Saturday, September 5, 2020

Flights report (2020-09-05)

  • statistics spanning 23 hr 44 min, from Fri 4 07:02:19 local time
  • 77 flights spotted (one every 18.4 minutes)
  • speeds ranging from 193 to 804 km/h
  • altitudes ranging from 45 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-05
 06:46:26
NJE799U
Fraction
40º36'6.7"N, 14º24'15.5"E12192276º774
2020-09-05
 06:44:54
VOE1ZM
Volotea
40º42'40.5"N, 14º22'19.8"E300261º489
2020-09-05
 06:26:10
AFR15GP
Airfrans
40º45'45.7"N, 14º13'22.2"E2247
2020-09-05
 04:51:52
THY6351
Turkish
40º51'37.9"N, 14º23'0.7"E11582273º758
2020-09-05
 04:40:41
VLG3314
Vueling
40º40'49.5"N, 14º21'17.5"E11894119º730
2020-09-05
 01:52:15
THY6386
Turkish
40º47'1.0"N, 14º9'43.3"E1219291º804
2020-09-05
 01:15:29
THY6645
Turkish
40º52'40.0"N, 14º15'58.7"E11582272º745
2020-09-04
 22:45:06
VOE1834
Volotea
40º42'44.1"N, 14º32'24.1"E236913º331
2020-09-04
 22:39:26
VOE15KR
Volotea
40º39'31.2"N, 14º25'7.2"E287240º420
2020-09-04
 21:29:05
TRA2A
Transavia
40º33'17.1"N, 14º13'17.1"E11590341º729
2020-09-04
 21:03:02
RYR253B
Ryanair
40º48'33.5"N, 14º16'23.9"E11277141º727
2020-09-04
 20:38:03
THY3VH
Turkish
40º47'20.1"N, 14º18'34.8"E1126991º738
2020-09-04
 20:36:03
EJU782M
Alpine
40º46'58.7"N, 14º19'30.0"E10675142º730
2020-09-04
 20:32:52
THY8CV
Turkish
40º46'21.6"N, 14º13'29.6"E1127791º749
2020-09-04
 20:05:31
THY1DL
Turkish
40º40'1.0"N, 14º18'47.1"E1127789º743
2020-09-04
 20:00:34
THY3UW
Turkish
40º42'42.5"N, 14º18'46.0"E2903107º468
2020-09-04
 19:47:08
THY6830
Turkish
40º49'34.8"N, 14º23'39.4"E12192273º720
2020-09-04
 19:25:33
THY6385
Turkish
40º49'15.7"N, 14º24'17.2"E12192268º735
2020-09-04
 19:24:01
THY6YB
Turkish
40º40'37.5"N, 14º23'58.1"E1188789º759
2020-09-04
 18:42:46
EJU13ZL
Alpine
40º38'11.2"N, 14º23'40.0"E288039º508
2020-09-04
 17:47:22
UAE192
Emirates
40º45'19.2"N, 14º14'46.5"E1127791º793
2020-09-04
 17:29:06
KLM33T
Klm
40º42'51.8"N, 14º6'48.8"E11582341º738
2020-09-04
 17:18:50
MHV20X
Snowcap
40º42'27.3"N, 14º16'19.9"E3665158º542
2020-09-04
 16:50:19
EJU4865
Alpine
40º42'52.6"N, 14º24'11.0"E3764201º595
2020-09-04
 16:45:00
VJT431
Vista Malta
40º35'59.4"N, 14º19'7.9"E6362313º590
2020-09-04
 16:39:14
CNV6104
Convoy
40º43'36.2"N, 14º27'36.2"E2994253º479
2020-09-04
 16:35:06
VOE17YW
Volotea
40º44'31.3"N, 14º13'23.8"E11277175º704
2020-09-04
 16:21:25
RYR54TF
Ryanair
40º47'42.7"N, 14º17'14.8"E11277141º706
2020-09-04
 16:16:28
THY3AQ
Turkish
40º50'19.1"N, 14º24'31.9"E9753273º733
2020-09-04
 15:42:03
IDPCF
Independent
40º44'44.7"N, 14º28'43.2"E297252º215
2020-09-04
 15:34:51
DFC55M40º42'53.0"N, 14º32'35.7"E2484199º447
2020-09-04
 15:13:10
VOE18PX
Volotea
