Thursday, September 30, 2021

Flights report (2021-09-30)

 • statistics spanning 23 hr 24 min, from Wed 29 07:30:11 local time
 • 69 flights spotted (one every 20.3 minutes)
 • speeds ranging from 399 to 857 km/h
 • altitudes ranging from 2400 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-09-30
 06:54:31
RYR6NC
Ryanair
40º36'0.4"N, 14º19'32.9"E10767339º619
2021-09-30
 03:48:10
PGT43X
Sunturk
40º41'41.4"N, 14º25'53.5"E1127790º801
2021-09-30
 03:41:27
THY6415
Turkish
40º38'57.8"N, 14º25'2.9"E11582270º666
2021-09-30
 01:43:26
MSA95S
Airmerci
40º48'36.2"N, 14º20'18.7"E10660145º767
2021-09-29
 23:37:17
AZA810
Alitalia
40º47'35.3"N, 14º21'52.6"E9144121º817
2021-09-29
 23:20:46
VLG6613
Vueling
40º49'58.0"N, 14º21'42.5"E11582273º642
2021-09-29
 23:19:43
RYR839P
Ryanair
40º48'24.1"N, 14º26'15.1"E3238186º563
2021-09-29
 22:51:18
AZA894
Alitalia
40º38'37.9"N, 14º22'10.3"E11673119º788
2021-09-29
 22:46:00
RYR7BN
Ryanair
40º43'5.9"N, 14º26'14.7"E11582324º643
2021-09-29
 22:05:20
EJU59CL
Alpine
40º44'18.2"N, 14º33'17.3"E2400399
2021-09-29
 21:55:40
AMC377
Air Malta
40º43'12.8"N, 14º15'42.8"E11894188º756
2021-09-29
 21:54:50
RYR54AQ
Ryanair
40º44'15.9"N, 14º18'9.7"E11277141º753
2021-09-29
 21:51:11
RYR3TM
Ryanair
40º36'17.8"N, 14º23'54.5"E1097225º690
2021-09-29
 21:25:22
VLG954M
Vueling
40º41'2.0"N, 14º25'46.8"E978475º758
2021-09-29
 21:23:29
AZA1185
Alitalia
40º43'46.4"N, 14º18'1.4"E11277142º756
2021-09-29
 21:04:09
THY6386
Turkish
40º41'8.7"N, 14º24'4.5"E1066889º801
2021-09-29
 20:56:44
RYR9SQ
Ryanair
40º50'13.6"N, 14º17'53.0"E11277144º758
2021-09-29
 20:55:04
PGT651
Sunturk
40º44'55.1"N, 14º18'27.9"E11582269º651
2021-09-29
 20:52:15
VOE15TK
Volotea
40º38'55.9"N, 14º27'37.1"E243029º479
2021-09-29
 20:36:27
RYR47BH
Ryanair
40º36'53.6"N, 14º21'6.0"E11582346º658
2021-09-29
 20:19:21
THY6BA
Turkish
40º43'42.4"N, 14º23'18.2"E1066890º777
2021-09-29
 20:10:17
RYR18DZ
Ryanair
40º39'3.9"N, 14º24'38.9"E426740º561
2021-09-29
 19:17:00
AHO896M
Air Hamburg
40º36'31.7"N, 14º25'2.7"E10668181º774
2021-09-29
 18:53:47
RYR98TR
Ryanair
40º36'13.3"N, 14º22'17.1"E11277140º775
2021-09-29
 18:45:24
LNX11EB
Lonex
40º51'57.0"N, 14º21'42.7"E1188792º804
2021-09-29
 17:32:47
RYR69NP
Ryanair
40º44'39.6"N, 14º18'1.9"E11277176º737
2021-09-29
 17:25:07
WZZ1AD
Wizzair
40º34'48.0"N, 14º18'5.6"E10980317º664
2021-09-29
 17:20:31
RYR3825
Ryanair
40º48'51.4"N, 14º23'40.9"E325331º489
2021-09-29
 17:10:44
TVF25FU
France Soleil
40º38'33.8"N, 14º22'51.5"E11277109º812
2021-09-29
 16:33:22
MSA9892
Airmerci
40º45'25.4"N, 14º30'19.5"E10980320º650
2021-09-29
 16:21:20
PGT18G
Sunturk
40º47'48.4"N, 14º22'35.3"E1188791º783
2021-09-29
 16:04:22
TCSPL
** BD-100-1A10 Challenger 300
40º51'43.5"N, 14º20'32.0"E12192273º669
