Monday, November 2, 2020

Flights report (2020-11-02)

  • statistics spanning 23 hr 43 min, from Sun 1 07:10:12 local time
  • 59 flights spotted (one every 24.1 minutes)
  • speeds ranging from 354 to 820 km/h
  • altitudes ranging from 1821 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-11-02
 06:54:10
RYR7FP
Ryanair
40º47'54.0"N, 14º15'1.4"E12496141º709
2020-11-02
 05:12:29
GTI8445
Giant
40º50'33.0"N, 14º22'49.2"E10363273º796
2020-11-02
 03:44:26
PGT65E
Sunturk
40º39'55.8"N, 14º26'14.8"E1219289º672
2020-11-02
 03:21:34
THY6611
Turkish
40º47'13.2"N, 14º20'33.5"E11582268º770
2020-11-01
 23:43:18
JET7
Ghibli
40º52'41.0"N, 14º17'22.6"E13106173º722
2020-11-01
 23:21:57
MAU15
Airmauritius
40º44'49.7"N, 14º12'13.0"E11277133º795
2020-11-01
 22:44:15
AZA894
Alitalia
40º38'53.8"N, 14º16'31.5"E10485118º762
2020-11-01
 21:55:35
RYR7LL
Ryanair
40º46'2.5"N, 14º24'40.2"E11582321º655
2020-11-01
 21:43:55
RYR1667
Ryanair
40º45'43.1"N, 14º14'41.3"E2316224º354
2020-11-01
 21:42:30
FBU700
French Bee
40º43'20.1"N, 14º7'35.7"E11277131º820
2020-11-01
 21:29:53
VOE12MQ
Volotea
40º34'47.0"N, 14º24'33.9"E10363348º661
2020-11-01
 20:51:35
PGT651
Sunturk
40º48'26.8"N, 14º22'9.5"E10972272º708
2020-11-01
 20:41:54
RYR2FK
Ryanair
40º42'56.1"N, 14º13'26.3"E1158217º646
2020-11-01
 20:38:44
RYR351Q
Ryanair
40º39'0.1"N, 14º13'1.5"E12192344º661
2020-11-01
 20:36:43
EJU65CE
Alpine
40º46'43.7"N, 14º13'49.2"E1935
2020-11-01
 20:29:53
RYR5058
Ryanair
40º40'46.1"N, 14º25'48.3"E11582347º632
2020-11-01
 20:13:51
RYR32LA
Ryanair
40º47'28.6"N, 14º18'43.2"E11277142º725
2020-11-01
 20:09:36
BAW2613
Speedbird
40º41'43.1"N, 14º14'51.9"E3032244º449
2020-11-01
 19:55:27
RYR5PE
Ryanair
40º48'22.1"N, 14º15'30.6"E11277143º719
2020-11-01
 18:30:50
RYR70PN
Ryanair
40º39'47.3"N, 14º25'26.5"E315439º397
2020-11-01
 18:26:07
DLH5CK
Lufthansa
40º45'51.1"N, 14º13'55.8"E2979318º400
2020-11-01
 18:08:47
RYR74TP
Ryanair
40º35'21.6"N, 14º25'4.0"E11582324º658
2020-11-01
 17:53:00
VOE15JU
Volotea
40º45'34.5"N, 14º15'23.2"E1821189º411
2020-11-01
 17:23:26
QTR3FM
Qatari
40º48'41.9"N, 14º23'22.7"E1239792º791
2020-11-01
 17:08:49
TDR401
Tradeair
40º43'39.6"N, 14º15'18.2"E1935232º439
2020-11-01
 16:50:05
AEE2TL
Aegean
40º31'48.3"N, 14º17'58.0"E10980277º720
2020-11-01
 16:41:56
VOE15KR
Volotea
40º36'6.1"N, 14º29'24.5"E464830º521
