Sunday, October 4, 2020

Flights report (2020-10-04)

  • statistics spanning 23 hr 18 min, from Sat 3 06:58:06 local time
  • 43 flights spotted (one every 32.5 minutes)
  • speeds ranging from 452 to 870 km/h
  • altitudes ranging from 3185 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-04
 06:17:01
THY6345
Turkish
40º50'20.7"N, 14º22'1.2"E10363273º669
2020-10-04
 06:01:06
THY6215
Turkish
40º38'52.1"N, 14º25'21.1"E10363270º695
2020-10-04
 03:06:05
RCH747
Reach
40º44'3.9"N, 14º19'59.3"E1097290º859
2020-10-04
 00:47:02
QTR8276
Qatari
40º44'1.4"N, 14º19'18.6"E1097290º870
2020-10-03
 23:40:12
MAU15
Airmauritius
40º38'33.8"N, 14º21'41.0"E11277133º791
2020-10-03
 23:28:18
THY6437
Turkish
40º39'4.5"N, 14º26'17.5"E10363270º680
2020-10-03
 22:20:04
RYR66TM
Ryanair
40º40'50.7"N, 14º25'5.7"E11582325º708
2020-10-03
 22:05:41
MNB546
Black Sea
40º47'22.4"N, 14º24'58.5"E9753273º674
2020-10-03
 21:32:27
HFY236P
Sky Flyer
40º47'24.6"N, 14º24'8.3"E1219291º836
2020-10-03
 21:16:05
RYR8SH
Ryanair
40º41'6.5"N, 14º24'22.0"E11277142º671
2020-10-03
 20:41:34
TJB61340º30'16.0"N, 14º20'27.0"E10690141º659
2020-10-03
 20:34:58
RYR253B
Ryanair
40º56'6.3"N, 14º15'31.7"E11277143º659
2020-10-03
 20:20:07
RYR2040
Ryanair
40º37'19.8"N, 14º25'18.0"E11582349º764
2020-10-03
 20:12:13
TDR503
Tradeair
40º46'43.2"N, 14º28'29.2"E9677346º650
2020-10-03
 19:44:45
AZA1PM
Alitalia
40º43'46.8"N, 14º20'29.2"E9136308º656
2020-10-03
 17:38:33
RRR2736
Ascot
40º35'3.3"N, 14º19'17.2"E12496133º746
2020-10-03
 15:37:03
AZA2AF
Alitalia
40º39'10.6"N, 14º22'40.9"E9753335º688
2020-10-03
 14:57:55
BLA6KE
All Charter
40º32'15.9"N, 14º14'49.8"E11117136º709
2020-10-03
 14:56:23
RYR1MK
Ryanair
40º48'43.1"N, 14º23'25.6"E403029º535
2020-10-03
 14:53:12
RCH5765
Reach
40º33'59.6"N, 14º16'54.6"E7924298º452
2020-10-03
 14:45:18
WZZ3796
Wizzair
40º47'17.8"N, 14º24'28.4"E390126º603
2020-10-03
 14:15:43
RYR2FE
Ryanair
40º36'23.5"N, 14º26'48.8"E10972255º630
2020-10-03
 13:37:46
VOE18ZP
Volotea
40º41'29.3"N, 14º26'25.2"E11574323º729
2020-10-03
 13:23:51
VLG43BT
Vueling
40º39'13.4"N, 14º20'10.1"E1139191º729
2020-10-03
 13:09:22
DLH1907
Lufthansa
40º42'53.1"N, 14º13'17.8"E11582342º762
2020-10-03
 12:59:42
RYR54TF
Ryanair
40º55'25.3"N, 14º15'41.4"E10668145º669
2020-10-03
 12:23:45
AMC538
Air Malta
40º36'36.1"N, 14º26'44.6"E11582783
2020-10-03
 12:02:46
RYR84XH
Ryanair
40º44'2.5"N, 14º19'45.6"E11277142º682
2020-10-03
 11:34:58
SPG344
Spring Air
40º45'39.0"N, 14º23'37.6"E13106272º600
2020-10-03
 11:27:53
JAF33W
Beauty
40º41'37.6"N, 14º24'32.1"E10972321º733
2020-10-03
 11:04:40
RCH392
Reach
40º48'3.7"N, 14º24'56.9"E9753272º709
2020-10-03
 10:54:31
THY5PX
Turkish
40º45'51.8"N, 14º25'39.6"E318595º511
2020-10-03
 10:51:49
RYR10SN
Ryanair
40º46'5.7"N, 14º16'18.2"E1158216º767
2020-10-03
 10:41:26
DLH1906
Lufthansa
40º43'8.6"N, 14º24'31.5"E11269175º653
2020-10-03
 08:53:51
RYR102A
Ryanair
40º41'27.7"N, 14º22'38.2"E11582322º719
2020-10-03
 08:50:12
EDW384K
Edelweiss
40º45'58.8"N, 14º24'52.8"E11285152º701
2020-10-03
 08:02:28
THY9XL
Turkish
40º36'7.1"N, 14º25'1.6"E10972270º690
2020-10-03
 07:48:54
RYR7HB
Ryanair
40º44'57.1"N, 14º23'59.6"E10668200º632
2020-10-03
 07:17:05
RYR67RQ
Ryanair
40º37'39.6"N, 14º25'47.0"E11277141º682
2020-10-03
 07:11:11
EJU868K
Alpine
40º45'29.1"N, 14º20'23.4"E11269142º682
2020-10-03
 07:04:42
AZA1154
Alitalia
40º41'57.2"N, 14º9'59.1"E11582313º716
2020-10-03
 06:58:06
AZA11MR
Alitalia
40º42'58.6"N, 14º16'4.5"E9151339º698