Monday, January 31, 2022

Flights report (2022-01-31)

 • statistics spanning 22 hr 47 min, from Sun 30 07:13:34 local time
 • 38 flights spotted (one every 35.9 minutes)
 • speeds ranging from 346 to 803 km/h
 • altitudes ranging from 2354 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-01-31
 06:01:20
TCDZM
Tchadlines
40º50'6.9"N, 14º23'28.1"E12192273º598
2022-01-31
 05:36:42
QTR12U
Qatari
40º50'8.4"N, 14º21'45.0"E12184273º701
2022-01-31
 05:22:47
TCACN
Tropicana
40º49'48.8"N, 14º22'33.9"E12192273º666
2022-01-31
 03:57:20
AFR473
Airfrans
40º43'55.6"N, 14º23'40.2"E10972317º675
2022-01-30
 23:08:49
RYR7RU
Ryanair
40º42'26.7"N, 14º19'13.7"E10972320º616
2022-01-30
 22:44:11
RYR9VZ
Ryanair
40º45'6.5"N, 14º24'40.5"E11582324º597
2022-01-30
 22:26:58
RYR2AU
Ryanair
40º45'40.9"N, 14º22'12.8"E307830º442
2022-01-30
 21:28:59
RYR36DZ
Ryanair
40º42'17.1"N, 14º24'59.6"E11277142º803
2022-01-30
 20:17:48
EJU38DR
Alpine
40º39'49.5"N, 14º28'3.8"E249129º449
2022-01-30
 19:59:40
TVF4263
France Soleil
40º40'16.8"N, 14º17'18.2"E11582318º611
2022-01-30
 19:56:36
ITY117940º42'48.4"N, 14º21'15.0"E11269141º770
2022-01-30
 19:27:57
THY29M
Turkish
40º49'46.1"N, 14º22'39.0"E10363273º693
2022-01-30
 18:51:39
RYR95PA
Ryanair
40º44'28.0"N, 14º22'58.2"E945680º658
2022-01-30
 18:08:02
9HAIP40º50'23.2"N, 14º22'50.2"E11582273º664
2022-01-30
 17:50:21
RYR541R
Ryanair
40º43'11.8"N, 14º22'35.9"E11582325º593
2022-01-30
 17:11:07
RYR6MZ
Ryanair
40º44'54.5"N, 14º20'20.2"E300227º418
2022-01-30
 16:36:35
WZZ54NR
Wizzair
40º47'59.9"N, 14º20'46.9"E11269141º788
2022-01-30
 15:44:01
THY6LE
Turkish
40º49'35.5"N, 14º24'24.1"E9761273º663
2022-01-30
 15:00:32
THY9VL
Turkish
40º44'1.7"N, 14º22'37.1"E1066890º741
2022-01-30
 14:24:00
EJU17CU
Alpine
40º46'47.6"N, 14º23'25.0"E335268º503
2022-01-30
 13:40:38
RYR4319
Ryanair
40º44'36.2"N, 14º33'54.6"E2644358º346
2022-01-30
 13:29:33
WZZ6417
Wizzair
40º50'10.7"N, 14º20'55.5"E11582273º656
2022-01-30
 13:02:19
A7HSJ40º41'55.7"N, 14º24'4.5"E1066890º751
2022-01-30
 12:52:39
NOS7228
Moonflower
40º36'52.3"N, 14º24'32.6"E2865144º518
2022-01-30
 12:09:31
ETD11B
Etihad
40º42'44.8"N, 14º23'34.1"E10972274º729
2022-01-30
 12:06:55
QTR78U
Qatari
40º50'13.1"N, 14º19'51.0"E9753273º738
2022-01-30
 11:46:17
RYR6K
Ryanair
40º40'38.2"N, 14º24'24.7"E1094288º690
2022-01-30
 11:06:27
ETD88U
Etihad
40º50'24.9"N, 14º20'31.1"E12192273º724
2022-01-30
 10:55:37
RYR47ZA
Ryanair
40º42'57.0"N, 14º20'10.3"E11887142º783
2022-01-30
 10:40:18
ELY386
El Al
40º43'9.2"N, 14º19'22.1"E11109110º770
2022-01-30
 10:26:24
PGT41E
Sunturk
40º50'22.1"N, 14º22'59.0"E10607273º677
2022-01-30
 09:55:31
ITY118140º44'41.8"N, 14º21'18.8"E11887142º767
2022-01-30
 09:53:09
THY3TN
Turkish
40º50'5.6"N, 14º25'12.8"E10370273º675
2022-01-30
 09:19:34
EJU81HU
Alpine
40º44'12.9"N, 14º33'5.6"E2354354
2022-01-30
 09:00:00
RYR38ZT
Ryanair
40º42'16.3"N, 14º20'26.0"E11582322º617
2022-01-30
 08:58:56
RYR6Q
Ryanair
40º45'46.9"N, 14º27'54.2"E260671º439
2022-01-30
 07:13:34
RYR153Y
Ryanair
40º43'48.6"N, 14º22'36.0"E11887144º756

Sunday, January 30, 2022

Flights report (2022-01-30)