2021-09-29
 16:00:50
LSA212
Internacional
40º40'16.6"N, 14º20'23.2"E8534323º730
2021-09-29
 15:06:58
THY6385
Turkish
40º41'27.8"N, 14º25'44.0"E9745271º703
2021-09-29
 14:52:21
SWR1715
Swiss
40º45'41.6"N, 14º22'40.1"E4000330º461
2021-09-29
 14:52:00
THY9TJ
Turkish
40º43'27.8"N, 14º19'21.2"E1005890º775
2021-09-29
 14:20:38
THY6NY
Turkish
40º42'58.4"N, 14º21'33.9"E1066890º759
2021-09-29
 13:53:17
THY6288
Turkish
40º44'3.0"N, 14º18'56.6"E1097290º799
2021-09-29
 13:50:49
THY8KE
Turkish
40º41'24.3"N, 14º23'1.4"E1249690º798
2021-09-29
 13:44:48
VND134640º40'3.9"N, 14º22'52.1"E13106322º558
2021-09-29
 13:28:46
RYR26LM
Ryanair
40º37'16.2"N, 14º25'58.9"E10972325º674
2021-09-29
 13:15:13
THY2HL
Turkish
40º37'13.9"N, 14º23'8.2"E1066888º791
2021-09-29
 12:40:20
QTR8CB
Qatari
40º50'12.7"N, 14º20'10.6"E12184273º708
2021-09-29
 12:29:22
AMC539
Air Malta
40º51'10.5"N, 14º18'8.1"E11285189º700
2021-09-29
 12:00:58
WZZ4
Wizzair
40º39'6.2"N, 14º21'49.0"E10675140º740
2021-09-29
 11:46:35
RYR45FZ
Ryanair
40º37'30.5"N, 14º16'44.1"E11887178º683
2021-09-29
 11:44:56
RYR6513
Ryanair
40º51'39.0"N, 14º21'49.4"E11277144º725
2021-09-29
 11:35:02
RYR5JK
Ryanair
40º44'18.9"N, 14º20'4.5"E11277140º738
2021-09-29
 11:34:05
PGT18T
Sunturk
40º48'17.1"N, 14º23'49.0"E11582272º614
2021-09-29
 11:17:42
THY2HB
Turkish
40º45'27.5"N, 14º27'9.0"E302595º481
2021-09-29
 11:08:23
RYR3023
Ryanair
40º35'15.5"N, 14º22'25.3"E12192312º642
2021-09-29
 10:59:54
QTR6GC
Qatari
40º52'9.8"N, 14º18'28.5"E1248992º857
2021-09-29
 10:45:52
EJU763L
Alpine
40º50'32.5"N, 14º22'6.3"E11277144º727
2021-09-29
 10:34:05
RYR1PG
Ryanair
40º43'9.2"N, 14º24'58.7"E11582322º653
2021-09-29
 10:14:31
RYR1WN
Ryanair
40º50'17.6"N, 14º22'48.8"E11582327º663
2021-09-29
 09:30:12
THY800
Turkish
40º50'10.5"N, 14º23'44.4"E10355273º692
2021-09-29
 09:17:06
CNV6629
Convoy
40º44'14.6"N, 14º27'10.1"E11582340º688
2021-09-29
 09:15:49
THY3PC
Turkish
40º50'11.7"N, 14º23'2.7"E11582273º616
2021-09-29
 09:11:41
RYR8WK
Ryanair
40º50'38.1"N, 14º23'58.5"E11582325º656
2021-09-29
 09:04:44
EJU4864
Alpine
40º40'55.2"N, 14º26'39.8"E335239º555
2021-09-29
 08:47:59
THY1LV
Turkish
40º52'12.5"N, 14º20'37.7"E10363274º637
2021-09-29
 08:25:00
THY6LT
Turkish
40º38'50.8"N, 14º23'0.5"E10370270º630
2021-09-29
 08:18:31
RYR5075
Ryanair
40º51'29.3"N, 14º24'10.4"E11887169º682
2021-09-29
 08:18:03
SLJ301
Silkair
40º39'24.7"N, 14º28'54.8"E295624º503
2021-09-29
 08:09:12
THY52T
Turkish
40º43'52.8"N, 14º22'32.8"E12192269º629
2021-09-29
 08:04:50
AZA1179
Alitalia
40º45'14.9"N, 14º17'51.8"E11277142º737
2021-09-29
 07:44:48
RYR8BP
Ryanair
40º41'26.8"N, 14º24'31.9"E11582698
2021-09-29
 07:30:11
RYR2EB
Ryanair
40º43'50.8"N, 14º18'31.5"E10668142º714

