Wednesday, June 30, 2021

Flights report (2021-06-30)

 • statistics spanning 18 hr 30 min, from Tue 29 07:28:43 local time
 • 54 flights spotted (one every 20.5 minutes)
 • speeds ranging from 194 to 849 km/h
 • altitudes ranging from 2415 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-06-30
 01:59:28
MSA95S
Airmerci
40º44'20.8"N, 14º22'34.3"E10675144º725
2021-06-30
 01:26:49
THY6412
Turkish
40º46'38.7"N, 14º24'39.6"E1188791º804
2021-06-29
 22:48:31
RYR4QT
Ryanair
40º45'9.1"N, 14º18'45.2"E253779º440
2021-06-29
 22:46:30
RYR7BN
Ryanair
40º48'37.4"N, 14º24'0.0"E11582327º690
2021-06-29
 21:34:51
REU974
Reunion
40º35'34.1"N, 14º19'30.6"E10058133º832
2021-06-29
 21:08:41
RYR9SQ
Ryanair
40º39'59.5"N, 14º21'36.3"E10965141º716
2021-06-29
 20:55:35
EJU627D
Alpine
40º42'38.3"N, 14º22'38.7"E10988142º732
2021-06-29
 20:50:03
TVF4593
France Soleil
40º35'23.4"N, 14º24'28.4"E12192296º663
2021-06-29
 20:29:11
THY9KY
Turkish
40º44'15.6"N, 14º26'32.7"E268293º484
2021-06-29
 20:29:11
THY8TA
Turkish
40º47'7.4"N, 14º21'57.3"E1066891º796
2021-06-29
 20:00:53
MSA93S
Airmerci
40º44'11.9"N, 14º21'15.5"E10668142º735
2021-06-29
 19:54:46
THY45M
Turkish
40º46'54.3"N, 14º24'18.3"E1074491º796
2021-06-29
 19:38:29
AZA1PM
Alitalia
40º38'57.2"N, 14º22'48.0"E9700310º696
2021-06-29
 19:34:14
THY2GU
Turkish
40º41'36.7"N, 14º22'49.9"E1127790º772
2021-06-29
 19:22:27
AZA1185
Alitalia
40º42'26.6"N, 14º22'55.2"E10668142º741
2021-06-29
 19:21:45
RYR90LV
Ryanair
40º50'16.5"N, 14º21'14.4"E1157484º758
2021-06-29
 19:21:23
LSA901
Internacional
40º38'23.7"N, 14º23'40.5"E10088134º815
2021-06-29
 18:45:05
THY6411
Turkish
40º36'50.5"N, 14º24'39.6"E10972270º696
2021-06-29
 18:42:01
RYR5RW
Ryanair
40º50'41.8"N, 14º22'11.9"E11582321º675
2021-06-29
 17:44:16
QTR58U
Qatari
40º46'51.6"N, 14º22'20.7"E1188791º849
2021-06-29
 16:44:23
RYR5116
Ryanair
40º43'50.8"N, 14º18'49.9"E11277140º712
2021-06-29
 16:37:32
EWG7FR
Eurowings
40º47'39.6"N, 14º22'12.6"E11894186º708
2021-06-29
 16:28:42
EGW50240º37'14.1"N, 14º22'4.1"E11582323º671
2021-06-29
 15:59:14
WZZ9EV
Wizzair
40º44'44.7"N, 14º28'27.7"E320894º560
2021-06-29
 15:38:58
THY7US
Turkish
40º50'10.9"N, 14º23'52.1"E10363273º650
2021-06-29
 15:35:40
THY2JY
Turkish
40º51'34.2"N, 14º21'11.5"E12192273º692
2021-06-29
 15:18:48
MSC3016
Air Cairo
40º44'3.9"N, 14º15'51.5"E11887133º753
2021-06-29
 15:04:04
EWG5Y
Eurowings
40º34'52.0"N, 14º16'29.6"E11567343º708
2021-06-29
 15:02:25
SWR171V
Swiss
40º46'56.6"N, 14º22'2.5"E2971351º489
2021-06-29
 14:54:38
THY7FA
Turkish
40º37'7.2"N, 14º21'40.7"E11582270º638
2021-06-29
 14:47:20
EGW50140º38'23.2"N, 14º21'44.5"E10668141º746
2021-06-29
 14:31:46
N707SN40º40'20.8"N, 14º24'17.3"E8534281º429
2021-06-29
 14:19:24
THY5GL
Turkish
40º36'15.5"N, 14º21'50.2"E10355270º661
2021-06-29
 13:46:45
DENYB40º43'27.9"N, 14º29'27.7"E2743220º194
2021-06-29
 13:43:20
RYR4VZ
Ryanair
40º44'26.8"N, 14º23'12.1"E271227º511
2021-06-29
 13:15:09
THY2HL
Turkish
40º46'35.5"N, 14º22'37.0"E1005891º762
2021-06-29
 12:39:34
QTR8145
Qatari
40º48'12.0"N, 14º21'24.9"E10363273º737
2021-06-29
 12:24:07
RYR3SM
Ryanair
40º43'32.4"N, 14º25'11.0"E11582326º698
2021-06-29
 11:43:48
WZZ154A
Wizzair
40º40'56.5"N, 14º23'58.2"E11559142º724
2021-06-29
 11:23:18
RYR54AQ
Ryanair
40º44'13.2"N, 14º18'58.7"E11277141º709
2021-06-29
 11:21:11
N446VG40º44'25.3"N, 14º33'19.9"E516691º655
2021-06-29
 11:19:53
ITFAD
Air Avita
40º43'4.0"N, 14º33'32.2"E2430218
2021-06-29
 11:15:10
DLH1906
Lufthansa
40º49'1.2"N, 14º22'53.7"E10668178º701
2021-06-29
 11:03:15
QTR6GC
Qatari
40º52'0.5"N, 14º22'40.3"E1249692º830
2021-06-29
 09:44:31
AZA720
Alitalia
40º39'21.6"N, 14º22'24.9"E10187109º762
2021-06-29
 09:43:27
RYR59FL
Ryanair
40º39'20.7"N, 14º21'32.2"E11887140º696
2021-06-29
 09:18:34
WZZ8TP
Wizzair
40º45'1.3"N, 14º19'15.5"E241572º437
2021-06-29
 09:15:59
RYR6VX
Ryanair
40º43'11.6"N, 14º21'44.7"E11582324º706
2021-06-29
 09:05:43
RYR8WK
Ryanair
40º40'54.2"N, 14º23'33.2"E11582322º704
2021-06-29
 08:29:11
NJE652Y
Fraction
40º47'5.5"N, 14º22'20.9"E322330º457
2021-06-29
 08:13:51
AZA1179
Alitalia
40º44'34.7"N, 14º19'38.7"E11277141º711
2021-06-29
 08:04:32
THY52T
Turkish
40º36'12.2"N, 14º24'56.7"E10363271º674
2021-06-29
 07:36:51
RYR70EM
Ryanair
40º45'19.2"N, 14º20'52.4"E10668142º695
2021-06-29
 07:28:43
RYR2EB
Ryanair
40º50'37.4"N, 14º18'55.3"E11277143º712

