Sunday, May 31, 2020

Flights report (2020-05-31)

 • statistics spanning 13 hr 3 min, from Sat 30 16:54:02 local time
 • 6 flights spotted (one every 130.6 minutes)
 • speeds ranging from 701 to 820 km/h
 • altitudes ranging from 10058 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-31
 05:58:00
THY6345
Turkish
40º49'38.7"N, 14º24'14.1"E10363273º701
2020-05-31
 03:28:19
THY6215
Turkish
40º45'30.2"N, 14º22'40.7"E10363269º743
2020-05-31
 00:45:41
REU974
Reunion
40º40'33.1"N, 14º20'57.7"E10058134º820
2020-05-30
 23:58:03
MAU15
Airmauritius
40º41'33.6"N, 14º23'49.9"E10668134º798
2020-05-30
 17:00:18
IAM1435
Italian Airforce
40º45'37.5"N, 14º23'31.7"E1005899º783
2020-05-30
 16:54:02
AIC135
Airindia
40º42'48.3"N, 14º24'47.2"E12192269º756

Thursday, May 28, 2020

Flights report (2020-05-28)

 • statistics spanning 19 hr 55 min, from Wed 27 08:35:44 local time
 • 12 flights spotted (one every 99.6 minutes)
 • speeds ranging from 325 to 825 km/h
 • altitudes ranging from 4251 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-28
 04:31:19
THY6411
Turkish
40º47'43.6"N, 14º24'17.5"E10972268º767
2020-05-27
 23:41:37
THY6416
Turkish
40º40'7.4"N, 14º25'7.0"E1096589º749
2020-05-27
 22:58:57
QTR8302
Qatari
40º47'14.0"N, 14º23'46.9"E1249691º796
2020-05-27
 22:04:36
THY6635
Turkish
40º47'27.6"N, 14º23'9.2"E1126992º725
2020-05-27
 20:47:25
SOO275
Southern Air
40º41'45.9"N, 14º25'23.1"E10668139º825
2020-05-27
 14:56:40
PLM477
Pullmantur
40º41'59.3"N, 14º25'7.7"E944890º822
2020-05-27
 14:39:34
HBFXG40º46'28.7"N, 14º23'57.4"E8229143º492
2020-05-27
 13:56:26
IAM3183
Italian Airforce
40º41'33.6"N, 14º16'44.3"E4572158º614
2020-05-27
 11:09:40
ELY395
El Al
40º29'23.9"N, 14º11'8.8"E11269281º717
2020-05-27
 10:06:44
EVE108
Sunbeam
40º43'8.3"N, 14º23'58.5"E12199275º693
2020-05-27
 08:51:11
CNV6126
Convoy
40º43'40.9"N, 14º31'4.7"E4251143º325
2020-05-27
 08:35:44
GTI4231
Giant
40º42'26.8"N, 14º24'38.5"E9441275º693

Wednesday, May 27, 2020

Flights report (2020-05-27)

 • statistics spanning 13 hr 58 min, from Tue 26 07:15:37 local time
 • 30 flights spotted (one every 27.9 minutes)
 • speeds ranging from 317 to 807 km/h
 • altitudes ranging from 1661 to 13098 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-26
 21:14:18
QTR8246
Qatari
40º46'43.2"N, 14º23'30.2"E1219291º807
2020-05-26
 14:53:59
WZZ1972
Wizzair
40º45'1.5"N, 14º23'29.0"E3779193º580
2020-05-26
 13:44:14
WZZ421
Wizzair
40º39'27.2"N, 14º19'16.2"E1661299º428
2020-05-26
 11:44:35
AME0812
Airmil
40º45'24.3"N, 14º17'32.0"E13098268º733
2020-05-26
 10:06:39
SLJ501
Silkair
40º41'48.1"N, 14º29'41.4"E4236176º531
2020-05-26
 09:56:31
N690CC40º46'37.1"N, 14º23'41.1"E320
2020-05-26
 08:23:51
ELY297
El Al
40º36'20.5"N, 14º21'19.4"E11574270º716
2020-05-26
 07:15:37
EVE107P
Sunbeam
40º42'19.4"N, 14º23'48.0"E1219290º798

Tuesday, May 26, 2020

Flights report (2020-05-26)

 • statistics spanning 19 hr 43 min, from Mon 25 10:01:51 local time
 • 6 flights spotted (one every 197.2 minutes)
 • speeds ranging from 634 to 807 km/h
 • altitudes ranging from 4213 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-26
 05:45:35
THY6083
Turkish
40º39'12.7"N, 14º20'33.5"E12192270º698
2020-05-26
 05:36:59
AEA814
Europa
40º38'4.2"N, 14º22'16.6"E12184270º720
2020-05-26
 02:32:46
PUE80P
Puelche
40º45'32.4"N, 14º25'8.8"E1127791º807
2020-05-25
 19:45:06
AZA1PM
Alitalia
40º48'35.4"N, 14º25'1.3"E8534326º643
2020-05-25
 18:24:22
FDB8641
Skydubai
40º43'12.7"N, 14º30'17.1"E4213224º634
2020-05-25
 10:01:51
EVE109
Sunbeam
40º47'14.4"N, 14º24'27.1"E12192268º693

Monday, May 25, 2020

Flights report (2020-05-25)