 • statistics spanning 21 hr 7 min, from Sat 29 07:07:25 local time
 • 28 flights spotted (one every 45.2 minutes)
 • speeds ranging from 523 to 812 km/h
 • altitudes ranging from 3268 to 13098 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-01-30
 04:14:47
THY6277
Turkish
40º43'53.6"N, 14º23'33.9"E10972274º737
2022-01-30
 03:51:55
MNB547
Black Sea
40º43'41.8"N, 14º22'28.0"E975390º711
2022-01-30
 03:00:46
QAF6
Amiri
40º50'14.7"N, 14º23'5.3"E10972273º751
2022-01-30
 01:55:00
THY6437
Turkish
40º49'17.6"N, 14º25'7.7"E9144273º798
2022-01-29
 23:08:58
RYR4TV
Ryanair
40º43'23.1"N, 14º24'1.1"E4320200º601
2022-01-29
 22:23:21
RYR7RU
Ryanair
40º43'37.2"N, 14º18'29.1"E11582322º669
2022-01-29
 21:28:25
A7MHH40º50'15.8"N, 14º24'2.0"E10965273º772
2022-01-29
 20:30:46
RYR36DZ
Ryanair
40º44'19.2"N, 14º21'53.5"E11277142º711
2022-01-29
 20:13:06
RYR6864
Ryanair
40º44'23.3"N, 14º23'50.4"E11887200º775
2022-01-29
 20:02:00
RYR7NE
Ryanair
40º42'51.2"N, 14º19'35.9"E1082891º585
2022-01-29
 19:55:31
ITY117940º41'35.5"N, 14º24'44.4"E10675142º748
2022-01-29
 17:42:06
RYR7GH
Ryanair
40º42'1.2"N, 14º19'45.6"E11582323º658
2022-01-29
 17:05:06
PGT1100
Sunturk
40º42'12.4"N, 14º23'4.1"E1127790º592
2022-01-29
 16:07:49
RYR3CZ
Ryanair
40º42'37.8"N, 14º20'59.9"E11231143º704
2022-01-29
 15:30:49
MGO129
Mango
40º50'12.9"N, 14º23'13.5"E13098273º716
2022-01-29
 15:28:34
WZZ8431
Wizzair
40º44'29.8"N, 14º35'16.9"E4465144º614
2022-01-29
 15:26:20
THY9VL
Turkish
40º44'20.6"N, 14º22'33.5"E1065290º598
2022-01-29
 14:33:53
PGT45J
Sunturk
40º50'5.9"N, 14º23'3.3"E1097292º600
2022-01-29
 13:55:34
THY5GE
Turkish
40º42'6.0"N, 14º21'38.4"E1005090º614
2022-01-29
 12:53:48
THY6215
Turkish
40º48'18.8"N, 14º21'41.2"E10972268º812
2022-01-29
 12:53:41
FDB1682
Skydubai
40º46'32.3"N, 14º24'42.7"E3268152º523
2022-01-29
 09:47:14
RYR541R
Ryanair
40º41'10.3"N, 14º23'36.7"E11582324º663
2022-01-29
 08:58:12
EJU181X
Alpine
40º47'6.5"N, 14º22'21.4"E11269145º759
2022-01-29
 08:54:40
RYR153Y
Ryanair
40º42'31.6"N, 14º20'3.8"E11269141º738
2022-01-29
 08:39:28
THY60Y
Turkish
40º47'47.3"N, 14º25'7.1"E10363268º772
2022-01-29
 08:10:07
RYR8HC
Ryanair
40º48'21.6"N, 14º22'19.8"E11361146º748
2022-01-29
 07:43:36
EJU12CP
Alpine
40º41'43.3"N, 14º24'46.4"E4053178º671
2022-01-29
 07:07:25
RYR9TD
Ryanair
40º48'34.0"N, 14º23'32.1"E11269144º767

Saturday, January 29, 2022

Flights report (2022-01-29)

 • statistics spanning 17 hr 41 min, from Fri 28 07:11:13 local time
 • 35 flights spotted (one every 30.3 minutes)
 • speeds ranging from 408 to 846 km/h
 • altitudes ranging from 2362 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-01-29
 00:53:07
MNB547
Black Sea
40º44'0.6"N, 14º21'53.3"E944890º720
2022-01-29
 00:20:07
THY6385
Turkish
40º49'29.8"N, 14º23'11.5"E12192268º727
2022-01-28
 23:05:10
RYR7PA
Ryanair
40º42'14.8"N, 14º23'56.4"E10668142º719
2022-01-28
 22:54:06
RYR6BU
Ryanair
40º46'19.3"N, 14º27'23.5"E3124251º494
2022-01-28
 20:15:07
THY9NA
Turkish
40º42'11.6"N, 14º22'21.2"E324691º440
2022-01-28
 20:12:10
RYR9VZ
Ryanair
40º49'10.4"N, 14º22'21.6"E10972324º635
2022-01-28
 19:42:27
ITY117040º46'35.0"N, 14º24'11.3"E10363328º609
2022-01-28
 19:36:12
RYR715N
Ryanair
40º49'50.4"N, 14º21'46.1"E11590325º661
2022-01-28
 19:22:18
THY1DQ
Turkish
40º41'52.1"N, 14º24'24.3"E1005890º791
2022-01-28
 19:21:22
UZB3135
Uzbek
40º49'48.6"N, 14º24'15.9"E10370273º664
2022-01-28
 18:31:16
TUX1730
Tulpa
40º45'40.4"N, 14º38'26.8"E426740º463
2022-01-28
 18:22:12
DLH9CM
Lufthansa
40º43'19.4"N, 14º23'24.9"E335216º471
2022-01-28
 18:19:36
EJU71CM
Alpine
40º40'1.0"N, 14º28'56.6"E240026º449
2022-01-28
 18:09:49
GEL80840º44'9.1"N, 14º24'41.6"E1126290º846
2022-01-28
 17:50:43
SLJ601
Silkair
40º44'9.1"N, 14º31'15.1"E258329º408
2022-01-28
 16:16:40
WZZ1469
Wizzair
40º45'5.7"N, 14º27'12.5"E329194º545
2022-01-28
 15:20:27
THY9VL
Turkish
40º47'39.4"N, 14º23'20.7"E1066891º796
2022-01-28
 14:17:59
THY6HU
Turkish
40º51'13.3"N, 14º24'17.6"E10363274º616
2022-01-28
 14:13:16
EJU832R
Alpine
40º48'9.4"N, 14º24'10.6"E10668144º738
2022-01-28
 13:57:50
RYR47ZA
Ryanair
40º43'38.4"N, 14º23'20.9"E11277140º770
2022-01-28
 13:45:41
THY4NV
Turkish
40º47'16.8"N, 14º22'30.4"E1066891º790
2022-01-28
 12:59:29
GEL80740º40'24.3"N, 14º24'30.6"E10378275º685
2022-01-28
 12:54:18
THY3FK
Turkish
40º50'26.3"N, 14º21'31.2"E11582273º619
2022-01-28
 12:14:28
QTR8271
Qatari
40º50'4.3"N, 14º22'8.9"E10363273º677
2022-01-28
 10:58:48
RYR5TE
Ryanair
40º49'16.5"N, 14º20'51.7"E12192326º669
2022-01-28
 10:52:26
QTR22B
Qatari
40º50'7.2"N, 14º20'32.8"E12184273º719
2022-01-28
 10:23:27
PGT1099
Sunturk
40º48'16.7"N, 14º22'58.3"E11277273º640
2022-01-28
 10:19:19
RYR7LR
Ryanair
40º42'43.1"N, 14º21'7.8"E11277158º741
2022-01-28
 10:03:17
ITY118140º43'8.6"N, 14º21'29.5"E11285140º769
2022-01-28
 09:53:24
EJU81HU
Alpine
40º43'31.1"N, 14º32'30.9"E236214º429
2022-01-28
 09:50:55
RYR541R
Ryanair
40º48'5.8"N, 14º23'11.0"E11582328º659
2022-01-28
 08:05:47
RYR8HC
Ryanair
40º50'2.3"N, 14º21'27.3"E11277142º708
2022-01-28
 07:51:03
RYR40RH
Ryanair
40º42'53.5"N, 14º24'46.2"E11582347º674
2022-01-28
 07:29:22
WZZ1289
Wizzair
40º49'58.8"N, 14º24'19.3"E10972268º658
2022-01-28
 07:11:13
ITY116240º49'58.8"N, 14º23'45.1"E10980326º658