Wednesday, September 29, 2021

Flights report (2021-09-29)

 • statistics spanning 20 hr 28 min, from Tue 28 06:56:11 local time
 • 62 flights spotted (one every 19.8 minutes)
 • speeds ranging from 212 to 836 km/h
 • altitudes ranging from 807 to 12481 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-09-29
 03:24:55
SLJ901
Silkair
40º47'15.9"N, 14º27'13.6"E2712201º466
2021-09-29
 02:54:30
FRF801
Fairfleet
40º45'15.1"N, 14º31'23.8"E761291º439
2021-09-29
 01:58:58
MSA95S
Airmerci
40º48'52.8"N, 14º22'5.4"E10675145º753
2021-09-29
 00:54:43
SLJ301
Silkair
40º38'51.6"N, 14º28'53.5"E371824º572
2021-09-28
 22:39:38
RYR8933
Ryanair
40º42'37.5"N, 14º22'32.8"E925089º675
2021-09-28
 22:15:21
RYR7BN
Ryanair
40º49'59.0"N, 14º22'26.8"E11582327º643
2021-09-28
 22:15:14
RYR4QT
Ryanair
40º47'4.2"N, 14º24'4.1"E368029º548
2021-09-28
 21:38:06
RYR579
Ryanair
40º48'35.3"N, 14º20'13.1"E938783º659
2021-09-28
 21:12:24
VLG82WM
Vueling
40º43'35.2"N, 14º26'24.3"E223242º329
2021-09-28
 21:08:09
RYR4PT
Ryanair
40º48'34.1"N, 14º20'9.3"E11582268º664
2021-09-28
 21:05:33
RYR98TR
Ryanair
40º48'11.2"N, 14º19'14.8"E11277142º777
2021-09-28
 20:57:11
EJU627D
Alpine
40º42'44.3"N, 14º19'50.2"E10668141º786
2021-09-28
 20:53:46
VOE15TK
Volotea
40º40'32.7"N, 14º29'28.1"E246125º387
2021-09-28
 20:25:14
RYR9SQ
Ryanair
40º51'32.2"N, 14º18'11.5"E11277150º785
2021-09-28
 20:20:03
MSA93S
Airmerci
40º49'33.5"N, 14º20'7.6"E10668145º799
2021-09-28
 20:18:31
THY45M
Turkish
40º43'43.1"N, 14º20'10.6"E1005892º749
2021-09-28
 20:17:56
THY9KY
Turkish
40º43'5.9"N, 14º25'5.4"E300991º474
2021-09-28
 20:12:16
THY6BA
Turkish
40º42'59.4"N, 14º20'59.2"E1219291º796
2021-09-28
 20:12:02
THY6UX
Turkish
40º47'57.7"N, 14º22'29.5"E1188791º774
2021-09-28
 19:44:27
RYR4133
Ryanair
40º42'24.5"N, 14º20'41.0"E11231141º786
2021-09-28
 19:24:53
ECA59C
Eurocypria
40º45'5.9"N, 14º23'35.1"E12192269º619
2021-09-28
 19:24:46
THY2GU
Turkish
40º43'41.6"N, 14º18'43.6"E1189490º764
2021-09-28
 19:22:38
RYR90LV
Ryanair
40º43'22.7"N, 14º19'45.2"E973090º682
2021-09-28
 18:52:56
AZA1185
Alitalia
40º48'30.0"N, 14º19'16.2"E10668142º822
2021-09-28
 17:39:02
MSA9892
Airmerci
40º48'52.8"N, 14º22'28.0"E10972330º613
2021-09-28
 17:17:13
RYR59FL
Ryanair
40º43'39.3"N, 14º20'3.8"E11887142º819
2021-09-28
 17:09:05
RYR58C
Ryanair
40º50'49.8"N, 14º22'19.0"E11887174º753
2021-09-28
 16:56:56
RYR3077
Ryanair
40º38'57.2"N, 14º18'4.7"E10972339º617
2021-09-28
 16:53:10
RYR45FZ
Ryanair
40º43'22.6"N, 14º18'8.6"E11887178º777
2021-09-28
 16:38:54
RYR6975
Ryanair
40º45'13.2"N, 14º20'48.1"E11582280º645
2021-09-28
 16:22:09
ABP611
Bair
40º51'24.0"N, 14º21'45.8"E11887198º836
2021-09-28
 15:33:57
THY2JY
Turkish
40º52'2.3"N, 14º22'15.3"E11582273º687
2021-09-28
 15:27:07
NJE078Y
Fraction
40º43'48.4"N, 14º22'8.2"E4945198º593
2021-09-28
 15:17:05
VOE1DX
Volotea
40º47'32.2"N, 14º27'13.0"E3299203º552
2021-09-28
 14:13:26
IAM3185
Italian Airforce
40º48'6.1"N, 14º25'48.4"E8526325º663
2021-09-28
 13:57:10
THY8QA
Turkish
40º42'57.7"N, 14º20'23.6"E1188790º790
2021-09-28
 13:30:45
THY2HL
Turkish
40º44'51.0"N, 14º32'24.5"E1005091º740
2021-09-28
 13:05:24
RYR8BP
Ryanair
40º36'49.0"N, 14º25'27.0"E11582666
2021-09-28
 12:28:23
RYR3SM
Ryanair
40º43'23.8"N, 14º25'18.5"E11582326º646
2021-09-28
 12:05:10
WZZ1AD
Wizzair
40º37'33.5"N, 14º27'17.1"E10363347º664
2021-09-28
 11:39:56
LAV458
Albastar
40º48'3.1"N, 14º26'19.6"E3505201º547
2021-09-28
 11:30:08
RYR8883
Ryanair
40º48'52.1"N, 14º22'48.2"E964683º682
2021-09-28
 11:13:52
NJE871Y
Fraction
40º37'54.0"N, 14º28'45.2"E3489246º539
2021-09-28
 11:10:20
RYR9179
Ryanair
40º37'41.9"N, 14º28'32.9"E3406247º474
2021-09-28
 10:52:39
RYR9876
Ryanair
40º51'20.6"N, 14º22'35.4"E11277144º746
2021-09-28
 10:49:57
HEMS
Hems
40º43'44.4"N, 14º32'1.1"E807287º212
2021-09-28
 10:36:59
MYAIC
Myflug
40º40'57.7"N, 14º23'41.8"E11582283º638
2021-09-28
 10:24:50
DLH1906
Lufthansa
40º52'3.3"N, 14º21'42.5"E11285178º741
2021-09-28
 09:57:15
SYB05740º40'10.2"N, 14º27'53.4"E2842270º471
2021-09-28
 09:50:25
RYR84HA
Ryanair
40º48'13.2"N, 14º18'11.9"E11277173º743
2021-09-28
 09:21:18
EWG8TU
Eurowings
40º44'19.8"N, 14º23'18.3"E11285142º778
2021-09-28
 08:36:09
THY1LV
Turkish
40º49'58.5"N, 14º24'47.5"E9753273º666
2021-09-28
 08:28:29
RYR2EB
Ryanair
40º45'15.4"N, 14º20'40.5"E11849142º761
2021-09-28
 08:14:42
DLH2707
Lufthansa
40º37'46.3"N, 14º16'4.3"E10972671
2021-09-28
 08:14:27
VLZ337A40º42'20.4"N, 14º27'34.7"E369591º508
2021-09-28
 08:11:24
AZA1179
Alitalia
40º39'35.0"N, 14º22'39.1"E11277141º775
2021-09-28
 08:07:09
THY52T
Turkish
40º36'13.7"N, 14º23'34.8"E11582271º682
2021-09-28
 07:41:27
RYR54AQ
Ryanair
40º37'31.0"N, 14º23'29.7"E10850140º766
2021-09-28
 07:23:46
RYR70EM
Ryanair
40º50'57.0"N, 14º20'56.0"E11887144º767
2021-09-28
 06:56:54
RYR8882
Ryanair
40º52'53.2"N, 14º16'40.8"E12481267º658
2021-09-28
 06:56:11
EJU763L
Alpine
40º39'25.4"N, 14º21'35.2"E11887141º754

Tuesday, September 28, 2021

Flights report (2021-09-28)

