Sunday, October 31, 2021

Flights report (2021-10-31)

 • statistics spanning 23 hr 18 min, from Sat 30 07:04:22 local time
 • 57 flights spotted (one every 24.5 minutes)
 • speeds ranging from 160 to 875 km/h
 • altitudes ranging from 2194 to 12489 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-10-31
 06:22:29
RYR715N
Ryanair
40º43'7.0"N, 14º25'44.4"E10363326º590
2021-10-31
 06:00:12
THY6351
Turkish
40º50'7.2"N, 14º21'10.2"E11582273º627
2021-10-31
 00:56:26
ETH553
Ethiopian
40º39'35.9"N, 14º22'26.8"E11277119º875
2021-10-31
 00:25:12
RYR45WF
Ryanair
40º40'15.8"N, 14º23'18.4"E12192275º608
2021-10-30
 22:48:12
RYR7BN
Ryanair
40º40'6.4"N, 14º22'53.9"E10363326º608
2021-10-30
 22:19:12
RYR98TR
Ryanair
40º41'38.6"N, 14º19'53.9"E10774142º807
2021-10-30
 22:18:01
EZY61AR
Easy
40º43'32.0"N, 14º13'54.6"E2194246º444
2021-10-30
 21:56:41
RYR47BH
Ryanair
40º36'15.7"N, 14º19'44.5"E10363349º603
2021-10-30
 21:12:22
RYR9SQ
Ryanair
40º41'24.7"N, 14º25'13.6"E10774144º798
2021-10-30
 20:52:47
HFY7925
Sky Flyer
40º48'6.9"N, 14º20'28.2"E12192273º640
2021-10-30
 20:19:11
THY8TA
Turkish
40º42'32.2"N, 14º21'29.5"E1066891º756
2021-10-30
 18:19:27
EDW384C
Edelweiss
40º42'10.9"N, 14º22'42.7"E11292143º804
2021-10-30
 18:18:45
KLM33T
Klm
40º40'35.0"N, 14º25'7.0"E10972347º643
2021-10-30
 18:01:18
RYR76GB
Ryanair
40º40'18.4"N, 14º22'36.5"E11277142º807
2021-10-30
 17:30:46
SLJ401
Silkair
40º37'46.3"N, 14º24'29.0"E3474142º476
2021-10-30
 17:30:18
NAX8BF
Nor Shuttle
40º45'44.4"N, 14º24'21.4"E12489179º759
2021-10-30
 17:27:28
RYR8933
Ryanair
40º48'26.9"N, 14º21'48.2"E943382º696
2021-10-30
 17:22:17
RYR2HR
Ryanair
40º43'42.6"N, 14º25'15.0"E400092º532
2021-10-30
 16:48:20
WZZ102H
Wizzair
40º43'44.7"N, 14º23'32.4"E331490º497
2021-10-30
 16:27:50
SAZ72
Swiss Ambulance
40º41'21.2"N, 14º27'9.2"E308640º449
2021-10-30
 15:49:03
EWG6SF
Eurowings
40º40'16.9"N, 14º22'15.5"E11582341º635
2021-10-30
 14:52:15
RYR44HL
Ryanair
40º42'26.3"N, 14º22'9.1"E12184120º741
2021-10-30
 14:49:25
RYR40PM
Ryanair
40º45'1.5"N, 14º22'58.5"E371093º506
2021-10-30
 14:38:13
EJU4849
Alpine
40º44'43.4"N, 14º26'39.3"E334593º521
2021-10-30
 13:22:19
RYR3648
Ryanair
40º49'14.7"N, 14º21'10.8"E1158228º711
2021-10-30
 13:19:01
FDB1682
Skydubai
40º41'23.8"N, 14º28'22.7"E336090º539
2021-10-30
 13:14:53
RYR6RU
Ryanair
40º43'53.0"N, 14º23'42.2"E11285141º751
2021-10-30
 13:13:28
RYR54AQ
Ryanair
40º41'52.4"N, 14º24'45.1"E10668141º733
2021-10-30
 13:12:39
EJU4864
Alpine
40º39'50.1"N, 14º28'55.1"E258326º494
2021-10-30
 12:59:48
ID90640º43'24.5"N, 14º27'28.8"E344º160
2021-10-30
 12:55:40
EJU464C
Alpine
40º42'49.3"N, 14º21'27.7"E10675141º762
2021-10-30
 12:45:53
PERSE70
Pioneers Limited
40º36'13.7"N, 14º16'24.3"E261º638
2021-10-30
 12:33:45
VOE750
Volotea
40º42'29.2"N, 14º28'22.0"E408440º535
2021-10-30
 12:32:34
RYR1298
Ryanair
40º39'51.3"N, 14º23'57.1"E11277109º756
2021-10-30
 12:23:01
RYR18DZ
Ryanair
40º40'18.1"N, 14º26'2.0"E377139º447
2021-10-30
 11:52:01
CMB185
Us Transport Command
40º37'42.4"N, 14º24'48.3"E4945146º601
2021-10-30
 11:14:53
THY2HB
Turkish
40º44'29.7"N, 14º24'23.4"E319294º471
2021-10-30
 11:08:10
WZZ2002
Wizzair
40º42'58.7"N, 14º24'17.3"E327635º540
2021-10-30
 10:54:51
WZZ1AD
Wizzair
40º39'29.5"N, 14º23'25.9"E11582348º680
2021-10-30
 09:48:58
RYR59FL
Ryanair
40º43'7.7"N, 14º23'13.5"E11887144º706
2021-10-30
 09:47:04
EJU94KQ
Alpine
40º44'17.1"N, 14º22'3.2"E369523º432
2021-10-30
 09:18:47
EJU65MG
Alpine
40º44'40.2"N, 14º25'16.6"E319293º466
2021-10-30
 09:03:34
RYR8WK
Ryanair
40º42'42.6"N, 14º24'44.0"E11582321º701
2021-10-30
 08:57:40
RYR9PG
Ryanair
40º39'2.0"N, 14º24'36.6"E529540º529
2021-10-30
 08:53:54
NJE968H
Fraction
40º43'17.6"N, 14º21'14.8"E4777523
2021-10-30
 08:38:20
TVF4626
France Soleil
40º41'31.0"N, 14º18'36.0"E11277119º746
2021-10-30
 08:33:37
EJU89CB
Alpine
40º39'44.5"N, 14º25'21.3"E492240º595
2021-10-30
 07:40:48
VOE15TK
Volotea
40º38'28.0"N, 14º24'35.0"E536450º550
2021-10-30
 07:34:12
RYR579
Ryanair
40º40'17.3"N, 14º20'55.3"E1066888º717
2021-10-30
 07:04:22
EJU763L
Alpine
40º42'54.7"N, 14º20'36.6"E11277141º692