Friday, January 28, 2022

Flights report (2022-01-28)

 • statistics spanning 23 hr 18 min, from Thu 27 07:27:33 local time
 • 23 flights spotted (one every 60.7 minutes)
 • speeds ranging from 469 to 838 km/h
 • altitudes ranging from 2804 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-01-28
 06:45:38
RYR8757
Ryanair
40º42'46.7"N, 14º22'21.6"E12192324º664
2022-01-28
 04:41:05
QTR12U
Qatari
40º50'6.9"N, 14º20'41.0"E12496273º756
2022-01-28
 01:57:43
MSA95S
Airmerci
40º42'9.7"N, 14º23'50.3"E10668144º688
2022-01-27
 23:01:45
RYR1TU
Ryanair
40º49'9.2"N, 14º20'15.1"E11887159º704
2022-01-27
 19:59:19
RYR5TE
Ryanair
40º48'44.8"N, 14º23'9.1"E12192325º690
2022-01-27
 19:40:56
ITY117040º48'28.5"N, 14º25'7.7"E9753326º621
2022-01-27
 18:16:25
MAU15
Airmauritius
40º44'11.8"N, 14º14'45.2"E11277133º772
2022-01-27
 17:50:43
ACA7209
Air Canada
40º50'8.1"N, 14º23'25.8"E10972273º783
2022-01-27
 16:42:00
UAF1229
Uniforce
40º46'35.2"N, 14º21'30.6"E9753313º703
2022-01-27
 16:33:45
PGT1100
Sunturk
40º43'54.6"N, 14º22'50.6"E1127790º675
2022-01-27
 14:44:51
WZZ6GJ
Wizzair
40º43'28.7"N, 14º19'54.6"E10668141º706
2022-01-27
 14:38:43
THY4NV
Turkish
40º48'29.3"N, 14º23'14.6"E944192º664
2022-01-27
 12:36:50
FDB1682
Skydubai
40º41'4.9"N, 14º21'6.9"E2804145º469
2022-01-27
 11:43:55
ITY116840º47'5.4"N, 14º25'7.2"E9753321º622
2022-01-27
 10:23:11
RYR37SV
Ryanair
40º41'21.6"N, 14º24'13.7"E1219226º680
2022-01-27
 10:10:27
PGT1091
Sunturk
40º50'0.2"N, 14º23'21.4"E11597273º727
2022-01-27
 10:09:17
EJU4849
Alpine
40º45'49.8"N, 14º26'55.6"E367293º523
2022-01-27
 09:55:22
ITY118140º43'13.7"N, 14º19'40.0"E11887142º732
2022-01-27
 09:28:51
THY3TN
Turkish
40º51'19.7"N, 14º18'50.0"E10363273º790
2022-01-27
 09:04:05
RYR541R
Ryanair
40º43'56.9"N, 14º24'47.5"E11582324º671
2022-01-27
 08:57:36
EJU181X
Alpine
40º49'37.9"N, 14º22'38.1"E11871144º720
2022-01-27
 08:39:13
THY801
Turkish
40º41'12.1"N, 14º23'31.3"E9753275º838
2022-01-27
 07:27:33
RYR153Y
Ryanair
40º43'57.8"N, 14º22'39.8"E12230144º766

Thursday, January 27, 2022

Flights report (2022-01-27)

