Saturday, November 7, 2020

Flights report (2020-11-07)

  • statistics spanning 17 hr 19 min, from Fri 6 07:02:45 local time
  • 25 flights spotted (one every 41.5 minutes)
  • speeds ranging from 376 to 782 km/h
  • altitudes ranging from 2567 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-11-07
 00:22:11
RZO9723
Air Azores
40º44'42.4"N, 14º26'5.6"E11582269º712
2020-11-06
 20:44:09
RYR5PE
Ryanair
40º44'6.4"N, 14º16'9.9"E11887141º690
2020-11-06
 20:14:55
RYR7LL
Ryanair
40º40'56.8"N, 14º23'47.9"E12192325º685
2020-11-06
 18:39:55
FCA310
Jetset
40º40'13.0"N, 14º22'46.4"E201º378
2020-11-06
 18:13:24
EJU752C
Alpine
40º48'8.0"N, 14º25'13.3"E11277144º669
2020-11-06
 17:18:29
VOE17XX
Volotea
40º41'33.1"N, 14º18'33.5"E10668169º679
2020-11-06
 17:13:46
QTR3FM
Qatari
40º45'42.9"N, 14º19'51.7"E1219291º782
2020-11-06
 15:51:30
RYR7FK
Ryanair
40º40'29.7"N, 14º25'30.3"E12192347º683
2020-11-06
 15:34:53
RYR5XT
Ryanair
40º45'18.3"N, 14º20'40.9"E12192322º696
2020-11-06
 14:17:56
CNV6603
Convoy
40º45'2.0"N, 14º23'56.5"E4419200º587
2020-11-06
 13:58:36
RYR74TP
Ryanair
40º44'37.2"N, 14º21'49.9"E11582323º675
2020-11-06
 12:30:05
RYR4324
Ryanair
40º43'55.8"N, 14º23'29.9"E11277142º677
2020-11-06
 11:49:17
WZZ128
Wizzair
40º43'54.8"N, 14º13'43.5"E11582349º696
2020-11-06
 11:27:36
AZA1179
Alitalia
40º39'2.1"N, 14º23'48.6"E9974141º714
2020-11-06
 08:49:12
RYR5093
Ryanair
40º43'28.1"N, 14º19'44.3"E12192322º685
2020-11-06
 08:08:18
RYR4H
Ryanair
40º46'16.1"N, 14º23'54.6"E4709200º569
2020-11-06
 07:13:29
RYR70PN
Ryanair
40º41'40.0"N, 14º29'33.4"E256729º444
2020-11-06
 07:02:45
RYR90BP
Ryanair
40º43'41.4"N, 14º17'41.8"E12192348º680