Sunday, May 2, 2021

Flights report (2021-05-02)

  • statistics spanning 22 hr 47 min, from Sat 1 06:59:56 local time
  • 29 flights spotted (one every 47.1 minutes)
  • speeds ranging from 473 to 891 km/h
  • altitudes ranging from 3108 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-05-02
 05:46:57
THY6277
Turkish
40º45'1.5"N, 14º24'7.9"E11590274º603
2021-05-02
 04:39:30
ETH702
Ethiopian
40º47'28.0"N, 14º23'14.8"E11201305º637
2021-05-02
 04:23:28
MNB547
Black Sea
40º43'27.7"N, 14º23'50.1"E975390º828
2021-05-02
 00:17:34
RYR4KJ
Ryanair
40º31'1.9"N, 14º10'25.3"E11887134º714
2021-05-01
 23:12:15
MNB546
Black Sea
40º50'5.9"N, 14º23'41.8"E9745273º629
2021-05-01
 22:07:11
RYR98TR
Ryanair
40º44'18.4"N, 14º20'0.2"E11277144º664
2021-05-01
 22:03:25
AZA9019
Alitalia
40º40'11.2"N, 14º20'16.9"E11582312º666
2021-05-01
 20:31:07
RYR47BH
Ryanair
40º38'34.0"N, 14º19'5.6"E11582349º732
2021-05-01
 19:35:43
AMC7563
Air Malta
40º48'3.2"N, 14º18'53.5"E11902142º711
2021-05-01
 19:04:56
AZA1185
Alitalia
40º42'46.7"N, 14º19'34.8"E10668141º688
2021-05-01
 18:16:15
QTR8276
Qatari
40º44'39.6"N, 14º24'51.7"E1127791º886
2021-05-01
 17:49:08
QTR8171
Qatari
40º49'41.0"N, 14º21'28.4"E10363273º643
2021-05-01
 17:48:47
QTR58U
Qatari
40º46'48.8"N, 14º21'1.8"E1219291º891
2021-05-01
 17:44:54
AFR6742
Airfrans
40º36'4.1"N, 14º25'26.1"E11582320º729
2021-05-01
 17:00:13
WZZ9EV
Wizzair
40º46'44.4"N, 14º23'50.6"E310896º553
2021-05-01
 16:49:08
VLG98AM
Vueling
40º43'19.2"N, 14º21'23.4"E1022691º825
2021-05-01
 16:38:38
RYR1920
Ryanair
40º44'10.6"N, 14º27'41.3"E313955º646
2021-05-01
 15:35:56
MIAMI
Mauria
40º50'34.3"N, 14º19'39.4"E1310692º862
2021-05-01
 15:28:23
MSR792
Egyptair
40º39'15.6"N, 14º27'38.9"E11269109º793
2021-05-01
 11:06:13
AEE5CO
Aegean
40º39'3.2"N, 14º23'19.8"E10515119º772
2021-05-01
 10:44:38
VSR901
Aviostart
40º44'19.5"N, 14º19'50.7"E10363272º473
2021-05-01
 09:03:36
RYR8WK
Ryanair
40º45'35.7"N, 14º23'43.4"E11582324º650
2021-05-01
 08:51:06
THY1LV
Turkish
40º49'39.4"N, 14º25'9.7"E10965274º580
2021-05-01
 08:48:10
THY32Y
Turkish
40º49'51.6"N, 14º20'41.2"E10972273º589
2021-05-01
 08:24:56
THY6LT
Turkish
40º36'44.6"N, 14º25'50.4"E10988271º593
2021-05-01
 08:08:33
AZA1179
Alitalia
40º42'19.1"N, 14º22'35.7"E10058141º724
2021-05-01
 07:17:09
AZA11MR
Alitalia
40º38'51.5"N, 14º18'46.8"E9738311º648
2021-05-01
 07:07:43
RYR6VX
Ryanair
40º40'44.4"N, 14º24'50.8"E10972323º658
2021-05-01
 06:59:56
EJU763L
Alpine
40º50'13.6"N, 14º18'53.7"E11277143º717