Tuesday, September 1, 2020

Flights report (2020-09-01)

  • statistics spanning 23 hr 7 min, from Mon 31 07:09:36 local time
  • 61 flights spotted (one every 22.7 minutes)
  • speeds ranging from 313 to 851 km/h
  • altitudes ranging from 1981 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-01
 06:16:57
VOE17DF
Volotea
40º38'51.7"N, 14º23'51.0"E3764146º514
2020-09-01
 05:11:41
MABGV
Millardair
40º41'16.9"N, 14º20'54.6"E12489142º759
2020-08-31
 23:12:27
EJU49KY
Alpine
40º46'56.7"N, 14º24'8.4"E11597347º740
2020-08-31
 22:50:53
RYR1FT
Ryanair
40º38'32.4"N, 14º23'12.6"E11582348º751
2020-08-31
 21:58:56
EJU13ZL
Alpine
40º40'23.8"N, 14º29'9.0"E246826º513
2020-08-31
 21:40:12
FBU700
French Bee
40º35'25.0"N, 14º14'29.4"E11277132º833
2020-08-31
 21:14:09
VJT534
Vista Malta
40º37'39.4"N, 14º26'24.2"E12192276º629
2020-08-31
 20:53:03
AEE419
Aegean
40º34'0.7"N, 14º15'9.4"E11277117º804
2020-08-31
 20:45:44
VOE16TV
Volotea
40º44'9.3"N, 14º24'27.5"E3177101º521
2020-08-31
 20:42:19
RYR8SH
Ryanair
40º45'25.6"N, 14º15'52.4"E11887140º720
2020-08-31
 20:41:36
RYR6LL
Ryanair
40º46'53.3"N, 14º26'23.5"E11582273º601
2020-08-31
 19:53:45
THY8CV
Turkish
40º47'16.5"N, 14º19'41.6"E1126991º836
2020-08-31
 19:48:20
EJU4865
Alpine
40º45'28.6"N, 14º14'48.3"E2156196º408
2020-08-31
 19:12:16
VOE15KR
Volotea
40º39'32.1"N, 14º25'10.6"E465540º664
2020-08-31
 18:21:14
IAM3182
Italian Airforce
40º48'39.2"N, 14º25'8.1"E9144226º655
2020-08-31
 18:09:27
RYR9697
Ryanair
40º37'19.3"N, 14º25'4.5"E11376253º587
2020-08-31
 17:55:33
VOE1828
Volotea
40º40'26.8"N, 14º24'9.9"E4076134º505
2020-08-31
 17:49:32
RYR1T
Ryanair
40º44'59.2"N, 14º24'59.3"E401592º626
2020-08-31
 17:23:23
EJU73MD
Alpine
40º45'6.0"N, 14º16'20.4"E2179147º392
2020-08-31
 17:15:01
YUPNK40º42'7.9"N, 14º25'1.6"E12192256º580
2020-08-31
 16:52:30
QTR31H
Qatari
40º45'13.7"N, 14º20'48.3"E1249691º851
2020-08-31
 16:44:43
NJE533B
Fraction
40º39'22.1"N, 14º23'58.9"E386337º582
2020-08-31
 16:41:18
VOE1ZM
Volotea
40º39'7.7"N, 14º24'40.7"E413039º661
2020-08-31
 16:18:40
N84UP40º44'54.8"N, 14º28'10.5"E469391º513
2020-08-31
 16:11:43
RYR3NV
Ryanair
40º46'6.0"N, 14º17'34.8"E11277141º693
2020-08-31
 15:13:30
LSA202
Internacional
40º45'21.6"N, 14º26'24.4"E8534327º770
2020-08-31
 14:53:38
ASJ41440º43'9.1"N, 14º28'53.7"E6629327º508
2020-08-31
 14:46:26
VOE18ZP
Volotea
40º41'2.5"N, 14º26'52.6"E11582324º708
2020-08-31
 14:41:15