 • statistics spanning 16 hr 13 min, from Sun 24 11:09:02 local time
 • 6 flights spotted (one every 162.1 minutes)
 • speeds ranging from 648 to 825 km/h
 • altitudes ranging from 9144 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-25
 03:22:05
AEA813
Europa
40º44'41.9"N, 14º22'17.9"E1187991º825
2020-05-24
 21:25:21
MNB304
Black Sea
40º43'15.6"N, 14º21'48.9"E1249691º819
2020-05-24
 18:57:53
RCH113
Reach
40º47'56.7"N, 14º23'16.1"E914491º762
2020-05-24
 15:00:38
MNB303
Black Sea
40º50'36.8"N, 14º18'47.4"E11574273º648
2020-05-24
 13:33:32
UAE141
Emirates
40º39'0.9"N, 14º19'5.9"E11582270º690
2020-05-24
 11:09:02
THY6346
Turkish
40º45'30.2"N, 14º23'3.6"E1066091º822

Sunday, May 24, 2020

Flights report (2020-05-24)

 • statistics spanning 21 hr 32 min, from Sat 23 09:08:57 local time
 • 15 flights spotted (one every 86.1 minutes)
 • speeds ranging from 457 to 822 km/h
 • altitudes ranging from 2491 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-24
 06:41:07
EVE108P
Sunbeam
40º46'14.5"N, 14º19'49.5"E1127791º822
2020-05-24
 06:32:30
THT6345
Tahiti Airlines
40º45'1.2"N, 14º25'54.2"E10972274º653
2020-05-24
 06:14:00
ETD88U
Etihad
40º50'11.2"N, 14º23'4.1"E10972273º717
2020-05-23
 23:28:39
SLJ501
Silkair
40º42'6.7"N, 14º30'22.9"E249126º457
2020-05-23
 21:10:38
GEL90340º44'20.4"N, 14º33'42.7"E1098091º811
2020-05-23
 19:30:49
AZA1PM
Alitalia
40º40'52.7"N, 14º25'47.5"E9144324º722
2020-05-23
 18:55:27
AHY7059
Azal
40º40'44.5"N, 14º23'29.3"E10972269º716
2020-05-23
 18:39:32
AZG1348
Silk West
40º39'35.0"N, 14º20'32.1"E1188791º791
2020-05-23
 16:09:15
MNB247
Black Sea
40º41'26.3"N, 14º19'8.7"E1097290º737
2020-05-23
 15:13:09
WZZ1972
Wizzair
40º46'55.4"N, 14º27'36.2"E340697º519
2020-05-23
 13:25:38
ETH3720
Ethiopian
40º46'39.2"N, 14º25'7.9"E10972312º749
2020-05-23
 13:07:22
AHO558S
Air Hamburg
40º46'25.8"N, 14º22'41.8"E11887131º741
2020-05-23
 10:22:15
MNB246
Black Sea
40º48'56.4"N, 14º22'53.7"E10363268º737
2020-05-23
 09:22:02
THY6351
Turkish
40º50'25.3"N, 14º19'50.1"E12192273º758
2020-05-23
 09:08:57
GEL90440º50'3.7"N, 14º23'4.7"E10378273º790

Saturday, May 23, 2020

Flights report (2020-05-23)

 • statistics spanning 22 hr 27 min, from Fri 22 07:59:09 local time
 • 12 flights spotted (one every 112.2 minutes)
 • speeds ranging from 368 to 814 km/h
 • altitudes ranging from 3383 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-23
 06:26:25
ETH712
Ethiopian
40º45'9.7"N, 14º20'56.0"E11574307º709
2020-05-23
 05:30:55
PUE1473
Puelche
40º39'6.4"N, 14º22'23.8"E10363270º795
2020-05-23
 03:17:44
THY6386
Turkish
40º47'13.2"N, 14º15'5.9"E1188791º720
2020-05-22
 20:03:19
AZA1750
Alitalia
40º33'54.1"N, 14º16'1.3"E7917336º663
2020-05-22
 19:41:09
AZA1PM
Alitalia
40º45'27.3"N, 14º27'42.4"E7010326º637
2020-05-22
 18:59:47
TAR8237
Tunair
40º46'39.8"N, 14º15'44.3"E12496220º814
2020-05-22
 18:49:53
THY6385
Turkish
40º48'41.4"N, 14º24'16.0"E12496268º780
2020-05-22
 18:46:06
THY6084
Turkish
40º46'53.6"N, 14º20'41.0"E1219291º683
2020-05-22
 10:56:05
CNV6221
Convoy
40º37'5.1"N, 14º20'55.2"E4290157º368
2020-05-22
 09:12:22
AEA774
Europa
40º48'0.2"N, 14º21'15.5"E12192273º738
2020-05-22
 09:02:34
JSH520
Stream Air
40º46'6.9"N, 14º23'36.0"E10668190º605
2020-05-22
 07:59:09
CNV4581
Convoy
40º47'25.1"N, 14º22'11.9"E3383151º495

Friday, May 22, 2020

Flights report (2020-05-22)

