Wednesday, May 11, 2022

Flights report (2022-05-11)

  • statistics spanning 23 hr 47 min, from Tue 10 07:04:30 local time
  • 50 flights spotted (one every 28.5 minutes)
  • speeds ranging from 283 to 803 km/h
  • altitudes ranging from 2369 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-05-11
 06:52:16
CNV6211
Convoy
40º43'59.4"N, 14º23'55.0"E284292º283
2022-05-11
 05:52:59
PUE822
Puelche
40º48'26.0"N, 14º22'56.0"E11590272º803
2022-05-11
 05:03:00
MSA9892
Airmerci
40º42'10.5"N, 14º16'30.0"E7315339º411
2022-05-11
 04:39:40
ELY014
El Al
40º42'52.8"N, 14º19'19.1"E11887119º761
2022-05-11
 04:02:39
PGT652
Sunturk
40º46'26.3"N, 14º24'41.4"E1036391º698
2022-05-11
 03:27:09
ELY018
El Al
40º42'50.9"N, 14º20'32.4"E11277120º774
2022-05-10
 23:47:42
HFM9326
Moonraker
40º48'56.3"N, 14º22'27.7"E1005892º737
2022-05-10
 23:21:46
ITY118540º43'52.5"N, 14º24'21.1"E10668143º703
2022-05-10
 23:16:07
ETH713
Ethiopian
40º48'38.9"N, 14º22'7.4"E9578126º774
2022-05-10
 23:02:40
EJU34KU
Alpine
40º44'26.5"N, 14º34'15.3"E2369353º339
2022-05-10
 22:04:27
RYR3SJ
Ryanair
40º43'4.4"N, 14º24'28.8"E11277142º714
2022-05-10
 20:53:36
EZS29KY
Topswiss
40º42'58.5"N, 14º28'27.7"E11582327º664
2022-05-10
 20:50:18
EJU642T
Alpine
40º48'34.8"N, 14º21'19.1"E11277146º738
2022-05-10
 20:02:33
THY3BN
Turkish
40º43'36.2"N, 14º21'39.9"E323888º461
2022-05-10
 19:50:39
THY5MA
Turkish
40º48'20.4"N, 14º21'31.2"E1188791º701
2022-05-10
 19:39:55
RYR6GY
Ryanair
40º43'46.6"N, 14º23'29.5"E11277200º746
2022-05-10
 19:26:08
MSA993
Airmerci
40º45'57.2"N, 14º24'9.0"E7010145º434
2022-05-10
 19:09:44
QTR8175
Qatari
40º49'13.9"N, 14º23'14.6"E10972272º769
2022-05-10
 18:38:16
BREUS27
Aviabreeze
40º50'12.5"N, 14º22'54.1"E731589º671
2022-05-10
 18:11:24
RYR59TH
Ryanair
40º43'42.6"N, 14º25'7.2"E3261103º489
2022-05-10
 18:10:27
RYR21PB
Ryanair
40º41'45.6"N, 14º22'42.0"E11887174º733
2022-05-10
 17:40:17
QTR8187
Qatari
40º48'20.0"N, 14º23'13.2"E10363273º778
2022-05-10
 17:07:45
PGT1100
Sunturk
40º41'7.6"N, 14º22'41.8"E11277101º703
2022-05-10
 17:01:16
WZZ5382
Wizzair
40º40'29.6"N, 14º15'59.3"E10988276º720
2022-05-10
 16:39:35
RYR3BA
Ryanair
40º43'34.7"N, 14º20'28.2"E11582334º693
2022-05-10
 16:10:21
EWG4KA
Eurowings
40º44'8.1"N, 14º30'7.0"E518121º555
2022-05-10
 15:25:55
RYR9AJ
Ryanair
40º44'34.0"N, 14º23'22.3"E391628º458
2022-05-10
 15:24:23
EJU17EK
Alpine
40º42'57.8"N, 14º26'29.2"E4800141º513
2022-05-10
 15:11:11
QTR8271
Qatari
40º48'29.2"N, 14º21'23.6"E10972271º772
2022-05-10
 14:52:26
WZZ1905
Wizzair
40º42'59.8"N, 14º22'51.0"E409928º416
2022-05-10
 14:37:56
THY9JQ
Turkish
40º47'36.7"N, 14º24'31.7"E10370268º716
2022-05-10
 14:36:10
RYR96JK
Ryanair
40º48'50.6"N, 14º23'25.1"E11163327º690
2022-05-10
 14:18:43
EWG817
Eurowings
40º43'7.8"N, 14º18'49.3"E11574354º685
2022-05-10
 13:33:42
WZZ1GK
Wizzair
40º48'37.7"N, 14º23'16.4"E11285157º724
2022-05-10
 13:11:11
CMB342
Us Transport Command
40º41'28.3"N, 14º28'20.6"E3893270º632
2022-05-10
 12:58:20
ITY117940º48'45.4"N, 14º23'29.0"E11285144º695
2022-05-10
 12:50:34
RYR24BU
Ryanair
40º50'5.8"N, 14º22'2.5"E10972272º690
2022-05-10
 12:07:39
EJU463D
Alpine
40º42'20.5"N, 14º25'33.6"E11269144º695
2022-05-10
 11:40:05
FDB1681
Skydubai
40º37'54.2"N, 14º26'38.9"E2712279º453
2022-05-10
 11:24:10
UAE7AM
Emirates
40º48'21.9"N, 14º22'22.9"E11582272º795
2022-05-10
 11:15:54
PGT57L
Sunturk
40º48'17.1"N, 14º25'1.6"E10972273º738
2022-05-10
 10:34:39
EJU34NZ
Alpine
40º44'58.5"N, 14º23'22.5"E4511200º574
2022-05-10
 10:14:44
RYR2761
Ryanair
40º48'29.8"N, 14º23'46.8"E10668272º727
2022-05-10
 10:12:43
RYR6AQ
Ryanair
40º42'46.6"N, 14º17'18.8"E12496158º717
2022-05-10
 10:00:21
THY4RH
Turkish
40º48'8.6"N, 14º21'6.9"E1188791º708
2022-05-10
 08:36:46
RYR5293
Ryanair
40º48'56.9"N, 14º23'27.3"E10972327º698
2022-05-10
 08:06:15
UAE2515
Emirates
40º50'35.9"N, 14º19'53.7"E10972273º786
2022-05-10
 07:56:42
THY5EP
Turkish
40º39'7.7"N, 14º18'22.7"E12192270º759
2022-05-10
 07:33:30
WZZ2AK
Wizzair
40º42'54.5"N, 14º25'40.2"E11887145º717
2022-05-10
 07:04:30
RYR7FD
Ryanair
40º41'26.5"N, 14º20'20.3"E12496109º733