Saturday, October 30, 2021

Flights report (2021-10-30)

 • statistics spanning 23 hr 15 min, from Fri 29 07:33:47 local time
 • 51 flights spotted (one every 27.3 minutes)
 • speeds ranging from 429 to 772 km/h
 • altitudes ranging from 2407 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-10-30
 06:49:02
RYR8XZ
Ryanair
40º39'56.7"N, 14º24'0.9"E11582347º698
2021-10-30
 04:08:52
PGT43X
Sunturk
40º42'16.8"N, 14º21'14.8"E1036389º693
2021-10-30
 04:05:27
ETH702
Ethiopian
40º43'19.7"N, 14º21'39.9"E12184281º759
2021-10-30
 02:15:49
MAC438
Arabia Maroc
40º39'3.1"N, 14º23'23.1"E10972270º751
2021-10-29
 23:21:17
RYR7BN
Ryanair
40º47'20.4"N, 14º24'34.6"E11582327º749
2021-10-29
 22:17:17
MAU15
Airmauritius
40º40'19.1"N, 14º20'3.4"E11277134º725
2021-10-29
 21:49:28
RYR9SQ
Ryanair
40º42'31.7"N, 14º23'5.2"E10668143º672
2021-10-29
 21:39:41
MAC437
Arabia Maroc
40º41'13.8"N, 14º20'49.9"E1067589º696
2021-10-29
 20:57:01
EJU627D
Alpine
40º43'48.2"N, 14º23'0.1"E10668142º667
2021-10-29
 20:52:03
THY6UX
Turkish
40º47'15.9"N, 14º23'6.2"E1188791º674
2021-10-29
 20:51:49
THY45M
Turkish
40º48'6.7"N, 14º23'13.0"E1036392º690
2021-10-29
 20:41:27
RYR98TR
Ryanair
40º42'17.1"N, 14º23'44.0"E11277142º656
2021-10-29
 20:34:50
WZZ6707
Wizzair
40º46'3.7"N, 14º27'49.7"E2857265º526
2021-10-29
 20:28:57
ITY118740º42'26.0"N, 14º23'35.1"E10675142º666
2021-10-29
 20:21:52
THY8TA
Turkish
40º46'23.1"N, 14º25'16.2"E1066891º708
2021-10-29
 19:42:16
THY2GU
Turkish
40º42'7.2"N, 14º22'58.5"E1127790º669
2021-10-29
 19:31:40
RYR70EM
Ryanair
40º49'2.5"N, 14º23'49.7"E11277144º651
2021-10-29
 19:11:52
THY621
Turkish
40º46'26.3"N, 14º24'55.1"E10972268º717
2021-10-29
 18:25:18
RRR6397
Ascot
40º36'21.0"N, 14º21'25.8"E10972311º749
2021-10-29
 18:02:40
WZZ1AD
Wizzair
40º40'8.9"N, 14º18'42.7"E10972349º759
2021-10-29
 17:53:56
THY4HD
Turkish
40º40'52.0"N, 14º27'35.2"E2583272º440
2021-10-29
 17:22:43
PGT1100
Sunturk
40º45'10.6"N, 14º32'28.3"E1127791º669
2021-10-29
 17:15:31
RYR6513
Ryanair
40º41'57.3"N, 14º21'32.2"E11277141º658
2021-10-29
 16:57:36
THY6385
Turkish
40º43'27.0"N, 14º22'26.7"E10972269º754
2021-10-29
 16:56:54
EJU4865
Alpine
40º46'24.9"N, 14º25'11.0"E3802200º550
2021-10-29
 16:38:52
RYR5JK
Ryanair
40º39'24.2"N, 14º24'22.7"E11277141º663
2021-10-29
 16:20:14
VOE18ST
Volotea
40º45'30.1"N, 14º24'39.4"E3627200º547
2021-10-29
 16:03:51
RYR4AZ
Ryanair
40º42'56.5"N, 14º23'23.3"E11277142º661
2021-10-29
 15:54:32
RYR2DH
Ryanair
40º43'35.4"N, 14º22'57.5"E5250148º555
2021-10-29
 15:41:48
RYR4NW
Ryanair
40º45'39.6"N, 14º26'15.2"E3733191º543
2021-10-29
 14:44:31
THY7FA
Turkish
40º48'24.1"N, 14º21'5.8"E10972268º748
2021-10-29
 14:39:13
EJU464C
Alpine
40º47'55.5"N, 14º22'42.7"E11277145º650
2021-10-29
 14:13:45
ITY117940º44'37.2"N, 14º18'33.1"E9448141º708
2021-10-29
 14:09:52
THY5GL
Turkish
40º48'37.4"N, 14º24'15.9"E10363268º737
2021-10-29
 13:53:14
AZQ1102
Silk Line
40º41'35.5"N, 14º22'34.1"E946485º568
2021-10-29
 13:19:10
RYR62ZT
Ryanair
40º33'19.0"N, 14º25'21.3"E990672º630
2021-10-29
 12:44:38
RYR839P
Ryanair
40º45'49.5"N, 14º24'31.0"E3825162º519
2021-10-29
 12:36:01
THY8YL
Turkish
40º49'12.7"N, 14º19'50.6"E10972268º729
2021-10-29
 12:34:15
VOE1DX
Volotea
40º49'16.1"N, 14º25'44.7"E3154200º466
2021-10-29
 12:20:13
RYR54AQ
Ryanair
40º41'8.6"N, 14º21'21.4"E11277142º651
2021-10-29
 12:00:46
ITY116840º48'57.2"N, 14º24'20.5"E9761326º772
2021-10-29
 11:56:17
AMC7519
Air Malta
40º48'20.9"N, 14º20'44.5"E11887189º667
2021-10-29
 11:30:36
PGT18T
Sunturk
40º48'15.1"N, 14º24'16.6"E10980272º741
2021-10-29
 11:00:47
RYR8XZ
Ryanair
40º40'5.2"N, 14º18'42.0"E11582349º746
2021-10-29
 10:44:38
ITY118140º42'8.7"N, 14º22'29.4"E11285143º669
2021-10-29
 10:27:47
NJE811T
Fraction
40º40'54.5"N, 14º28'14.4"E2407276º429
2021-10-29
 09:16:06
RYR76GB
Ryanair
40º42'56.3"N, 14º20'45.9"E11277142º661
2021-10-29
 08:25:46
THY1LV
Turkish
40º50'8.5"N, 14º21'24.3"E11582273º772
2021-10-29
 07:53:50
THY52T
Turkish
40º49'11.9"N, 14º22'28.6"E12192268º746
2021-10-29
 07:50:46
EJU763L
Alpine
40º41'7.2"N, 14º20'34.2"E11277141º663
2021-10-29
 07:33:47
RYR2EB
Ryanair
40º42'43.4"N, 14º23'43.6"E11887144º658