 • statistics spanning 18 hr 39 min, from Wed 26 07:11:11 local time
 • 24 flights spotted (one every 46.6 minutes)
 • speeds ranging from 289 to 754 km/h
 • altitudes ranging from 2308 to 13114 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-01-27
 01:50:57
MSA95S
Airmerci
40º43'10.9"N, 14º19'33.3"E10652143º748
2022-01-26
 22:33:18
RYR4319
Ryanair
40º42'31.8"N, 14º28'29.7"E428240º474
2022-01-26
 22:24:42
RYR9VZ
Ryanair
40º42'35.9"N, 14º24'14.1"E12192324º667
2022-01-26
 21:18:35
THY6415
Turkish
40º44'52.8"N, 14º24'13.4"E12192269º708
2022-01-26
 20:02:12
ITY118740º43'25.0"N, 14º21'13.3"E11285143º740
2022-01-26
 18:01:53
RYR36DZ
Ryanair
40º48'44.2"N, 14º22'29.5"E10668143º722
2022-01-26
 17:28:10
THY6896
Turkish
40º44'24.1"N, 14º21'55.9"E976190º754
2022-01-26
 16:12:59
N765RM40º49'1.7"N, 14º23'22.7"E13114268º716
2022-01-26
 14:58:58
QTR02M
Qatari
40º50'10.4"N, 14º20'53.5"E11582273º724
2022-01-26
 14:36:55
PGT45J
Sunturk
40º49'16.2"N, 14º21'27.8"E1127792º720
2022-01-26
 12:59:13
RYR3535
Ryanair
40º45'41.1"N, 14º28'3.4"E231669º442
2022-01-26
 12:51:48
MEDX530
Medical
40º44'41.6"N, 14º35'11.7"E2316339º289
2022-01-26
 12:38:21
AFR51FN
Airfrans
40º43'47.9"N, 14º14'36.2"E2346188º392
2022-01-26
 11:33:25
ITY116840º44'18.6"N, 14º25'56.0"E9144329º589
2022-01-26
 11:18:41
THY6HE
Turkish
40º50'2.5"N, 14º23'6.0"E11582273º685
2022-01-26
 10:57:28
ETD88U
Etihad
40º50'16.1"N, 14º22'33.0"E11574273º749
2022-01-26
 10:53:49
CNV6326
Convoy
40º44'18.7"N, 14º33'15.7"E2308371
2022-01-26
 10:52:59
QTR22B
Qatari
40º50'17.1"N, 14º20'25.1"E12184273º745
2022-01-26
 10:18:14
ETD68W
Etihad
40º50'8.4"N, 14º20'18.2"E12184273º741
2022-01-26
 10:12:27
PGT41E
Sunturk
40º50'14.3"N, 14º23'29.1"E10972273º688
2022-01-26
 09:33:40
RYR5TE
Ryanair
40º45'13.9"N, 14º23'38.7"E11582326º645
2022-01-26
 09:04:20
RYR38ZT
Ryanair
40º48'46.7"N, 14º23'41.6"E11582323º663
2022-01-26
 07:22:51
RYR153Y
Ryanair
40º42'4.2"N, 14º20'3.4"E11384145º701
2022-01-26
 07:11:11
ITY116240º42'30.5"N, 14º25'25.0"E9144307º608

Wednesday, January 26, 2022

Flights report (2022-01-26)

 • statistics spanning 22 hr 54 min, from Tue 25 07:16:42 local time
 • 25 flights spotted (one every 54.9 minutes)
 • speeds ranging from 360 to 774 km/h
 • altitudes ranging from 2293 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-01-26
 06:11:40
THY6911
Turkish
40º42'45.3"N, 14º20'6.1"E1219290º730
2022-01-26
 04:40:41
QTR12U
Qatari
40º50'1.8"N, 14º23'22.3"E12184273º730
2022-01-26
 02:03:34
MSA95S
Airmerci
40º49'8.2"N, 14º22'46.5"E10690144º704
2022-01-25
 22:51:06
THY6275
Turkish
40º42'42.9"N, 14º22'42.0"E10363282º754
2022-01-25
 22:21:17
RYR9VZ
Ryanair
40º48'7.3"N, 14º24'2.0"E12192325º640
2022-01-25
 22:15:02
THY5TZ
Turkish
40º47'38.7"N, 14º22'40.2"E12192268º733
2022-01-25
 21:40:23
EJU73PQ
Alpine
40º42'57.1"N, 14º31'27.0"E229321º360
2022-01-25
 19:33:12
ITY129440º45'59.5"N, 14º11'44.5"E2324282º386
2022-01-25
 16:46:26
PGT1092
Sunturk
40º45'22.6"N, 14º32'22.9"E1127791º690
2022-01-25
 16:34:39
RYR6864
Ryanair
40º42'47.6"N, 14º23'6.9"E11887200º762
2022-01-25
 16:02:49
WZZ3434
Wizzair
40º49'7.0"N, 14º21'27.4"E11582347º634
2022-01-25
 16:02:42
GNJ64
Hercules Jet
40º44'26.6"N, 14º24'46.2"E1097291º708
2022-01-25
 15:23:34
RYR5TE
Ryanair
40º48'0.7"N, 14º22'30.8"E11582326º645
2022-01-25
 14:29:08
IAM1470
Italian Airforce
40º47'8.3"N, 14º25'49.7"E8511278º680
2022-01-25
 12:08:03
PGT1091
Sunturk
40º50'9.5"N, 14º24'31.7"E10972273º741
2022-01-25
 12:05:35
PGT1099
Sunturk
40º48'14.2"N, 14º25'7.7"E10363272º774
2022-01-25
 11:47:04
ITY116840º42'51.5"N, 14º22'8.0"E9753325º614
2022-01-25
 11:43:53
RYR47ZA
Ryanair
40º49'23.3"N, 14º21'35.3"E11277142º712
2022-01-25
 10:57:20
FDB1681
Skydubai
40º45'48.9"N, 14º25'40.9"E2849251º489
2022-01-25
 09:50:30
RYR86SZ
Ryanair
40º42'46.8"N, 14º18'56.6"E4572210º621
2022-01-25
 09:39:12
RYR7NE
Ryanair
40º43'42.4"N, 14º24'11.2"E1091192º611
2022-01-25
 09:03:15
RYR38ZT
Ryanair
40º48'0.0"N, 14º23'37.0"E11582321º661
2022-01-25
 08:57:50
FRA80
Rushton
40º47'21.0"N, 14º24'32.3"E9144277º653
2022-01-25
 07:32:30
WZZ6GJ
Wizzair
40º43'5.0"N, 14º18'30.1"E11894142º759
2022-01-25
 07:16:42
RYR153Y
Ryanair
40º47'57.6"N, 14º20'19.3"E11650145º746

