Wednesday, September 16, 2020

Flights report (2020-09-16)

  • statistics spanning 23 hr 52 min, from Tue 15 06:59:36 local time
  • 44 flights spotted (one every 32.5 minutes)
  • speeds ranging from 259 to 809 km/h
  • altitudes ranging from 205 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-16
 06:52:04
AZA11MR
Alitalia
40º43'39.4"N, 14º7'47.6"E9745313º737
2020-09-16
 05:57:01
THY6412
Turkish
40º45'56.0"N, 14º16'13.7"E1219291º783
2020-09-16
 00:55:04
BAW109
Speedbird
40º42'6.9"N, 14º7'51.5"E11887132º770
2020-09-15
 21:46:37
FBU700
French Bee
40º32'18.3"N, 14º15'0.7"E11277132º766
2020-09-15
 20:25:39
THY3VH
Turkish
40º42'34.5"N, 14º13'47.0"E11285118º725
2020-09-15
 19:43:49
BCS7923
Eurotrans
40º35'43.2"N, 14º19'39.2"E11582340º774
2020-09-15
 18:12:00
EWG7FR
Eurowings
40º47'55.9"N, 14º24'10.6"E11887178º704
2020-09-15
 17:58:19
CAN12
Crest
40º45'15.1"N, 14º28'2.8"E205211º259
2020-09-15
 17:50:32
UAE9969
Emirates
40º45'25.3"N, 14º14'33.6"E1127791º803
2020-09-15
 17:32:23
QTR31H
Qatari
40º45'26.3"N, 14º12'46.7"E1249691º803
2020-09-15
 16:36:17
DCHGS40º43'8.0"N, 14º28'25.7"E6789339º527
2020-09-15
 16:28:17
PGT1100
Sunturk
40º45'51.1"N, 14º13'18.7"E1188791º759
2020-09-15
 16:27:27
VOE1703
Volotea
40º31'56.5"N, 14º12'33.7"E11879174º685
2020-09-15
 16:04:14
WZZ467
Wizzair
40º44'40.6"N, 14º24'52.6"E329193º486
2020-09-15
 16:02:49
QTR3FM
Qatari
40º48'22.3"N, 14º17'22.0"E1249691º809
2020-09-15
 15:21:13
UAE9704
Emirates
40º47'56.7"N, 14º22'23.8"E1127791º804
2020-09-15
 14:49:16
WZZ45KN
Wizzair
40º38'34.3"N, 14º23'40.7"E2781292º495
2020-09-15
 14:45:58
BLA4305
All Charter
40º33'14.1"N, 14º16'37.3"E11277136º709
2020-09-15
 14:31:29
RYR8727
Ryanair
40º33'4.4"N, 14º14'31.2"E1036373º693
2020-09-15
 14:22:17
AMC539
Air Malta
40º46'14.7"N, 14º17'0.6"E11887188º695
2020-09-15
 14:20:59
VOE1702
Volotea
40º41'5.4"N, 14º26'44.5"E10972348º735
2020-09-15
 14:17:41
RSB1025
Rubystar
40º40'40.4"N, 14º27'48.8"E7307283º492
2020-09-15
 13:58:49
THY3KN
Turkish
40º49'3.2"N, 14º24'43.2"E10363268º692
2020-09-15
 13:45:09
RYR1QN
Ryanair
40º45'49.7"N, 14º19'52.8"E11887143º704
2020-09-15
 13:25:14
EWG8TU
Eurowings
40º45'33.3"N, 14º23'43.2"E10660145º704
2020-09-15
 13:07:40
IAM3119
Italian Airforce
40º45'53.9"N, 14º27'36.0"E8534326º762
2020-09-15
 12:27:29
RYR54TF
Ryanair
40º41'39.7"N, 14º21'37.3"E11887141º706
2020-09-15
 12:20:38
N107KG40º34'56.9"N, 14º20'48.0"E11887138º778
2020-09-15
 11:42:48
AZA1724
Alitalia
40º34'16.0"N, 14º17'16.4"E9144342º708
2020-09-15
 11:31:01
AHO654S
Air Hamburg
40º50'3.0"N, 14º22'43.6"E5615188º611
2020-09-15
 11:30:26
AZA1179
Alitalia
40º46'59.0"N, 14º22'21.4"E11292143º714
2020-09-15
 11:27:36
RYR5TN
Ryanair
40º43'15.7"N, 14º26'55.8"E11582352º730
2020-09-15
 10:52:22
UAE2516
Emirates
40º43'28.5"N, 14º14'2.9"E1158290º790
2020-09-15
 10:41:10
PGT47V
Sunturk
40º43'46.6"N, 14º23'41.4"E12184273º737
2020-09-15
 10:23:44
DLH1906
Lufthansa
40º30'46.6"N, 14º28'22.0"E11887181º709
2020-09-15
 09:59:55
VOE1261
Volotea
40º45'35.2"N, 14º17'42.3"E10363352º730
2020-09-15
 09:54:44
RYR6865
Ryanair
40º37'11.4"N, 14º23'23.8"E1158225º746
2020-09-15
 09:47:40
RYR6MH
Ryanair
40º47'6.0"N, 14º17'57.0"E11277141º680
2020-09-15
 09:38:07
RYR9877
Ryanair
40º46'31.4"N, 14º25'24.9"E11582327º711
2020-09-15
 08:47:12
RYR84XH
Ryanair
40º46'37.9"N, 14º16'51.7"E11887142º708
2020-09-15
 08:38:50
RYR57GY
Ryanair
40º42'28.0"N, 14º22'56.3"E1087391º711
2020-09-15
 08:07:15
RYR7HB
Ryanair
40º46'59.5"N, 14º25'22.9"E11887201º688
2020-09-15
 07:15:31
RYR67RQ
Ryanair
40º46'6.4"N, 14º17'7.7"E10675142º693
2020-09-15
 06:59:36
AZA11MR
Alitalia
40º44'50.6"N, 14º28'9.7"E9144326º693