Friday, October 29, 2021

Flights report (2021-10-29)

 • statistics spanning 22 hr 6 min, from Thu 28 07:16:11 local time
 • 48 flights spotted (one every 27.6 minutes)
 • speeds ranging from 362 to 762 km/h
 • altitudes ranging from 2583 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-10-29
 05:22:14
UZB3547
Uzbek
40º50'7.1"N, 14º21'4.9"E10370273º762
2021-10-29
 01:44:48
MSA95S
Airmerci
40º42'45.3"N, 14º22'7.4"E10043144º669
2021-10-29
 00:38:40
HFM670P
Moonraker
40º48'17.9"N, 14º23'35.1"E1097291º745
2021-10-28
 22:15:35
EJU95DA
Alpine
40º36'9.6"N, 14º25'37.3"E371828º531
2021-10-28
 22:08:58
CXI494
Shanxi
40º41'38.8"N, 14º17'51.3"E11277142º679
2021-10-28
 21:43:37
RYR9SQ
Ryanair
40º41'4.4"N, 14º21'1.4"E10668141º690
2021-10-28
 20:39:09
EJU627D
Alpine
40º38'28.2"N, 14º21'21.0"E10668143º685
2021-10-28
 20:32:54
RYR47BH
Ryanair
40º38'48.6"N, 14º19'2.3"E11582349º722
2021-10-28
 20:30:04
RYR98TR
Ryanair
40º39'19.1"N, 14º21'8.0"E11277143º679
2021-10-28
 20:24:53
THY45M
Turkish
40º47'13.9"N, 14º19'15.7"E1066891º732
2021-10-28
 20:12:45
THY6UX
Turkish
40º42'50.4"N, 14º19'20.5"E1127791º730
2021-10-28
 20:08:08
MSA93S
Airmerci
40º41'36.2"N, 14º22'8.6"E11292141º667
2021-10-28
 19:57:03
THY9KY
Turkish
40º43'33.4"N, 14º24'38.3"E286591º442
2021-10-28
 19:56:21
LWI22240º42'21.9"N, 14º23'43.3"E10363345º722
2021-10-28
 19:43:37
THY2GU
Turkish
40º39'41.7"N, 14º25'31.5"E1127789º724
2021-10-28
 19:36:05
THY6382
Turkish
40º46'46.9"N, 14º18'38.0"E1128591º727
2021-10-28
 19:32:54
HZBRQ140º39'27.3"N, 14º20'25.4"E8534323º474
2021-10-28
 19:12:37
RYR1371
Ryanair
40º46'7.3"N, 14º22'8.9"E300294º447
2021-10-28
 18:57:04
EZY87FB
Easy
40º28'23.4"N, 14º23'41.4"E10660132º698
2021-10-28
 18:24:39
RYR764Y
Ryanair
40º46'7.5"N, 14º25'24.0"E353595º487
2021-10-28
 17:59:32
THY4HD
Turkish
40º44'12.1"N, 14º27'10.5"E2583275º479
2021-10-28
 16:25:43
WZZ1AD
Wizzair
40º39'42.8"N, 14º18'48.0"E11582348º722
2021-10-28
 15:41:16
LNX08TC
Lonex
40º48'19.6"N, 14º21'40.1"E1249692º725
2021-10-28
 15:33:15
THY7US
Turkish
40º50'4.7"N, 14º20'41.6"E10370273º692
2021-10-28
 14:47:52
DUKE85
Lion King
40º45'10.1"N, 14º26'59.8"E2994262º474
2021-10-28
 14:26:46
THY193
Turkish
40º48'15.7"N, 14º23'49.5"E10972268º730
2021-10-28
 14:15:34
THY5GL
Turkish
40º49'19.0"N, 14º22'13.0"E10972268º680
2021-10-28
 14:09:27
THY1SD
Turkish
40º47'58.7"N, 14º24'39.6"E10355268º679
2021-10-28
 14:09:05
RYR6RU
Ryanair
40º49'18.6"N, 14º20'25.4"E10058141º659
2021-10-28
 13:52:14
ITY117940º47'19.9"N, 14º21'28.8"E8526142º679
2021-10-28
 13:35:43
WZZ4651
Wizzair
40º47'31.0"N, 14º22'16.1"E11879248º687
2021-10-28
 13:10:44
RYR59FL
Ryanair
40º40'2.3"N, 14º21'8.9"E10561144º640
2021-10-28
 12:57:47
RYR579
Ryanair
40º42'16.3"N, 14º22'31.9"E1123988º720
2021-10-28
 12:39:45
THY8YL
Turkish
40º49'31.6"N, 14º22'24.5"E10972267º667
2021-10-28
 11:51:39
ITY116840º42'2.9"N, 14º25'0.5"E9144331º658
2021-10-28
 11:20:32
FDB1681
Skydubai
40º35'52.5"N, 14º23'29.7"E3429298º516
2021-10-28
 10:54:22
IEI285740º46'7.7"N, 14º25'48.3"E3970145º362
2021-10-28
 10:43:10
ITY118140º42'48.3"N, 14º23'6.1"E9448142º682
2021-10-28
 09:56:44
THY6417
Turkish
40º38'56.5"N, 14º19'22.0"E10972270º709
2021-10-28
 09:24:26
RYR8WK
Ryanair
40º42'11.6"N, 14º25'10.6"E11582324º708
2021-10-28
 09:11:29
RYR6VX
Ryanair
40º41'45.3"N, 14º24'2.0"E11582323º708
2021-10-28
 08:44:29
RYR3221
Ryanair
40º38'14.8"N, 14º25'39.6"E2598278º486
2021-10-28
 08:08:45
THY52T
Turkish
40º48'10.0"N, 14º25'38.7"E9753268º706
2021-10-28
 07:56:29
SLJ501
Silkair
40º45'45.7"N, 14º24'1.8"E4069200º481
2021-10-28
 07:33:38
RYR2EB
Ryanair
40º43'7.5"N, 14º24'3.1"E11277144º692
2021-10-28
 07:26:40
ITY116240º45'17.4"N, 14º26'11.9"E9144306º683
2021-10-28
 07:16:11
RYR8XZ
Ryanair
40º46'51.3"N, 14º25'27.9"E11582347º700

