Wednesday, September 2, 2020

Flights report (2020-09-02)

  • statistics spanning 23 hr 24 min, from Tue 1 07:06:48 local time
  • 82 flights spotted (one every 17.1 minutes)
  • speeds ranging from 160 to 915 km/h
  • altitudes ranging from 480 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-02
 06:31:19
VOE18SX
Volotea
40º45'31.0"N, 14º25'36.0"E4640175º547
2020-09-02
 05:47:50
HHZNSA40º42'38.7"N, 14º14'17.8"E10668133º809
2020-09-02
 02:54:42
UAL2532
United
40º39'48.6"N, 14º23'58.7"E12489119º891
2020-09-02
 00:32:25
THY6412
Turkish
40º40'19.7"N, 14º22'5.3"E1250489º883
2020-09-02
 00:00:01
N312ZW40º35'59.0"N, 14º27'3.4"E12496134º915
2020-09-01
 23:58:36
N312ZW40º45'27.5"N, 14º14'11.7"E12496133º909
2020-09-01
 21:57:55
RYR1839
Ryanair
40º45'41.4"N, 14º14'23.3"E2217244º381
2020-09-01
 21:49:40
VOE1ZM
Volotea
40º43'55.0"N, 14º25'14.1"E245361º400
2020-09-01
 21:42:07
EJU53QY
Alpine
40º43'29.7"N, 14º33'45.9"E2446395
2020-09-01
 21:37:17
FBU700
French Bee
40º37'3.4"N, 14º17'13.3"E11277133º827
2020-09-01
 21:01:49
OEGWV40º35'59.9"N, 14º26'5.9"E1235924º741
2020-09-01
 20:31:03
EJU782M
Alpine
40º45'2.0"N, 14º16'41.1"E10668141º759
2020-09-01
 20:24:41
THY3VH
Turkish
40º47'20.3"N, 14º17'17.5"E1119391º795
2020-09-01
 20:16:33
RYR1FT
Ryanair
40º35'21.7"N, 14º19'59.3"E11582349º700
2020-09-01
 20:15:58
THY8CV
Turkish
40º47'3.7"N, 14º20'59.4"E1066091º811
2020-09-01
 19:36:07
VOE18PX
Volotea
40º45'27.0"N, 14º15'33.0"E2186189º383
2020-09-01
 19:09:22
AFR13KU
Airfrans
40º45'55.6"N, 14º13'30.1"E2171261º395
2020-09-01
 18:51:57
QTR8272
Qatari
40º46'41.4"N, 14º9'45.4"E1036391º860
2020-09-01
 18:30:44
RYR4QP
Ryanair
40º45'23.6"N, 14º16'5.9"E2491163º349
2020-09-01
 18:21:39
LZB479
Flying Bulgaria
40º50'31.8"N, 14º22'39.2"E10980268º638
2020-09-01
 18:09:09
THY6411
Turkish
40º36'12.9"N, 14º25'25.6"E11582270º637
2020-09-01
 17:39:34
IDPCF
Independent
40º40'2.8"N, 14º24'31.5"E3360324º297
2020-09-01
 16:57:29
QTR31H
Qatari
40º46'56.2"N, 14º13'33.8"E1249691º899
2020-09-01
 16:36:52
EWG6SF
Eurowings
40º38'41.2"N, 14º26'57.8"E11582347º717
2020-09-01
 16:21:25
HBFOW40º43'2.5"N, 14º29'42.3"E5113316º197
2020-09-01
 16:12:56
NJE297M
Fraction
40º43'22.2"N, 14º28'6.4"E5981333º514
2020-09-01
 16:03:16
GES441S
Gestair
40º45'28.3"N, 14º14'48.8"E13106274º566
2020-09-01
 16:02:26
VXS04940º45'3.3"N, 14º27'59.3"E6507324º552
2020-09-01
 15:56:12
THY9YR
Turkish
40º52'19.2"N, 14º16'51.7"E10363273º622
2020-09-01
 15:51:43
WZZ467
Wizzair
40º43'31.9"N, 14º23'51.9"E323088º516
2020-09-01
 15:49:07
SAH59P