 • statistics spanning 23 hr 49 min, from Mon 27 07:03:21 local time
 • 67 flights spotted (one every 21.3 minutes)
 • speeds ranging from 136 to 817 km/h
 • altitudes ranging from 114 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-09-28
 06:53:14
RYR2HR
Ryanair
40º45'52.8"N, 14º25'43.1"E289594º521
2021-09-28
 06:52:53
WZZ8839
Wizzair
40º43'53.0"N, 14º22'16.1"E11460110º782
2021-09-28
 06:47:14
RYR3JT
Ryanair
40º50'32.4"N, 14º23'26.4"E11582326º646
2021-09-28
 03:55:29
PGT43X
Sunturk
40º36'59.7"N, 14º22'42.0"E1127788º766
2021-09-28
 02:56:33
N125XP40º48'17.0"N, 14º17'41.7"E11887118º683
2021-09-28
 02:08:20
MSA95S
Airmerci
40º45'7.8"N, 14º23'5.3"E10668145º759
2021-09-27
 22:49:56
MAC436
Arabia Maroc
40º47'57.9"N, 14º21'57.4"E11582272º683
2021-09-27
 22:30:15
RYR7BN
Ryanair
40º48'52.8"N, 14º22'15.3"E11582321º642
2021-09-27
 22:23:53
DLH2706
Lufthansa
40º51'7.7"N, 14º19'3.4"E11285177º733
2021-09-27
 22:05:51
EJU59CL
Alpine
40º43'57.4"N, 14º32'39.2"E240014º411
2021-09-27
 21:33:47
RYR98TR
Ryanair
40º43'36.4"N, 14º21'6.3"E11277141º769
2021-09-27
 21:00:25
RYR9SQ
Ryanair
40º49'5.1"N, 14º18'54.0"E11277144º790
2021-09-27
 20:58:46
PGT651
Sunturk
40º48'16.5"N, 14º23'1.4"E10972272º682
2021-09-27
 20:45:41
EJU627D
Alpine
40º43'29.1"N, 14º19'15.1"E10652142º754
2021-09-27
 20:28:57
EJU82PD
Alpine
40º47'2.0"N, 14º23'11.9"E297130º487
2021-09-27
 19:57:58
SPAR97
Sierra Pacific
40º43'49.9"N, 14º25'32.5"E335255º513
2021-09-27
 19:53:29
MSA93S
Airmerci
40º42'50.0"N, 14º24'18.4"E10668144º791
2021-09-27
 19:16:14
EDW382
Edelweiss
40º45'18.4"N, 14º23'17.8"E10972326º640
2021-09-27
 18:50:18
WZZ1AD
Wizzair
40º40'10.1"N, 14º18'42.7"E10980349º635
2021-09-27
 18:22:43
RYR7BW
Ryanair
40º50'2.8"N, 14º22'23.4"E11582327º624
2021-09-27
 18:12:42
MAC435
Arabia Maroc
40º43'4.9"N, 14º21'0.7"E1128590º761
2021-09-27
 18:10:56
EZS48MZ
Topswiss
40º44'18.4"N, 14º18'31.3"E11277142º769
2021-09-27
 17:57:15
WZZ1056
Wizzair
40º43'37.7"N, 14º20'50.0"E247691º494
2021-09-27
 17:20:21
EJU95DA
Alpine
40º39'8.7"N, 14º27'59.3"E243028º476
2021-09-27
 16:50:53
VLG954M
Vueling
40º39'54.0"N, 14º20'32.0"E1023386º762
2021-09-27
 16:49:00
RYR76GB
Ryanair
40º42'46.4"N, 14º21'39.9"E11010143º793
2021-09-27
 16:25:39
TUX1740
Tulpa
40º35'46.3"N, 14º28'16.4"E376431º447
2021-09-27
 16:00:11
AHY8585
Azal
40º49'5.9"N, 14º20'38.0"E1310693º817
2021-09-27
 15:55:42
DLH2KX
Lufthansa
40º45'25.4"N, 14º18'13.3"E10675167º788
2021-09-27
 15:19:17
9AJET40º44'0.1"N, 14º18'22.3"E13037178º627
2021-09-27
 14:58:11
THY9TJ
Turkish
40º44'1.2"N, 14º16'20.2"E1067590º769
2021-09-27
 14:38:16
RYR46DP
Ryanair
40º52'22.4"N, 14º21'48.0"E11582320º622
2021-09-27
 14:09:37
CNV6327
Convoy
40º40'25.5"N, 14º25'59.6"E240045º341
2021-09-27
 13:47:14
RYR26LM
Ryanair
40º50'26.8"N, 14º22'3.4"E11582327º634
2021-09-27
 13:34:23
IBE3046
Iberia
40º41'42.7"N, 14º24'48.8"E1120998º780
2021-09-27
 13:09:52
IAM3185
Italian Airforce
40º43'53.8"N, 14º27'1.4"E8534321º679
2021-09-27
 13:06:05
SLJ401
Silkair
40º38'10.7"N, 14º21'57.8"E6377325º572
2021-09-27
 12:44:32
RYR5JK
Ryanair
40º44'5.3"N, 14º20'28.9"E11277141º754
2021-09-27
 12:42:45
RYR3SM
Ryanair
40º51'3.7"N, 14º21'7.2"E11300325º637
2021-09-27
 12:08:34
RYR6513
Ryanair
40º44'4.4"N, 14º21'56.2"E11277142º746
2021-09-27
 12:05:51
EJU4864
Alpine
40º36'59.9"N, 14º28'16.2"E429738º535
2021-09-27
 11:59:01
PGT65V
Sunturk
40º50'4.7"N, 14º21'38.9"E11582273º650
2021-09-27
 11:58:26
AMC515
Air Malta
40º44'30.0"N, 14º19'49.9"E11879179º745
2021-09-27
 11:54:25
VOE1XC
Volotea
40º38'18.6"N, 14º21'45.3"E10668158º761
2021-09-27
 11:37:12
WZZ1962
Wizzair
40º47'26.3"N, 14º25'41.8"E321528º529
2021-09-27
 11:18:00
RYR6DJ
Ryanair
40º41'22.4"N, 14º24'14.3"E1097226º680
2021-09-27
 11:17:24
RYR8XZ
Ryanair
40º38'44.2"N, 14º19'3.4"E11582349º646
2021-09-27
 10:56:39
NAX1869
Nor Shuttle
40º39'12.5"N, 14º20'31.7"E3215113º511
2021-09-27
 10:40:30
THY2HB
Turkish
40º46'53.6"N, 14º27'54.5"E259097º477
2021-09-27
 10:07:09
VPCLD40º42'42.4"N, 14º28'41.8"E11439º136
2021-09-27
 09:43:06
LOT7YP
Pollot
40º43'41.6"N, 14º23'6.4"E11887200º712
2021-09-27
 09:42:31
RYR1695
Ryanair
40º43'28.6"N, 14º19'43.2"E11277146º741
2021-09-27
 09:26:35
AAL758
American
40º44'4.9"N, 14º20'31.2"E12496102º786
2021-09-27
 09:20:13
RYR1WN
Ryanair
40º36'53.8"N, 14º23'25.0"E11582323º661
2021-09-27
 09:12:55
RYR8WK
Ryanair
40º49'52.6"N, 14º22'32.4"E11582327º672
2021-09-27
 09:09:44
THY3PC
Turkish
40º47'59.7"N, 14º21'35.9"E10972268º653
2021-09-27
 08:51:48
EJU89CB
Alpine
40º44'40.8"N, 14º33'15.5"E2407442
2021-09-27
 08:24:13
RYR8FF
Ryanair
40º38'5.7"N, 14º27'8.6"E297928º510
2021-09-27
 08:13:09
THY6LT
Turkish
40º39'9.2"N, 14º25'29.0"E10363270º680
2021-09-27
 08:00:39
THY52T
Turkish
40º39'3.9"N, 14º24'50.8"E10355270º658
2021-09-27
 07:54:31
RYR4FW
Ryanair
40º48'54.8"N, 14º24'48.1"E10363317º629
2021-09-27
 07:43:12
RYR4AZ
Ryanair
40º51'17.3"N, 14º19'55.3"E11277143º743
2021-09-27
 07:28:49
RYR2EB
Ryanair
40º48'8.9"N, 14º20'3.4"E11277142º759
2021-09-27
 07:19:23
AZA11MR
Alitalia
40º47'30.8"N, 14º24'56.3"E9753327º627
2021-09-27
 07:03:28
EJU763L
Alpine
40º48'28.0"N, 14º18'37.0"E10050142º692

Monday, September 27, 2021

Flights report (2021-09-27)