Thursday, October 28, 2021

Flights report (2021-10-28)

 • statistics spanning 16 hr 26 min, from Wed 27 07:29:08 local time
 • 34 flights spotted (one every 29.0 minutes)
 • speeds ranging from 257 to 807 km/h
 • altitudes ranging from 2080 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-10-27
 23:55:09
VDA5261
Volga
40º44'34.5"N, 14º32'0.0"E1006691º655
2021-10-27
 22:35:50
RYR3826
Ryanair
40º37'2.2"N, 14º24'9.5"E2987236º460
2021-10-27
 22:00:00
RYR9SQ
Ryanair
40º47'5.1"N, 14º21'32.2"E11277150º698
2021-10-27
 21:58:42
RYR54AQ
Ryanair
40º40'10.5"N, 14º23'55.2"E11277141º729
2021-10-27
 21:43:51
SLJ301
Silkair
40º40'50.0"N, 14º23'40.9"E7528324º698
2021-10-27
 20:23:13
EJU39DN
Alpine
40º46'3.8"N, 14º24'7.9"E3901200º531
2021-10-27
 20:22:09
THY8TA
Turkish
40º45'6.0"N, 14º32'19.7"E1066091º740
2021-10-27
 20:07:32
MSA93S
Airmerci
40º47'13.9"N, 14º23'8.8"E10668143º692
2021-10-27
 19:25:48
DLH6KV
Lufthansa
40º39'31.2"N, 14º21'23.4"E10965346º735
2021-10-27
 19:13:05
WZZ6707
Wizzair
40º44'4.5"N, 14º33'50.2"E3093230º481
2021-10-27
 18:58:06
RYR98TR
Ryanair
40º43'6.5"N, 14º19'23.6"E11277142º703
2021-10-27
 18:38:54
MIAMI
Mauria
40º48'16.2"N, 14º23'8.4"E1249692º807
2021-10-27
 17:41:58
PROVA43
Propair
40º43'26.8"N, 14º31'19.1"E2080327º257
2021-10-27
 17:39:29
RYR3SM
Ryanair
40º47'26.6"N, 14º21'38.7"E11582326º703
2021-10-27
 16:10:43
PGT18G
Sunturk
40º48'17.8"N, 14º22'21.2"E1066892º711
2021-10-27
 15:41:37
HFM420P
Moonraker
40º47'50.8"N, 14º22'9.3"E1219291º767
2021-10-27
 15:13:20
THY9TJ
Turkish
40º42'20.0"N, 14º22'21.6"E1006690º714
2021-10-27
 14:39:58
THY193
Turkish
40º47'45.4"N, 14º20'21.6"E10972268º767
2021-10-27
 14:29:00
EJU4850
Alpine
40º39'24.5"N, 14º29'5.9"E2964275º518
2021-10-27
 14:08:44
THY8KE
Turkish
40º41'56.0"N, 14º26'28.8"E1188790º748
2021-10-27
 14:01:25
ITY117940º41'23.0"N, 14º22'52.6"E8839143º648
2021-10-27
 13:24:46
RYR8XZ
Ryanair
40º42'25.0"N, 14º23'0.2"E11582347º712
2021-10-27
 13:24:18
THY2HL
Turkish
40º47'8.7"N, 14º22'25.2"E1249691º774
2021-10-27
 12:29:07
CTM1306
Cotam
40º41'57.6"N, 14º26'33.0"E8534269º411
2021-10-27
 11:45:58
RYR5JK
Ryanair
40º39'51.9"N, 14º20'26.5"E11277143º687
2021-10-27
 11:42:40
RYR6513
Ryanair
40º42'20.0"N, 14º20'51.5"E11277142º685
2021-10-27
 11:42:33
ITY116840º45'8.2"N, 14º25'51.7"E8534328º745
2021-10-27
 11:21:41
PGT18T
Sunturk
40º42'51.0"N, 14º24'48.6"E11887269º682
2021-10-27
 10:49:24
EJU763L
Alpine
40º48'17.1"N, 14º23'13.7"E11277146º688
2021-10-27
 10:19:13
RYR1PG
Ryanair
40º47'24.3"N, 14º23'56.1"E11582320º693
2021-10-27
 07:50:14
RYR8BP
Ryanair
40º40'51.0"N, 14º23'45.6"E11582720
2021-10-27
 07:44:49
WZZ6049
Wizzair
40º43'9.0"N, 14º28'14.3"E2400262º457
2021-10-27
 07:29:08
RYR2EB
Ryanair
40º48'54.1"N, 14º23'4.7"E11277146º698