 • statistics spanning 23 hr 8 min, from Thu 21 07:10:20 local time
 • 14 flights spotted (one every 99.1 minutes)
 • speeds ranging from 698 to 761 km/h
 • altitudes ranging from 10363 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-22
 06:18:31
AEA862
Europa
40º38'47.5"N, 14º18'49.6"E12192270º761
2020-05-22
 05:52:56
THY6085
Turkish
40º51'12.4"N, 14º22'59.3"E12192273º704
2020-05-22
 01:13:01
PUE1473
Puelche
40º38'44.8"N, 14º21'2.0"E1127792º733
2020-05-21
 21:32:37
THY6646
Turkish
40º46'34.5"N, 14º15'4.6"E1098091º711
2020-05-21
 20:08:27
MNB247
Black Sea
40º41'52.8"N, 14º23'13.9"E1187990º733
2020-05-21
 18:02:29
UAE9904
Emirates
40º40'15.9"N, 14º19'36.9"E1127789º753
2020-05-21
 16:49:31
THY6645
Turkish
40º48'13.4"N, 14º25'7.9"E10972273º753
2020-05-21
 15:49:38
THY6418
Turkish
40º47'58.0"N, 14º17'31.7"E1126991º738
2020-05-21
 14:15:20
MNB246
Black Sea
40º46'54.9"N, 14º25'37.4"E10363269º745
2020-05-21
 13:26:54
UAE9906
Emirates
40º39'9.1"N, 14º22'8.8"E10972270º741
2020-05-21
 12:20:26
UAE2516
Emirates
40º39'2.9"N, 14º23'33.2"E10972270º746
2020-05-21
 10:41:32
MNB1246
Black Sea
40º47'59.0"N, 14º24'53.4"E10363272º698
2020-05-21
 09:24:13
THY6417
Turkish
40º41'16.3"N, 14º22'9.2"E11582270º743
2020-05-21
 07:10:20
PUE59
Puelche
40º39'7.7"N, 14º22'29.0"E11582270º759

Thursday, May 21, 2020

Flights report (2020-05-21)

 • statistics spanning 18 hr 52 min, from Wed 20 10:49:45 local time
 • 17 flights spotted (one every 66.6 minutes)
 • speeds ranging from 318 to 825 km/h
 • altitudes ranging from 4465 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-21
 05:42:38
THY6083
Turkish
40º41'52.4"N, 14º23'21.8"E12176269º749
2020-05-21
 03:39:13
AEA773
Europa
40º47'6.1"N, 14º13'15.1"E1219291º825
2020-05-21
 03:26:51
AEA861
Europa
40º46'7.7"N, 14º18'30.3"E1218491º825
2020-05-21
 01:01:03
UAE256
Emirates
40º47'45.7"N, 14º17'15.5"E1127791º783
2020-05-20
 22:29:43
LBT9441
Nouvelair
40º49'19.4"N, 14º16'2.6"E10980219º741
2020-05-20
 21:32:47
UAE9704
Emirates
40º45'39.9"N, 14º12'53.8"E1127791º796
2020-05-20
 21:25:07
THY6635
Turkish
40º46'15.4"N, 14º20'16.8"E1066891º745
2020-05-20
 21:09:41
SVA118
Saudia
40º42'41.3"N, 14º15'12.5"E10668133º772
2020-05-20
 21:07:34
REU9972
Reunion
40º42'20.5"N, 14º13'57.1"E10058133º799
2020-05-20
 19:18:32
MAU113
Airmauritius
40º42'36.4"N, 14º14'9.9"E11277133º825
2020-05-20
 18:08:24
THY6079
Turkish
40º46'34.3"N, 14º18'47.2"E1249691º793
2020-05-20
 16:41:05
RCH320
Reach
40º47'11.1"N, 14º21'35.2"E944891º679
2020-05-20
 13:23:18
THY6084
Turkish
40º46'4.2"N, 14º15'6.3"E1158286º745
2020-05-20
 11:15:26
CFC2524
Canforce
40º37'19.3"N, 14º19'9.6"E4465163º318
2020-05-20
 11:01:53
EVE107
Sunbeam
40º39'9.6"N, 14º24'14.8"E12192270º762
2020-05-20
 11:00:42
UAE255
Emirates
40º50'23.2"N, 14º18'33.7"E11582273º775
2020-05-20
 10:49:45
CATBRD01
Aircat
40º35'37.8"N, 14º20'30.2"E5265157º489

Wednesday, May 20, 2020

Flights report (2020-05-20)

 • statistics spanning 21 hr 14 min, from Tue 19 08:34:14 local time
 • 13 flights spotted (one every 98.0 minutes)
 • speeds ranging from 479 to 807 km/h
 • altitudes ranging from 3131 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-20
 05:49:11
THY6083
Turkish
40º38'26.2"N, 14º21'31.2"E12192270º720
2020-05-20
 04:13:56
PLM355P
Pullmantur
40º43'53.2"N, 14º43'13.2"E1129291º806
2020-05-20
 03:36:33
PUE1472
Puelche
40º39'7.4"N, 14º21'8.9"E11879270º712
2020-05-20
 01:58:15
PUE58P
Puelche
40º46'42.7"N, 14º20'55.7"E1102691º796
2020-05-20
 00:58:44
NOS474
Moonflower
40º46'40.9"N, 14º13'55.6"E9898119º741
2020-05-19
 19:55:36
FBU702F40º49'9.5"N, 14º1'44.5"E11887133º807
2020-05-19
 15:19:55
IAM3183
Italian Airforce
40º46'59.5"N, 14º13'49.2"E12496156º695
2020-05-19
 15:18:16
AXG1917
American Connection
40º43'59.0"N, 14º24'59.6"E313192º479
2020-05-19
 15:04:21
WZZ1972
Wizzair
40º45'8.8"N, 14º24'45.1"E334593º497
2020-05-19
 14:30:25
MNB241
Black Sea
40º39'5.6"N, 14º19'55.0"E1128592º717
2020-05-19
 13:43:16
MNB213
Black Sea
40º50'52.4"N, 14º19'27.0"E11582273º724
2020-05-19
 13:05:19
OLY225
Olavia
40º47'21.6"N, 14º10'3.8"E1249690º803
2020-05-19
 08:34:14
MNB240
Black Sea
40º49'1.5"N, 14º22'58.7"E10363273º693