 • statistics spanning 21 hr 2 min, from Sun 26 06:55:28 local time
 • 59 flights spotted (one every 21.3 minutes)
 • speeds ranging from 333 to 812 km/h
 • altitudes ranging from 2346 to 11894 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-09-27
 03:57:56
PGT43X
Sunturk
40º44'6.8"N, 14º20'45.1"E1127790º766
2021-09-27
 02:19:02
MAC438
Arabia Maroc
40º44'2.3"N, 14º21'36.0"E11277269º683
2021-09-27
 00:36:01
VOE2YP
Volotea
40º33'40.1"N, 14º16'32.9"E11597276º671
2021-09-27
 00:31:40
THY6215
Turkish
40º44'9.1"N, 14º20'45.0"E1127790º803
2021-09-27
 00:20:56
RYR7BN
Ryanair
40º49'6.1"N, 14º20'6.0"E10972321º693
2021-09-26
 23:32:58
RYR98TR
Ryanair
40º42'57.7"N, 14º21'40.9"E10934143º698
2021-09-26
 23:04:19
AZA894
Alitalia
40º38'18.6"N, 14º18'19.8"E10957118º727
2021-09-26
 23:03:08
WZZ6708
Wizzair
40º48'24.0"N, 14º24'5.4"E305531º532
2021-09-26
 22:48:31
RYR9SQ
Ryanair
40º50'54.8"N, 14º20'54.2"E10660144º738
2021-09-26
 22:43:34
WZZ9292
Wizzair
40º50'54.8"N, 14º25'23.8"E10980324º711
2021-09-26
 22:30:14
ELY384
El Al
40º39'47.8"N, 14º20'52.2"E10538119º746
2021-09-26
 22:14:05
EJU59CL
Alpine
40º43'52.7"N, 14º33'23.2"E2385408
2021-09-26
 22:11:23
UAE9969
Emirates
40º43'55.5"N, 14º22'45.1"E1127790º806
2021-09-26
 22:09:01
VOE17VV
Volotea
40º43'35.7"N, 14º23'25.8"E279664º450
2021-09-26
 21:51:55
EJU627D
Alpine
40º44'13.6"N, 14º18'41.9"E11285141º720
2021-09-26
 21:50:09
MAC437
Arabia Maroc
40º42'51.3"N, 14º20'31.2"E1067590º761
2021-09-26
 20:47:55
EJU82PD
Alpine
40º42'15.8"N, 14º24'36.5"E329125º495
2021-09-26
 20:44:01
RYR6VX
Ryanair
40º45'21.8"N, 14º21'40.1"E11582324º701
2021-09-26
 18:57:27
JFA95E
Mosquito
40º49'35.2"N, 14º24'6.3"E7924276º421
2021-09-26
 18:10:25
BLA8PB
All Charter
40º43'49.5"N, 14º26'36.0"E331425º539
2021-09-26
 17:39:47
UAE256
Emirates
40º50'21.4"N, 14º18'48.3"E1127792º812
2021-09-26
 17:18:40
ABG7511
Abakan-avia
40º42'12.3"N, 14º25'51.4"E10668199º716
2021-09-26
 17:13:50
UAE142
Emirates
40º44'39.3"N, 14º18'59.0"E1127790º807
2021-09-26
 17:10:39
RYR3SM
Ryanair
40º45'39.9"N, 14º25'11.2"E11582325º695
2021-09-26
 16:50:51
SSR42140º38'8.4"N, 14º23'52.1"E502940º621
2021-09-26
 16:21:08
RYR8609
Ryanair
40º48'38.7"N, 14º23'36.4"E10972327º690
2021-09-26
 16:14:04
PGT18G
Sunturk
40º43'56.6"N, 14º18'27.8"E1126990º749
2021-09-26
 16:07:42
RYR45FZ
Ryanair
40º43'0.9"N, 14º16'32.7"E11277178º695
2021-09-26
 16:01:34
RYR899
Ryanair
40º39'39.9"N, 14º18'47.8"E11582348º714
2021-09-26
 15:38:56
RYR8FF
Ryanair
40º39'38.9"N, 14º25'16.9"E507440º529
2021-09-26
 15:31:23
THY2JY
Turkish
40º50'5.7"N, 14º22'32.1"E11582273º708
2021-09-26
 15:16:46
RYR5JK
Ryanair
40º45'11.7"N, 14º18'9.5"E11277140º748
2021-09-26
 15:03:06
VOE15TK
Volotea
40º45'6.7"N, 14º35'42.3"E429031º561
2021-09-26
 14:22:18
THY6215
Turkish
40º39'6.1"N, 14º19'49.5"E10972270º732
2021-09-26
 14:17:35
VOE18TX
Volotea
40º43'11.2"N, 14º33'33.7"E2362362
2021-09-26
 14:16:24
THY5GL
Turkish
40º39'1.0"N, 14º23'29.9"E10363270º692
2021-09-26
 13:47:45
RYR8WK
Ryanair
40º49'27.2"N, 14º23'32.4"E11582327º700
2021-09-26
 13:24:53
FDB1682
Skydubai
40º43'38.4"N, 14º21'48.1"E234693º486
2021-09-26
 12:37:45
RYR322F
Ryanair
40º44'35.5"N, 14º27'33.0"E345193º553
2021-09-26
 12:36:06
RYR2286
Ryanair
40º41'11.8"N, 14º26'43.7"E5143329º563
2021-09-26
 12:31:58
EJU43TU
Alpine
40º39'2.5"N, 14º24'30.8"E280431º434
2021-09-26
 12:14:04
VOE1VN
Volotea
40º43'54.0"N, 14º15'25.9"E11277172º735
2021-09-26
 12:09:13
EJU95DA
Alpine
40º39'54.7"N, 14º29'22.6"E238524º466
2021-09-26
 12:07:49
RYR8BP
Ryanair
40º36'25.2"N, 14º24'30.4"E11582708
2021-09-26
 12:01:13
EJU4847
Alpine
40º44'9.3"N, 14º30'58.4"E367293º577
2021-09-26
 11:48:29
PGT18T
Sunturk
40º39'13.2"N, 14º23'28.6"E10980270º688
2021-09-26
 11:30:20
RYR7168
Ryanair
40º43'47.4"N, 14º22'33.5"E422157º487
2021-09-26
 11:07:00
CNV6426
Convoy
40º42'43.0"N, 14º31'49.2"E236217º333
2021-09-26
 10:52:24
RYR9PG
Ryanair
40º43'23.7"N, 14º34'8.7"E2682356º399
2021-09-26
 10:41:19
THY2HB
Turkish
40º41'47.2"N, 14º25'27.0"E303290º498
2021-09-26
 10:10:34
DLH1906
Lufthansa
40º50'26.1"N, 14º19'46.5"E11277178º714
2021-09-26
 08:08:55
THY6LT
Turkish
40º38'50.6"N, 14º22'41.4"E10363270º666
2021-09-26
 08:05:36
AZA1179
Alitalia
40º39'29.5"N, 14º21'25.9"E11894140º730
2021-09-26
 08:02:18
THY52T
Turkish
40º39'12.2"N, 14º20'49.3"E11582270º724
2021-09-26
 07:55:21
LGL27L
Luxair
40º49'14.8"N, 14º18'15.1"E11277142º730
2021-09-26
 07:27:10
AZA2AF
Alitalia
40º36'36.6"N, 14º20'12.2"E10363339º675
2021-09-26
 07:18:20
EJU763L
Alpine
40º38'2.6"N, 14º21'55.9"E11887141º716
2021-09-26
 06:55:28
RYR4133
Ryanair
40º38'19.0"N, 14º22'52.4"E11407141º735