Wednesday, October 27, 2021

Flights report (2021-10-27)

 • statistics spanning 20 hr 58 min, from Tue 26 07:15:14 local time
 • 38 flights spotted (one every 33.1 minutes)
 • speeds ranging from 444 to 783 km/h
 • altitudes ranging from 2811 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-10-27
 04:13:14
SLJ401
Silkair
40º45'13.2"N, 14º21'38.5"E3810210º444
2021-10-27
 01:47:54
MSA95S
Airmerci
40º40'6.9"N, 14º25'5.6"E10668144º695
2021-10-26
 23:17:37
RYR6JV
Ryanair
40º47'22.6"N, 14º23'13.3"E11277268º635
2021-10-26
 22:51:12
RYR8933
Ryanair
40º41'45.3"N, 14º22'26.4"E993678º717
2021-10-26
 22:34:07
RYR7BN
Ryanair
40º48'49.1"N, 14º22'59.8"E12192324º690
2021-10-26
 22:27:10
RYR528N
Ryanair
40º46'35.0"N, 14º22'22.9"E11582321º680
2021-10-26
 22:02:25
THY6411
Turkish
40º47'7.0"N, 14º22'20.7"E11582268º693
2021-10-26
 21:34:07
RYR579
Ryanair
40º41'24.1"N, 14º22'24.1"E963188º692
2021-10-26
 20:57:28
RYR9SQ
Ryanair
40º41'30.6"N, 14º24'57.8"E11277144º700
2021-10-26
 20:38:37
RYR8932
Ryanair
40º43'57.3"N, 14º22'34.6"E12192269º656
2021-10-26
 20:09:37
THY6UX
Turkish
40º41'3.5"N, 14º21'11.2"E1127789º759
2021-10-26
 20:05:51
MSA93S
Airmerci
40º44'4.9"N, 14º22'29.5"E11125142º708
2021-10-26
 20:02:39
EJU39DN
Alpine
40º45'25.6"N, 14º25'17.6"E3627201º572
2021-10-26
 20:01:22
THY45M
Turkish
40º42'44.8"N, 14º22'39.8"E1066890º759
2021-10-26
 19:42:09
THY2GU
Turkish
40º39'56.3"N, 14º20'54.2"E1158289º745
2021-10-26
 18:35:26
RYR3648
Ryanair
40º42'13.3"N, 14º19'30.7"E1158227º720
2021-10-26
 18:35:12
THY4HD
Turkish
40º38'19.4"N, 14º28'43.7"E2987279º461
2021-10-26
 16:51:58
RYR6975
Ryanair
40º43'20.7"N, 14º22'36.8"E11887281º674
2021-10-26
 16:11:24
GES151Z
Gestair
40º49'25.6"N, 14º23'7.4"E13106268º725
2021-10-26
 15:09:53
RYR62ZT
Ryanair
40º44'52.6"N, 14º26'49.7"E779591º582
2021-10-26
 15:06:21
ULC6640º49'47.6"N, 14º21'10.8"E11239137º756
2021-10-26
 14:39:28
RYR6976
Ryanair
40º41'41.2"N, 14º22'18.0"E1127790º708
2021-10-26
 14:39:00
EJU69GP
Alpine
40º35'13.9"N, 14º26'8.1"E5684266º519
2021-10-26
 14:10:00
THY8QA
Turkish
40º46'22.0"N, 14º24'1.6"E1249691º783
2021-10-26
 13:47:01
ITY117940º39'37.6"N, 14º21'9.7"E10668144º667
2021-10-26
 12:47:59
RYR8UT
Ryanair
40º42'14.4"N, 14º22'57.3"E12496200º692
2021-10-26
 12:32:25
WZZ4
Wizzair
40º39'4.3"N, 14º21'46.0"E10660140º671
2021-10-26
 11:27:35
PGT18T
Sunturk
40º39'12.2"N, 14º22'21.6"E11277270º695
2021-10-26
 11:20:10
RYR8883
Ryanair
40º41'20.0"N, 14º24'48.8"E989087º661
2021-10-26
 11:02:43
RYR9179
Ryanair
40º40'18.1"N, 14º27'37.8"E2811263º492
2021-10-26
 10:31:29
ITY118140º42'24.5"N, 14º23'31.5"E9464142º642
2021-10-26
 10:17:56
RYR6513
Ryanair
40º47'15.0"N, 14º24'18.5"E11277144º671
2021-10-26
 09:16:09
TCTSY
Trans-cont
40º39'4.3"N, 14º24'54.1"E12192270º659
2021-10-26
 09:02:08
THY1LV
Turkish
40º50'10.2"N, 14º20'30.6"E10363273º732
2021-10-26
 08:46:56
RYR54AQ
Ryanair
40º41'31.0"N, 14º20'13.0"E11277141º669
2021-10-26
 08:27:22
RYR2EB
Ryanair
40º48'28.5"N, 14º22'43.4"E11277143º675
2021-10-26
 07:17:22
ITY116240º47'54.0"N, 14º24'58.2"E9136304º727
2021-10-26
 07:15:14
RYR8XZ
Ryanair
40º39'34.4"N, 14º18'49.7"E11582348º716

