Wednesday, May 4, 2022

Flights report (2022-05-04)

  • statistics spanning 23 hr 17 min, from Tue 3 07:31:13 local time
  • 56 flights spotted (one every 24.9 minutes)
  • speeds ranging from 231 to 843 km/h
  • altitudes ranging from 281 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-05-04
 06:48:41
RYR5076
Ryanair
40º49'57.0"N, 14º22'37.3"E12192326º667
2022-05-04
 06:34:18
ETD88U
Etihad
40º50'14.0"N, 14º20'34.6"E11574273º703
2022-05-04
 06:21:20
EJU34AW
Alpine
40º44'32.7"N, 14º26'6.8"E352095º535
2022-05-04
 03:52:56
PGT652
Sunturk
40º41'41.1"N, 14º24'27.7"E1067590º843
2022-05-04
 02:15:34
MSA95S
Airmerci
40º46'42.4"N, 14º25'13.5"E9448146º756
2022-05-03
 23:12:51
ITY118540º42'53.1"N, 14º20'49.4"E11277141º743
2022-05-03
 22:36:54
RYR3801
Ryanair
40º39'36.4"N, 14º27'26.5"E426745º490
2022-05-03
 22:27:21
EJU14EL
Alpine
40º43'19.9"N, 14º25'23.4"E422164º542
2022-05-03
 22:22:45
RYR4NG
Ryanair
40º40'14.8"N, 14º21'31.9"E544865º621
2022-05-03
 20:50:55
EZS29KY
Topswiss
40º40'55.0"N, 14º19'9.2"E11574323º650
2022-05-03
 20:17:19
FYG25A
Flying Group
40º44'31.3"N, 14º26'26.5"E13106274º729
2022-05-03
 20:05:53
THY5MA
Turkish
40º44'47.1"N, 14º24'48.6"E1158291º770
2022-05-03
 19:57:52
MSA93S
Airmerci
40º42'20.5"N, 14º24'53.0"E10668142º727
2022-05-03
 19:51:02
THY5VG
Turkish
40º43'26.7"N, 14º23'25.2"E1159090º766
2022-05-03
 18:58:49
RYR4SX
Ryanair
40º41'49.1"N, 14º24'30.8"E1219225º749
2022-05-03
 18:53:31
RYR6UD
Ryanair
40º40'7.6"N, 14º29'15.3"E314725º410
2022-05-03
 18:24:31
RYR6GY
Ryanair
40º43'14.9"N, 14º23'20.9"E11277200º683
2022-05-03
 18:22:09
VOE23GB
Volotea
40º42'18.9"N, 14º19'46.5"E11277119º740
2022-05-03
 18:14:50
KLM33T
Klm
40º49'46.7"N, 14º24'42.9"E11590341º720
2022-05-03
 17:38:46
RYR146Q
Ryanair
40º44'30.9"N, 14º33'48.0"E2529410
2022-05-03
 17:21:05
EJU36ND
Alpine
40º44'3.7"N, 14º32'33.7"E242315º318
2022-05-03
 17:07:25
RYR7FR
Ryanair
40º43'6.7"N, 14º19'38.9"E10668142º749
2022-05-03
 16:52:48
RYR3BA
Ryanair
40º49'54.2"N, 14º20'52.6"E11582322º700
2022-05-03
 16:33:00
EWG4KA
Eurowings
40º43'12.9"N, 14º23'43.8"E362793º395
2022-05-03
 16:29:20
RYR4GU
Ryanair
40º45'1.9"N, 14º36'11.5"E2506322º431
2022-05-03
 16:12:01
WZZ69ZX
Wizzair
40º41'5.5"N, 14º17'1.6"E10378339º690
2022-05-03
 15:45:50
ITY117840º42'40.6"N, 14º19'44.5"E10515336º663
2022-05-03
 15:35:21
OEFSE40º43'33.7"N, 14º27'40.9"E28139º231
2022-05-03
 15:35:13
EJU17EK
Alpine
40º43'55.1"N, 14º24'47.2"E306393º436
2022-05-03
 15:29:13
AXY144K
Legend
40º36'8.4"N, 14º23'54.6"E3688143º473
2022-05-03
 15:08:07
WZZ1905
Wizzair
40º44'9.5"N, 14º26'58.2"E320092º474
2022-05-03
 14:47:22
RYR4ZL
Ryanair
40º40'53.2"N, 14º19'32.6"E937287º669
2022-05-03
 14:31:56
EJU81TZ
Alpine
40º45'31.3"N, 14º22'50.4"E278894º461
2022-05-03
 14:12:57
RYR96JK
Ryanair
40º41'24.1"N, 14º21'48.3"E10972322º704
2022-05-03
 14:12:50
EWG817
Eurowings
40º41'59.9"N, 14º22'31.9"E11582719
2022-05-03
 14:10:14
EJU37PE
Alpine
40º43'9.6"N, 14º23'6.3"E2720119º420
2022-05-03
 13:53:09
FDB1682
Skydubai
40º45'59.2"N, 14º25'38.7"E320895º477
2022-05-03
 13:22:09
KQA2101
Kenya
40º42'45.6"N, 14º18'21.2"E12496138º793
2022-05-03
 12:48:05
ITY117940º42'48.4"N, 14º19'48.2"E10668141º738
2022-05-03
 12:38:18
EJU39BF
Alpine
40º41'17.1"N, 14º29'32.8"E246128º389
2022-05-03
 12:30:52
RYR24BU
Ryanair
40º47'33.2"N, 14º23'47.3"E10972273º648
2022-05-03
 12:01:53
PGT39V
Sunturk
40º50'8.9"N, 14º21'34.1"E10972273º669
2022-05-03
 11:40:11
RYR636B
Ryanair
40º47'5.3"N, 14º23'24.9"E11582326º675
2022-05-03
 11:37:49
ITY116840º44'49.6"N, 14º24'37.8"E9745306º613
2022-05-03
 11:28:16
EZY46VG
Easy
40º44'51.3"N, 14º26'30.8"E342955º402
2022-05-03
 11:25:12
AFR55YZ
Airfrans
40º45'50.4"N, 14º25'15.7"E284953º465
2022-05-03
 11:03:59
AZE93BT
Arcus Air
40º44'54.3"N, 14º28'7.0"E2781263º452
2022-05-03
 10:35:35
EJU34NZ
Alpine
40º45'4.2"N, 14º27'10.1"E4145203º568
2022-05-03
 10:05:24
DCFFU40º46'25.8"N, 14º27'25.0"E4953272º294
2022-05-03
 09:09:17
YUPCC
Prince Aviation
40º42'2.2"N, 14º25'30.3"E10972677
2022-05-03
 09:01:44
EJU64BM
Alpine
40º48'59.8"N, 14º22'18.9"E11285187º693
2022-05-03
 08:30:09
THY29WE
Turkish
40º52'12.2"N, 14º17'51.3"E11582273º688
2022-05-03
 08:26:01
RYR5293
Ryanair
40º48'46.9"N, 14º23'29.0"E11582327º698
2022-05-03
 08:17:03
RYR9QK
Ryanair
40º49'12.4"N, 14º22'26.7"E12496181º706
2022-05-03
 07:31:13
WZZ2AK
Wizzair
40º44'18.4"N, 14º23'20.7"E11887144º741