RYR881
Ryanair
40º48'2.2"N, 14º23'50.6"E11582324º720
2020-08-31
 14:39:14
EJU593D
Alpine
40º44'50.3"N, 14º19'25.8"E11277143º688
2020-08-31
 14:24:16
RYR4554
Ryanair
40º44'17.6"N, 14º19'30.8"E318580º516
2020-08-31
 14:16:36
TUX1731
Tulpa
40º44'33.0"N, 14º25'52.8"E2354103º313
2020-08-31
 13:47:15
VOE17DF
Volotea
40º41'27.5"N, 14º17'36.9"E3268163º449
2020-08-31
 13:43:08
EXS35GV
Channex
40º40'44.3"N, 14º18'35.3"E10683119º746
2020-08-31
 13:39:07
EZY42TW
Easy
40º38'44.5"N, 14º18'11.3"E11582355º759
2020-08-31
 13:35:56
FLJ51240º43'54.0"N, 14º25'28.6"E2446155º423
2020-08-31
 13:21:26
VOE1263
Volotea
40º38'40.5"N, 14º22'26.7"E11582350º743
2020-08-31
 13:05:03
MNB1547
Black Sea
40º42'38.7"N, 14º19'8.1"E1096591º804
2020-08-31
 13:03:38
EJU54MC
Alpine
40º45'55.5"N, 14º13'58.2"E2225242º357
2020-08-31
 13:02:41
AZA2SE
Alitalia
40º43'47.8"N, 14º13'21.6"E8892334º799
2020-08-31
 12:42:32
RYR54TF
Ryanair
40º44'32.2"N, 14º17'11.3"E11887144º709
2020-08-31
 12:30:09
EJU17ED
Alpine
40º44'5.0"N, 14º20'34.2"E258365º484
2020-08-31
 12:08:56
MNB547
Black Sea
40º50'14.0"N, 14º22'29.7"E11216100º782
2020-08-31
 11:37:14
TOM5CM
Tui Air
40º43'36.8"N, 14º13'42.8"E2499256º437
2020-08-31
 11:34:17
AZA1179
Alitalia
40º48'38.2"N, 14º18'30.7"E10972142º712
2020-08-31
 11:28:09
VOE18SX
Volotea
40º45'34.5"N, 14º15'2.9"E2171195º365
2020-08-31
 11:23:40
RYR67KP
Ryanair
40º36'9.2"N, 14º19'45.4"E11590349º778
2020-08-31
 11:21:40
TOM1DL
Tui Air
40º45'42.4"N, 14º13'47.4"E2110254º389
2020-08-31
 11:13:04
AMQ1M
Lifeline
40º51'36.7"N, 14º23'38.0"E13106198º651
2020-08-31
 10:51:58
CMB147
Us Transport Command
40º41'16.1"N, 14º17'38.2"E3497163º429
2020-08-31
 09:46:40
RYR5SF
Ryanair
40º45'11.4"N, 14º16'8.3"E1981166º403
2020-08-31
 09:24:24
EJU4864
Alpine
40º43'22.3"N, 14º33'8.7"E2438436
2020-08-31
 09:16:17
VOE16ML
Volotea
40º45'12.9"N, 14º16'10.3"E2202160º392
2020-08-31
 08:54:42
THY38TY
Turkish
40º47'31.3"N, 14º24'54.8"E11582268º651
2020-08-31
 08:35:44
AZA1189
Alitalia
40º46'1.3"N, 14º18'10.6"E11887141º675
2020-08-31
 08:28:25
THY9XL
Turkish
40º38'39.4"N, 14º26'46.6"E10370270º653
2020-08-31
 08:19:21
RYR84XH
Ryanair
40º42'5.2"N, 14º20'14.6"E12496141º712
2020-08-31
 07:45:59
VOE18AG
Volotea
40º48'11.9"N, 14º18'27.7"E11262148º675
2020-08-31
 07:14:10
RYR67RQ
Ryanair
40º46'38.4"N, 14º16'41.7"E11277145º685
2020-08-31
 07:09:36
EJU868K
Alpine
40º47'23.8"N, 14º22'53.9"E11277143º690