Tuesday, October 26, 2021

Flights report (2021-10-26)

 • statistics spanning 20 hr 43 min, from Mon 25 07:03:32 local time
 • 45 flights spotted (one every 27.6 minutes)
 • speeds ranging from 365 to 772 km/h
 • altitudes ranging from 2567 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-10-26
 03:47:27
PGT43X
Sunturk
40º39'10.9"N, 14º21'14.2"E1127789º719
2021-10-26
 00:57:35
MAC438
Arabia Maroc
40º39'5.4"N, 14º23'21.8"E11224270º717
2021-10-26
 00:34:50
EJU9803
Alpine
40º39'47.6"N, 14º25'46.6"E4404175º643
2021-10-25
 23:42:22
RYR14
Ryanair
40º47'24.6"N, 14º24'24.2"E12192323º687
2021-10-25
 21:40:50
RYR98TR
Ryanair
40º41'53.5"N, 14º20'16.4"E11277142º696
2021-10-25
 21:26:34
RYR3752
Ryanair
40º40'16.6"N, 14º24'57.8"E2697268º473
2021-10-25
 21:18:12
RYR9SQ
Ryanair
40º43'22.5"N, 14º22'8.6"E11239143º701
2021-10-25
 20:44:37
EJU627D
Alpine
40º41'46.9"N, 14º24'39.1"E11178142º701
2021-10-25
 20:42:44
EJU39DN
Alpine
40º44'35.5"N, 14º26'42.0"E3878178º534
2021-10-25
 20:12:05
ITY118740º41'25.0"N, 14º21'12.1"E9448142º671
2021-10-25
 20:08:26
THY45M
Turkish
40º46'19.4"N, 14º26'10.8"E1035591º737
2021-10-25
 19:00:47
WZZ1AD
Wizzair
40º39'55.7"N, 14º18'46.1"E10363349º733
2021-10-25
 18:34:44
WZZ1602
Wizzair
40º41'47.4"N, 14º29'6.3"E2567282º439
2021-10-25
 18:21:45
RYR44
Ryanair
40º42'20.0"N, 14º21'23.2"E12496146º675
2021-10-25
 18:19:38
EZS48MZ
Topswiss
40º41'59.8"N, 14º21'7.6"E11879141º729
2021-10-25
 18:11:09
RYR4NW
Ryanair
40º46'20.6"N, 14º25'26.1"E3383190º543
2021-10-25
 17:48:31
CNV6125
Convoy
40º43'27.5"N, 14º28'55.7"E2956246º365
2021-10-25
 17:39:26
MNB347
Black Sea
40º42'56.8"N, 14º22'13.3"E1158290º732
2021-10-25
 16:54:39
RYR76GB
Ryanair
40º43'39.6"N, 14º22'24.9"E11277144º696
2021-10-25
 15:50:38
VOE18ST
Volotea
40º45'50.5"N, 14º24'44.9"E3375200º531
2021-10-25
 15:38:23
EJU4865
Alpine
40º44'20.7"N, 14º22'11.3"E4251198º495
2021-10-25
 14:44:45
EJU464C
Alpine
40º41'35.7"N, 14º19'55.9"E11277144º688
2021-10-25
 14:18:56
MILAN7A40º35'11.1"N, 14º22'33.7"E7315262º571
2021-10-25
 13:54:04
THY8KE
Turkish
40º42'39.3"N, 14º23'37.2"E1127790º729
2021-10-25
 13:51:57
ITY117940º42'24.8"N, 14º20'24.1"E10668142º696
2021-10-25
 13:47:35
RYR26LM
Ryanair
40º46'57.9"N, 14º25'2.9"E10972327º695
2021-10-25
 13:18:43
NAX1868
Nor Shuttle
40º37'33.1"N, 14º28'39.5"E3611249º487
2021-10-25
 12:56:33
RYR5JK
Ryanair
40º39'57.7"N, 14º20'36.1"E10523144º698
2021-10-25
 12:40:45
RYR3SM
Ryanair
40º46'25.3"N, 14º22'33.9"E10972326º690
2021-10-25
 11:57:51
RYR6513
Ryanair
40º48'35.1"N, 14º22'8.0"E11277143º692
2021-10-25
 11:57:30
N722NK40º45'2.2"N, 14º21'56.4"E4274221º411
2021-10-25
 11:56:05
ITY172440º43'46.3"N, 14º12'47.7"E9144343º675
2021-10-25
 11:45:57
RRR2718
Ascot
40º39'0.6"N, 14º18'38.8"E11277133º740
2021-10-25
 11:19:54
QTR6GC
Qatari
40º47'44.9"N, 14º22'33.9"E1249691º772
2021-10-25
 11:00:20
RYR1CT
Ryanair
40º41'40.7"N, 14º20'12.6"E1034090º664
2021-10-25
 10:03:52
SLJ301
Silkair
40º46'22.1"N, 14º25'27.7"E3512201º500
2021-10-25
 09:44:32
BAW401
Speedbird
40º39'14.9"N, 14º22'33.0"E10972306º727
2021-10-25
 09:43:14
AMC306
Air Malta
40º42'14.6"N, 14º25'38.3"E11590730
2021-10-25
 09:23:19
RYR8WK
Ryanair
40º42'37.5"N, 14º24'1.1"E10972324º716
2021-10-25
 09:21:40
BTI6B5
Airbaltic
40º40'24.7"N, 14º28'2.7"E4130228º513
2021-10-25
 09:11:25
SPZIW
Speed Service
40º35'3.2"N, 14º22'20.7"E6096268º461
2021-10-25
 08:50:40
THY9EC
Turkish
40º40'34.7"N, 14º27'47.5"E2735270º486
2021-10-25
 07:52:34
RYR4AZ
Ryanair
40º48'21.9"N, 14º23'39.4"E11277146º703
2021-10-25
 07:09:32
EJU763L
Alpine
40º43'36.2"N, 14º23'47.1"E11148142º714
2021-10-25
 07:03:32
ITY116240º36'20.6"N, 14º18'3.6"E10363313º677