Tuesday, June 29, 2021

Flights report (2021-06-29)

 • statistics spanning 23 hr 41 min, from Mon 28 07:08:34 local time
 • 69 flights spotted (one every 20.6 minutes)
 • speeds ranging from 289 to 814 km/h
 • altitudes ranging from 1470 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-06-29
 06:50:31
RYR3JT
Ryanair
40º49'44.5"N, 14º23'28.6"E11582326º701
2021-06-28
 22:52:48
RYR7BN
Ryanair
40º46'35.9"N, 14º23'5.6"E10972321º682
2021-06-28
 21:01:17
RYR9SQ
Ryanair
40º44'8.7"N, 14º23'16.4"E10668143º716
2021-06-28
 20:39:07
EJU627D
Alpine
40º50'49.9"N, 14º19'54.4"E11277143º733
2021-06-28
 20:32:38
RYR1723
Ryanair
40º33'9.0"N, 14º27'32.7"E564629º663
2021-06-28
 20:32:38
AHO222E
Air Hamburg
40º44'59.9"N, 14º25'47.5"E12192274º664
2021-06-28
 20:24:44
AMQ114
Lifeline
40º43'8.2"N, 14º24'53.0"E11269201º741
2021-06-28
 20:22:51
THY6BA
Turkish
40º49'23.4"N, 14º23'44.1"E1066892º761
2021-06-28
 20:13:04
EJU82PD
Alpine
40º46'50.4"N, 14º23'13.3"E294827º503
2021-06-28
 20:05:10
MSA93S
Airmerci
40º46'33.7"N, 14º23'48.4"E7620143º708
2021-06-28
 19:53:15
VOE16TN
Volotea
40º39'3.7"N, 14º23'14.4"E3032145º492
2021-06-28
 19:51:22
EJU9041
Alpine
40º36'19.6"N, 14º24'49.9"E11582711
2021-06-28
 19:28:37
AMC377
Air Malta
40º48'18.9"N, 14º16'23.4"E11894178º743
2021-06-28
 19:18:29
AZA1185
Alitalia
40º43'41.4"N, 14º20'0.0"E11277141º735
2021-06-28
 19:04:34
BGH9002
Balkan Holidays
40º43'38.4"N, 14º24'5.6"E364989º548
2021-06-28
 18:37:06
RYR98TR
Ryanair
40º44'8.8"N, 14º19'43.2"E11277141º722
2021-06-28
 18:31:41
YUTUU40º40'19.0"N, 14º20'48.3"E12192269º545
2021-06-28
 18:07:10
VOE1VN
Volotea
40º48'5.2"N, 14º18'0.9"E11277173º711
2021-06-28
 17:54:12
S5CIK40º40'25.8"N, 14º23'38.4"E320026º304
2021-06-28
 17:50:11
VLG6613
Vueling
40º54'35.4"N, 14º17'29.8"E10965272º712
2021-06-28
 17:44:25
QTR58U
Qatari
40º44'8.2"N, 14º22'31.0"E1249690º814
2021-06-28
 17:38:38
IBE3047
Iberia
40º43'0.2"N, 14º25'43.4"E10972269º701
2021-06-28
 17:34:16
EJU59CL
Alpine
40º42'44.8"N, 14º33'1.6"E2430378
2021-06-28
 17:24:08
YUPAA40º36'42.8"N, 14º26'0.2"E11582270º708
2021-06-28
 17:22:15
MSA9892
Airmerci
40º37'29.2"N, 14º21'22.7"E7315323º680
2021-06-28
 17:09:10
RYR54TG
Ryanair
40º41'55.8"N, 14º22'43.8"E403027º529
2021-06-28
 16:42:17
IRL280
Irish
40º44'53.1"N, 14º27'43.3"E310894º289
2021-06-28
 16:38:02
ETD35Q
Etihad
40º52'4.5"N, 14º20'55.5"E1187992º803
2021-06-28
 16:02:19
LBT7803
Nouvelair
40º52'35.7"N, 14º18'11.5"E11887219º716
2021-06-28
 16:01:58
AZA1178
Alitalia
40º42'53.2"N, 14º27'41.7"E9753328º624
2021-06-28
 15:47:49
SWR171V
Swiss
40º46'31.0"N, 14º22'48.8"E2743487
2021-06-28
 15:39:48
THY2JY
Turkish
40º50'17.2"N, 14º24'18.0"E9753273º704
2021-06-28
 15:24:15
BEL7GL
Bee-line
40º46'52.0"N, 14º21'42.7"E3116356º413
2021-06-28
 14:59:51
RYR9244
Ryanair
40º50'12.5"N, 14º24'22.7"E10972323º700
2021-06-28
 14:49:07
EJU53KB
Alpine
40º43'30.5"N, 14º25'11.0"E243859º508
2021-06-28
 14:45:56
EJU464C
Alpine
40º44'7.2"N, 14º20'31.7"E11277143º709
2021-06-28
 14:35:48
THY9TJ
Turkish
40º46'35.1"N, 14º21'45.6"E1127791º719
2021-06-28
 14:32:15
RBG549
Arabia Egypt
40º43'36.2"N, 14º24'40.9"E302591º521
2021-06-28
 14:09:45
THY5GL
Turkish
40º49'12.2"N, 14º24'7.7"E10363268º704
2021-06-28
 13:45:49
THY8KE
Turkish
40º41'56.8"N, 14º24'15.2"E1127790º730
2021-06-28
 13:35:48
AMC307
Air Malta
40º30'28.3"N, 14º10'31.4"E11277188º727
2021-06-28
 13:32:16
TAP883B
Air Portugal
40º45'36.0"N, 14º13'12.6"E2110259º420
2021-06-28
 13:00:05
IJM980
Jet Management
40º46'11.7"N, 14º25'41.4"E404628º634
2021-06-28
 12:39:06
TUX1730
Tulpa
40º39'49.4"N, 14º26'6.6"E384839º506
2021-06-28
 11:57:43
THY800
Turkish
40º43'35.2"N, 14º22'59.0"E1219290º795
2021-06-28
 11:54:25
LOT8552
Pollot
40º36'27.1"N, 14º25'23.5"E1158225º732
2021-06-28
 11:36:02
RYR18DZ
Ryanair
40º44'16.6"N, 14º26'16.0"E263662º490
2021-06-28
 11:05:52
DLH1906
Lufthansa
40º49'24.1"N, 14º23'37.2"E11887178º711
2021-06-28
 11:00:26
VOE16SP
Volotea
40º45'22.6"N, 14º15'58.9"E1470160º442
2021-06-28
 10:36:45
THY2HB
Turkish
40º41'50.7"N, 14º27'53.2"E337590º569
2021-06-28
 10:20:43
VOE12GQ
Volotea
40º37'53.1"N, 14º22'16.1"E10972342º743
2021-06-28
 10:07:44
WZZ394
Wizzair
40º38'26.3"N, 14º23'26.8"E365787º600
2021-06-28
 10:04:33
RYR1CT
Ryanair
40º45'53.5"N, 14º25'49.9"E920480º634
2021-06-28
 09:46:17
RYR1695
Ryanair
40º43'12.6"N, 14º21'50.1"E11887141º706
2021-06-28
 09:30:15
YRPDV40º47'14.0"N, 14º21'41.6"E822986º439
2021-06-28
 09:28:29
LOT8551
Pollot
40º48'27.1"N, 14º25'13.9"E11277200º714
2021-06-28
 09:20:35
VOE18TX
Volotea
40º43'11.6"N, 14º32'58.4"E2423368
2021-06-28
 08:56:11
EJU95DA
Alpine
40º43'1.2"N, 14º30'51.0"E248427º429
2021-06-28
 08:45:49
VOE15MP
Volotea
40º36'48.8"N, 14º14'18.7"E3421209º518
2021-06-28
 08:32:23
THY1LV
Turkish
40º51'21.1"N, 14º23'56.7"E10363273º714
2021-06-28
 08:18:42
AZA1179
Alitalia
40º38'36.6"N, 14º23'42.3"E11277141º708
2021-06-28
 08:18:21
RYR8FF
Ryanair
40º40'41.5"N, 14º27'24.2"E275835º500
2021-06-28
 08:06:34
THY6LT
Turkish
40º51'38.4"N, 14º23'33.7"E10355267º708
2021-06-28
 07:57:37
RYR4FW
Ryanair
40º48'15.5"N, 14º23'30.4"E11582319º695
2021-06-28
 07:43:21
AZA11MR
Alitalia
40º37'12.6"N, 14º21'34.6"E9753311º732
2021-06-28
 07:33:34
VOE15HZ
Volotea
40º38'54.5"N, 14º24'29.3"E525040º592
2021-06-28
 07:28:01
EZS48MZ
Topswiss
40º43'32.4"N, 14º17'56.6"E11887141º701
2021-06-28
 07:22:01
RYR2EB
Ryanair
40º45'52.1"N, 14º18'7.4"E11277142º703
2021-06-28
 07:08:34
RYR54AQ
Ryanair
40º44'59.4"N, 14º18'5.0"E11887142º719