Tuesday, May 19, 2020

Flights report (2020-05-19)

 • statistics spanning 16 hr 4 min, from Mon 18 09:49:32 local time
 • 9 flights spotted (one every 107.1 minutes)
 • speeds ranging from 484 to 807 km/h
 • altitudes ranging from 3634 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-19
 01:54:19
THY6439
Turkish
40º38'47.3"N, 14º25'27.0"E10363270º720
2020-05-19
 00:54:12
RCH876
Reach
40º39'7.1"N, 14º22'40.1"E10363270º642
2020-05-18
 19:55:48
AZA1PM
Alitalia
40º34'46.5"N, 14º16'49.7"E8206314º807
2020-05-18
 19:44:29
FBU702F40º39'6.9"N, 14º14'0.2"E12496131º783
2020-05-18
 16:24:49
KAF321040º39'11.1"N, 14º19'8.3"E10668133º664
2020-05-18
 15:58:32
IAM1421
Italian Airforce
40º47'11.2"N, 14º13'21.6"E1127799º775
2020-05-18
 15:50:52
SLJ101
Silkair
40º44'7.0"N, 14º35'53.7"E3634121º484
2020-05-18
 12:04:50
AZA1724
Alitalia
40º38'2.6"N, 14º18'33.3"E10850339º804
2020-05-18
 09:49:32
GTI4231
Giant
40º47'50.4"N, 14º26'4.7"E9692277º714

Monday, May 18, 2020

Flights report (2020-05-18)

 • statistics spanning 14 hr 3 min, from Sun 17 07:30:07 local time
 • 4 flights spotted (one every 210.9 minutes)
 • speeds ranging from 638 to 854 km/h
 • altitudes ranging from 10972 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-17
 21:33:52
MNB304
Black Sea
40º45'25.4"N, 14º14'49.2"E1097291º817
2020-05-17
 12:39:16
THY6346
Turkish
40º46'33.8"N, 14º10'45.1"E1158291º854
2020-05-17
 07:51:13
PUE55
Puelche
40º39'5.0"N, 14º21'46.8"E12192270º648
2020-05-17
 07:30:07
THY6345
Turkish
40º50'9.0"N, 14º23'48.1"E11269273º638

Sunday, May 17, 2020

Flights report (2020-05-17)

 • statistics spanning 22 hr 30 min, from Sat 16 08:09:30 local time
 • 11 flights spotted (one every 122.7 minutes)
 • speeds ranging from 212 to 889 km/h
 • altitudes ranging from 655 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-17
 06:39:54
AEA362
Europa
40º48'40.6"N, 14º22'42.9"E12192268º672
2020-05-17
 03:32:59
QTR8325
Qatari
40º46'28.3"N, 14º13'0.5"E1188791º856
2020-05-17
 01:24:24
PUE65P
Puelche
40º45'33.5"N, 14º21'27.8"E1097281º860
2020-05-17
 00:00:15
THY6170
Turkish
40º46'53.6"N, 14º16'14.4"E1097286º854
2020-05-16
 19:38:58
GTI4231
Giant
40º45'55.3"N, 14º26'15.2"E9144273º683
2020-05-16
 16:49:51
THY6153
Turkish
40º40'49.3"N, 14º24'11.3"E9753269º692
2020-05-16
 15:30:24
EVE735
Sunbeam
40º41'51.7"N, 14º25'37.4"E1097290º889
2020-05-16
 14:06:01
PVG692P
Privilege
40º49'14.7"N, 14º21'57.5"E12192268º585
2020-05-16
 12:42:34
EVE106
Sunbeam
40º47'48.1"N, 14º23'3.8"E12192268º630
2020-05-16
 09:36:21
POLI112
Rikspolisstyrelsen
40º41'8.1"N, 14º24'15.5"E655338º212
2020-05-16
 08:09:30
AEA643
Europa
40º39'2.0"N, 14º15'25.0"E12192270º677

Friday, May 15, 2020

Flights report (2020-05-15)