Tuesday, January 25, 2022

Flights report (2022-01-25)

 • statistics spanning 19 hr 22 min, from Mon 24 07:12:09 local time
 • 20 flights spotted (one every 58.1 minutes)
 • speeds ranging from 468 to 807 km/h
 • altitudes ranging from 2971 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-01-25
 02:35:01
ELY001
El Al
40º47'34.5"N, 14º23'22.3"E10363273º807
2022-01-25
 02:06:58
MSA95S
Airmerci
40º49'22.9"N, 14º22'4.3"E10668145º740
2022-01-25
 01:14:02
AAL53
American
40º49'29.1"N, 14º22'57.8"E9753273º791
2022-01-24
 21:36:13
RYR7RU
Ryanair
40º42'13.9"N, 14º19'50.9"E11582322º621
2022-01-24
 21:17:14
RYR3YF
Ryanair
40º42'35.0"N, 14º23'32.6"E12192347º640
2022-01-24
 20:28:41
EJU475A
Alpine
40º49'16.2"N, 14º23'30.4"E11894144º745
2022-01-24
 19:51:47
ITY118740º43'26.8"N, 14º23'9.3"E11285142º743
2022-01-24
 19:14:04
RYR163N
Ryanair
40º41'37.9"N, 14º21'46.1"E1097289º630
2022-01-24
 16:58:18
RYR9VZ
Ryanair
40º41'49.1"N, 14º18'56.2"E11590323º642
2022-01-24
 16:46:16
WZZ1469
Wizzair
40º45'23.1"N, 14º23'29.7"E483194º527
2022-01-24
 15:50:53
RYR8757
Ryanair
40º47'44.7"N, 14º22'37.0"E10972321º638
2022-01-24
 15:07:38
RYR7PA
Ryanair
40º47'30.5"N, 14º20'48.2"E10668143º722
2022-01-24
 14:25:19
THY7PQ
Turkish
40º47'8.8"N, 14º21'16.6"E1127791º679
2022-01-24
 12:37:56
PGT1099
Sunturk
40º50'1.2"N, 14º22'49.9"E11582273º722
2022-01-24
 12:15:18
PGT41E
Sunturk
40º50'15.1"N, 14º23'2.0"E10363273º703
2022-01-24
 09:52:12
RYR38ZT
Ryanair
40º49'37.5"N, 14º23'21.8"E11582320º672
2022-01-24
 08:52:27
THY4XC
Turkish
40º40'13.8"N, 14º25'42.9"E2971270º468
2022-01-24
 07:35:29
RYR715N
Ryanair
40º49'47.1"N, 14º23'19.6"E11582333º648
2022-01-24
 07:18:52
RYR153Y
Ryanair
40º43'43.1"N, 14º24'37.1"E11193143º679
2022-01-24
 07:12:09
ITY116240º45'13.9"N, 14º25'0.2"E10226322º635

Monday, January 24, 2022

Flights report (2022-01-24)