Monday, June 28, 2021

Flights report (2021-06-28)

 • statistics spanning 23 hr 39 min, from Sun 27 07:06:33 local time
 • 69 flights spotted (one every 20.5 minutes)
 • speeds ranging from 220 to 836 km/h
 • altitudes ranging from 320 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-06-28
 06:45:49
MTO600P
Manitoulin
40º39'10.0"N, 14º23'34.8"E11887119º696
2021-06-28
 05:38:46
XGO3AV40º40'30.1"N, 14º21'16.3"E11277119º579
2021-06-28
 04:50:26
IGBMP40º43'8.7"N, 14º25'3.4"E13106311º737
2021-06-28
 03:49:38
PGT43X
Sunturk
40º43'58.7"N, 14º20'28.8"E1188790º727
2021-06-28
 01:03:13
EJU59CL
Alpine
40º43'18.2"N, 14º34'2.7"E2423358º280
2021-06-28
 01:00:16
MSA992
Airmerci
40º47'26.4"N, 14º20'57.0"E10668145º722
2021-06-28
 00:12:46
VOE12CL
Volotea
40º38'27.0"N, 14º18'49.3"E11597345º685
2021-06-27
 23:21:51
ISR342
Israir
40º38'38.2"N, 14º19'12.2"E11887116º746
2021-06-27
 22:59:20
AZA894
Alitalia
40º37'51.9"N, 14º22'28.9"E10782119º727
2021-06-27
 22:04:53
EJU32KH
Alpine
40º46'8.8"N, 14º13'12.7"E1798275º366
2021-06-27
 21:39:53
CMB180
Us Transport Command
40º35'48.6"N, 14º25'27.7"E4701144º687
2021-06-27
 21:27:38
YUPMK40º39'58.0"N, 14º22'4.7"E3185145º439
2021-06-27
 21:21:51
TRA1A
Transavia
40º34'32.4"N, 14º17'4.1"E11582342º695
2021-06-27
 21:05:56
EJU627D
Alpine
40º43'18.5"N, 14º18'3.2"E10363144º762
2021-06-27
 21:03:07
RYR47BH
Ryanair
40º43'7.3"N, 14º26'18.5"E11582347º692
2021-06-27
 20:59:13
PGT651
Sunturk
40º44'54.8"N, 14º26'7.3"E10363269º719
2021-06-27
 20:28:42
RYR735X
Ryanair
40º31'11.8"N, 14º12'11.6"E10972342º683
2021-06-27
 20:27:24
THY8TA
Turkish
40º36'2.2"N, 14º26'7.4"E1067588º733
2021-06-27
 20:17:30
THY3RU
Turkish
40º52'27.6"N, 14º22'27.0"E1188788º780
2021-06-27
 19:57:07
MSA996
Airmerci
40º47'58.4"N, 14º21'3.4"E10652143º733
2021-06-27
 19:50:02
AZA2AF
Alitalia
40º37'45.6"N, 14º19'34.4"E10370338º709
2021-06-27
 19:34:50
WZZ6JT
Wizzair
40º51'26.1"N, 14º21'23.8"E11582267º682
2021-06-27
 19:04:46
ILIDI
** AW169
40º45'32.3"N, 14º27'28.8"E32095º220
2021-06-27
 18:39:33
RYR9BA
Ryanair
40º37'4.7"N, 14º21'27.9"E1158226º737
2021-06-27
 18:34:15
SXAQG
Ferry
40º41'16.9"N, 14º22'38.0"E312497º510
2021-06-27
 18:26:00
GES211B
Gestair
40º48'29.0"N, 14º22'17.0"E12192268º735
2021-06-27
 18:09:29
AEE5RX
Aegean
40º38'42.3"N, 14º18'59.0"E11155118º753
2021-06-27
 18:00:46
YUSXX40º35'36.8"N, 14º26'32.1"E12199271º523
2021-06-27
 17:35:47
RYR7BN
Ryanair
40º48'23.7"N, 14º23'49.7"E11582327º696
2021-06-27
 17:34:50
QTR231A
Qatari
40º47'4.0"N, 14º21'10.6"E1249691º836
2021-06-27
 17:33:39
LBT7483
Nouvelair
40º43'38.7"N, 14º26'25.9"E11269199º711
2021-06-27
 17:15:16
TVS2EF
Skytravel
40º41'11.7"N, 14º24'53.7"E11582743
2021-06-27
 17:06:11
RYR3SM
Ryanair
40º48'19.0"N, 14º24'12.1"E11582325º695
2021-06-27