 • statistics spanning 23 hr 20 min, from Thu 14 07:08:17 local time
 • 17 flights spotted (one every 82.3 minutes)
 • speeds ranging from 411 to 902 km/h
 • altitudes ranging from 2476 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-15
 06:28:56
AEA832
Europa
40º45'58.6"N, 14º23'24.4"E12496268º656
2020-05-15
 03:28:23
AEA642
Europa
40º46'7.0"N, 14º13'49.2"E1187991º902
2020-05-15
 01:09:11
PUE71P
Puelche
40º48'38.4"N, 14º14'56.2"E1066891º849
2020-05-15
 01:08:43
THY6646
Turkish
40º45'17.2"N, 14º14'15.8"E1127791º852
2020-05-15
 00:44:54
SLJ801
Silkair
40º38'14.4"N, 14º23'44.1"E353539º577
2020-05-14
 19:58:51
THY6645
Turkish
40º48'46.8"N, 14º24'25.1"E10972272º627
2020-05-14
 15:29:18
PLM435
Pullmantur
40º45'46.1"N, 14º14'25.9"E975391º881
2020-05-14
 14:54:24
THY3272
Turkish
40º45'58.3"N, 14º13'19.1"E1219291º840
2020-05-14
 14:36:01
RYR232
Ryanair
40º40'42.2"N, 14º26'1.5"E2476325º411
2020-05-14
 14:27:32
CCA084
Air China
40º46'38.5"N, 14º20'2.5"E1158291º809
2020-05-14
 13:12:27
RYR231
Ryanair
40º39'51.0"N, 14º25'30.1"E249138º486
2020-05-14
 13:12:13
OLY223
Olavia
40º47'8.3"N, 14º17'57.3"E1158291º796
2020-05-14
 11:54:40
IAM3103
Italian Airforce
40º41'26.0"N, 14º25'13.0"E396253º634
2020-05-14
 10:14:23
THY6417
Turkish
40º54'13.9"N, 14º21'7.6"E12192267º621
2020-05-14
 07:53:11
MEDVC5B
Medical
40º47'12.7"N, 14º20'37.5"E13716134º780
2020-05-14
 07:08:17
CCA083
Air China
40º39'42.1"N, 14º21'44.5"E11582270º643

Thursday, May 14, 2020

Flights report (2020-05-14)

 • statistics spanning 20 hr 40 min, from Wed 13 09:50:12 local time
 • 15 flights spotted (one every 82.7 minutes)
 • speeds ranging from 445 to 878 km/h
 • altitudes ranging from 2865 to 12489 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-14
 06:31:09
AEA958
Europa
40º41'17.8"N, 14º23'39.8"E12184269º666
2020-05-14
 03:20:34
AEA831
Europa
40º48'14.4"N, 14º11'33.8"E1188791º849
2020-05-14
 02:36:29
THY6416
Turkish
40º45'54.5"N, 14º12'55.7"E1188790º862
2020-05-13
 23:13:24
THY6170
Turkish
40º49'26.3"N, 14º10'46.3"E1188787º852
2020-05-13
 22:23:18
THY6635
Turkish
40º46'43.2"N, 14º15'18.9"E1097291º822
2020-05-13
 20:38:25
AZA1750
Alitalia
40º46'47.5"N, 14º11'47.9"E10370342º756
2020-05-13
 18:59:53
THY6415
Turkish
40º39'28.7"N, 14º16'0.9"E11582270º650
2020-05-13
 16:57:12
SLJ301
Silkair
40º44'4.9"N, 14º35'52.6"E2865334º445
2020-05-13
 14:33:11
AZG9711
Silk West
40º41'42.6"N, 14º26'24.7"E10972269º690
2020-05-13
 14:27:03
PLM433
Pullmantur
40º38'48.1"N, 14º20'46.1"E1005890º878
2020-05-13
 14:19:17
AZA9041
Alitalia
40º44'43.4"N, 14º26'34.4"E11574306º675
2020-05-13
 12:14:28
EVE105
Sunbeam
40º48'45.9"N, 14º23'15.7"E12192272º664
2020-05-13
 11:59:51
KQA2101
Kenya
40º37'25.3"N, 14º18'50.1"E12489133º780
2020-05-13
 09:50:12
PIA8769
Pakistan
40º48'21.6"N, 14º25'11.7"E10972272º695

Wednesday, May 13, 2020

Flights report (2020-05-13)

 • statistics spanning 19 hr 43 min, from Tue 12 07:52:08 local time
 • 14 flights spotted (one every 84.5 minutes)
 • speeds ranging from 346 to 904 km/h
 • altitudes ranging from 2895 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-13
 03:35:18
THY6412
Turkish
40º46'12.1"N, 14º15'20.0"E1158291º838
2020-05-13
 03:11:01
AEA957
Europa
40º49'59.1"N, 14º15'56.6"E1187992º851
2020-05-13
 01:50:16
PUE68P
Puelche
40º46'23.9"N, 14º18'18.1"E1097291º836
2020-05-12
 21:37:05
MNB204
Black Sea
40º45'2.0"N, 14º11'43.7"E1219293º835
2020-05-12
 20:38:37
PUE51P
Puelche
40º45'47.7"N, 14º13'47.9"E1097299º836
2020-05-12
 20:36:44
THY6411
Turkish
40º50'11.5"N, 14º23'25.6"E12192273º653
2020-05-12
 17:11:25
PLM429
Pullmantur
40º42'44.9"N, 14º23'2.2"E914490º904
2020-05-12
 17:02:27
MSC2555
Air Cairo
40º45'0.9"N, 14º22'42.9"E10919307º651
2020-05-12
 15:10:50
MNB203
Black Sea
40º50'14.2"N, 14º24'0.7"E11582273º640
2020-05-12
 12:36:12
THY6169
Turkish
40º47'18.9"N, 14º25'42.3"E9753268º663
2020-05-12
 12:26:24
PUE57
Puelche
40º52'22.7"N, 14º20'4.5"E11582273º637
2020-05-12
 10:14:31
PVG915P
Privilege
40º39'14.4"N, 14º21'20.7"E1067593º844
2020-05-12
 09:48:50
CNV6312
Convoy
40º42'54.5"N, 14º34'53.9"E294810º461
2020-05-12
 07:52:08
CNV6112
Convoy
40º46'6.8"N, 14º21'59.6"E289594º346

