Saturday, July 11, 2020

Flights report (2020-07-11)

 • statistics spanning 15 hr 52 min, from Thu 23 18:33:40 local time
 • 65 flights spotted (one every 14.6 minutes)
 • speeds ranging from 205 to 870 km/h
 • altitudes ranging from 1173 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-04-24
 10:26:27
REU976
Reunion
40º46'44.7"N, 14º22'2.0"E10660135º830
2020-04-24
 10:24:13
CRL910
Corsair
40º40'48.4"N, 14º20'32.2"E10668138º796
2020-04-24
 09:28:20
EJU73AQ
Alpine
40º44'21.8"N, 14º32'52.0"E242313º331
2020-04-24
 08:51:13
VOE17YW
Volotea
40º45'34.0"N, 14º13'9.9"E11277172º709
2020-04-24
 08:48:30
VOE15KR
Volotea
40º39'57.0"N, 14º29'36.2"E355080º598
2020-04-24
 08:43:33
EJU782M
Alpine
40º49'9.4"N, 14º19'16.8"E11277143º746
2020-04-24
 08:12:32
THY8CV
Turkish
40º44'50.2"N, 14º25'36.7"E1005891º745
2020-04-24
 08:11:50
FYL32G40º45'36.4"N, 14º16'3.6"E2225163º423
2020-04-24
 05:59:28
EJU4837
Alpine
40º43'29.7"N, 14º15'40.2"E2179210º420
2020-04-24
 05:51:56
IAM3160
Italian Airforce
40º43'44.6"N, 14º35'25.9"E359630º535
2020-04-24
 05:46:37
UAE2516
Emirates
40º45'0.2"N, 14º20'51.5"E1127791º841
2020-04-24
 05:41:47
RYR7NQ
Ryanair
40º45'28.8"N, 14º16'6.1"E2095163º418
2020-04-24
 05:09:15
AFR13KU
Airfrans
40º45'38.5"N, 14º15'43.0"E1965159º381
2020-04-24
 04:52:03
RYR8725
Ryanair
40º41'39.9"N, 14º19'54.2"E1025690º716
2020-04-24
 04:42:22
AZA1180
Alitalia
40º39'35.5"N, 14º21'1.8"E10675144º740
2020-04-24
 03:56:03
RYR54TF
Ryanair
40º39'45.8"N, 14º17'21.2"E11277139º754
2020-04-24
 03:24:35
QTR3FM
Qatari
40º45'48.0"N, 14º15'36.0"E1249691º870
2020-04-24
 03:01:01
BARTK50
Bradley
40º39'58.7"N, 14º21'58.1"E10363356º712
2020-04-24
 02:37:12
EJU54MC
Alpine
40º45'51.5"N, 14º15'3.0"E1866208º387
2020-04-24
 02:19:38
T7AEB40º38'50.5"N, 14º19'8.1"E10363348º553
2020-04-24
 02:14:27
VOE16TV
Volotea
40º45'15.4"N, 14º16'44.3"E1988143º368
2020-04-24
 02:09:58
JSY107D40º46'3.5"N, 14º14'25.9"E1981248º328
2020-04-24
 02:04:40
EJU53QY
Alpine
40º43'11.9"N, 14º33'55.7"E2423359º400
2020-04-24
 02:00:18
VOE18ZP
Volotea
40º40'59.0"N, 14º21'52.2"E11582327º683
2020-04-24
 01:50:10
THY9YR
Turkish
40º50'22.9"N, 14º24'37.0"E10972273º682
2020-04-24
 01:28:29
VOE17UA
Volotea
40º44'8.5"N, 14º12'16.4"E2209277º466
2020-04-24
 01:20:57
POLIB18
Rikspolisstyrelsen
40º40'28.2"N, 14º17'18.8"E8534339º564
2020-04-24
 01:05:52
RYR675E
Ryanair
40º45'36.2"N, 14º15'58.4"E2034165º405
2020-04-24
 00:40:59
KAF320540º47'15.0"N, 14º24'40.0"E9753312º709
2020-04-24
 00:40:17
RYR9ZM
Ryanair
40º46'5.5"N, 14º14'18.4"E2019249º405
2020-04-24
 00:39:13
QGA991H
Quadriga
40º41'36.7"N, 14º25'27.3"E462524º545
2020-04-24
 00:33:48
DLH6UP
Lufthansa
40º45'54.5"N, 14º13'42.5"E1943253º410
2020-04-24
 00:29:54
AZA4AQ
Alitalia
40º45'30.2"N, 14º15'17.1"E1699221º428
2020-04-24
 00:26:57
RYR5393
Ryanair
40º50'44.6"N, 14º25'54.7"E12199317º687
2020-04-24
 00:20:14
DLH1906
Lufthansa
40º37'52.5"N, 14º28'11.3"E11277181º743
2020-04-23
 23:27:04
EZS85GW
Topswiss
40º45'29.1"N, 14º15'28.1"E1615198º429
2020-04-23
 23:22:36
RYR1723
Ryanair
40º39'44.6"N, 14º26'42.6"E353532º469
2020-04-23
 22:59:15
AZA1179
Alitalia
40º34'30.7"N, 14º15'51.8"E11285140º778
2020-04-23
 22:51:50
RYR66WH
Ryanair
40º45'48.4"N, 14º14'36.0"E2171229º383
2020-04-23
 22:45:14
RYR3NV
Ryanair
40º46'29.7"N, 14º12'4.4"E11277142º748
2020-04-23
 22:38:09
RYR67KP
Ryanair
40º40'18.8"N, 14º18'38.8"E12192349º711
2020-04-23
 22:32:44
BOH71240º38'15.2"N, 14º18'50.2"E3870163º420
2020-04-23
 22:25:47
RYR2LD
Ryanair
40º45'18.2"N, 14º15'12.7"E2270205º405
2020-04-23
 21:40:38
FHVBL40º33'52.3"N, 14º18'22.8"E12496137º838
2020-04-23
 21:40:24
TVF37XQ
France Soleil
40º40'8.4"N, 14º21'21.6"E11277119º782
2020-04-23
 21:35:41
RYR5SF
Ryanair
40º45'42.6"N, 14º14'0.0"E2194245º403
2020-04-23
 21:35:12
GDK1
Goldeck Flug
40º40'41.2"N, 14º18'30.3"E12496119º738
2020-04-23
 21:28:08
RYR86LH
Ryanair
40º45'13.9"N, 14º16'9.6"E2209163º407
2020-04-23
 21:19:32
RYR380R
Ryanair
40º45'21.3"N, 14º15'25.2"E2758245º389
2020-04-23
 21:01:15
WZZ3630
Wizzair
40º44'39.2"N, 14º23'31.0"E353526º516
2020-04-23
 20:45:28
EJU62CV
Alpine
40º46'8.3"N, 14º13'53.2"E1828275º389
2020-04-23
 20:38:38
RYR4YY
Ryanair
40º41'15.0"N, 14º25'49.7"E11582323º683
2020-04-23
 20:30:58
JCB1
Jayseebee
40º45'37.2"N, 14º13'40.9"E2773238º403
2020-04-23
 20:29:05
NAVY502
Nav Dispatch
40º39'27.2"N, 14º23'36.9"E3017145º292
2020-04-23
 20:23:32
RYR102A
Ryanair
40º47'29.5"N, 14º25'44.2"E12192326º688
2020-04-23
 20:01:58
RYR334
Ryanair
40º39'36.7"N, 14º20'12.2"E204994º399
2020-04-23
 19:51:36
VOE16ML
Volotea
40º43'46.1"N, 14º25'4.4"E3992120º552
2020-04-23
 19:03:44
VOE18AG
Volotea
40º49'38.7"N, 14º23'18.7"E11887153º741
2020-04-23
 18:59:51
RYR84XH
Ryanair
40º45'9.9"N, 14º15'25.4"E11887141º758
2020-04-23
 18:46:03
RYR1335
Ryanair
40º45'22.1"N, 14º16'8.8"E2049153º436
2020-04-23
 18:41:20
EJU58GE
Alpine
40º43'30.9"N, 14º16'28.5"E2042186º468
2020-04-23
 18:40:09
RYR4324
Ryanair
40º49'32.8"N, 14º25'6.3"E11277147º740
2020-04-23
 18:39:13
VOE18SX
Volotea
40º45'22.5"N, 14º15'7.6"E1965196º394
2020-04-23
 18:38:44
RYR67RQ
Ryanair
40º48'7.1"N, 14º19'31.1"E11887142º782
2020-04-23
 18:33:40
ICABE
Icarfly
40º46'57.7"N, 14º28'33.2"E117389º205