 16:42:09
TVP750040º51'14.5"N, 14º24'28.2"E11277203º703
2021-06-27
 15:57:43
RYR9SQ
Ryanair
40º42'58.7"N, 14º20'31.2"E11277142º730
2021-06-27
 15:46:45
AHO870F
Air Hamburg
40º36'40.9"N, 14º25'20.9"E11582270º663
2021-06-27
 15:26:00
VOE18ST
Volotea
40º37'0.7"N, 14º14'20.5"E3108204º466
2021-06-27
 14:44:38
THY9TJ
Turkish
40º46'45.4"N, 14º23'2.3"E1066091º778
2021-06-27
 14:40:09
AHO754Z
Air Hamburg
40º36'1.8"N, 14º24'19.4"E10972271º679
2021-06-27
 13:59:50
RYR1661
Ryanair
40º39'9.2"N, 14º24'44.0"E523440º537
2021-06-27
 13:57:43
VOE15HZ
Volotea
40º36'45.9"N, 14º25'47.0"E454935º613
2021-06-27
 13:33:48
RYR8WK
Ryanair
40º38'38.1"N, 14º25'28.3"E11910322º687
2021-06-27
 13:30:15
DLH1907
Lufthansa
40º40'43.0"N, 14º27'2.4"E11574738
2021-06-27
 13:16:28
THY2HL
Turkish
40º46'35.5"N, 14º21'15.1"E1066891º793
2021-06-27
 13:02:26
RYR5JK
Ryanair
40º43'57.4"N, 14º18'47.8"E11277139º722
2021-06-27
 12:52:25
EJU464C
Alpine
40º44'53.6"N, 14º18'50.8"E11277141º732
2021-06-27
 12:38:45
RYR6VX
Ryanair
40º39'34.9"N, 14º24'0.7"E11582324º700
2021-06-27
 12:04:33
PGT65V
Sunturk
40º50'0.8"N, 14º23'2.7"E10972273º674
2021-06-27
 11:53:42
RYR2EB
Ryanair
40º51'25.1"N, 14º20'3.8"E11277143º730
2021-06-27
 11:31:18
RYR5647
Ryanair
40º46'41.6"N, 14º22'19.3"E10972268º658
2021-06-27
 11:25:03
PGT18T
Sunturk
40º39'2.6"N, 14º24'31.2"E11582270º671
2021-06-27
 10:50:38
RYR8609
Ryanair
40º39'13.9"N, 14º25'7.4"E11582324º692
2021-06-27
 10:44:37
THY6278
Turkish
40º48'38.9"N, 14º21'17.7"E1126992º791
2021-06-27
 10:37:33
RYR70EM
Ryanair
40º44'8.9"N, 14º20'31.9"E11277143º720
2021-06-27
 10:27:24
N445BH40º48'44.7"N, 14º22'57.3"E11582268º677
2021-06-27
 09:53:20
LGL28L
Luxair
40º41'7.6"N, 14º25'22.0"E12192332º720
2021-06-27
 09:22:06
IAM1428
Italian Airforce
40º49'55.0"N, 14º19'51.2"E11879110º769
2021-06-27
 09:17:02
LBT7417
Nouvelair
40º50'59.1"N, 14º20'6.0"E10668202º688
2021-06-27
 08:37:12
WZZ2543
Wizzair
40º48'21.1"N, 14º23'24.7"E316931º508
2021-06-27
 08:33:47
RYR9VU
Ryanair
40º38'26.9"N, 14º18'14.2"E11277158º712
2021-06-27
 08:31:11
AZA1179
Alitalia
40º51'13.9"N, 14º19'52.8"E10668143º774
2021-06-27
 08:17:59
VOE1638
Volotea
40º47'27.6"N, 14º25'1.6"E316229º511
2021-06-27
 08:11:51
THY6LT
Turkish
40º39'17.3"N, 14º25'48.6"E10972270º659
2021-06-27
 08:03:50
THY52T
Turkish
40º47'39.9"N, 14º22'34.6"E11582268º698
2021-06-27
 08:00:46
EJU763L
Alpine
40º48'30.8"N, 14º18'19.0"E11277142º729
2021-06-27
 07:35:18
LGL27L
Luxair
40º51'31.0"N, 14º20'12.0"E11277144º733
2021-06-27
 07:15:30
RYR8757
Ryanair
40º48'19.3"N, 14º23'59.2"E10972307º664
2021-06-27
 07:12:40
WZZ2230
Wizzair
40º49'18.6"N, 14º18'19.1"E11277189º711
2021-06-27
 07:06:33
RYR54AQ
Ryanair
40º44'32.5"N, 14º19'29.1"E11879141º733

Sunday, June 27, 2021

Flights report (2021-06-27)