2020-11-01
 16:28:16
RYR4324
Ryanair
40º42'32.4"N, 14º14'34.2"E11277150º733
2020-11-01
 16:25:26
WZZ6773
Wizzair
40º47'6.9"N, 14º22'55.5"E326830º510
2020-11-01
 15:49:37
PGT56C
Sunturk
40º46'2.0"N, 14º13'29.0"E1195591º720
2020-11-01
 15:45:01
AZA2AF
Alitalia
40º34'21.7"N, 14º19'56.9"E10538326º672
2020-11-01
 15:40:18
RYR8CR
Ryanair
40º43'41.7"N, 14º17'42.0"E11582348º635
2020-11-01
 15:36:46
EJU157A
Alpine
40º42'42.5"N, 14º22'23.6"E11277142º745
2020-11-01
 14:56:28
BLA5EM
All Charter
40º32'8.8"N, 14º19'18.2"E11277134º766
2020-11-01
 14:18:39
THY8QA
Turkish
40º44'3.9"N, 14º19'23.6"E1066890º729
2020-11-01
 13:54:37
RYR5XT
Ryanair
40º53'3.7"N, 14º21'1.6"E12192323º650
2020-11-01
 13:23:16
THY2HL
Turkish
40º43'29.9"N, 14º8'21.6"E1067590º737
2020-11-01
 12:59:21
DLH2XV
Lufthansa
40º43'58.8"N, 14º15'29.0"E1874211º445
2020-11-01
 12:39:47
THY6215
Turkish
40º44'27.7"N, 14º18'42.3"E1094990º815
2020-11-01
 12:26:13
RYR5192
Ryanair
40º46'4.5"N, 14º16'49.4"E11277141º753
2020-11-01
 11:59:56
RYR1BK
Ryanair
40º32'58.9"N, 14º17'56.8"E11582342º632
2020-11-01
 11:32:28
AZA1179
Alitalia
40º42'19.6"N, 14º23'59.1"E10660142º790
2020-11-01
 11:15:16
RYR7U
Ryanair
40º47'32.8"N, 14º18'44.3"E11887142º758
2020-11-01
 10:45:19
RYR3RL
Ryanair
40º45'42.4"N, 14º14'9.6"E2202248º392
2020-11-01
 10:15:58
THY15
Turkish
40º48'48.9"N, 14º21'54.4"E10759268º720
2020-11-01
 10:12:12
LXJ459
Flexjet
40º44'41.9"N, 14º33'50.8"E2880359º395
2020-11-01
 10:02:18
PGT19H
Sunturk
40º50'7.7"N, 14º21'2.9"E12192273º661
2020-11-01
 09:59:49
RYR2TE
Ryanair
40º42'1.2"N, 14º23'55.3"E11582324º642
2020-11-01
 09:38:29
THY6346
Turkish
40º45'23.5"N, 14º16'46.5"E1067591º801
2020-11-01
 09:16:48
EJU83NB
Alpine
40º46'3.8"N, 14º14'12.4"E1950245º387
2020-11-01
 09:04:12
TVF84MH
France Soleil
40º44'25.5"N, 14º13'35.1"E11277119º774
2020-11-01
 09:01:43
RYR7FP
Ryanair
40º48'49.0"N, 14º15'10.5"E10843141º748
2020-11-01
 08:57:14
RYR9876
Ryanair
40º50'34.3"N, 14º18'33.0"E11277143º737
2020-11-01
 08:52:17
RYR731P
Ryanair
40º45'34.5"N, 14º15'14.4"E2270211º378
2020-11-01
 08:48:10
RYR5093
Ryanair
40º44'2.7"N, 14º9'41.1"E11582324º638
2020-11-01
 08:07:22
JFA11N
Mosquito
40º48'3.0"N, 14º20'9.3"E1219288º695
2020-11-01
 07:15:37
RYR4SC
Ryanair
40º48'36.0"N, 14º15'7.7"E11887141º761
2020-11-01
 07:10:12
RYR2HD
Ryanair
40º51'43.2"N, 14º22'43.8"E11582267º648