Friday, July 10, 2020

Flights report (2020-07-10)

 • statistics spanning 23 hr 39 min, from Wed 22 18:32:41 local time
 • 54 flights spotted (one every 26.2 minutes)
 • speeds ranging from 321 to 875 km/h
 • altitudes ranging from 1661 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-04-23
 18:12:13
AZA11MR
Alitalia
40º36'53.9"N, 14º24'36.5"E9669310º712
2020-04-23
 17:48:11
FDX5040
Fedex
40º40'16.9"N, 14º20'5.2"E10058133º832
2020-04-23
 17:37:20
KFE43940º45'24.9"N, 14º16'7.2"E2164163º370
2020-04-23
 10:26:28
CRL910
Corsair
40º40'53.7"N, 14º20'26.2"E10668138º809
2020-04-23
 10:23:17
RCH848
Reach
40º41'8.4"N, 14º22'21.6"E1036389º754
2020-04-23
 09:31:32
TCKRM
Fiba Air
40º50'35.8"N, 14º24'21.8"E12192273º703
2020-04-23
 08:34:50
EDW385
Edelweiss
40º37'42.0"N, 14º18'16.2"E11582322º696
2020-04-23
 08:29:32
SVW78AS
Silver Arrows
40º50'5.0"N, 14º21'46.5"E12192273º695
2020-04-23
 08:04:32
FDX8
Fedex
40º39'48.4"N, 14º17'37.9"E10668133º819
2020-04-23
 07:08:26
AZA1PM
Alitalia
40º46'1.5"N, 14º27'19.3"E10203325º685
2020-04-23
 06:51:34
QTR8013
Qatari
40º45'54.8"N, 14º18'32.4"E1127791º875
2020-04-23
 06:35:18
EDW384K
Edelweiss
40º49'46.7"N, 14º24'39.6"E11277144º793
2020-04-23
 06:32:15
VOE1KB
Volotea
40º45'35.5"N, 14º14'45.6"E1836221º411
2020-04-23
 05:17:31
VOE1ZM
Volotea
40º42'58.5"N, 14º23'56.6"E304859º460
2020-04-23
 05:16:13
NJE202G
Fraction
40º45'19.3"N, 14º16'9.7"E2141164º405
2020-04-23
 05:05:01
THY6646
Turkish
40º47'14.7"N, 14º15'52.9"E1066891º823
2020-04-23
 04:39:55
RYR7FR
Ryanair
40º45'30.2"N, 14º17'25.2"E2522111º379
2020-04-23
 04:25:04
AZA1180
Alitalia
40º41'43.1"N, 14º19'24.5"E10858140º777
2020-04-23
 03:43:07
VOE17UU
Volotea
40º45'41.6"N, 14º14'22.8"E1912256º403
2020-04-23
 03:35:34
EJU75LD
Alpine
40º45'3.7"N, 14º15'18.2"E1981201º400
2020-04-23
 03:32:51
JNL2004
Jetnetherlands
40º39'14.4"N, 14º21'51.2"E10363321º683
2020-04-23
 03:04:41
SXN65C
Saxonair
40º43'41.1"N, 14º14'47.9"E2766231º437
2020-04-23
 02:56:54
WZZ6NL
Wizzair
40º45'18.7"N, 14º16'9.6"E1882162º391
2020-04-23
 02:27:33
WZZ1972
Wizzair
40º42'23.3"N, 14º21'46.7"E2895144º405
2020-04-23
 02:21:33
WZZ1183
Wizzair
40º45'12.7"N, 14º16'7.4"E2461163º460
2020-04-23
 02:14:49
THY6418
Turkish
40º42'36.0"N, 14º21'33.3"E1066090º825
2020-04-23
 01:45:00
NJE475E
Fraction
40º46'3.5"N, 14º14'7.9"E1798260º321
2020-04-23
 01:15:25
VJT617
Vista Malta
40º45'33.2"N, 14º14'8.5"E1935245º374
2020-04-23
 01:00:06
VOE16RN
Volotea
40º45'37.6"N, 14º16'1.3"E1988162º386
2020-04-23
 00:36:31
AZA4AQ
Alitalia
40º45'33.9"N, 14º15'6.8"E1661220º405
2020-04-23
 00:30:17
GOEWD40º45'30.7"N, 14º15'14.2"E2049258º373
2020-04-23
 00:27:34
EJU53QY
Alpine
40º42'44.8"N, 14º33'20.9"E2407400
2020-04-23
 00:16:36
THY6645
Turkish
40º42'8.2"N, 14º25'51.0"E10363272º690
2020-04-22
 23:53:59
THY6627
Turkish
40º45'8.0"N, 14º26'9.7"E10363276º692
2020-04-22
 23:34:32
FGBOL40º44'43.2"N, 14º12'29.2"E3474243º363
2020-04-22
 23:21:41
VAV952P40º43'33.9"N, 14º15'13.5"E2415224º461
2020-04-22