 • statistics spanning 23 hr 13 min, from Sat 26 07:05:32 local time
 • 69 flights spotted (one every 20.1 minutes)
 • speeds ranging from 339 to 840 km/h
 • altitudes ranging from 2423 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-06-27
 06:18:34
THY6277
Turkish
40º50'12.0"N, 14º23'48.2"E10668273º680
2021-06-27
 03:47:00
ETH702
Ethiopian
40º43'53.8"N, 14º24'48.8"E12184307º743
2021-06-27
 02:39:56
MNB547
Black Sea
40º42'40.6"N, 14º22'21.2"E1005890º806
2021-06-26
 23:13:40
RYR7BN
Ryanair
40º35'12.6"N, 14º25'18.3"E11582323º675
2021-06-26
 22:31:28
VOE18TX
Volotea
40º44'24.8"N, 14º33'37.5"E2423339
2021-06-26
 21:40:40
WZZ9EV
Wizzair
40º42'37.5"N, 14º28'49.9"E317791º569
2021-06-26
 21:22:45
RYR9SQ
Ryanair
40º45'28.5"N, 14º17'9.7"E11277141º746
2021-06-26
 20:29:42
RYR4VZ
Ryanair
40º48'18.3"N, 14º23'46.4"E318531º498
2021-06-26
 20:20:37
RYR3422
Ryanair
40º43'46.4"N, 14º24'57.8"E11582326º688
2021-06-26
 20:20:16
RYR98TR
Ryanair
40º44'42.1"N, 14º20'25.4"E11277143º717
2021-06-26
 19:52:48
LAV5464
Albastar
40º36'33.2"N, 14º21'35.1"E11582326º704
2021-06-26
 19:42:54
QTR8276
Qatari
40º43'28.8"N, 14º21'36.9"E1066890º819
2021-06-26
 19:39:08
NOS636
Moonflower
40º44'48.9"N, 14º20'22.3"E11277142º749
2021-06-26
 19:26:10
VJT001
Vista Malta
40º51'16.0"N, 14º19'0.5"E11887189º698
2021-06-26
 19:22:09
EDW385
Edelweiss
40º41'52.4"N, 14º25'30.6"E11582326º680
2021-06-26
 19:15:26
AZA1185
Alitalia
40º42'26.3"N, 14º22'55.1"E11277142º722
2021-06-26
 19:13:04
VLJ251N40º43'44.3"N, 14º23'53.9"E12192305º690
2021-06-26
 18:53:45
RYR90LV
Ryanair
40º44'4.0"N, 14º22'36.5"E976193º729
2021-06-26
 18:16:30
QTR8171
Qatari
40º49'7.4"N, 14º24'49.3"E10363273º722
2021-06-26
 18:05:18
LAV5463
Albastar
40º48'0.3"N, 14º20'11.5"E10782145º717
2021-06-26
 17:58:21
EDG8040º37'42.4"N, 14º21'33.5"E13106274º696
2021-06-26
 17:43:01
QTR58U
Qatari
40º45'37.0"N, 14º23'0.5"E1249691º840
2021-06-26
 17:37:15
AMC539
Air Malta
40º45'1.0"N, 14º17'53.3"E11277189º708
2021-06-26
 17:28:45
RYR4XA
Ryanair
40º38'13.4"N, 14º15'18.7"E11582342º687
2021-06-26
 17:25:41
EDW384C
Edelweiss
40º43'46.6"N, 14º17'10.6"E10668141º712
2021-06-26
 17:19:34
IAM1425
Italian Airforce
40º45'29.7"N, 14º23'39.8"E8717279º638
2021-06-26
 16:42:47
RJA102
Jordanian
40º44'29.1"N, 14º23'9.9"E9136120º733
2021-06-26
 16:07:18
AEE6FM
Aegean
40º42'10.1"N, 14º25'24.1"E10965303º679
2021-06-26
 15:43:23
LWG198240º43'27.6"N, 14º27'37.1"E5486328º514
2021-06-26
 15:35:36
CDX55340º49'36.0"N, 14º19'40.5"E12192273º685
2021-06-26
 15:32:53
AZA1178
Alitalia
40º36'45.3"N, 14º26'22.2"E9761333º725
2021-06-26
 15:25:28
VXS12640º41'17.4"N, 14º17'13.1"E3718200º389
2021-06-26
 15:17:27
EJU76FX
Alpine
40º45'10.4"N, 14º26'52.1"E291094º527
2021-06-26
 15:11:54
EGW50240º36'38.4"N, 14º22'38.9"E10972325º719
2021-06-26
 14:50:55
LAV5224
Albastar
40º37'27.9"N, 14º17'50.7"E10972312º663
2021-06-26
 14:01:10
VOE15HZ
Volotea
40º40'0.3"N, 14º25'35.2"E437340º601
2021-06-26
 13:51:09
VOE17VV
Volotea
40º41'38.8"N, 14º27'27.0"E428240º611
2021-06-26
 13:42:11
RYR1RR
Ryanair
40º45'40.3"N, 14º24'30.8"E11277111º735
2021-06-26
 13:25:34
EJU4864
Alpine
40º39'47.6"N, 14º28'16.6"E242328º476
2021-06-26
 13:21:05
EJU464C
Alpine
40º50'36.9"N, 14º21'10.8"E11285143º727
2021-06-26
 13:20:23
LWG198140º40'41.7"N, 14º23'58.7"E6400141º582
2021-06-26
 13:14:15
WZZ1922
Wizzair
40º39'33.4"N, 14º15'18.0"E11582342º717
2021-06-26
 13:10:00
VLJ992F40º45'52.1"N, 14º28'17.3"E330795º527
2021-06-26
 12:43:50
LAV5223
Albastar
40º38'47.6"N, 14º23'43.1"E11277142º738
2021-06-26
 12:36:32
KAF320340º47'38.3"N, 14º24'6.2"E10370312º661
2021-06-26
 12:35:21
QTR8CB
Qatari
40º50'8.7"N, 14º22'22.5"E12192273º737
2021-06-26
 12:24:23
RYR54AQ
Ryanair
40º43'50.2"N, 14º20'53.0"E11277143º719
2021-06-26
 12:09:53
KAF320140º47'5.5"N, 14º24'54.2"E10363312º667
2021-06-26
 12:07:39
RYR5MC
Ryanair
40º38'57.0"N, 14º19'49.3"E11582349º720
2021-06-26
 12:03:52
DLH6KV
Lufthansa
40º36'46.0"N, 14º21'35.2"E11574346º719
2021-06-26
 11:53:44
AOJ1JW
Asterix
40º40'55.3"N, 14º23'5.2"E421355º524
2021-06-26
 11:26:02
DLH1906
Lufthansa
40º50'57.3"N, 14º24'14.5"E11269178º703
2021-06-26
 11:12:29
DLH2KX
Lufthansa
40º45'19.8"N, 14º24'54.2"E11269175º706
2021-06-26
 11:08:35
JSH653
Stream Air
40º40'31.0"N, 14º28'36.0"E4259516
2021-06-26
 10:54:33
QTR6GC
Qatari
40º50'52.6"N, 14º24'24.1"E1219292º828
2021-06-26
 10:24:09
THY2HB
Turkish
40º42'24.8"N, 14º20'14.2"E249197º521
2021-06-26
 10:19:12
AHO623P
Air Hamburg
40º43'58.8"N, 14º27'9.4"E325393º436
2021-06-26
 09:38:33
RYR59FL
Ryanair
40º51'44.4"N, 14º17'40.7"E11887143º730
2021-06-26
 09:36:32
THY7BL
Turkish
40º50'9.0"N, 14º22'41.8"E10363273º650
2021-06-26
 09:29:21
VOE1VN
Volotea
40º50'56.5"N, 14º17'24.1"E11292158º716
2021-06-26
 09:05:46
RYR8WK
Ryanair
40º49'46.8"N, 14º23'58.9"E11582326º671
2021-06-26
 09:03:10
RYR6JV
Ryanair
40º44'23.6"N, 14º24'10.6"E11582269º646
2021-06-26
 08:50:12
THY1LV
Turkish
40º50'17.9"N, 14º25'15.6"E9753273º638
2021-06-26
 08:24:30
THY6LT
Turkish
40º39'13.1"N, 14º23'44.1"E10363270º635
2021-06-26
 08:15:26
THY52T
Turkish
40º39'4.7"N, 14º21'58.7"E10363270º658
2021-06-26
 08:14:08
AZA1179
Alitalia
40º42'9.9"N, 14º23'43.8"E11269144º749
2021-06-26
 07:25:27
RYR2EB
Ryanair
40º49'46.6"N, 14º19'25.2"E11277143º745
2021-06-26
 07:11:46
EJU763L
Alpine
40º47'53.8"N, 14º18'38.7"E11247142º743
2021-06-26
 07:05:32
RYR70EM
Ryanair
40º51'6.2"N, 14º24'41.8"E11277148º730