Monday, October 25, 2021

Flights report (2021-10-25)

 • statistics spanning 21 hr 25 min, from Sun 24 07:12:00 local time
 • 47 flights spotted (one every 27.3 minutes)
 • speeds ranging from 434 to 780 km/h
 • altitudes ranging from 2575 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-10-25
 04:37:58
PGT43X
Sunturk
40º41'37.0"N, 14º21'28.2"E1188790º701
2021-10-25
 04:13:34
THY6215
Turkish
40º45'54.8"N, 14º23'40.7"E1188791º748
2021-10-25
 03:32:12
ETD989
Etihad
40º46'56.6"N, 14º24'0.0"E1188791º762
2021-10-25
 00:28:48
RYR487
Ryanair
40º45'12.9"N, 14º22'41.6"E4671199º555
2021-10-24
 22:02:46
RYR98TR
Ryanair
40º42'35.2"N, 14º20'41.1"E10668141º693
2021-10-24
 21:44:09
PGT651
Sunturk
40º46'58.9"N, 14º22'25.8"E10972268º704
2021-10-24
 21:43:19
EJU627D
Alpine
40º42'53.2"N, 14º24'0.3"E10668142º716
2021-10-24
 21:27:46
WZZ6707
Wizzair
40º40'4.0"N, 14º28'46.3"E2712269º461
2021-10-24
 21:15:37
RYR9SQ
Ryanair
40º41'37.2"N, 14º22'23.4"E10668143º720
2021-10-24
 21:06:33
ABG7512
Abakan-avia
40º48'18.3"N, 14º19'45.6"E1097228º708
2021-10-24
 20:45:55
THY3RU
Turkish
40º42'53.6"N, 14º10'31.2"E1116390º748
2021-10-24
 20:38:16
RYR6VX
Ryanair
40º48'32.2"N, 14º23'41.8"E11582327º693
2021-10-24
 20:37:12
WZZ4651
Wizzair
40º39'54.2"N, 14º24'36.4"E10668239º682
2021-10-24
 20:34:08
RYR7971
Ryanair
40º39'38.9"N, 14º21'2.7"E11582324º709
2021-10-24
 20:24:14
THY6BA
Turkish
40º48'51.6"N, 14º22'15.7"E1188792º740
2021-10-24
 19:39:40
RYR9BA
Ryanair
40º40'34.4"N, 14º23'43.2"E1135326º679
2021-10-24
 18:55:14
RYR70EM
Ryanair
40º41'33.4"N, 14º24'58.9"E10668142º703
2021-10-24
 18:50:38
ITY118740º47'2.7"N, 14º21'2.7"E9448142º706
2021-10-24
 17:10:05
RRR6407
Ascot
40º34'58.9"N, 14º18'38.1"E10972318º680
2021-10-24
 17:01:57
UAE256
Emirates
40º48'4.5"N, 14º20'49.9"E1127791º780
2021-10-24
 17:01:43
WZZ1AD
Wizzair
40º40'7.6"N, 14º18'42.7"E10965348º680
2021-10-24
 15:50:17
THY2JY
Turkish
40º46'59.7"N, 14º23'12.4"E12192274º714
2021-10-24
 15:28:22
BLA143
All Charter
40º45'26.8"N, 14º26'45.1"E3017271º489
2021-10-24
 15:20:28
VOE1DX
Volotea
40º46'22.8"N, 14º25'3.8"E3550200º514
2021-10-24
 15:15:31
YUPBB40º42'15.9"N, 14º29'25.0"E3223255º523
2021-10-24
 14:56:46
HST900440º40'50.0"N, 14º25'10.4"E11871199º708
2021-10-24
 14:54:25
RYR3221
Ryanair
40º40'7.1"N, 14º29'15.1"E2697286º434
2021-10-24
 14:51:56
THY9TJ
Turkish
40º47'5.2"N, 14º21'56.2"E1005891º749
2021-10-24
 13:28:52
RYR839P
Ryanair
40º46'55.7"N, 14º24'59.4"E3756200º556
2021-10-24
 13:23:34
THY2HL
Turkish
40º46'10.7"N, 14º22'26.5"E1066891º774
2021-10-24
 13:03:03
RYR5JK
Ryanair
40º49'24.1"N, 14º17'21.7"E11201144º722
2021-10-24
 12:42:47
EJU464C
Alpine
40º41'44.4"N, 14º22'18.7"E11277143º716
2021-10-24
 12:25:06
RYR8BP
Ryanair
40º39'53.8"N, 14º24'48.6"E10972720
2021-10-24
 11:59:46
WZZ4
Wizzair
40º41'0.0"N, 14º21'11.9"E10683141º700
2021-10-24
 11:48:34
FDB1681
Skydubai
40º39'40.0"N, 14º26'46.8"E2575289º453
2021-10-24
 11:31:07
RYR5647
Ryanair
40º43'0.8"N, 14º25'29.2"E10972269º666
2021-10-24
 11:26:59
DLH6KV
Lufthansa
40º41'32.4"N, 14º25'59.1"E10965339º719
2021-10-24
 11:19:20
RYR2EB
Ryanair
40º49'21.6"N, 14º17'57.5"E10668142º696
2021-10-24
 10:58:56
RYR7641
Ryanair
40º37'47.8"N, 14º27'37.1"E3550293º552
2021-10-24
 10:36:25
ITY118140º41'53.7"N, 14º24'50.6"E10668142º667
2021-10-24
 10:08:51
EJU4865
Alpine
40º44'40.4"N, 14º22'6.7"E4259199º532
2021-10-24
 09:37:51
AMC306
Air Malta
40º42'11.4"N, 14º26'41.6"E11574711
2021-10-24
 09:13:27
THY9EC
Turkish
40º38'32.4"N, 14º28'27.7"E3771241º513
2021-10-24
 08:26:53
THY52T
Turkish
40º47'10.6"N, 14º22'49.9"E11582268º687
2021-10-24
 08:22:25
THY6LT
Turkish
40º39'12.3"N, 14º21'45.4"E10370270º672
2021-10-24
 07:40:06
WZZ6049
Wizzair
40º41'38.2"N, 14º28'30.7"E3482263º497
2021-10-24
 07:12:00
ITY116240º46'52.3"N, 14º25'9.7"E9753305º671

