03-09
 14:00:25
THY3SP
Turkish
40º46'19.3"N, 14º17'5.4"E1066891º767
2020-03-09
 13:58:39
THY9LP
Turkish
40º39'59.3"N, 14º19'29.0"E1188789º783
2020-03-09
 13:16:27
TOM770
Tui Air
40º43'45.9"N, 14º40'38.0"E11277
2020-03-09
 12:56:32
RBG549
Arabia Egypt
40º43'9.5"N, 14º19'34.6"E2621145º471
2020-03-09
 12:48:59
TUX1759
Tulpa
40º41'36.7"N, 14º27'27.5"E380240º308
2020-03-09
 12:01:43
MSC810
Air Cairo
40º44'7.8"N, 14º35'37.0"E3322147º558
2020-03-09
 11:50:59
AZA1179
Alitalia
40º47'20.1"N, 14º17'50.0"E11277143º708
2020-03-09
 11:39:12
AZA5PR
Alitalia
40º44'53.6"N, 14º28'24.6"E9753326º698
2020-03-09
 10:43:27
VOE18EB
Volotea
40º41'43.1"N, 14º27'33.2"E502939º569
2020-03-09
 10:33:11
EJU4802
Alpine
40º45'18.7"N, 14º39'57.4"E331415º444
2020-03-09
 10:12:13
MABJA
Millardair
40º46'34.8"N, 14º20'16.8"E11277142º764
2020-03-09
 10:09:30
PGT18H
Sunturk
40º50'14.5"N, 14º23'52.8"E10980273º653
2020-03-09
 10:06:40
JME306A
Jetman
40º43'47.1"N, 14º32'56.4"E1158224º690
2020-03-09
 09:44:59
RYR9SW
Ryanair
40º43'55.5"N, 14º40'23.3"E10668148º754
2020-03-09
 09:33:19
EJU86KR
Alpine
40º38'29.2"N, 14º28'17.3"E446534º516
2020-03-09
 09:05:51
EJU478C
Alpine
40º50'2.3"N, 14º22'23.1"E11887146º738
2020-03-09
 09:04:19
RYR1NJ
Ryanair
40º45'14.1"N, 14º17'36.0"E2819106º387
2020-03-09
 08:55:57
NAVY531
Nav Dispatch
40º42'25.0"N, 14º21'47.9"E3124147º320
2020-03-09
 08:54:18
RYR1YX
Ryanair
40º38'23.3"N, 14º23'14.8"E12192322º677
2020-03-09
 08:49:07
RYR5UP
Ryanair
40º48'52.8"N, 14º25'24.6"E11582325º661
2020-03-09
 07:31:34
VOE1NB
Volotea
40º45'13.2"N, 14º24'12.6"E315454º498
2020-03-09
 07:25:19
EJU18UW
Alpine
40º48'6.6"N, 14º24'33.0"E3421198º532
2020-03-09
 07:16:36
RYR5JE
Ryanair
40º47'48.8"N, 14º22'20.9"E11887145º737
2020-03-09
 07:05:38
EJU42FB
Alpine
40º47'29.8"N, 14º20'0.5"E11894158º725
2020-03-09
 07:02:48
RYR1FZ
Ryanair
40º42'49.6"N, 14º21'11.0"E11887143º730
2020-03-09
 06:55:58
AZA11MR
Alitalia
40º37'50.8"N, 14º22'47.7"E10972336º646