Sayakhat
40º47'33.8"N, 14º24'31.7"E11894146º716
2020-09-01
 15:22:15
EWG5Y
Eurowings
40º46'58.0"N, 14º10'47.2"E10363345º717
2020-09-01
 15:20:36
RYR8UU
Ryanair
40º36'19.3"N, 14º20'36.1"E10972321º630
2020-09-01
 15:13:53
GSDRY40º35'22.9"N, 14º18'21.7"E6377289º482
2020-09-01
 15:08:34
NJE066G
Fraction
40º46'14.6"N, 14º12'48.8"E2621298º384
2020-09-01
 15:04:55
IAM3186
Italian Airforce
40º46'4.5"N, 14º14'27.9"E7932339º716
2020-09-01
 14:18:29
RYR8727
Ryanair
40º34'25.9"N, 14º17'40.4"E924374º754
2020-09-01
 14:13:53
WZZ2302
Wizzair
40º50'12.7"N, 14º22'34.2"E366525º529
2020-09-01
 14:13:25
RYR881
Ryanair
40º36'52.4"N, 14º25'21.6"E11582310º638
2020-09-01
 13:43:50
RYR7299
Ryanair
40º46'38.3"N, 14º14'21.1"E11887176º672
2020-09-01
 13:12:08
EWG8TU
Eurowings
40º48'34.8"N, 14º23'47.4"E11277144º778
2020-09-01
 13:08:22
BAW2609
Speedbird
40º45'25.5"N, 14º15'46.5"E2202228º389
2020-09-01
 13:07:25
AZA2SE
Alitalia
40º42'38.1"N, 14º13'34.6"E8526342º729
2020-09-01
 12:39:22
RYR68JU
Ryanair
40º45'12.7"N, 14º16'8.9"E2491169º391
2020-09-01
 12:35:21
IDADJ
Intra
40º44'46.9"N, 14º26'32.1"E480283º160
2020-09-01
 12:25:06
VOE1545
Volotea
40º40'51.1"N, 14º26'14.4"E11582331º677
2020-09-01
 12:20:16
RYR54TF
Ryanair
40º48'54.9"N, 14º16'6.3"E11887140º738
2020-09-01
 12:18:23
RCH271
Reach
40º44'14.4"N, 14º17'21.6"E1066890º875
2020-09-01
 12:12:01
RYR76
Ryanair
40º38'6.7"N, 14º18'31.2"E11033339º682
2020-09-01
 12:03:39
IDPCR
Independent
40º44'41.1"N, 14º28'19.6"E754149º278
2020-09-01
 11:38:54
RYR5TN
Ryanair
40º36'43.4"N, 14º21'32.2"E11582348º711
2020-09-01
 11:21:13
AZA1179
Alitalia
40º47'27.0"N, 14º18'36.2"E11277144º761
2020-09-01
 10:08:23
VOE1844
Volotea
40º50'8.9"N, 14º22'38.7"E11879153º706
2020-09-01
 10:06:58
HMJ18540º33'26.6"N, 14º17'37.9"E11887
2020-09-01
 10:05:34
VOE16ML
Volotea
40º44'45.9"N, 14º24'16.4"E2552104º535
2020-09-01
 10:01:40
RYR6865
Ryanair
40º36'12.3"N, 14º20'54.2"E1158226º777
2020-09-01
 09:45:10
RYR767R
Ryanair
40º45'13.1"N, 14º16'8.3"E2125163º452
2020-09-01
 09:33:51
RYR9877
Ryanair
40º51'6.1"N, 14º23'16.3"E11582325º663
2020-09-01
 08:43:19
RYR84XH
Ryanair
40º45'1.2"N, 14º18'33.1"E11887143º743
2020-09-01
 08:20:06
RYR57GY
Ryanair
40º42'52.5"N, 14º23'2.0"E981491º766
2020-09-01
 08:18:34
RYR7HB
Ryanair
40º49'39.0"N, 14º26'6.3"E11887200º635
2020-09-01
 07:09:03
RYR4324
Ryanair
40º47'14.2"N, 14º10'58.9"E12496150º729
2020-09-01
 07:08:06
AZA11MR
Alitalia
40º45'32.2"N, 14º27'22.5"E9144326º698
2020-09-01
 07:06:48
RYR67RQ
Ryanair
40º48'27.6"N, 14º20'31.2"E11277143º769