Tuesday, January 5, 2021

Flights report (2021-01-05)

  • statistics spanning 20 hr 46 min, from Mon 4 08:45:08 local time
  • 41 flights spotted (one every 30.3 minutes)
  • speeds ranging from 350 to 857 km/h
  • altitudes ranging from 2735 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-01-05
 05:31:31
THY6436
Turkish
40º45'28.6"N, 14º18'32.0"E1249691º857
2021-01-05
 02:06:40
ETH575
Ethiopian
40º45'38.2"N, 14º19'28.1"E11879134º827
2021-01-04
 23:12:13
MSA994
Airmerci
40º42'12.4"N, 14º26'0.5"E10972326º677
2021-01-04
 22:44:52
RYR65GC
Ryanair
40º44'53.5"N, 14º25'31.0"E12496160º692
2021-01-04
 21:05:37
PGT651
Sunturk
40º44'55.1"N, 14º23'13.3"E11582269º682
2021-01-04
 20:22:28
RYR90BP
Ryanair
40º45'40.4"N, 14º17'9.2"E11582349º704
2021-01-04
 20:19:38
MSA993
Airmerci
40º44'29.9"N, 14º25'37.4"E9448146º692
2021-01-04
 19:49:56
RYR5PE
Ryanair
40º47'26.0"N, 14º17'1.8"E12496143º732
2021-01-04
 19:28:22
RYR74TP
Ryanair
40º40'55.5"N, 14º24'25.5"E11582322º698
2021-01-04
 19:20:35
VLG43BT
Vueling
40º44'8.1"N, 14º18'54.6"E1157490º769
2021-01-04
 18:20:35
RYR29UC
Ryanair
40º45'21.8"N, 14º18'17.5"E11887141º708
2021-01-04
 18:16:35
EJU752C
Alpine
40º43'25.1"N, 14º19'43.0"E11262142º717
2021-01-04
 17:41:56
RYR4324
Ryanair
40º46'52.0"N, 14º23'43.1"E12496145º717
2021-01-04
 17:14:28
EJU4803
Alpine
40º43'36.0"N, 14º21'1.1"E3467140º415
2021-01-04
 17:13:38
QTR31H
Qatari
40º43'35.4"N, 14º18'26.9"E1127790º823
2021-01-04
 16:31:34
QTR3FM
Qatari
40º46'6.7"N, 14º23'27.0"E1249691º856
2021-01-04
 16:01:52
SWT911P
Swift
40º37'50.6"N, 14º22'6.3"E7322270º389
2021-01-04
 15:34:31
FCA1FD
Jetset
40º41'23.4"N, 14º22'44.2"E200º362
2021-01-04
 15:09:52
RYR7U
Ryanair
40º47'5.4"N, 14º17'34.8"E12496143º738
2021-01-04
 14:53:01
THY9TJ
Turkish
40º44'3.7"N, 14º17'12.8"E1021890º772
2021-01-04
 14:22:22
MEDX530
Medical
40º44'23.8"N, 14º34'55.7"E2735344º350
2021-01-04
 14:21:26
WZZ100E
Wizzair
40º46'0.8"N, 14º18'5.0"E11887158º695
2021-01-04
 13:49:29
IAM3183
Italian Airforce
40º43'38.0"N, 14º16'47.2"E3764163º371
2021-01-04
 13:30:23
FXT604
Flexflight
40º45'4.2"N, 14º23'5.4"E11277136º738
2021-01-04
 13:22:22
RYR1287
Ryanair
40º41'5.6"N, 14º22'59.8"E11574322º687
2021-01-04
 13:08:27
THY8KE
Turkish
40º42'15.8"N, 14º24'1.8"E1127790º780
2021-01-04
 12:25:47
RYR5192
Ryanair
40º47'12.6"N, 14º18'9.5"E11277142º692
2021-01-04
 11:57:37
VOE1WY
Volotea
40º33'53.2"N, 14º13'33.9"E9753313º675
2021-01-04
 11:49:57
RYR1286
Ryanair
40º45'10.9"N, 14º20'51.5"E11887142º679
2021-01-04
 11:21:54
AZA1179
Alitalia
40º46'13.7"N, 14º20'30.2"E11277142º724
2021-01-04
 11:00:05
RYR3RL
Ryanair
40º43'47.4"N, 14º18'36.2"E366595º428
2021-01-04
 10:56:19
RYR9PC
Ryanair
40º46'36.4"N, 14º23'25.9"E346713º547
2021-01-04
 10:29:55
THY1QC
Turkish
40º43'28.9"N, 14º21'52.4"E334590º476
2021-01-04
 10:03:31
MMO161140º46'12.1"N, 14º21'52.8"E11879179º682
2021-01-04
 09:58:19
TUX1730
Tulpa
40º39'40.9"N, 14º24'29.9"E339042º463
2021-01-04
 08:45:08
EJU745F
Alpine
40º44'8.0"N, 14º18'31.8"E11887141º685