 22:54:28
EJU37PR
Alpine
40º40'45.8"N, 14º26'28.8"E11574353º680
2020-04-22
 22:26:03
EWG3RK
Eurowings
40º45'40.1"N, 14º14'20.9"E1813245º352
2020-04-22
 22:22:52
EJU58GE
Alpine
40º45'23.6"N, 14º15'34.7"E1935194º402
2020-04-22
 22:15:06
RYR4QK
Ryanair
40º45'16.6"N, 14º16'13.9"E2423152º370
2020-04-22
 22:12:37
VOE16ML
Volotea
40º45'7.0"N, 14º17'7.4"E1988144º426
2020-04-22
 21:55:11
PTA15P
Ptarmigan
40º43'46.4"N, 14º20'41.1"E407659º481
2020-04-22
 21:48:06
DLH1906
Lufthansa
40º48'19.0"N, 14º23'50.6"E10668175º717
2020-04-22
 21:21:35
ATILA0740º43'49.9"N, 14º15'38.0"E7315339º420
2020-04-22
 20:55:25
VOE18DR
Volotea
40º43'41.5"N, 14º32'45.0"E244612º458
2020-04-22
 20:39:44
EJU62CV
Alpine
40º45'10.4"N, 14º15'46.1"E2209238º405
2020-04-22
 20:39:30
GTI4231
Giant
40º48'3.0"N, 14º25'37.2"E9144277º738
2020-04-22
 20:33:01
EJU4864
Alpine
40º38'34.1"N, 14º24'5.3"E334539º560
2020-04-22
 20:15:20
RYR102A
Ryanair
40º46'46.8"N, 14º25'2.7"E12192327º674
2020-04-22
 19:51:46
THY6417
Turkish
40º44'43.2"N, 14º23'0.5"E10363274º677
2020-04-22
 19:41:09
RYR84XH
Ryanair
40º49'27.3"N, 14º16'21.8"E11887142º788
2020-04-22
 19:01:12
VOE16ZV
Volotea
40º45'17.7"N, 14º16'10.7"E1737162º413
2020-04-22
 18:48:21
EJU86LG
Alpine
40º43'39.1"N, 14º14'14.4"E2247199º461
2020-04-22
 18:32:41
RYR67RQ
Ryanair
40º48'52.1"N, 14º22'32.4"E11277143º778

Friday, June 26, 2020

Flights report (2020-06-26)

 • statistics spanning 7 hr 47 min, from Thu 25 07:57:25 local time
 • 19 flights spotted (one every 24.5 minutes)
 • speeds ranging from 275 to 783 km/h
 • altitudes ranging from 1950 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-25
 15:44:31
WZZ6NL
Wizzair
40º45'13.6"N, 14º17'6.7"E2095110º400
2020-06-25
 14:45:01
THY6418
Turkish
40º49'20.8"N, 14º25'46.8"E1127792º783
2020-06-25
 14:41:49
EWG23P
Eurowings
40º38'39.9"N, 14º19'13.3"E11582341º716
2020-06-25
 14:19:26
ITOPF
Aero Citro
40º45'36.6"N, 14º14'45.4"E9166339º687
2020-06-25
 14:14:22
BEL12K
Bee-line
40º44'22.8"N, 14º16'37.7"E2712150º381
2020-06-25
 13:43:43
SIO505
Sirio
40º45'17.6"N, 14º17'47.9"E1950106º474
2020-06-25
 13:01:37
KQA2100
Kenya
40º38'40.7"N, 14º17'56.6"E12192337º758
2020-06-25
 12:43:00
THY6645
Turkish
40º41'9.5"N, 14º24'22.7"E10668270º696
2020-06-25
 12:08:42
RYR76
Ryanair
40º35'54.5"N, 14º19'36.2"E11399343º692
2020-06-25
 11:31:21
SPORT
Ejectuiv Pacifico
40º39'36.6"N, 14º25'13.9"E506739º411
2020-06-25
 11:15:19
TRA11B
Transavia
40º35'51.3"N, 14º26'50.4"E12192342º680
2020-06-25
 10:09:33
EJU59BT
Alpine
40º45'34.5"N, 14º15'55.7"E2286233º407
2020-06-25
 09:24:53
N4432K40º37'38.6"N, 14º22'15.7"E518925º312
2020-06-25
 09:14:23
TRA412B
Transavia
40º45'56.4"N, 14º13'54.0"E2308242º386
2020-06-25
 08:38:19
NAVY502
Nav Dispatch
40º45'32.5"N, 14º21'49.7"E278895º275
2020-06-25
 08:34:54
RYR84XH
Ryanair
40º45'33.9"N, 14º14'44.3"E11277143º743
2020-06-25
 08:14:52
THY6417
Turkish
40º48'14.6"N, 14º25'2.9"E10972273º716
2020-06-25
 07:57:25
SOW4
Sowind
40º42'22.6"N, 14º20'14.4"E12496177º627

