Sunday, November 1, 2020

Flights report (2020-11-01)

  • statistics spanning 21 hr 43 min, from Sat 31 06:57:37 local time
  • 37 flights spotted (one every 35.2 minutes)
  • speeds ranging from 363 to 843 km/h
  • altitudes ranging from 1859 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-11-01
 04:40:38
THY6345
Turkish
40º44'43.9"N, 14º23'27.7"E10363274º688
2020-11-01
 02:28:17
MNB547
Black Sea
40º45'24.1"N, 14º16'24.3"E1006691º774
2020-10-31
 23:40:21
MAU15
Airmauritius
40º39'21.6"N, 14º15'28.1"E10668133º843
2020-10-31
 22:11:42
RYR32LA
Ryanair
40º47'11.4"N, 14º19'8.6"E10668142º727
2020-10-31
 20:00:46
RYR7YQ
Ryanair
40º44'16.9"N, 14º23'37.6"E11277200º682
2020-10-31
 19:52:24
RYR5PE
Ryanair
40º48'12.7"N, 14º15'24.6"E11277141º732
2020-10-31
 19:32:50
RYR7LL
Ryanair
40º51'52.5"N, 14º22'20.1"E11582324º635
2020-10-31
 19:18:48
LAV5164
Albastar
40º45'25.6"N, 14º25'28.3"E11582322º648
2020-10-31
 18:46:10
EDW385
Edelweiss
40º43'28.7"N, 14º14'6.8"E11582322º658
2020-10-31
 17:32:16
GTR103P
Star Gestar
40º39'4.3"N, 14º22'10.4"E11582270º687
2020-10-31
 17:30:37
EZS31QE
Topswiss
40º46'7.0"N, 14º13'31.2"E1859268º397
2020-10-31
 16:47:57
AMC538
Air Malta
40º37'40.4"N, 14º24'25.9"E11582666
2020-10-31
 16:45:07
EDW384C
Edelweiss
40º44'56.1"N, 14º32'39.2"E11887149º780
2020-10-31
 15:32:17
RYR8727
Ryanair
40º35'9.6"N, 14º26'11.2"E948673º629
2020-10-31
 15:05:59
ETD35Q
Etihad
40º45'27.7"N, 14º13'2.8"E1219291º798
2020-10-31
 13:48:40
VLG43BT
Vueling
40º42'30.8"N, 14º13'24.7"E1158289º733
2020-10-31
 13:24:44
THY2HL
Turkish
40º47'11.7"N, 14º14'42.3"E1067591º754
2020-10-31
 13:09:18
THY8KE
Turkish
40º53'4.5"N, 14º21'26.8"E1127788º732
2020-10-31
 11:26:04
RYR3MZ
Ryanair
40º45'59.2"N, 14º14'34.8"E2110229º374
2020-10-31
 11:24:53
AZA1179
Alitalia
40º46'56.5"N, 14º13'49.4"E11292143º796
2020-10-31
 11:01:19
CFG9371
Condor
40º50'8.7"N, 14º25'1.1"E10972336º663
2020-10-31
 10:59:11
BAW2613
Speedbird
40º43'31.0"N, 14º12'40.0"E2628280º453
2020-10-31
 10:50:35
QTR1VU
Qatari
40º50'24.9"N, 14º22'53.7"E12192273º733
2020-10-31
 10:27:00
DLH7TT
Lufthansa
40º50'42.5"N, 14º18'33.3"E11887189º743
2020-10-31
 09:56:14
CNV6331
Convoy
40º41'47.9"N, 14º28'52.3"E2339392
2020-10-31
 09:47:38
AZA4AQ
Alitalia
40º45'23.8"N, 14º14'36.0"E2354246º363
2020-10-31
 09:21:29
RYR5QB
Ryanair
40º46'2.0"N, 14º14'30.1"E1889246º379
2020-10-31
 08:49:32
EJU745F
Alpine
40º47'15.9"N, 14º15'47.6"E11277142º754
2020-10-31
 08:48:49
RYR74TP
Ryanair
40º42'34.5"N, 14º21'32.8"E10972322º634
2020-10-31
 08:46:49
RYR5093
Ryanair
40º40'36.1"N, 14º23'36.5"E11582322º629
2020-10-31
 08:38:48
THY1LV
Turkish
40º50'25.3"N, 14º23'7.7"E10972273º708
2020-10-31
 08:22:18
GTI564
Giant
40º50'10.4"N, 14º21'30.6"E10363273º767
2020-10-31
 07:27:08
RYR6ZA
Ryanair
40º36'50.6"N, 14º19'35.1"E11582349º621
2020-10-31
 07:12:02
RYR4324
Ryanair
40º48'10.9"N, 14º13'24.1"E10668158º729
2020-10-31
 07:09:12
RYR4SC
Ryanair
40º51'47.1"N, 14º20'17.3"E11277143º749
2020-10-31
 07:00:41
AZA1722
Alitalia
40º43'17.3"N, 14º15'55.7"E9761339º655
2020-10-31
 06:57:37
AZA11MR
Alitalia
40º43'53.3"N, 14º28'55.4"E9105320º692