Saturday, June 26, 2021

Flights report (2021-06-26)

 • statistics spanning 22 hr 48 min, from Fri 25 07:32:31 local time
 • 82 flights spotted (one every 16.6 minutes)
 • speeds ranging from 455 to 867 km/h
 • altitudes ranging from 2468 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-06-26
 06:20:44
HMJ20840º44'11.1"N, 14º30'11.8"E2987
2021-06-26
 06:14:58
AZA895
Alitalia
40º44'20.5"N, 14º24'55.4"E10843307º650
2021-06-26
 04:34:47
PGT43X
Sunturk
40º42'55.1"N, 14º23'41.4"E1127790º799
2021-06-26
 04:04:58
THY13T
Turkish
40º52'11.7"N, 14º19'4.5"E1158292º857
2021-06-26
 03:31:30
ETH702
Ethiopian
40º47'18.7"N, 14º20'6.9"E11071306º696
2021-06-25
 23:36:13
RYR7BN
Ryanair
40º48'24.1"N, 14º24'30.4"E11582327º671
2021-06-25
 22:37:18
LBT7211
Nouvelair
40º48'12.6"N, 14º22'7.2"E11285218º667
2021-06-25
 22:21:51
WZZ394
Wizzair
40º45'5.0"N, 14º27'58.0"E325394º558
2021-06-25
 21:57:06
RYR9SQ
Ryanair
40º39'25.2"N, 14º21'49.2"E10058143º730
2021-06-25
 21:46:08
THY6385
Turkish
40º52'3.5"N, 14º22'46.8"E11582267º664
2021-06-25
 21:41:11
VOE15TK
Volotea
40º39'45.9"N, 14º25'23.8"E441940º552
2021-06-25
 21:38:14
TUX1730
Tulpa
40º39'45.6"N, 14º25'25.1"E461039º455
2021-06-25
 21:35:39
EJU627D
Alpine
40º42'58.0"N, 14º23'42.5"E11277142º756
2021-06-25
 21:35:18
PGT651
Sunturk
40º44'47.8"N, 14º25'41.6"E10972269º648
2021-06-25
 20:35:53
RYR98TR
Ryanair
40º42'37.0"N, 14º21'9.7"E11277141º749
2021-06-25
 20:29:10
RYR47BH
Ryanair
40º49'10.9"N, 14º24'12.3"E11582347º683
2021-06-25
 20:18:47
TCTSY
Trans-cont
40º51'42.5"N, 14º20'26.7"E1249687º738
2021-06-25
 20:16:54
THY45M
Turkish
40º42'12.6"N, 14º25'24.7"E1066890º820
2021-06-25
 20:14:54
THY2GU
Turkish
40º42'6.5"N, 14º23'56.9"E1188790º806
2021-06-25
 20:13:36
EJU82PD
Alpine
40º47'11.6"N, 14º22'59.3"E284925º518
2021-06-25
 19:57:27
RYR3422
Ryanair
40º47'41.1"N, 14º23'15.7"E11582334º661
2021-06-25
 19:26:56
AZA1185
Alitalia
40º43'5.2"N, 14º23'10.6"E11277142º754
2021-06-25
 19:17:44
UAE2516
Emirates
40º38'32.9"N, 14º20'9.0"E1127789º867
2021-06-25
 18:53:20
EJU95DA
Alpine
40º41'25.1"N, 14º27'17.1"E364939º566
2021-06-25
 18:52:23
RYR6VX
Ryanair
40º41'4.4"N, 14º23'43.6"E11582323º658
2021-06-25
 18:50:02
IAM1424
Italian Airforce
40º45'25.1"N, 14º19'0.3"E10020280º658
2021-06-25
 18:39:40
GES211B
Gestair
40º43'37.7"N, 14º20'43.6"E1249690º844
2021-06-25
 18:36:29
QTR8272
Qatari
40º43'45.8"N, 14º23'16.9"E1066890º848
2021-06-25
 18:31:25
BLA8PB
All Charter
40º43'46.3"N, 14º21'35.1"E328427º542
2021-06-25
 18:11:15
SAS1849
Scandinavian
40º38'12.4"N, 14º25'48.3"E11887202º674
2021-06-25
 18:10:33
GLJ99ML
Global Austria
40º48'2.0"N, 14º23'56.0"E13106272º725
2021-06-25
 17:57:49
QTR8BM
Qatari
40º44'1.3"N, 14º24'19.8"E1066890º851
2021-06-25
 17:41:33
RYR9PG
Ryanair
40º43'5.4"N, 14º34'8.9"E2560357º461
2021-06-25
 17:39:54
UAE192
Emirates
40º43'54.1"N, 14º23'3.6"E1127790º851
2021-06-25
 17:25:10
LEA183J
Leadair
40º35'27.7"N, 14º21'17.2"E12192312º667
2021-06-25
 17:19:30
VOE12CL
Volotea
40º39'51.4"N, 14º19'43.2"E10363345º711
2021-06-25