 • statistics spanning 22 hr 19 min, from Sun 23 07:13:41 local time
 • 27 flights spotted (one every 49.6 minutes)
 • speeds ranging from 437 to 798 km/h
 • altitudes ranging from 2339 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-01-24
 05:33:15
TCACN
Tropicana
40º51'4.7"N, 14º21'21.6"E12192273º767
2022-01-23
 22:35:49
EJU73PQ
Alpine
40º45'41.9"N, 14º38'6.2"E314727º449
2022-01-23
 22:26:58
RYR9VZ
Ryanair
40º49'12.1"N, 14º22'4.7"E11582328º661
2022-01-23
 22:02:56
VLG8PH
Vueling
40º46'6.1"N, 14º10'55.8"E2339281º437
2022-01-23
 20:36:24
THY2SX
Turkish
40º47'38.2"N, 14º22'17.3"E1188791º746
2022-01-23
 20:14:43
THY9KX
Turkish
40º46'54.6"N, 14º22'10.3"E1006691º711
2022-01-23
 19:53:58
ITY117940º44'38.4"N, 14º20'4.3"E11887144º737
2022-01-23
 19:38:46
YUPDD40º41'33.5"N, 14º24'20.7"E1097226º637
2022-01-23
 19:36:24
ITY117040º47'33.7"N, 14º26'29.9"E9128325º658
2022-01-23
 18:43:29
RYR95PA
Ryanair
40º44'16.6"N, 14º23'0.7"E1207779º711
2022-01-23
 17:41:36
RYR541R
Ryanair
40º50'40.2"N, 14º23'31.7"E12192325º658
2022-01-23
 16:56:34
PGT1100
Sunturk
40º46'49.4"N, 14º24'5.2"E1127791º756
2022-01-23
 16:01:11
RYR7GH
Ryanair
40º48'1.0"N, 14º22'5.1"E10972321º630
2022-01-23
 15:30:03
RYR5TE
Ryanair
40º42'37.8"N, 14º21'30.6"E11582327º653
2022-01-23
 15:24:02
THY61DE
Turkish
40º44'8.6"N, 14º21'59.2"E1127790º754
2022-01-23
 14:13:47
RYR3CZ
Ryanair
40º47'6.2"N, 14º23'18.7"E11887143º775
2022-01-23
 11:31:36
RYR6K
Ryanair
40º47'12.9"N, 14º20'10.3"E1090482º658
2022-01-23
 11:26:25
DLH8HP
Lufthansa
40º45'6.3"N, 14º19'34.6"E11879158º761
2022-01-23
 11:26:11
RYR43YH
Ryanair
40º43'45.6"N, 14º24'40.0"E3802166º556
2022-01-23
 11:00:00
PGT41E
Sunturk
40º50'14.4"N, 14º22'43.4"E10347273º667
2022-01-23
 10:56:49
RYR47ZA
Ryanair
40º47'55.3"N, 14º23'37.8"E11277142º749
2022-01-23
 10:28:46
WZZ6GJ
Wizzair
40º43'24.1"N, 14º23'47.4"E10660142º732
2022-01-23
 10:20:02
ETD68W
Etihad
40º50'13.6"N, 14º22'28.8"E12192273º737
2022-01-23
 09:56:42
ITY118140º42'37.2"N, 14º21'14.8"E11704143º746
2022-01-23
 08:58:07
RYR38ZT
Ryanair
40º42'53.7"N, 14º23'35.4"E11582324º646
2022-01-23
 08:07:04
GEL80840º43'3.5"N, 14º21'15.1"E1067590º798
2022-01-23
 07:13:41
RYR153Y
Ryanair
40º42'22.8"N, 14º23'12.6"E11026142º688

Sunday, January 23, 2022

Flights report (2022-01-23)

 • statistics spanning 22 hr 34 min, from Sat 22 07:43:54 local time
 • 27 flights spotted (one every 50.1 minutes)
 • speeds ranging from 442 to 854 km/h
 • altitudes ranging from 2796 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-01-23
 06:18:32
RYR715N
Ryanair
40º48'58.4"N, 14º21'6.9"E12192325º648
2022-01-23
 05:04:02
THY6277
Turkish
40º50'7.5"N, 14º21'17.3"E10980273º661
2022-01-23
 02:09:50
MNB547
Black Sea
40º46'50.5"N, 14º22'38.1"E974591º740
2022-01-23
 00:47:12
SIA7393
Singapore
40º42'14.4"N, 14º19'5.6"E10058134º854
2022-01-22
 22:30:01
RYR7RU
Ryanair
40º42'56.0"N, 14º18'22.7"E11582323º634
2022-01-22
 22:00:54
RYR2RE
Ryanair
40º39'22.4"N, 14º28'49.4"E279625º442
2022-01-22
 20:47:07
RYR36DZ
Ryanair
40º49'49.1"N, 14º20'43.8"E11277143º751
2022-01-22
 20:09:24
THY9KX
Turkish
40º46'27.8"N, 14º24'21.6"E1066091º729
2022-01-22
 19:58:05
RYR6864
Ryanair
40º41'36.0"N, 14º22'15.3"E11277200º729
2022-01-22
 19:57:58
ITY117940º43'37.7"N, 14º22'28.1"E10660142º727
2022-01-22
 19:46:32
RYR7NE
Ryanair
40º44'41.7"N, 14º22'48.3"E1065291º671
2022-01-22
 19:23:26
THY9LS
Turkish
40º46'29.4"N, 14º24'1.8"E1066891º727
2022-01-22
 17:55:02
RYR7GH
Ryanair
40º49'47.7"N, 14º22'36.9"E11582327º621
2022-01-22
 16:55:38
THY9VL
Turkish
40º43'33.0"N, 14º23'23.1"E1007390º737
2022-01-22
 15:34:54
WZZ8431
Wizzair
40º43'38.3"N, 14º33'38.1"E4442160º614
2022-01-22
 15:14:30
PGT45J
Sunturk
40º44'29.9"N, 14º20'41.0"E1127791º724
2022-01-22
 13:36:13
WZZ6GJ
Wizzair
40º42'42.9"N, 14º22'53.9"E10066142º777
2022-01-22
 13:18:24
VLG4RM
Vueling
40º43'34.0"N, 14º24'5.5"E1036392º695
2022-01-22
 12:44:14
CNV4567
Convoy
40º48'43.7"N, 14º22'29.7"E10972312º629
2022-01-22
 11:06:31
PGT41E
Sunturk
40º50'1.0"N, 14º24'38.7"E10355273º672
2022-01-22
 10:03:00
FLI7130
Faroeline
40º41'45.1"N, 14º16'31.2"E11887178º791
2022-01-22
 10:00:38
ITY118140º43'35.4"N, 14º21'56.6"E11269142º767
2022-01-22
 09:41:18
HAT212P
Taxi Bird
40º44'41.4"N, 14º28'58.2"E3642257º466
2022-01-22
 09:23:09
GZR2640º42'43.0"N, 14º31'22.1"E5029162º692
2022-01-22
 09:10:04
EJU181X
Alpine
40º43'14.3"N, 14º22'25.6"E11231142º798
2022-01-22
 08:31:10
RYR8HC
Ryanair
40º49'14.8"N, 14º21'10.2"E11277143º772
2022-01-22
 07:43:54
RYR715N
Ryanair
40º49'11.7"N, 14º21'4.5"E12192326º611

Saturday, January 22, 2022

Flights report (2022-01-22)