Thursday, June 25, 2020

Flights report (2020-06-25)

 • statistics spanning 21 hr 29 min, from Wed 24 07:30:48 local time
 • 40 flights spotted (one every 32.2 minutes)
 • speeds ranging from 167 to 827 km/h
 • altitudes ranging from 3116 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-25
 05:00:09
THY6416
Turkish
40º45'45.7"N, 14º17'22.8"E1219291º807
2020-06-25
 01:23:23
THY6660
Turkish
40º47'23.3"N, 14º16'30.6"E1066891º753
2020-06-24
 23:37:55
MAU15
Airmauritius
40º37'41.0"N, 14º22'50.8"E10668133º785
2020-06-24
 23:30:15
BRNCO51
Branson
40º44'25.1"N, 14º17'25.2"E4572168º503
2020-06-24
 22:43:13
THY6415
Turkish
40º39'4.4"N, 14º15'36.4"E10972270º759
2020-06-24
 22:37:48
THY6636
Turkish
40º47'20.8"N, 14º17'18.8"E1036391º758
2020-06-24
 21:15:25
EJU782M
Alpine
40º49'31.1"N, 14º24'9.5"E11277144º741
2020-06-24
 20:24:37
AZA1PM
Alitalia
40º37'26.5"N, 14º22'11.3"E8115311º642
2020-06-24
 19:35:28
UPS76
Ups
40º39'57.3"N, 14º17'6.8"E10668133º827
2020-06-24
 19:15:54
THY4938
Turkish
40º43'56.9"N, 14º23'26.9"E1127790º737
2020-06-24
 17:47:02
THY6635
Turkish
40º50'2.8"N, 14º24'27.7"E10363273º735
2020-06-24
 17:10:44
UAE2516
Emirates
40º47'0.7"N, 14º16'28.3"E1127791º795
2020-06-24
 17:00:15
DCUBA40º44'41.3"N, 14º12'0.4"E3116296º399
2020-06-24
 16:16:59
IAM1434
Italian Airforce
40º44'43.9"N, 14º18'3.4"E10058138º774
2020-06-24
 12:29:51
DETVV
Samal
40º40'59.8"N, 14º29'43.7"E134º172
2020-06-24
 12:24:11
SPORT
Ejectuiv Pacifico
40º47'21.8"N, 14º25'56.7"E3238164º257
2020-06-24
 09:09:14
RYR4YY
Ryanair
40º47'45.8"N, 14º26'13.2"E11582325º703
2020-06-24
 07:30:48
RYR4324
Ryanair
40º45'13.6"N, 14º18'24.5"E10668142º708

Wednesday, June 24, 2020

Flights report (2020-06-24)

 • statistics spanning 13 hr 46 min, from Tue 23 08:57:03 local time
 • 13 flights spotted (one every 63.5 minutes)
 • speeds ranging from 334 to 811 km/h
 • altitudes ranging from 1836 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-23
 22:43:32
REU976
Reunion
40º39'17.4"N, 14º17'11.9"E10812139º809
2020-06-23
 20:52:45
SOO275
Southern Air
40º38'17.6"N, 14º17'37.7"E10668133º796
2020-06-23
 17:37:41
CNV6222
Convoy
40º45'10.8"N, 14º19'47.8"E1836243º334
2020-06-23
 16:43:55
JDI10A
Jedi
40º47'31.8"N, 14º25'11.9"E11887200º811
2020-06-23
 16:17:38
AHO598G
Air Hamburg
40º46'9.1"N, 14º18'21.0"E1188795º733
2020-06-23
 15:24:14
CTM1037
Cotam
40º40'11.4"N, 14º23'27.9"E11582322º729
2020-06-23
 14:23:25
THY4935
Turkish
40º50'16.2"N, 14º22'9.5"E10965273º724
2020-06-23
 14:11:24
RYR102A
Ryanair
40º49'11.0"N, 14º24'52.1"E12192325º693
2020-06-23
 13:48:32
WZZ1309
Wizzair
40º45'50.2"N, 14º27'26.4"E2948248º494
2020-06-23
 13:36:51
WZZ421
Wizzair
40º42'54.8"N, 14º28'17.6"E3436267º558
2020-06-23
 12:20:22
RYR67RQ
Ryanair
40º46'17.8"N, 14º17'35.3"E10668141º701
2020-06-23
 12:17:46
VJT645
Vista Malta
40º47'50.9"N, 14º28'28.3"E10363272º706
2020-06-23
 08:57:03
RYR84XH
Ryanair
40º47'17.8"N, 14º16'52.7"E11887141º740