 17:07:22
RYR70EM
Ryanair
40º49'25.7"N, 14º20'59.4"E11277143º727
2021-06-25
 16:34:14
RYR5JK
Ryanair
40º51'6.7"N, 14º21'23.2"E11277142º722
2021-06-25
 16:01:21
CFG4CL
Condor
40º50'45.4"N, 14º21'40.9"E10652144º708
2021-06-25
 15:18:42
NJE963P
Fraction
40º38'52.6"N, 14º23'21.4"E3566117º532
2021-06-25
 15:02:12
GES381L
Gestair
40º38'17.0"N, 14º23'48.6"E595139º584
2021-06-25
 15:01:08
THY7FA
Turkish
40º39'6.4"N, 14º22'17.8"E11582270º648
2021-06-25
 14:49:07
EJU464C
Alpine
40º53'1.3"N, 14º21'8.4"E11292144º717
2021-06-25
 14:47:28
VLG98AM
Vueling
40º42'54.5"N, 14º25'13.2"E797878º774
2021-06-25
 14:46:03
IBE3046
Iberia
40º42'11.9"N, 14º33'38.2"E832888º729
2021-06-25
 14:37:13
THY6113
Turkish
40º51'15.8"N, 14º20'17.5"E9753268º706
2021-06-25
 14:30:01
HBFXG40º44'44.9"N, 14º25'9.5"E822988º497
2021-06-25
 14:27:04
VOE18DQ
Volotea
40º37'38.9"N, 14º19'37.5"E11590330º690
2021-06-25
 14:15:45
THY8QA
Turkish
40º46'35.2"N, 14º22'1.6"E1006696º778
2021-06-25
 14:08:20
AHO832Z
Air Hamburg
40º49'55.4"N, 14º23'53.0"E12192274º672
2021-06-25
 14:02:54
RYR4554
Ryanair
40º44'19.8"N, 14º25'25.1"E441923º574
2021-06-25
 13:24:15
N575TP40º51'39.7"N, 14º19'23.4"E1188790º609
2021-06-25
 13:11:10
THY1NB
Turkish
40º50'16.7"N, 14º23'11.0"E9753273º638
2021-06-25
 12:49:28
RYR899
Ryanair
40º48'29.7"N, 14º25'3.8"E11582347º712
2021-06-25
 12:41:48
IAM3185
Italian Airforce
40º41'14.5"N, 14º26'25.1"E8534330º683
2021-06-25
 12:32:58
GJE120940º53'40.2"N, 14º16'18.2"E11536270º666
2021-06-25
 12:26:43
RYR8FF
Ryanair
40º38'17.1"N, 14º27'34.3"E295627º508
2021-06-25
 12:26:15
PGT65V
Sunturk
40º50'0.0"N, 14º23'22.0"E10972273º637
2021-06-25
 12:12:34
RYR3SM
Ryanair
40º42'20.2"N, 14º26'15.8"E12192326º706
2021-06-25
 12:04:19
VOE1DA
Volotea
40º43'2.6"N, 14º20'0.8"E10469146º682
2021-06-25
 11:29:47
RYR7ZY
Ryanair
40º36'4.4"N, 14º25'51.7"E1158213º740
2021-06-25
 11:11:52
RYR9UJ
Ryanair
40º36'57.7"N, 14º22'41.8"E11582354º712
2021-06-25
 11:08:20
DLH1906
Lufthansa
40º51'18.3"N, 14º22'41.4"E11894182º700
2021-06-25
 10:55:22
BTI6B6
Airbaltic
40º46'24.0"N, 14º23'49.2"E384830º489
2021-06-25
 10:45:49
RYR6DJ
Ryanair
40º38'45.2"N, 14º22'31.3"E1158225º753
2021-06-25
 10:27:54
RYR1695
Ryanair
40º42'34.5"N, 14º21'25.9"E11277141º722
2021-06-25
 10:21:32
VOE16TN
Volotea
40º44'53.3"N, 14º26'19.8"E2468106º484
2021-06-25
 10:10:06
AEE681
Aegean
40º39'26.0"N, 14º22'36.5"E3459145º534
2021-06-25
 09:48:53
BAE102
Felix
40º53'59.5"N, 14º22'3.2"E10972303º626
2021-06-25
 09:30:37
AMC306
Air Malta
40º43'41.8"N, 14º26'40.9"E11582720
2021-06-25
 09:29:54
RYR18DZ
Ryanair
40º43'13.7"N, 14º23'20.0"E281162º511
2021-06-25
 09:07:09
RYR8WK
Ryanair
40º42'2.9"N, 14º24'39.1"E11582325º712
2021-06-25
 08:40:24
RYR4FW
Ryanair
40º46'50.9"N, 14º22'36.6"E11582319º695
2021-06-25
 08:29:41
THY1LV
Turkish
40º50'5.8"N, 14º23'45.1"E12192273º688
2021-06-25
 07:59:30
THY52T
Turkish
40º52'24.0"N, 14º16'34.2"E10363267º640
2021-06-25
 07:32:31
RYR2EB
Ryanair
40º38'58.3"N, 14º22'18.7"E11277140º738

Friday, June 25, 2021

Flights report (2021-06-25)