Tuesday, May 12, 2020

Flights report (2020-05-12)

 • statistics spanning 18 hr 8 min, from Mon 11 11:13:23 local time
 • 9 flights spotted (one every 120.9 minutes)
 • speeds ranging from 490 to 923 km/h
 • altitudes ranging from 2979 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-12
 05:21:45
EVE104P
Sunbeam
40º45'28.3"N, 14º17'1.1"E1097291º909
2020-05-12
 03:44:01
THY6436
Turkish
40º44'48.3"N, 14º18'43.4"E1097290º923
2020-05-12
 02:09:58
OLY221
Olavia
40º45'16.5"N, 14º14'34.9"E1188791º869
2020-05-11
 21:32:46
EVE104
Sunbeam
40º49'0.5"N, 14º19'15.9"E12192268º621
2020-05-11
 18:46:27
MSC2553
Air Cairo
40º47'4.0"N, 14º26'42.4"E11590304º646
2020-05-11
 16:57:54
THY6568
Turkish
40º47'34.5"N, 14º12'11.0"E1066891º904
2020-05-11
 13:42:57
RCH437
Reach
40º47'38.7"N, 14º20'18.0"E883991º843
2020-05-11
 11:13:23
SLJ501
Silkair
40º43'34.7"N, 14º24'54.8"E2979102º490

Monday, May 11, 2020

Flights report (2020-05-11)

 • statistics spanning 13 hr 19 min, from Sun 10 09:07:39 local time
 • 10 flights spotted (one every 79.9 minutes)
 • speeds ranging from 529 to 814 km/h
 • altitudes ranging from 3657 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-10
 22:27:14
MNB304
Black Sea
40º45'49.3"N, 14º13'36.6"E1249691º778
2020-05-10
 20:31:09
THY6617
Turkish
40º39'23.1"N, 14º23'23.4"E10363270º716
2020-05-10
 17:56:10
MSC2551
Air Cairo
40º42'53.3"N, 14º28'15.3"E11582306º700
2020-05-10
 17:00:17
THY6215
Turkish
40º47'33.3"N, 14º14'48.1"E1158291º814
2020-05-10
 16:43:26
EVE103P
Sunbeam
40º45'55.4"N, 14º16'23.0"E1188791º807
2020-05-10
 14:47:34
THY3287
Turkish
40º42'8.7"N, 14º24'39.3"E1097285º762
2020-05-10
 13:36:08
CFC4005
Canforce
40º40'10.4"N, 14º18'19.0"E10058119º751
2020-05-10
 13:26:43
CPI091
Aircai
40º43'36.9"N, 14º26'25.9"E11795315º597
2020-05-10
 11:23:12
THY6346
Turkish
40º46'1.7"N, 14º11'52.5"E1127791º795
2020-05-10
 09:07:39
RCH202
Reach
40º35'39.6"N, 14º26'28.8"E365712º529

Sunday, May 10, 2020

Flights report (2020-05-10)

 • statistics spanning 22 hr 19 min, from Sat 9 07:55:14 local time
 • 11 flights spotted (one every 121.7 minutes)
 • speeds ranging from 589 to 851 km/h
 • altitudes ranging from 9144 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-10
 06:15:00
THY6345
Turkish
40º49'39.9"N, 14º24'15.3"E11879273º675
2020-05-10
 05:59:33
EVE103
Sunbeam
40º46'20.9"N, 14º22'37.3"E12192268º679
2020-05-10
 05:14:25
OLY219
Olavia
40º45'54.6"N, 14º12'1.1"E1188791º809
2020-05-10
 04:41:18
THY6215
Turkish
40º42'56.3"N, 14º22'37.5"E10972261º682
2020-05-09
 21:53:03
THY6170
Turkish
40º45'13.6"N, 14º16'0.6"E1188786º851
2020-05-09
 20:24:31
CTM2021
Cotam
40º35'7.0"N, 14º17'35.5"E9144291º589
2020-05-09
 19:32:04
AZA1PM
Alitalia
40º43'37.9"N, 14º28'41.8"E10370327º658
2020-05-09
 14:46:00
ETH702
Ethiopian
40º45'46.0"N, 14º21'52.8"E12192311º716
2020-05-09
 14:10:02
AHO636L
Air Hamburg
40º39'0.3"N, 14º21'46.9"E1188789º756
2020-05-09
 11:33:03
UAE2565
Emirates
40º49'0.2"N, 14º21'48.6"E11582273º724
2020-05-09
 07:55:14
AEA814
Europa
40º48'24.7"N, 14º24'16.3"E11582268º730

Saturday, May 9, 2020

Flights report (2020-05-09)