Sunday, October 24, 2021

Flights report (2021-10-24)

 • statistics spanning 23 hr 26 min, from Sat 23 07:10:50 local time
 • 34 flights spotted (one every 41.3 minutes)
 • speeds ranging from 402 to 840 km/h
 • altitudes ranging from 2392 to 12489 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-10-24
 06:37:28
EJU4801
Alpine
40º47'7.9"N, 14º24'33.3"E4030194º563
2021-10-24
 06:18:08
RYR8757
Ryanair
40º48'4.8"N, 14º21'0.3"E11582322º672
2021-10-23
 23:36:56
WZZ9292
Wizzair
40º47'49.6"N, 14º24'49.7"E10972319º671
2021-10-23
 22:40:43
RYR98TR
Ryanair
40º46'35.0"N, 14º16'43.0"E11277141º693
2021-10-23
 22:26:13
EJU4850
Alpine
40º38'22.0"N, 14º25'34.2"E2720293º461
2021-10-23
 21:03:35
RYR9SQ
Ryanair
40º46'45.5"N, 14º21'8.4"E11277144º695
2021-10-23
 19:57:21
RYR7BW
Ryanair
40º46'55.3"N, 14º23'22.3"E11582321º690
2021-10-23
 19:48:30
EWG66B
Eurowings
40º47'2.2"N, 14º23'40.5"E9563143º711
2021-10-23
 19:25:38
EDW384C
Edelweiss
40º42'59.3"N, 14º20'47.7"E11269141º708
2021-10-23
 19:09:08
RYR62ZT
Ryanair
40º34'48.7"N, 14º24'17.4"E890773º703
2021-10-23
 18:59:00
ITY89740º43'55.6"N, 14º24'33.5"E10599307º661
2021-10-23
 18:16:13
VOE1XC
Volotea
40º48'1.8"N, 14º17'31.0"E11285176º651
2021-10-23
 18:02:54
RYR76GB
Ryanair
40º46'39.4"N, 14º20'16.6"E11277142º730
2021-10-23
 18:02:11
QTR58U
Qatari
40º47'59.0"N, 14º23'1.6"E1248991º840
2021-10-23
 16:46:16
AMC376
Air Malta
40º42'10.9"N, 14º24'15.7"E10972735
2021-10-23
 16:26:35
DLH4RW
Lufthansa
40º43'32.0"N, 14º23'37.1"E11247142º725
2021-10-23
 13:35:11
RYR3648
Ryanair
40º42'50.2"N, 14º20'43.8"E1158227º754
2021-10-23
 13:09:15
RYR54AQ
Ryanair
40º44'5.3"N, 14º18'29.6"E11277142º722
2021-10-23
 12:47:06
RYR3SM
Ryanair
40º44'49.4"N, 14º24'0.0"E11582326º682
2021-10-23
 12:32:08
EJU464C
Alpine
40º43'25.5"N, 14º18'7.6"E11292140º737
2021-10-23
 12:03:36
SAZ52
Swiss Ambulance
40º42'27.0"N, 14º20'27.0"E12192273º648
2021-10-23
 11:48:52
FDB1681
Skydubai
40º42'10.9"N, 14º27'45.0"E3048269º526
2021-10-23
 11:18:49
EJU57NT
Alpine
40º45'16.0"N, 14º25'36.9"E3482201º547
2021-10-23
 09:55:15
DLH9ME
Lufthansa
40º50'12.9"N, 14º21'31.9"E11902144º724
2021-10-23
 09:36:52
WZZ1483
Wizzair
40º45'55.1"N, 14º22'49.7"E329129º469
2021-10-23
 09:29:26
AMC306
Air Malta
40º47'46.2"N, 14º25'31.0"E11590762
2021-10-23
 09:11:03
CXI4060
Shanxi
40º45'9.1"N, 14º22'25.8"E11887142º735
2021-10-23
 08:26:58
EJU89CB
Alpine
40º43'24.0"N, 14º32'0.8"E239218º402
2021-10-23
 08:16:43
THY52T
Turkish
40º48'59.0"N, 14º21'19.6"E11887268º659
2021-10-23
 08:15:46
RYR6VX
Ryanair
40º45'35.0"N, 14º24'20.3"E11582322º690
2021-10-23
 07:57:52
WZZ102H
Wizzair
40º44'29.6"N, 14º25'36.7"E323893º486
2021-10-23
 07:38:39
RYR579
Ryanair
40º48'10.7"N, 14º21'51.2"E912182º701
2021-10-23
 07:23:27
RYR2EB
Ryanair
40º45'12.4"N, 14º19'45.6"E11277143º719
2021-10-23
 07:10:50
ITY116240º43'6.2"N, 14º22'34.8"E9761333º661