 • statistics spanning 16 hr 13 min, from Fri 21 07:10:59 local time
 • 33 flights spotted (one every 29.4 minutes)
 • speeds ranging from 323 to 809 km/h
 • altitudes ranging from 2567 to 13114 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-01-21
 23:24:14
RYR1TU
Ryanair
40º42'56.6"N, 14º20'1.2"E11285158º753
2022-01-21
 23:12:12
RYR7PA
Ryanair
40º42'27.3"N, 14º22'21.8"E11887143º777
2022-01-21
 23:10:40
MSC804
Air Cairo
40º42'57.8"N, 14º21'26.5"E11269134º772
2022-01-21
 22:41:05
MNB547
Black Sea
40º44'12.4"N, 14º22'59.1"E1005890º717
2022-01-21
 22:36:15
RYR6BU
Ryanair
40º44'46.2"N, 14º35'15.3"E3253249º547
2022-01-21
 20:37:27
RYR9VZ
Ryanair
40º47'52.3"N, 14º23'31.7"E11582328º619
2022-01-21
 20:29:19
THY9KX
Turkish
40º48'0.8"N, 14º20'42.5"E1005891º696
2022-01-21
 19:59:22
ITY118740º44'2.1"N, 14º20'56.1"E11269142º778
2022-01-21
 19:35:19
TUX1731
Tulpa
40º45'51.6"N, 14º20'29.2"E3642221º323
2022-01-21
 19:15:24
THY1DQ
Turkish
40º43'54.1"N, 14º23'24.4"E1065290º743
2022-01-21
 18:40:37
VJT607
Vista Malta
40º48'40.5"N, 14º17'56.2"E13114178º687
2022-01-21
 18:39:27
RYR43YH
Ryanair
40º42'44.4"N, 14º32'4.1"E4663161º584
2022-01-21
 18:38:51
VOE1VN
Volotea
40º44'57.7"N, 14º19'59.8"E11361158º764
2022-01-21
 16:51:49
VOE1ZU
Volotea
40º41'59.8"N, 14º20'3.2"E11582354º659
2022-01-21
 16:27:11
EJU35PF
Alpine
40º46'25.3"N, 14º27'53.4"E3749201º534
2022-01-21
 15:50:17
RYR87
Ryanair
40º49'49.9"N, 14º22'34.6"E12192327º613
2022-01-21
 15:09:24
THY9VL
Turkish
40º44'10.0"N, 14º23'17.0"E1005890º749
2022-01-21
 14:21:26
THY61DE
Turkish
40º44'53.5"N, 14º31'31.1"E1188791º799
2022-01-21
 14:16:36
EJU832R
Alpine
40º41'32.3"N, 14º22'36.5"E11277141º756
2022-01-21
 11:45:37
ITY116840º48'40.0"N, 14º25'31.0"E9753325º621
2022-01-21
 11:29:07
RYR5TE
Ryanair
40º45'31.0"N, 14º23'23.8"E12192326º656
2022-01-21
 11:24:17
QTR22B
Qatari
40º50'2.3"N, 14º23'11.0"E12192273º745
2022-01-21
 10:27:42
PGT41E
Sunturk
40º45'39.2"N, 14º19'10.3"E11582267º669
2022-01-21
 10:16:38
QTR03X
Qatari
40º44'12.4"N, 14º22'34.8"E1222290º809
2022-01-21
 10:15:41
PGT1099
Sunturk
40º45'6.7"N, 14º24'23.1"E11582269º658
2022-01-21
 10:09:34
ITY118140º48'56.5"N, 14º25'10.6"E10675144º782
2022-01-21
 09:54:36
EJU81HU
Alpine
40º44'16.2"N, 14º32'53.8"E256712º333
2022-01-21
 09:03:12
RYR541R
Ryanair
40º42'24.2"N, 14º21'52.4"E11582324º671
2022-01-21
 09:01:19
RYR38ZT
Ryanair
40º48'57.7"N, 14º23'18.1"E11582323º682
2022-01-21
 08:14:18
THY9AS
Turkish
40º50'14.8"N, 14º23'30.4"E10363273º669
2022-01-21
 08:13:49
THY1857
Turkish
40º50'4.1"N, 14º21'0.7"E12192273º709
2022-01-21
 08:04:16
THY9JE
Turkish
40º40'31.0"N, 14º23'7.5"E10370269º687
2022-01-21
 07:10:59
ITY116240º43'46.6"N, 14º28'22.0"E10370327º617

Friday, January 21, 2022

Flights report (2022-01-21)