Sunday, September 26, 2021

Flights report (2021-09-26)

 • statistics spanning 23 hr 39 min, from Sat 25 07:14:43 local time
 • 79 flights spotted (one every 17.9 minutes)
 • speeds ranging from 354 to 822 km/h
 • altitudes ranging from 2369 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-09-26
 06:54:39
RYR4133
Ryanair
40º43'29.5"N, 14º17'31.0"E11887141º730
2021-09-26
 06:13:09
RYR8757
Ryanair
40º49'48.0"N, 14º23'21.6"E11582330º685
2021-09-26
 06:01:57
MNB547
Black Sea
40º46'36.3"N, 14º25'55.8"E1005891º788
2021-09-26
 05:47:26
THY6277
Turkish
40º50'51.3"N, 14º23'14.2"E10965273º703
2021-09-26
 05:39:40
SLJ901
Silkair
40º43'21.5"N, 14º26'22.2"E2979202º482
2021-09-26
 03:29:03
ETH702
Ethiopian
40º39'25.3"N, 14º20'32.4"E11597310º729
2021-09-26
 00:08:53
GEL80340º50'12.9"N, 14º24'32.1"E10370273º745
2021-09-25
 22:58:24
UZB3547
Uzbek
40º50'0.3"N, 14º23'13.5"E10355273º703
2021-09-25
 22:14:34
AMC377
Air Malta
40º51'39.4"N, 14º17'36.2"E11277188º732
2021-09-25
 21:59:21
RYR98TR
Ryanair
40º38'7.1"N, 14º20'27.1"E11277139º719
2021-09-25
 21:48:02
WZZ4
Wizzair
40º43'18.1"N, 14º17'32.9"E10058141º740
2021-09-25
 21:28:28
VOE15TK
Volotea
40º40'38.0"N, 14º29'1.1"E236928º389
2021-09-25
 21:21:16
AUA9412
Austrian
40º48'51.3"N, 14º26'5.7"E326829º469
2021-09-25
 20:55:42
RYR9SQ
Ryanair
40º43'36.7"N, 14º19'51.7"E11277141º732
2021-09-25
 20:34:42
JSY258D40º44'21.3"N, 14º27'33.6"E3032112º453
2021-09-25
 20:20:41
RYR4VZ
Ryanair
40º46'20.1"N, 14º24'17.1"E300928º465
2021-09-25
 20:11:29
AZA1185
Alitalia
40º44'53.6"N, 14º18'22.9"E10660142º735
2021-09-25
 19:52:16
RRR6679
Ascot
40º37'22.1"N, 14º21'23.4"E10980310º664
2021-09-25
 19:49:05
RYR3TM
Ryanair
40º39'42.0"N, 14º23'9.3"E1097226º708
2021-09-25
 19:34:07
AZA1ZV
Alitalia
40º47'44.7"N, 14º25'3.8"E9144304º738
2021-09-25
 19:32:28
QTR28UN
Qatari
40º48'14.4"N, 14º19'37.9"E1066891º804
2021-09-25
 19:19:16
RYR7BW
Ryanair
40º38'37.6"N, 14º22'4.1"E11582324º688
2021-09-25
 18:47:05
RYR90LV
Ryanair
40º42'26.8"N, 14º23'33.9"E1032591º708
2021-09-25
 18:20:55
RYR6975
Ryanair
40º37'56.7"N, 14º21'43.2"E11582275º675
2021-09-25
 18:14:26
DLH7AC
Lufthansa
40º49'26.1"N, 14º23'52.8"E10965326º682
2021-09-25
 17:45:33
AMC539
Air Malta
40º43'15.9"N, 14º17'9.8"E11277189º730
2021-09-25
 17:37:03
RYR76GB
Ryanair
40º44'3.2"N, 14º19'13.7"E11887142º758
2021-09-25
 17:18:40
RYR2HR
Ryanair
40º40'36.2"N, 14º25'33.0"E361193º550
2021-09-25
 17:16:26
TJB60140º40'48.8"N, 14º25'33.7"E294840º457
2021-09-25
 16:47:18
RYR4VH
Ryanair
40º36'16.3"N, 14º24'43.1"E11582327º677
2021-09-25
 16:20:33
DLH4RW
Lufthansa
40º47'43.0"N, 14º21'24.0"E10668146º738
2021-09-25
 15:58:59
NJE647W
Fraction
40º43'32.7"N, 14º14'28.5"E12496188º663
2021-09-25
 15:47:47
WZZ8431
Wizzair
40º38'26.0"N, 14º23'23.2"E3261145º547
2021-09-25
 15:42:57
THY8DM
Turkish
40º35'34.2"N, 14º25'7.7"E1127788º764
2021-09-25
 15:25:16
SLJ301
Silkair
40º40'38.0"N, 14º26'16.7"E303240º516
2021-09-25
 15:10:46
TVS2701
Skytravel
40º43'58.3"N, 14º24'29.0"E311628º460
2021-09-25
 15:00:09
VOE18TX
Volotea
40º43'17.4"N, 14º34'3.8"E2369357º354
2021-09-25
 14:54:30
RYR40PM
Ryanair