Tuesday, June 23, 2020

Flights report (2020-06-23)

 • statistics spanning 12 hr 17 min, from Mon 22 07:32:18 local time
 • 13 flights spotted (one every 56.7 minutes)
 • speeds ranging from 333 to 786 km/h
 • altitudes ranging from 2423 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-22
 19:50:07
RYR7N
Ryanair
40º48'51.9"N, 14º25'24.9"E11582323º695
2020-06-22
 19:03:13
JSY226C40º43'3.2"N, 14º27'27.4"E9753328º621
2020-06-22
 17:54:51
RYR9UN
Ryanair
40º48'27.9"N, 14º25'21.8"E10668144º706
2020-06-22
 15:43:47
IAM3186
Italian Airforce
40º41'7.7"N, 14º24'37.1"E731516º626
2020-06-22
 15:42:37
AXY0103
Legend
40º50'26.1"N, 14º19'24.1"E12192273º740
2020-06-22
 15:39:54
RCH467
Reach
40º39'44.8"N, 14º25'2.2"E2941275º477
2020-06-22
 12:25:33
RYR61
Ryanair
40º44'7.7"N, 14º18'46.5"E2423172º439
2020-06-22
 11:59:23
SLJ501
Silkair
40º39'31.6"N, 14º21'19.9"E3048294º479
2020-06-22
 10:55:16
AEE5CO
Aegean
40º48'5.3"N, 14º22'33.5"E11056121º719
2020-06-22
 09:54:19
UAL90
United
40º49'18.8"N, 14º21'13.0"E11887120º786
2020-06-22
 09:02:49
CNV6222
Convoy
40º44'1.5"N, 14º22'41.1"E3649179º333
2020-06-22
 08:21:13
EJU868K
Alpine
40º48'24.1"N, 14º20'33.5"E11277148º737
2020-06-22
 07:32:18
PJS800
Jetaviation
40º39'21.3"N, 14º18'10.3"E11887133º746

Monday, June 22, 2020

Flights report (2020-06-22)

 • statistics spanning 14 hr 42 min, from Sun 21 07:43:18 local time
 • 11 flights spotted (one every 80.2 minutes)
 • speeds ranging from 152 to 867 km/h
 • altitudes ranging from 1181 to 11285 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-21
 22:26:15
UAE9930
Emirates
40º45'27.7"N, 14º15'14.2"E1066890º782
2020-06-21
 21:35:41
VOE12MQ
Volotea
40º38'37.2"N, 14º19'6.5"E10972349º700
2020-06-21
 20:46:53
EJU782M
Alpine
40º48'53.6"N, 14º25'2.0"E11285144º759
2020-06-21
 19:20:50
UAE142
Emirates
40º43'54.1"N, 14º8'3.1"E1127790º807
2020-06-21
 15:19:56
TRA41N
Transavia
40º44'58.2"N, 14º19'22.7"E2446242º379
2020-06-21
 11:56:01
N900FH
North Coast Aviation
40º47'13.4"N, 14º23'19.8"E332996º292
2020-06-21
 11:36:34
ICABE
Icarfly
40º44'24.0"N, 14º23'30.8"E1181159º152
2020-06-21
 10:32:34
THY6346
Turkish
40º45'22.8"N, 14º23'58.7"E1066891º819
2020-06-21
 09:28:48
UAL90
United
40º40'5.2"N, 14º25'11.9"E11269119º867
2020-06-21
 09:00:37
CNV6121
Convoy
40º46'2.8"N, 14º14'34.0"E1729221º289
2020-06-21
 07:43:18
TAR8237
Tunair
40º47'33.3"N, 14º12'18.9"E11277219º706

Sunday, June 21, 2020

Flights report (2020-06-21)

 • statistics spanning 22 hr 1 min, from Sat 20 08:06:27 local time
 • 19 flights spotted (one every 69.5 minutes)
 • speeds ranging from 302 to 910 km/h
 • altitudes ranging from 1859 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-21
 06:08:18
THY6345
Turkish
40º50'22.6"N, 14º25'9.0"E10363273º659
2020-06-21
 03:51:21
MNB547
Black Sea
40º47'53.5"N, 14º21'35.5"E1035591º807
2020-06-21
 02:54:04
THY6215
Turkish
40º49'14.7"N, 14º23'12.4"E10363268º709
2020-06-21
 01:13:53
BAH6
Bahrain
40º47'47.9"N, 14º21'10.4"E13716135º886
2020-06-21
 01:05:31
MAU15
Airmauritius
40º41'3.7"N, 14º21'18.4"E10668134º849
2020-06-20
 20:56:42
VOE1ZM
Volotea
40º42'23.6"N, 14º19'40.9"E249165º519
2020-06-20
 20:04:50
EWG23P
Eurowings
40º39'46.3"N, 14º16'27.8"E11582344º685
2020-06-20
 17:35:37
KRP3082
Carpatair
40º46'38.0"N, 14º12'16.9"E2385305º321
2020-06-20
 16:02:58
SWR62H
Swiss
40º44'2.1"N, 14º12'50.7"E2712261º384
2020-06-20
 15:16:11
WZZ1972
Wizzair
40º46'12.1"N, 14º26'15.3"E310895º498
2020-06-20
 15:07:20
SLJ501
Silkair
40º45'20.7"N, 14º16'48.9"E1859145º453
2020-06-20
 14:58:08
THY6111
Turkish
40º37'39.9"N, 14º19'54.2"E1249688º896
2020-06-20
 14:40:48
DIBET40º45'24.4"N, 14º13'52.7"E2758262º302
2020-06-20
 14:31:44
VOE1KB
Volotea
40º45'55.3"N, 14º15'29.6"E1882223º420
2020-06-20
 13:51:11
VOE12PQ
Volotea
40º41'3.0"N, 14º27'44.1"E10972346º675
2020-06-20
 09:43:19
UAL90
United
40º41'44.1"N, 14º20'9.4"E11879119º910
2020-06-20
 08:57:15
ATILA0740º43'7.3"N, 14º16'0.6"E7315339º370
2020-06-20
 08:11:10
HFY236P
Sky Flyer
40º40'51.5"N, 14º17'26.1"E12496119º841
2020-06-20
 08:06:27
AHO352L
Air Hamburg
40º46'14.6"N, 14º23'0.7"E370334º458