 • statistics spanning 23 hr 12 min, from Thu 20 07:36:52 local time
 • 27 flights spotted (one every 51.5 minutes)
 • speeds ranging from 423 to 772 km/h
 • altitudes ranging from 2971 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-01-21
 06:49:04
RYR8757
Ryanair
40º41'25.8"N, 14º22'40.9"E12192324º656
2022-01-20
 22:55:52
RYR1TU
Ryanair
40º49'4.8"N, 14º24'18.9"E11887160º720
2022-01-20
 21:27:01
SIO619
Sirio
40º41'47.9"N, 14º23'57.6"E12496134º772
2022-01-20
 20:08:17
MSA93S
Airmerci
40º43'52.8"N, 14º23'40.2"E10668144º716
2022-01-20
 20:04:38
THY9NA
Turkish
40º44'41.2"N, 14º26'51.7"E332294º508
2022-01-20
 19:56:16
EJU475A
Alpine
40º43'40.1"N, 14º17'18.8"E11285144º714
2022-01-20
 19:50:50
RYR5TE
Ryanair
40º47'58.5"N, 14º23'27.4"E11582325º661
2022-01-20
 19:30:20
THY9LS
Turkish
40º44'41.4"N, 14º32'40.1"E1066091º753
2022-01-20
 18:23:01
RYR9VZ
Ryanair
40º41'36.5"N, 14º22'36.0"E10972322º677
2022-01-20
 18:10:45
WZZ81
Wizzair
40º51'14.3"N, 14º18'59.5"E11871159º720
2022-01-20
 16:07:28
PGT1100
Sunturk
40º43'50.6"N, 14º21'51.5"E1188790º751
2022-01-20
 15:08:19
THY6LE
Turkish
40º51'27.1"N, 14º18'7.0"E10378273º651
2022-01-20
 15:02:25
WZZ3900
Wizzair
40º45'12.4"N, 14º23'8.6"E373330º492
2022-01-20
 14:10:54
WZZ6GJ
Wizzair
40º48'47.1"N, 14º23'21.4"E11285146º693
2022-01-20
 13:46:31
THY3PU
Turkish
40º50'13.7"N, 14º22'14.1"E10370273º672
2022-01-20
 13:07:30
RYR6Q
Ryanair
40º43'11.3"N, 14º24'15.4"E303259º474
2022-01-20
 12:32:50
FDB1682
Skydubai
40º46'19.5"N, 14º24'26.2"E297196º437
2022-01-20
 11:52:03
ITY116840º41'37.7"N, 14º25'20.0"E9753331º730
2022-01-20
 11:04:33
QTR22B
Qatari
40º50'8.2"N, 14º19'54.8"E12192273º738
2022-01-20
 10:38:02
RYR37SV
Ryanair
40º40'57.8"N, 14º23'58.4"E1158226º714
2022-01-20
 10:14:56
PGT1091
Sunturk
40º50'13.0"N, 14º23'40.3"E11574273º651
2022-01-20
 09:59:57
ITY118140º42'53.2"N, 14º20'5.6"E11285143º679
2022-01-20
 09:45:56
EJU81HU
Alpine
40º40'16.3"N, 14º25'56.4"E297139º423
2022-01-20
 09:04:19
THY3TN
Turkish
40º51'18.2"N, 14º24'41.6"E12192273º679
2022-01-20
 08:17:53
THY1857
Turkish
40º49'10.0"N, 14º23'54.2"E12192273º655
2022-01-20
 07:46:25
RYR8HC
Ryanair
40º43'2.7"N, 14º23'35.1"E11887142º685
2022-01-20
 07:36:52
RYR153Y
Ryanair
40º41'58.7"N, 14º21'57.5"E12085143º724

Thursday, January 20, 2022

Flights report (2022-01-20)

 • statistics spanning 16 hr 15 min, from Wed 19 07:09:10 local time
 • 23 flights spotted (one every 42.4 minutes)
 • speeds ranging from 431 to 780 km/h
 • altitudes ranging from 2468 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-01-19
 23:25:09
MSA93S
Airmerci
40º43'54.1"N, 14º25'15.5"E10683143º685
2022-01-19
 22:31:52
GTI562
Giant
40º50'17.9"N, 14º19'53.5"E10972273º730
2022-01-19
 22:22:47
RYR9VZ
Ryanair
40º42'15.4"N, 14º23'55.6"E11582325º669
2022-01-19
 22:19:36
RYR4319
Ryanair
40º43'20.8"N, 14º34'17.3"E2468355º431
2022-01-19
 20:47:05
THY6415
Turkish
40º49'49.1"N, 14º22'47.7"E12192273º727
2022-01-19
 20:05:07
ITY118740º43'53.6"N, 14º22'43.4"E11894142º756
2022-01-19
 18:42:16
SLJ901
Silkair
40º44'0.4"N, 14º32'51.3"E262811º458
2022-01-19
 18:17:52
RYR36DZ
Ryanair
40º43'39.1"N, 14º23'11.5"E11277142º692
2022-01-19
 15:17:19
QTR02M
Qatari
40º50'7.4"N, 14º21'55.1"E10972273º754
2022-01-19
 15:00:21
THY9VL
Turkish
40º45'23.1"N, 14º31'7.8"E1067591º708
2022-01-19
 14:56:49
THY6LE
Turkish
40º51'57.8"N, 14º24'12.6"E11582273º714
2022-01-19
 13:45:45
THY5GE
Turkish
40º41'21.5"N, 14º22'38.3"E1066889º690
2022-01-19
 13:40:55
THY4NV
Turkish
40º45'20.3"N, 14º33'23.0"E1126991º685
2022-01-19
 11:42:35
ITY116840º42'45.8"N, 14º20'16.4"E10363335º663
2022-01-19
 10:37:53
ETD88U
Etihad
40º50'17.6"N, 14º20'57.8"E12192273º738
2022-01-19
 10:27:17
PGT41E
Sunturk
40º50'54.6"N, 14º18'58.2"E10972273º714
2022-01-19
 10:13:36
PGT1099
Sunturk
40º44'19.0"N, 14º20'33.7"E11582269º709
2022-01-19
 09:34:07
RYR5TE
Ryanair
40º49'31.2"N, 14º20'52.4"E12192326º638
2022-01-19
 09:07:22
THY3TN
Turkish
40º51'49.1"N, 14º18'57.3"E10370273º719
2022-01-19
 08:28:08
THY60Y
Turkish
40º45'27.3"N, 14º22'37.9"E10972269º722
2022-01-19
 07:21:25
RYR8HC
Ryanair
40º43'20.1"N, 14º21'57.1"E11087141º704
2022-01-19
 07:11:17
RYR153Y
Ryanair
40º43'16.4"N, 14º22'39.8"E12496144º780
2022-01-19
 07:09:10
THY6287
Turkish
40º49'10.5"N, 14º23'4.5"E10363273º746