Friday, November 6, 2020

Flights report (2020-11-06)

  • statistics spanning 23 hr 40 min, from Thu 5 07:05:50 local time
  • 26 flights spotted (one every 54.6 minutes)
  • speeds ranging from 402 to 820 km/h
  • altitudes ranging from 2324 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-11-06
 06:46:30
MSA9792
Airmerci
40º42'41.3"N, 14º33'42.1"E2324452
2020-11-05
 22:50:49
FCA310
Jetset
40º40'59.7"N, 14º22'10.1"E200º402
2020-11-05
 20:07:01
EJU752C
Alpine
40º43'8.1"N, 14º19'28.5"E11269143º706
2020-11-05
 19:27:32
AZA1PM
Alitalia
40º40'6.4"N, 14º23'42.3"E9906309º701
2020-11-05
 19:23:10
THY6BA
Turkish
40º45'16.3"N, 14º21'49.4"E1067591º729
2020-11-05
 18:22:36
VJT796
Vista Malta
40º50'4.0"N, 14º22'5.4"E13106273º745
2020-11-05
 14:38:26
VOE15JU
Volotea
40º46'17.4"N, 14º27'29.9"E4221201º555
2020-11-05
 14:18:30
WZZ8461
Wizzair
40º48'0.8"N, 14º24'28.2"E2948243º476
2020-11-05
 13:56:07
THY6351
Turkish
40º51'23.4"N, 14º17'31.2"E12192273º729
2020-11-05
 13:23:42
RYR7LL
Ryanair
40º47'5.6"N, 14º23'43.8"E12192324º706
2020-11-05
 11:42:42
WZZ128
Wizzair
40º44'52.1"N, 14º25'29.5"E11590347º675
2020-11-05
 11:36:20
RYR7U
Ryanair
40º42'28.8"N, 14º18'18.0"E11277144º706
2020-11-05
 11:25:22
AZA1179
Alitalia
40º43'7.7"N, 14º20'47.7"E11887141º730
2020-11-05
 10:25:58
QTR9MM
Qatari
40º43'57.1"N, 14º17'24.3"E1249690º820
2020-11-05
 09:53:41
AHO358E
Air Hamburg
40º48'46.5"N, 14º22'28.0"E12192268º658
2020-11-05
 09:27:51
RYR1667
Ryanair
40º43'3.4"N, 14º23'2.5"E528827º445
2020-11-05
 09:16:46
RYR7FP
Ryanair
40º42'44.3"N, 14º18'29.4"E11887140º711
2020-11-05
 07:05:50
RYR4SC
Ryanair
40º44'8.0"N, 14º20'8.0"E12496141º704