Saturday, June 20, 2020

Flights report (2020-06-20)

 • statistics spanning 20 hr 49 min, from Fri 19 08:05:02 local time
 • 17 flights spotted (one every 73.5 minutes)
 • speeds ranging from 167 to 914 km/h
 • altitudes ranging from 1988 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-20
 04:54:34
ELY106
El Al
40º40'40.6"N, 14º20'46.5"E11269119º914
2020-06-19
 23:51:04
EVE029P
Sunbeam
40º45'3.2"N, 14º23'3.4"E13106269º711
2020-06-19
 22:49:11
VOE15KR
Volotea
40º40'7.7"N, 14º27'26.5"E502137º651
2020-06-19
 21:40:21
VOE12MQ
Volotea
40º46'44.2"N, 14º26'1.4"E10972347º698
2020-06-19
 20:55:27
VOE15JU
Volotea
40º43'57.8"N, 14º16'26.1"E2095178º445
2020-06-19
 20:01:07
T7GCC40º45'18.0"N, 14º15'49.6"E1988187º400
2020-06-19
 19:46:30
VOE1834
Volotea
40º42'52.3"N, 14º33'35.7"E2430331
2020-06-19
 19:19:03
VOE17YW
Volotea
40º44'57.4"N, 14º14'8.1"E11285172º703
2020-06-19
 16:24:30
DETVV
Samal
40º44'57.5"N, 14º29'9.7"E96º167
2020-06-19
 12:33:45
VOE17HE
Volotea
40º45'34.7"N, 14º14'19.7"E2141255º357
2020-06-19
 11:20:48
AEA966
Europa
40º48'13.9"N, 14º22'58.7"E12336268º679
2020-06-19
 10:46:09
THY6086
Turkish
40º45'4.4"N, 14º25'23.6"E1219291º883
2020-06-19
 10:09:30
CNV6218
Convoy
40º43'49.7"N, 14º34'1.7"E2407357º415
2020-06-19
 09:51:49
CNV6618
Convoy
40º40'20.2"N, 14º29'44.1"E248423º481
2020-06-19
 08:13:24
EJU868K
Alpine
40º46'52.6"N, 14º18'1.8"E11285142º815
2020-06-19
 08:05:02
ELY014
El Al
40º45'12.1"N, 14º22'47.0"E11887120º899

Friday, June 19, 2020

Flights report (2020-06-19)

 • statistics spanning 16 hr 0 min, from Thu 18 08:29:18 local time
 • 21 flights spotted (one every 45.7 minutes)
 • speeds ranging from 196 to 936 km/h
 • altitudes ranging from 571 to 12397 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-19
 00:29:25
THY6660
Turkish
40º47'59.8"N, 14º19'56.4"E1036391º893
2020-06-18
 20:54:19
UAE9980
Emirates
40º44'26.8"N, 14º18'53.7"E1036390º920
2020-06-18
 19:41:22
RCH874
Reach
40º43'32.9"N, 14º8'12.4"E1066890º865
2020-06-18
 19:37:28
QTR8013
Qatari
40º43'33.2"N, 14º23'43.3"E1239790º936
2020-06-18
 17:35:21
THY6659
Turkish
40º40'31.1"N, 14º25'0.5"E10972277º598
2020-06-18
 17:05:39
EDW385
Edelweiss
40º47'29.7"N, 14º23'5.8"E11574326º659
2020-06-18
 15:56:35
JET4
Ghibli
40º43'56.8"N, 14º22'26.5"E429031º415
2020-06-18
 15:08:10
THY6418
Turkish
40º48'56.0"N, 14º21'56.2"E1126992º852
2020-06-18
 14:55:47
EDW384K
Edelweiss
40º41'17.1"N, 14º19'39.0"E10675140º835
2020-06-18
 13:59:41
THY6645
Turkish
40º44'59.3"N, 14º21'51.9"E10972274º617
2020-06-18
 13:51:33
POLI112
Rikspolisstyrelsen
40º40'45.9"N, 14º23'26.3"E662342º226
2020-06-18
 13:40:49
THY6074
Turkish
40º46'34.2"N, 14º12'48.1"E1188791º885
2020-06-18
 13:03:48
NAVY531
Nav Dispatch
40º45'21.6"N, 14º16'14.2"E2156163º289
2020-06-18
 12:42:56
IAM1435
Italian Airforce
40º41'38.7"N, 14º19'54.6"E1127798º852
2020-06-18
 11:32:13
LID564
Alida
40º45'28.9"N, 14º28'27.4"E571100º217
2020-06-18
 11:09:28
AEE5CO
Aegean
40º47'10.9"N, 14º20'42.3"E10553103º864
2020-06-18
 10:48:30
EWG3RK
Eurowings
40º45'9.6"N, 14º16'18.0"E2225168º391
2020-06-18
 10:21:37
LID561
Alida
40º47'5.8"N, 14º26'6.8"E586282º196
2020-06-18
 10:17:29
VOE12PQ
Volotea
40º39'30.6"N, 14º18'50.2"E10363348º656
2020-06-18
 09:12:47
THY6417
Turkish
40º38'44.8"N, 14º22'56.8"E10972269º626
2020-06-18
 08:29:18
SLJ501
Silkair
40º46'17.1"N, 14º13'13.9"E1935263º408