 • statistics spanning 15 hr 40 min, from Thu 24 07:07:46 local time
 • 57 flights spotted (one every 16.5 minutes)
 • speeds ranging from 379 to 806 km/h
 • altitudes ranging from 2415 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-06-24
 22:48:30
AHO747F
Air Hamburg
40º42'34.2"N, 14º29'7.9"E318591º500
2021-06-24
 22:34:08
RYR7BN
Ryanair
40º49'27.6"N, 14º23'51.9"E11582326º692
2021-06-24
 22:30:43
TAR643
Tunair
40º52'20.4"N, 14º22'15.7"E10668220º661
2021-06-24
 22:26:49
IAM1424
Italian Airforce
40º51'1.9"N, 14º22'4.5"E10058101º806
2021-06-24
 22:16:13
EJU59CL
Alpine
40º43'11.1"N, 14º30'50.5"E241547º379
2021-06-24
 21:28:29
TVP752140º52'9.2"N, 14º18'46.0"E1097230º785
2021-06-24
 21:06:05
PGT651
Sunturk
40º39'11.4"N, 14º25'26.4"E10363270º664
2021-06-24
 20:46:17
RYR9SQ
Ryanair
40º42'31.6"N, 14º21'1.4"E11277142º722
2021-06-24
 20:37:12
EJU627D
Alpine
40º52'38.2"N, 14º18'2.1"E11285145º717
2021-06-24
 20:20:14
ELJ503
Elite Jet
40º52'24.3"N, 14º20'3.0"E12496179º640
2021-06-24
 20:18:14
THY8TA
Turkish
40º45'20.6"N, 14º30'20.0"E1066891º766
2021-06-24
 20:14:41
MSA93S
Airmerci
40º47'44.6"N, 14º20'42.0"E10668143º696
2021-06-24
 20:09:16
THY1MH
Turkish
40º51'26.5"N, 14º19'20.3"E1127787º777
2021-06-24
 19:57:50
THY2GU
Turkish
40º41'24.5"N, 14º24'28.6"E1066089º770
2021-06-24
 19:52:03
THY9KY
Turkish
40º36'29.5"N, 14º26'20.7"E377982º598
2021-06-24
 19:30:01
AZA1PM
Alitalia
40º43'37.9"N, 14º21'5.0"E9738308º724
2021-06-24
 19:26:35
RYR5VV
Ryanair
40º51'47.7"N, 14º20'22.9"E11277144º703
2021-06-24
 19:18:27
WZZ6JT
Wizzair
40º52'25.8"N, 14º19'43.8"E11574267º638
2021-06-24
 19:11:30
THY6382
Turkish
40º50'19.9"N, 14º19'28.9"E1128592º788
2021-06-24
 19:08:26
VOE15TK
Volotea
40º38'28.8"N, 14º23'57.5"E535640º624
2021-06-24
 19:05:43
HYP007
Hyperion
40º52'14.8"N, 14º23'28.6"E12192267º629
2021-06-24
 18:52:38
VOE1ZU
Volotea
40º37'5.6"N, 14º21'56.2"E11590354º725
2021-06-24
 18:33:04
EJU4864
Alpine
40º38'24.2"N, 14º27'33.4"E276628º500
2021-06-24
 18:21:38
RYR98TR
Ryanair
40º44'29.9"N, 14º18'41.0"E10972141º714
2021-06-24
 18:10:12
KFE42540º39'28.7"N, 14º22'29.4"E4945145º539
2021-06-24
 17:01:07
RYR5647
Ryanair
40º49'48.0"N, 14º22'42.0"E11582275º638
2021-06-24
 16:12:34
JKH32A40º39'40.7"N, 14º27'1.1"E524245º593
2021-06-24
 15:45:13
NJE146L
Fraction
40º42'11.2"N, 14º22'46.1"E400097º529
2021-06-24
 15:42:52
THY7US
Turkish
40º50'26.1"N, 14º23'1.1"E10972273º655
2021-06-24
 15:19:32
THY2JY
Turkish
40º50'19.8"N, 14º20'9.0"E10355273º645
2021-06-24
 15:01:36
THY7FA
Turkish
40º39'13.1"N, 14º26'12.1"E10378270º645
2021-06-24
 14:33:04
KAF320540º37'27.8"N, 14º18'52.8"E10675133º722
2021-06-24
 14:26:56
THY6381
Turkish
40º44'32.2"N, 14º24'56.2"E10972274º655
2021-06-24
 14:23:52
RYR6JV
Ryanair
40º51'4.7"N, 14º19'24.5"E11887271º646
2021-06-24
 14:21:10
RYR62ZT
Ryanair
40º35'40.6"N, 14º17'32.7"E917474º709
2021-06-24
 14:10:40
BEL1F
Bee-line
40º48'4.0"N, 14º24'41.6"E365761º460
2021-06-24
 14:05:22
THY5GL
Turkish
40º48'57.4"N, 14º23'34.1"E10713268º656
2021-06-24
 13:28:35
DLH1907
Lufthansa
40º44'1.9"N, 14º26'28.4"E11567724
2021-06-24
 13:24:28
DLH3CH
Lufthansa
40º43'42.6"N, 14º22'14.4"E385540º505
2021-06-24
 13:19:38
THY1NB
Turkish
40º47'53.6"N, 14º24'42.7"E11277273º643
2021-06-24
 12:58:03
IBE33ZH
Iberia
40º31'23.0"N, 14º11'51.0"E11582272º645
2021-06-24
 12:52:52
RYR579
Ryanair
40º42'34.4"N, 14º23'30.2"E893091º664
2021-06-24
 12:33:46
ELY394
El Al
40º44'37.7"N, 14º19'13.5"E1127792º783
2021-06-24
 12:31:11
RYR3SM
Ryanair
40º43'41.2"N, 14º21'39.6"E11582326º679
2021-06-24
 11:37:47
RYR54AQ
Ryanair
40º43'32.5"N, 14º19'50.3"E11277141º701
2021-06-24
 11:01:51
AEE5CO
Aegean
40º45'16.5"N, 14º22'12.4"E1075179º793
2021-06-24
 10:08:41
EGW50140º44'14.4"N, 14º19'12.8"E11887143º714
2021-06-24
 09:04:42
RYR8WK
Ryanair
40º41'16.8"N, 14º25'11.5"E11582322º672
2021-06-24
 09:04:00
VND96240º44'46.1"N, 14º21'2.5"E12496142º695
2021-06-24
 08:56:48
DCAWO
Dream Catcher
40º38'24.2"N, 14º23'36.3"E3703145º457
2021-06-24
 08:33:56
VOE17VV
Volotea
40º38'53.7"N, 14º24'22.5"E294140º521
2021-06-24
 08:19:54
AZA1179
Alitalia
40º44'21.5"N, 14º18'55.1"E10675141º719
2021-06-24
 08:00:07
LAV5051
Albastar
40º48'10.2"N, 14º19'51.7"E11148306º651
2021-06-24
 07:34:25
ENT4691
Enter
40º43'8.0"N, 14º25'52.8"E11887199º677
2021-06-24
 07:28:52
GAF630
German Air Force
40º45'35.0"N, 14º20'38.4"E13106354º785
2021-06-24
 07:25:41
RYR2EB
Ryanair
40º50'19.3"N, 14º23'49.5"E9738144º651
2021-06-24
 07:07:46
LAV5052
Albastar
40º39'56.7"N, 14º22'36.8"E11894109º754