 • statistics spanning 23 hr 15 min, from Fri 8 07:05:50 local time
 • 14 flights spotted (one every 99.7 minutes)
 • speeds ranging from 255 to 862 km/h
 • altitudes ranging from 2621 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-09
 06:21:38
THY6351
Turkish
40º51'16.1"N, 14º23'40.9"E11582273º695
2020-05-09
 05:32:57
THY6386
Turkish
40º43'28.2"N, 14º22'59.8"E1158290º817
2020-05-09
 01:43:21
PUE219
Puelche
40º38'56.4"N, 14º26'24.0"E1188792º830
2020-05-08
 22:34:47
THY6385
Turkish
40º39'5.4"N, 14º20'54.4"E12192270º704
2020-05-08
 22:18:59
MNB304
Black Sea
40º47'33.2"N, 14º18'52.4"E1188791º766
2020-05-08
 20:34:56
CRL910
Corsair
40º39'24.3"N, 14º16'58.7"E11887138º795
2020-05-08
 19:33:11
AZA1PM
Alitalia
40º40'22.8"N, 14º25'57.3"E10363322º700
2020-05-08
 16:50:04
AEA275
Europa
40º41'57.0"N, 14º23'45.5"E10972275º725
2020-05-08
 16:37:13
AEA452
Europa
40º48'26.4"N, 14º22'59.0"E11582273º719
2020-05-08
 12:15:41
CNV6108
Convoy
40º43'13.1"N, 14º35'52.6"E2621343º255
2020-05-08
 12:11:34
SLJ301
Silkair
40º37'56.7"N, 14º26'51.6"E318522º511
2020-05-08
 11:50:35
KQA2103
Kenya
40º46'30.7"N, 14º14'23.7"E12496138º862
2020-05-08
 09:55:40
MEDX530
Medical
40º33'58.9"N, 14º17'25.0"E6705353º413
2020-05-08
 07:05:50
AEA458
Europa
40º47'34.5"N, 14º23'14.1"E12192268º706

Friday, May 8, 2020

Flights report (2020-05-08)

 • statistics spanning 20 hr 46 min, from Thu 7 07:30:58 local time
 • 15 flights spotted (one every 83.0 minutes)
 • speeds ranging from 136 to 819 km/h
 • altitudes ranging from 228 to 12199 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-08
 04:17:18
AEA813
Europa
40º44'17.4"N, 14º20'3.8"E1157490º819
2020-05-07
 20:35:41
NAVY502
Nav Dispatch
40º38'37.6"N, 14º28'13.7"E3101291º434
2020-05-07
 19:06:42
THY6646
Turkish
40º45'41.9"N, 14º18'13.7"E1127791º749
2020-05-07
 16:54:43
THY6418
Turkish
40º43'40.9"N, 14º23'37.5"E1049290º743
2020-05-07
 15:35:45
DAGA05
Dagal
40º36'51.8"N, 14º19'56.0"E157º342
2020-05-07
 13:54:29
THY6645
Turkish
40º43'26.7"N, 14º26'54.6"E10363274º704
2020-05-07
 10:49:19
IAM1520
Italian Airforce
40º42'7.4"N, 14º29'16.6"E22875º136
2020-05-07
 10:34:43
HBFXG40º46'45.7"N, 14º18'23.6"E7620141º503
2020-05-07
 10:12:19
IRM139
Mahan Air
40º46'50.0"N, 14º11'10.1"E1219291º796
2020-05-07
 08:24:00
THY6415
Turkish
40º40'18.9"N, 14º19'35.5"E12199269º700
2020-05-07
 08:23:25
OLY217
Olavia
40º47'5.2"N, 14º11'52.4"E1158291º783
2020-05-07
 07:30:58
IRM138
Mahan Air
40º48'12.5"N, 14º22'8.9"E10363272º692

Wednesday, May 6, 2020

Flights report (2020-05-06)

 • statistics spanning 18 hr 37 min, from Tue 5 07:17:54 local time
 • 7 flights spotted (one every 159.6 minutes)
 • speeds ranging from 236 to 881 km/h
 • altitudes ranging from 419 to 11887 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-06
 01:55:42
THY6412
Turkish
40º47'17.1"N, 14º16'45.9"E1188791º881
2020-05-05
 19:07:11
THY6411
Turkish
40º47'37.5"N, 14º24'36.2"E11582268º658
2020-05-05
 14:19:42
IAM1495
Italian Airforce
40º36'20.3"N, 14º24'4.4"E246º651
2020-05-05
 08:50:46
NAVY531
Nav Dispatch
40º43'10.6"N, 14º25'51.2"E419222º236
2020-05-05
 07:17:54
IRM124
Mahan Air
40º44'46.4"N, 14º26'4.4"E10972269º696

Tuesday, May 5, 2020

Flights report (2020-05-05)