Thursday, June 18, 2020

Flights report (2020-06-18)

 • statistics spanning 21 hr 50 min, from Wed 17 08:57:26 local time
 • 13 flights spotted (one every 100.8 minutes)
 • speeds ranging from 308 to 888 km/h
 • altitudes ranging from 1905 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-18
 06:47:56
THY6416
Turkish
40º43'24.5"N, 14º26'12.5"E1158290º888
2020-06-18
 01:38:58
THY6636
Turkish
40º44'25.9"N, 14º17'12.7"E1097291º856
2020-06-18
 00:27:12
REU974
Reunion
40º42'58.2"N, 14º13'11.2"E9448133º867
2020-06-18
 00:08:49
MAU15
Airmauritius
40º39'55.4"N, 14º17'38.6"E10668133º840
2020-06-17
 20:27:36
BBC4122
Bangladesh
40º40'29.1"N, 14º21'26.9"E1127789º859
2020-06-17
 19:24:04
NAVY531
Nav Dispatch
40º43'28.7"N, 14º21'32.1"E2788130º308
2020-06-17
 16:47:54
QTR3FM
Qatari
40º47'59.7"N, 14º19'14.6"E1248991º869
2020-06-17
 15:59:07
EJU34ER
Alpine
40º46'39.8"N, 14º13'19.1"E1905266º357
2020-06-17
 14:28:15
AWC6192
Zap
40º46'40.4"N, 14º14'51.2"E12496134º838
2020-06-17
 14:01:09
SQP700
Skyup
40º44'45.6"N, 14º22'34.4"E329127º471
2020-06-17
 12:38:39
AFR11SE
Airfrans
40º45'45.0"N, 14º13'10.3"E2362269º336
2020-06-17
 09:15:00
NVD9301
Nordvind
40º48'58.0"N, 14º18'1.9"E11902196º714
2020-06-17
 08:57:26
CNV6117
Convoy
40º46'0.3"N, 14º18'58.0"E236992º323

Wednesday, June 17, 2020

Flights report (2020-06-17)

 • statistics spanning 95 hr 21 min, from Sat 13 08:58:40 local time
 • 58 flights spotted (one every 98.6 minutes)
 • speeds ranging from 165 to 901 km/h
 • altitudes ranging from 876 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-17
 08:19:43
EJU868K
Alpine
40º45'35.7"N, 14º16'33.8"E10066141º753
2020-06-17
 00:17:59
THY6412
Turkish
40º43'3.6"N, 14º34'57.2"E1158290º828
2020-06-16
 21:07:45
SVA112
Saudia
40º38'2.3"N, 14º17'9.8"E11887133º840
2020-06-16
 20:39:28
JET2
Ghibli
40º48'55.3"N, 14º23'12.4"E11277137º833
2020-06-16
 17:33:36
EJU34ER
Alpine
40º45'58.8"N, 14º14'19.3"E1836242º362
2020-06-16
 17:20:58
OKILA40º45'22.6"N, 14º17'10.9"E2918111º415
2020-06-16
 15:52:56
WZZ1972
Wizzair
40º43'19.4"N, 14º16'59.5"E2072155º429
2020-06-16
 15:50:27
A6HMS40º41'7.1"N, 14º19'10.6"E11277129º804
2020-06-16
 15:45:51
CTN9203
Croatia
40º46'20.6"N, 14º14'11.9"E762037º540
2020-06-16
 15:05:32
WZZ2274
Wizzair
40º48'24.2"N, 14º22'35.0"E10203131º791
2020-06-16
 14:41:23
ELY842
El Al
40º46'28.2"N, 14º22'45.0"E10668145º849
2020-06-16
 14:09:27
WZZ1183
Wizzair
40º45'34.7"N, 14º16'56.9"E2369101º445
2020-06-16
 14:05:12
SLJ901
Silkair
40º39'55.5"N, 14º29'9.0"E246125º439
2020-06-16
 12:29:44
SLJ801
Silkair
40º43'56.0"N, 14º16'22.3"E2141195º403
2020-06-16
 11:18:46
THY6086
Turkish
40º45'49.6"N, 14º20'47.9"E1249691º830
2020-06-16
 10:24:19
DILCG40º46'56.3"N, 14º25'44.7"E270595º350
2020-06-16
 10:16:47
JFA60B9
Mosquito
40º38'6.7"N, 14º27'23.2"E246118º259
2020-06-16
 08:52:23
TVS3532
Skytravel
40º49'4.7"N, 14º16'21.8"E12496178º767
2020-06-16
 08:46:58
PHCJM
Helicopters
40º46'8.1"N, 14º11'52.3"E2994273º399
2020-06-16
 06:57:06
ELY014
El Al
40º39'34.2"N, 14º21'49.9"E11887119º860
2020-06-15
 20:57:12
SVA112
Saudia
40º39'18.1"N, 14º20'41.0"E11277133º865
2020-06-15
 18:04:04
PHCJM
Helicopters
40º43'7.7"N, 14º31'17.7"E310124º423
2020-06-15
 16:07:58
SWR62H
Swiss
40º43'38.9"N, 14º15'51.0"E2545163º383
2020-06-15
 15:16:07
HBDGE40º44'31.7"N, 14º21'45.3"E876163º199
2020-06-15
 14:23:26
QTR8002
Qatari
40º48'20.9"N, 14º20'40.7"E1249691º830
2020-06-15
 14:12:43
KAF322740º38'3.6"N, 14º17'34.6"E10058133º823
2020-06-15
 12:46:27
AFR11SE
Airfrans
40º46'16.1"N, 14º12'1.4"E2125309º411
2020-06-15
 12:33:07
SLJ101
Silkair
40º45'31.5"N, 14º15'56.0"E1859176º366
2020-06-15
 12:32:04
ISKYT
Intersky
40º44'15.4"N, 14º34'44.5"E2438347º371
2020-06-15
 10:03:05
BREUS27
Aviabreeze
40º40'39.2"N, 14º20'17.5"E822188º854
2020-06-15
 09:53:53
DETVV
Samal
40º44'22.5"N, 14º24'14.4"E325º165
2020-06-15
 09:21:00
MNB303
Black Sea
40º50'8.4"N, 14º22'42.0"E11582273º690
2020-06-15
 08:29:30
EJU868K
Alpine
40º39'25.7"N, 14º27'46.8"E11285142º769
2020-06-15
 07:28:34
SLJ801
Silkair
40º46'14.9"N, 14º14'17.1"E1790257º376
2020-06-15
 00:52:25
BAW109
Speedbird
40º37'27.7"N, 14º18'30.9"E11887133º843
2020-06-14
 20:44:41
AZA1PM
Alitalia
40º39'15.0"N, 14º21'22.5"E10203310º627
2020-06-14
 19:11:13
UAE142
Emirates
40º43'3.7"N, 14º23'10.4"E1127790º901
2020-06-14
 18:50:56
OOACC40º46'31.5"N, 14º9'17.3"E3573247º337
2020-06-14
 18:18:59
ISKYT
Intersky
40º38'18.5"N, 14º23'2.9"E3718140º379
2020-06-14
 13:58:29
SLJ701
Silkair
40º45'51.1"N, 14º15'22.0"E2232197º444
2020-06-14
 11:46:14
GLJ93EN
Global Austria
40º43'53.0"N, 14º23'32.8"E1188790º798
2020-06-14
 11:24:54
NJE845Y
Fraction
40º48'35.2"N, 14º15'45.6"E2514246º249
2020-06-14
 09:29:24
UAL90
United
40º42'36.7"N, 14º22'38.3"E11269120º881
2020-06-14
 08:57:13
CNV6114
Convoy
40º46'5.7"N, 14º13'38.0"E2072276º249
2020-06-14
 00:47:44
EVE060P
Sunbeam
40º38'58.7"N, 14º19'34.4"E13106270º714
2020-06-13
 23:44:54
MAU15
Airmauritius
40º36'44.3"N, 14º17'57.8"E10668133º819
2020-06-13
 14:53:19
TUX1731
Tulpa
40º45'45.7"N, 14º15'59.3"E1584165º317
2020-06-13
 14:40:28
WZZ1972
Wizzair
40º44'29.3"N, 14º16'33.7"E2316144º407
2020-06-13
 13:12:26
TUX1730
Tulpa
40º39'48.8"N, 14º25'27.4"E243840º460
2020-06-13
 12:53:13
THY6351
Turkish
40º51'5.4"N, 14º21'47.8"E12192273º704
2020-06-13
 10:03:58
ATILA0740º44'27.4"N, 14º15'18.0"E8534339º437
2020-06-13
 08:58:40
GTI4231
Giant
40º51'14.0"N, 14º22'20.5"E9753273º688