40º45'33.0"N, 14º26'30.1"E345994º547
2021-09-25
 14:53:40
VLG3356
Vueling
40º43'15.9"N, 14º17'25.4"E11330110º759
2021-09-25
 14:51:54
RYR4028
Ryanair
40º44'41.2"N, 14º22'7.2"E11582322º688
2021-09-25
 14:33:30
THY5GL
Turkish
40º46'48.2"N, 14º23'36.1"E10363268º692
2021-09-25
 14:28:26
UAE9969
Emirates
40º44'21.5"N, 14º21'54.8"E1127790º807
2021-09-25
 14:26:54
NOS636
Moonflower
40º44'24.1"N, 14º18'52.4"E11879142º793
2021-09-25
 14:19:43
THY8QA
Turkish
40º36'21.3"N, 14º23'40.0"E1188788º770
2021-09-25
 14:07:13
RYR9SD
Ryanair
40º38'17.6"N, 14º18'25.4"E11407339º667
2021-09-25
 14:00:09
EDW385
Edelweiss
40º39'17.1"N, 14º19'29.7"E10607322º679
2021-09-25
 13:58:15
RYR8UT
Ryanair
40º42'56.5"N, 14º23'32.6"E11277200º720
2021-09-25
 13:40:48
KFE81240º38'28.8"N, 14º24'2.5"E537286º613
2021-09-25
 13:33:37
EJU4864
Alpine
40º38'27.5"N, 14º29'34.8"E413732º540
2021-09-25
 13:24:53
RYR3648
Ryanair
40º37'7.6"N, 14º21'29.9"E1158226º692
2021-09-25
 13:17:28
RYR54AQ
Ryanair
40º39'53.5"N, 14º20'37.3"E10668140º729
2021-09-25
 12:54:21
EJU464C
Alpine
40º50'15.6"N, 14º18'35.7"E11277143º745
2021-09-25
 12:39:02
RYR6RU
Ryanair
40º43'3.5"N, 14º17'40.0"E11277143º762
2021-09-25
 12:22:03
THY800
Turkish
40º42'32.5"N, 14º23'2.3"E1188791º820
2021-09-25
 12:20:24
ADN16E
Aerodienst
40º43'40.4"N, 14º19'13.7"E10668140º756
2021-09-25
 12:09:26
EDW384C
Edelweiss
40º40'27.5"N, 14º23'51.7"E11056143º761
2021-09-25
 11:41:16
EJU57NT
Alpine
40º47'25.6"N, 14º27'0.0"E3314201º523
2021-09-25
 11:23:21
AAL52
American
40º42'32.2"N, 14º18'0.0"E11887119º822
2021-09-25
 11:15:27
WZZ1AD
Wizzair
40º38'23.3"N, 14º19'8.3"E10972348º664
2021-09-25
 10:54:14
THY2HB
Turkish
40º41'57.0"N, 14º26'50.3"E328489º508
2021-09-25
 10:42:41
WZZ2002
Wizzair
40º45'42.7"N, 14º26'42.3"E320040º508
2021-09-25
 10:30:39
THY6351
Turkish
40º51'32.5"N, 14º22'34.2"E11582273º708
2021-09-25
 09:58:28
THY3PC
Turkish
40º49'20.9"N, 14º24'11.9"E11582268º688
2021-09-25
 09:49:17
RYR59FL
Ryanair
40º42'38.4"N, 14º22'55.3"E11346142º719
2021-09-25
 09:39:43
RYR1327
Ryanair
40º48'54.1"N, 14º23'28.6"E332932º505
2021-09-25
 09:33:50
EWG8TU
Eurowings
40º49'13.9"N, 14º21'49.0"E10668146º756
2021-09-25
 09:29:14
WZZ1483
Wizzair
40º46'55.8"N, 14º24'45.6"E317728º474
2021-09-25
 09:13:05
EJU65MG
Alpine
40º45'57.2"N, 14º25'18.5"E316295º510
2021-09-25
 09:09:54
RYR8WK
Ryanair
40º48'47.0"N, 14º23'29.3"E11582327º672
2021-09-25
 08:48:19
THY1LV
Turkish
40º52'1.9"N, 14º22'21.8"E12192273º711
2021-09-25
 08:10:57
AZA1179
Alitalia
40º44'13.1"N, 14º19'59.7"E10660143º741
2021-09-25
 08:10:08
THY52T
Turkish
40º50'28.0"N, 14º24'15.0"E11582268º709
2021-09-25
 07:49:58
WZZ3138
Wizzair
40º59'45.7"N, 14º11'0.2"E10965345º704
2021-09-25
 07:47:15
RYR579
Ryanair
40º49'33.9"N, 14º17'14.4"E1219284º738
2021-09-25
 07:46:40
WZZ102H
Wizzair
40º40'51.3"N, 14º25'35.7"E329188º545
2021-09-25
 07:44:33
WZZ1144
Wizzair
40º36'9.4"N, 14º21'14.2"E11277108º733
2021-09-25
 07:27:55
EJU763L
Alpine
40º50'1.0"N, 14º19'19.9"E10668150º745
2021-09-25
 07:26:59
RYR2EB
Ryanair
40º51'42.5"N, 14º23'7.1"E11277145º754
2021-09-25
 07:14:43
RYR70EM
Ryanair
40º52'24.5"N, 14º22'55.9"E10668144º719