40º47'57.6"N, 14º27'42.7"E3444185º489
2020-09-04
 15:12:13
JME387Y40º43'44.1"N, 14º25'2.4"E2049154º423
2020-09-04
 15:01:08
VOE15JU
Volotea
40º47'56.6"N, 14º25'31.2"E3368200º552
2020-09-04
 14:54:39
EJU98NL
Alpine
40º45'52.1"N, 14º9'16.5"E11277192º698
2020-09-04
 13:47:48
CAN07
Crest
40º43'35.7"N, 14º29'31.4"E45241º193
2020-09-04
 13:14:13
MYX558
Tallinn Cat
40º38'39.7"N, 14º22'27.1"E1096527º730
2020-09-04
 13:11:16
AZA2SE
Alitalia
40º42'41.6"N, 14º15'52.4"E9144328º709
2020-09-04
 13:08:33
FPO22H
French Post
40º44'20.8"N, 14º11'36.9"E12192326º701
2020-09-04
 13:00:25
RYR1722
Ryanair
40º45'56.6"N, 14º16'54.4"E5364191º595
2020-09-04
 12:57:14
RYR5393
Ryanair
40º50'14.6"N, 14º23'29.7"E11582326º701
2020-09-04
 12:49:48
KAF321740º41'41.8"N, 14º10'3.3"E10363314º719
2020-09-04
 12:43:55
LXA26B
Red Lion
40º47'59.3"N, 14º21'5.4"E12496135º722
2020-09-04
 12:21:45
AJU451
Airjetsul
40º40'13.8"N, 14º27'14.9"E11506275º698
2020-09-04
 11:57:14
AZA1724
Alitalia
40º42'27.3"N, 14º13'10.5"E9151311º740
2020-09-04
 11:52:32
IAM1411
Italian Airforce
40º38'52.3"N, 14º16'27.2"E1056189º746
2020-09-04
 11:27:04
TJT862A
Twinjet
40º43'42.6"N, 14º18'57.1"E700292º444
2020-09-04
 11:22:42
RYR3NV
Ryanair
40º46'34.0"N, 14º16'22.3"E10668141º700
2020-09-04
 11:20:35
RYR67KP
Ryanair
40º38'6.1"N, 14º25'29.9"E11582347º716
2020-09-04
 11:17:17
AZA1179
Alitalia
40º46'26.5"N, 14º18'42.5"E10058143º754
2020-09-04
 11:01:22
SLJ501
Silkair
40º45'44.9"N, 14º28'30.1"E3337204º495
2020-09-04
 10:50:31
EJU58GE
Alpine
40º42'41.1"N, 14º24'9.5"E3741186º592
2020-09-04
 10:11:23
AEE681
Aegean
40º44'27.7"N, 14º33'5.2"E3459160º508
2020-09-04
 09:09:38
AEE8NA
Aegean
40º38'49.8"N, 14º26'30.3"E3726272º477
2020-09-04
 09:02:05
VOE15HZ
Volotea
40º42'18.9"N, 14º7'19.6"E11285136º709
2020-09-04
 08:57:58
GTI4231
Giant
40º49'52.9"N, 14º23'51.5"E9570272º785
2020-09-04
 08:53:15
RYR4YY
Ryanair
40º38'17.1"N, 14º26'25.5"E11582324º708
2020-09-04
 08:48:25
RYR102A
Ryanair
40º47'33.6"N, 14º26'6.4"E11582326º703
2020-09-04
 07:49:57
RYR1335
Ryanair
40º43'40.8"N, 14º20'59.6"E360438º413
2020-09-04
 07:42:17
RYR84XH
Ryanair
40º46'31.0"N, 14º14'24.4"E11887141º712
2020-09-04
 07:39:13
SLJ401
Silkair
40º45'17.5"N, 14º15'49.4"E1859
2020-09-04
 07:38:31
EJU868K
Alpine
40º47'6.4"N, 14º16'52.1"E11879143º719
2020-09-04
 07:20:28
RYR4324
Ryanair
40º47'49.9"N, 14º19'39.6"E10668144º688
2020-09-04
 07:17:46
EJU86LG
Alpine
40º45'25.3"N, 14º24'57.1"E4191200º584
2020-09-04
 07:08:20
AZA1154
Alitalia
40º44'5.7"N, 14º15'49.6"E9144313º730
2020-09-04
 07:06:06
RYR67RQ
Ryanair
40º53'19.4"N, 14º16'0.5"E11887145º722
2020-09-04
 07:02:19
AZA11MR
Alitalia
40º42'58.1"N, 14º25'28.8"E9144323º688