Thursday, June 11, 2020

Flights report (2020-06-11)

 • statistics spanning 16 hr 50 min, from Wed 10 08:59:20 local time
 • 19 flights spotted (one every 53.2 minutes)
 • speeds ranging from 374 to 880 km/h
 • altitudes ranging from 2804 to 13708 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-11
 01:50:15
UAE2626
Emirates
40º41'15.8"N, 14º19'39.6"E11277119º825
2020-06-11
 01:41:03
THY6636
Turkish
40º47'24.6"N, 14º13'59.1"E1158291º820
2020-06-11
 01:14:25
REU974
Reunion
40º36'38.1"N, 14º17'17.1"E10058133º804
2020-06-10
 23:54:09
THY6660
Turkish
40º49'30.0"N, 14º17'0.8"E1188791º814
2020-06-10
 23:42:22
MAU15
Airmauritius
40º42'42.2"N, 14º25'7.4"E10668134º782
2020-06-10
 23:25:17
THY6416
Turkish
40º37'8.7"N, 14º22'23.8"E1127788º880
2020-06-10
 20:48:23
VJT405
Vista Malta
40º37'36.6"N, 14º18'55.1"E13708320º732
2020-06-10
 20:44:37
THY6635
Turkish
40º44'45.8"N, 14º25'4.7"E10965274º692
2020-06-10
 20:18:41
SOO275
Southern Air
40º47'17.9"N, 14º19'5.6"E10668139º817
2020-06-10
 18:40:44
VND414840º47'19.1"N, 14º18'49.9"E11887142º740
2020-06-10
 18:11:45
OOLMS40º41'46.1"N, 14º17'29.9"E4450163º423
2020-06-10
 17:10:06
THY6659
Turkish
40º48'14.7"N, 14º23'9.1"E10965272º700
2020-06-10
 16:43:07
QTR3FM
Qatari
40º47'12.6"N, 14º14'41.4"E1248991º832
2020-06-10
 16:10:28
SVA942
Saudia
40º39'15.8"N, 14º19'41.6"E10058142º811
2020-06-10
 15:56:47
THY6415
Turkish
40º49'47.3"N, 14º24'37.6"E12192272º727
2020-06-10
 14:16:15
ENF04
** P180
40º42'9.7"N, 14º25'50.1"E8534322º579
2020-06-10
 13:12:01
KAF322740º47'3.8"N, 14º28'32.3"E10972312º682
2020-06-10
 11:41:59
NAVY502
Nav Dispatch
40º43'35.2"N, 14º34'47.4"E2804349º374
2020-06-10
 08:59:20
GTI4231
Giant
40º42'25.8"N, 14º24'27.7"E9753274º674