Saturday, September 25, 2021

Flights report (2021-09-25)

 • statistics spanning 23 hr 38 min, from Fri 24 07:02:07 local time
 • 64 flights spotted (one every 22.1 minutes)
 • speeds ranging from 392 to 766 km/h
 • altitudes ranging from 2072 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-09-25
 06:40:53
RYR3JT
Ryanair
40º48'54.6"N, 14º24'48.8"E10972326º680
2021-09-25
 03:59:10
PGT43X
Sunturk
40º39'26.8"N, 14º22'24.0"E1127789º749
2021-09-25
 01:59:38
MAC438
Arabia Maroc
40º39'0.0"N, 14º22'27.9"E10995270º714
2021-09-24
 23:28:10
EJU59CL
Alpine
40º43'20.8"N, 14º33'41.1"E2385392
2021-09-24
 23:01:04
RYR7BN
Ryanair
40º41'3.0"N, 14º23'26.3"E11582326º698
2021-09-24
 22:16:03
THY6385
Turkish
40º36'31.2"N, 14º24'24.9"E12192271º740
2021-09-24
 21:31:29
VOE15TK
Volotea
40º40'33.8"N, 14º29'4.1"E238528º420
2021-09-24
 21:27:29
RYR47BH
Ryanair
40º38'26.3"N, 14º19'8.3"E11582349º696
2021-09-24
 21:24:11
EJU627D
Alpine
40º50'50.3"N, 14º18'38.2"E11277150º725
2021-09-24
 21:20:53
RYR9SQ
Ryanair
40º50'56.8"N, 14º21'9.7"E11887146º743
2021-09-24
 21:09:55
RYR98TR
Ryanair
40º44'38.1"N, 14º17'8.5"E11277142º719
2021-09-24
 21:07:33
RYR6VX
Ryanair
40º38'22.7"N, 14º17'58.6"E11582323º693
2021-09-24
 21:06:36
VLG82WM
Vueling
40º45'21.8"N, 14º25'23.6"E342973º547
2021-09-24
 21:04:50
PGT651
Sunturk
40º39'6.9"N, 14º22'33.5"E11582270º701
2021-09-24
 20:47:59
THY1MH
Turkish
40º44'54.0"N, 14º23'53.7"E1005885º737
2021-09-24
 20:44:34
AZV780840º50'58.6"N, 14º21'9.0"E853436º745
2021-09-24
 20:35:15
THY45M
Turkish
40º38'33.5"N, 14º20'52.4"E1005884º725
2021-09-24
 20:19:14
THY6BA
Turkish
40º43'24.0"N, 14º19'4.7"E1066891º740
2021-09-24
 19:37:37
THY9KY
Turkish
40º44'27.1"N, 14º26'26.6"E294893º500
2021-09-24
 19:29:08
RYR70EM
Ryanair
40º51'28.8"N, 14º20'16.6"E11277146º724
2021-09-24
 18:55:04
EJU95DA
Alpine
40º40'10.2"N, 14º28'48.5"E265927º437
2021-09-24
 18:50:07
RYR26LM
Ryanair
40º50'29.8"N, 14º22'29.1"E11582327º695
2021-09-24
 18:30:33
WZZ1056
Wizzair
40º45'48.8"N, 14º26'6.5"E275896º489
2021-09-24
 18:17:49
BLA8PB
All Charter
40º46'57.0"N, 14º23'8.1"E316931º471
2021-09-24
 18:10:58
WZZ1AD
Wizzair
40º47'38.3"N, 14º24'40.7"E10980347º701
2021-09-24
 17:41:23
PGT1100
Sunturk
40º47'31.3"N, 14º22'9.0"E1157491º725
2021-09-24
 17:17:28
RYR6513
Ryanair
40º50'57.8"N, 14º20'38.5"E11277143º724
2021-09-24
 16:47:10
RYR5JK
Ryanair
40º44'5.7"N, 14º20'37.7"E11277143º714
2021-09-24
 16:17:27
NJE708L
Fraction
40º43'2.2"N, 14º24'48.6"E12496181º737
2021-09-24
 16:12:37
PGT18G
Sunturk
40º43'33.7"N, 14º17'53.5"E1128590º735
2021-09-24
 15:45:17
AEO1
Aero Occidente
40º38'10.9"N, 14º23'25.2"E10972279º701
2021-09-24
 15:40:05
THY2JY
Turkish
40º50'22.8"N, 14º23'35.7"E10363273º719
2021-09-24
 14:44:55
IBE3046
Iberia
40º50'12.0"N, 14º21'47.5"E992884º766
2021-09-24
 14:34:47
THY8QA
Turkish
40º43'21.7"N, 14º19'19.0"E1188790º745
2021-09-24
 14:15:28
RYR4554
Ryanair
40º40'56.8"N, 14º20'36.6"E312488º502
2021-09-24
 14:15:28
RHH09340º39'5.0"N, 14º20'37.5"E12184270º714
2021-09-24
 13:34:55
EZS48MZ
Topswiss
40º43'15.7"N, 14º21'53.5"E11277141º714
2021-09-24
 13:27:22
THY1DP
Turkish
40º50'14.3"N, 14º17'52.4"E10972272º719
2021-09-24
 13:08:17
RYR5RW
Ryanair
40º42'59.4"N, 14º21'0.1"E11582319º708
2021-09-24
 13:07:13
TUX1730
Tulpa
40º43'45.1"N, 14º35'47.9"E327629º455
2021-09-24
 12:57:19
TCGHP
Africargo
40º50'8.4"N, 14º22'43.8"E10972273º683
2021-09-24
 12:53:54
IJM566
Jet Management
40º48'53.9"N, 14º25'29.7"E384029º611
2021-09-24
 12:32:13
RYR54AQ
Ryanair
40º42'49.0"N, 14º17'49.4"E11277141º703
2021-09-24
 12:25:08
RYR8FF
Ryanair
40º37'5.7"N, 14º28'43.6"E390932º561
2021-09-24
 11:51:11
PGT65V
Sunturk
40º50'19.6"N, 14º19'55.7"E10965273º708
2021-09-24
 11:45:03
N146QS40º45'59.6"N, 14º24'6.4"E4495151º626
2021-09-24
 11:40:41
VLG6613
Vueling
40º50'30.5"N, 14º22'37.0"E11186273º709
2021-09-24
 11:38:05
EJU763L
Alpine
40º44'23.0"N, 14º19'35.9"E11277143º700
2021-09-24
 11:35:58
PGT18T
Sunturk
40º45'22.1"N, 14º25'43.6"E10965268º709
2021-09-24
 11:28:39
WZZ4
Wizzair
40º43'56.3"N, 14º20'29.2"E10668143º711
2021-09-24
 11:09:26
ENF04
** P180
40º40'54.2"N, 14º27'12.3"E2072130º455
2021-09-24
 11:00:22
RYR8XZ
Ryanair
40º38'47.5"N, 14º19'2.5"E11582349º712
2021-09-24
 10:50:06
RYR7BW
Ryanair
40º36'28.2"N, 14º21'9.7"E11582323º703
2021-09-24
 10:31:43
RYR1695
Ryanair
40º41'35.5"N, 14º23'46.9"E9966142º674
2021-09-24
 10:31:22
RYR3752
Ryanair
40º38'39.6"N, 14º27'26.1"E3893237º545
2021-09-24
 09:33:08
RYR18DZ
Ryanair
40º39'4.0"N, 14º24'39.3"E325339º413
2021-09-24
 09:10:09
RYR76GB
Ryanair
40º44'22.0"N, 14º20'29.5"E11277143º709
2021-09-24
 09:07:05
RYR8WK
Ryanair
40º41'15.9"N, 14º23'8.8"E11582322º701
2021-09-24
 08:47:16
RYR4FW
Ryanair
40º45'18.4"N, 14º25'41.1"E10363318º663
2021-09-24
 08:41:08
THY1LV
Turkish
40º50'54.4"N, 14º22'4.3"E12192273º738
2021-09-24
 08:06:36
AZA1179
Alitalia
40º39'9.4"N, 14º21'15.5"E10058143º729
2021-09-24
 07:32:18
RYR2EB
Ryanair
40º52'7.0"N, 14º18'0.2"E11277145º719
2021-09-24
 07:27:56
WZZ9030
Wizzair
40º46'46.3"N, 14º26'5.0"E2872260º463
2021-09-24
 07:02:07
VOE18ST
Volotea
40º46'0.2"N, 14º27'31.7"E4480184º455