 • statistics spanning 18 hr 29 min, from Mon 4 07:27:56 local time
 • 15 flights spotted (one every 73.9 minutes)
 • speeds ranging from 420 to 830 km/h
 • altitudes ranging from 2400 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-05
 01:57:20
PUE215
Puelche
40º42'22.0"N, 14º23'57.3"E1127790º830
2020-05-04
 21:18:59
AZA1750
Alitalia
40º42'11.1"N, 14º12'13.0"E9075344º656
2020-05-04
 19:51:46
SLJ501
Silkair
40º41'16.4"N, 14º28'7.9"E240016º420
2020-05-04
 19:33:51
AZA1PM
Alitalia
40º40'17.6"N, 14º25'57.6"E10363308º585
2020-05-04
 15:25:17
IAM3181
Italian Airforce
40º36'8.4"N, 14º19'28.5"E4572158º611
2020-05-04
 15:13:58
FDB8642
Skydubai
40º39'20.3"N, 14º22'20.2"E2872145º579
2020-05-04
 14:46:16
EVE028P
Sunbeam
40º48'55.5"N, 14º23'38.2"E13106268º717
2020-05-04
 13:46:51
MNB304
Black Sea
40º43'47.6"N, 14º17'43.6"E1158290º827
2020-05-04
 13:33:11
NAVY531
Nav Dispatch
40º42'54.5"N, 14º31'8.7"E4579144º452
2020-05-04
 13:29:03
AHO262Z
Air Hamburg
40º44'30.7"N, 14º17'28.3"E1188790º780
2020-05-04
 13:21:52
FDB8641
Skydubai
40º39'50.9"N, 14º33'8.5"E4320274º516
2020-05-04
 13:10:40
IRA731
Iranair
40º42'41.8"N, 14º23'37.0"E12192275º605
2020-05-04
 12:36:22
AZA8010
Alitalia
40º34'21.0"N, 14º17'38.2"E10980342º587
2020-05-04
 11:49:06
AZA1724
Alitalia
40º36'54.8"N, 14º19'7.0"E9761339º598
2020-05-04
 07:27:56
IRM138
Mahan Air
40º39'11.8"N, 14º20'29.7"E10972270º661

Monday, May 4, 2020

Flights report (2020-05-04)

 • statistics spanning 23 hr 44 min, from Sun 3 07:09:28 local time
 • 8 flights spotted (one every 178.0 minutes)
 • speeds ranging from 580 to 859 km/h
 • altitudes ranging from 9144 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-04
 06:54:07
MNB303
Black Sea
40º50'13.7"N, 14º20'32.4"E11582273º629
2020-05-03
 19:46:55
AZA1PM
Alitalia
40º44'35.5"N, 14º25'51.0"E9151306º580
2020-05-03
 13:27:11
THY6215
Turkish
40º45'14.6"N, 14º20'29.9"E1097291º838
2020-05-03
 11:53:23
THY6346
Turkish
40º46'7.4"N, 14º22'9.2"E1066891º812
2020-05-03
 11:09:25
EVE427
Sunbeam
40º44'14.9"N, 14º23'48.8"E1127790º859
2020-05-03
 10:33:50
CFC3384
Canforce
40º35'25.0"N, 14º25'9.2"E9144263º677
2020-05-03
 07:16:19
IRM126
Mahan Air
40º39'28.0"N, 14º24'31.9"E11582270º646
2020-05-03
 07:09:28
AEA487
Europa
40º39'12.4"N, 14º22'19.3"E13106270º698

Sunday, May 3, 2020

Flights report (2020-05-03)

 • statistics spanning 19 hr 14 min, from Sat 2 07:38:58 local time
 • 8 flights spotted (one every 144.3 minutes)
 • speeds ranging from 341 to 864 km/h
 • altitudes ranging from 2468 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-03
 02:53:57
MMZ654
Euroatlantic
40º46'44.7"N, 14º21'22.3"E1067591º844
2020-05-02
 19:47:33
JEI161
Jet Executive
40º41'11.2"N, 14º26'37.6"E246841º394
2020-05-02
 19:46:29
AZA1PM
Alitalia
40º36'26.9"N, 14º19'25.4"E10965328º571
2020-05-02
 11:26:26
RYR805
Ryanair
40º37'37.4"N, 14º27'50.4"E3352330º341
2020-05-02
 11:17:07
RGN770P
Cygnus Air
40º39'21.5"N, 14º23'12.6"E11544270º606
2020-05-02
 09:50:37
IRM125
Mahan Air
40º38'35.6"N, 14º23'30.8"E1249692º864
2020-05-02
 07:38:58
AEA812
Europa
40º39'8.9"N, 14º23'53.3"E11582270º658

Saturday, May 2, 2020

Flights report (2020-05-02)

 • statistics spanning 19 hr 46 min, from Fri 1 07:43:22 local time
 • 8 flights spotted (one every 148.3 minutes)
 • speeds ranging from 344 to 928 km/h
 • altitudes ranging from 2956 to 11887 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-05-02
 03:30:10
THY6386
Turkish
40º44'47.0"N, 14º23'35.0"E1036391º828
2020-05-01
 20:50:54
SVA112
Saudia
40º45'50.9"N, 14º15'56.9"E10668134º888
2020-05-01
 19:38:18
THY6144
Turkish
40º40'52.8"N, 14º21'49.7"E1188789º877
2020-05-01
 18:36:46
NAVY502
Nav Dispatch
40º41'41.1"N, 14º21'51.5"E2956147º344
2020-05-01
 15:46:42
UAL2769
United
40º40'58.5"N, 14º20'39.0"E11879119º928
2020-05-01
 12:54:45
QTR3203
Qatari
40º39'23.4"N, 14º23'48.0"E10058119º904
2020-05-01
 12:30:14
THY6634
Turkish
40º39'30.6"N, 14º22'24.0"E1188789º838
2020-05-01
 07:43:22
THY6633
Turkish
40º49'13.9"N, 14º23'31.9"E10363268º616