Sunday, September 13, 2020

Flights report (2020-09-13)

  • statistics spanning 23 hr 45 min, from Sat 12 07:09:14 local time
  • 57 flights spotted (one every 25.0 minutes)
  • speeds ranging from 344 to 814 km/h
  • altitudes ranging from 2430 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-13
 06:54:18
RYR4851
Ryanair
40º35'47.8"N, 14º19'40.3"E11209340º714
2020-09-13
 06:10:06
THY6345
Turkish
40º50'4.6"N, 14º22'5.6"E10363273º754
2020-09-13
 04:44:33
THY6215
Turkish
40º45'47.4"N, 14º26'31.7"E10363269º796
2020-09-13
 00:38:09
MAU15
Airmauritius
40º42'2.0"N, 14º15'12.1"E10668133º738
2020-09-12
 23:57:01
MHV20X
Snowcap
40º42'4.0"N, 14º11'21.8"E12489133º754
2020-09-12
 22:26:44
THY6437
Turkish
40º39'15.0"N, 14º25'37.8"E10972270º793
2020-09-12
 22:12:21
QTR8276
Qatari
40º48'56.9"N, 14º22'2.0"E1097291º743
2020-09-12
 22:05:03
RYR8SH
Ryanair
40º39'36.6"N, 14º20'52.4"E11887143º692
2020-09-12
 21:57:51
VOE15KR
Volotea
40º41'53.8"N, 14º29'22.4"E252931º497
2020-09-12
 21:57:16
MMZ741
Euroatlantic
40º47'49.4"N, 14º20'26.3"E1188791º762
2020-09-12
 21:56:19
RYR4DN
Ryanair
40º43'59.4"N, 14º14'11.0"E10058122º643
2020-09-12
 21:52:33
AZA8ZM
Alitalia
40º45'39.3"N, 14º19'19.4"E10058143º709
2020-09-12
 21:47:36
CMB147
Us Transport Command
40º38'2.2"N, 14º22'32.6"E4495143º624
2020-09-12
 21:39:21
MAU113
Airmauritius
40º43'31.5"N, 14º14'20.7"E11277133º785
2020-09-12
 21:38:59
HFY236P
Sky Flyer
40º47'46.3"N, 14º22'46.2"E1249691º751
2020-09-12
 21:24:15
REU974
Reunion
40º45'16.2"N, 14º22'14.1"E9448134º786
2020-09-12
 18:11:19
VOE18ZP
Volotea
40º41'47.1"N, 14º26'46.5"E11582326º733
2020-09-12
 18:10:22
NOS636
Moonflower
40º44'44.4"N, 14º21'58.7"E10668142º708
2020-09-12
 17:59:10
HTM01940º43'10.8"N, 14º30'40.4"E5753339º527
2020-09-12
 17:32:45
KLM33T
Klm
40º42'49.1"N, 14º25'5.9"E11582337º767
2020-09-12
 17:09:11
RYR9178
Ryanair
40º46'8.3"N, 14º23'18.1"E334595º461
2020-09-12
 16:29:36
RCH165
Reach
40º47'29.7"N, 14º24'42.0"E10355268º761
2020-09-12
 16:00:00
QTR3FM
Qatari
40º43'38.5"N, 14º15'34.4"E1249690º814
2020-09-12
 15:51:10
WZZ467
Wizzair
40º44'52.6"N, 14º27'21.4"E377993º486
2020-09-12
 15:49:23
NJE941F
Fraction
40º38'49.1"N, 14º23'53.7"E4808146º461
2020-09-12
 15:14:37
WZZ3796
Wizzair
40º47'25.1"N, 14º25'38.5"E401528º486
2020-09-12
 15:04:22
RYR57GY
Ryanair
40º45'31.5"N, 14º14'9.4"E1123181º708
2020-09-12
 14:54:56
BLA6KE
All Charter
40º33'40.3"N, 14º17'29.1"E11277134º695
2020-09-12
 14:35:08
AHO264H
Air Hamburg
40º45'14.4"N, 14º26'28.6"E5821327º609
2020-09-12
 14:27:22
NJE381Q
Fraction
40º46'42.4"N, 14º19'5.4"E1310691º682
2020-09-12
 14:12:03
VOE18DR
Volotea
40º43'24.0"N, 14º33'5.6"E2430344
2020-09-12
 13:50:35
LAV5463
Albastar
40º47'16.3"N, 14º25'26.2"E8526112º725
2020-09-12
 13:47:53
SAZ73
Swiss Ambulance
40º39'57.0"N, 14º25'16.1"E6553326º622
2020-09-12
 13:32:55
THY5LX
Turkish
40º39'51.8"N, 14º21'0.0"E1127789º703
2020-09-12
 12:43:45
AWU112A40º38'27.8"N, 14º30'4.3"E5372329º527
2020-09-12
 12:42:34
LJC540º41'31.6"N, 14º27'22.0"E365740º514
2020-09-12
 12:37:37
RYR54TF
Ryanair
40º47'46.3"N, 14º23'32.8"E11887132º696
2020-09-12
 12:36:41
AMC538
Air Malta
40º40'4.0"N, 14º26'43.4"E11574777
2020-09-12
 12:34:33
EJU593D
Alpine
40º48'36.8"N, 14º25'22.2"E11269144º685
2020-09-12
 12:06:16
MAC491R
Arabia Maroc
40º37'56.2"N, 14º23'21.4"E464039º608
2020-09-12
 11:39:23
VLG66YE
Vueling
40º54'58.5"N, 14º13'17.8"E11582272º729
2020-09-12
 11:35:30
AZA1179
Alitalia
40º44'52.6"N, 14º16'11.9"E11277144º701
2020-09-12
 11:29:01
RYR84XH
Ryanair
40º40'6.9"N, 14º21'8.6"E11277140º675
2020-09-12
 11:00:29
EDW384K
Edelweiss
40º47'31.8"N, 14º24'34.6"E11285153º708
2020-09-12
 10:21:00
DLH1906
Lufthansa
40º48'27.9"N, 14º23'6.0"E11292178º717
2020-09-12
 09:39:03
VLG43BT
Vueling
40º48'31.7"N, 14º25'25.7"E1089683º693
2020-09-12
 09:36:27
NJE698Y
Fraction
40º30'43.5"N, 14º11'46.8"E12192277º729
2020-09-12
 09:30:34
RYR9877
Ryanair
40º46'21.6"N, 14º25'35.4"E10972327º717
2020-09-12
 09:28:05
EWG8TU
Eurowings
40º46'50.1"N, 14º22'14.8"E10675143º724
2020-09-12
 09:12:39
EJU94HE
Alpine
40º37'53.2"N, 14º26'49.0"E11582347º741
2020-09-12
 08:51:33
RYR102A
Ryanair
40º42'13.8"N, 14º24'16.1"E11582324º733
2020-09-12
 08:47:46
GTI4231
Giant
40º42'24.7"N, 14º25'47.9"E9304275º804
2020-09-12
 08:10:03
JFA72Z
Mosquito
40º44'12.1"N, 14º26'48.6"E7924280º455
2020-09-12
 07:37:24
RYR7HB
Ryanair
40º48'14.6"N, 14º23'25.0"E11887215º688
2020-09-12
 07:11:28
RYR67RQ
Ryanair
40º46'6.0"N, 14º16'45.6"E10668142º675
2020-09-12
 07:09:14
AZA11MR
Alitalia
40º47'43.6"N, 14º25'56.0"E8534326º767