Thursday, October 15, 2020

Flights report (2020-10-15)

  • statistics spanning 21 hr 20 min, from Wed 14 06:58:53 local time
  • 33 flights spotted (one every 38.7 minutes)
  • speeds ranging from 415 to 886 km/h
  • altitudes ranging from 6377 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-15
 04:18:59
PGT652
Sunturk
40º40'45.6"N, 14º21'39.6"E1158289º830
2020-10-15
 01:24:06
MSA91S
Airmerci
40º48'20.9"N, 14º21'28.3"E6377143º415
2020-10-14
 23:54:04
THY6415
Turkish
40º39'9.2"N, 14º25'13.9"E10972270º666
2020-10-14
 23:51:42
MAU15
Airmauritius
40º38'26.0"N, 14º19'48.1"E11277133º815
2020-10-14
 23:16:42
QTR8276
Qatari
40º47'18.8"N, 14º24'14.4"E1066891º867
2020-10-14
 22:35:56
RYR66TM
Ryanair
40º39'35.5"N, 14º25'16.4"E11582295º642
2020-10-14
 21:02:21
PGT651
Sunturk
40º39'28.0"N, 14º25'7.1"E10972270º608
2020-10-14
 18:06:24
AEE5RX
Aegean
40º51'2.5"N, 14º23'15.5"E10668104º854
2020-10-14
 17:54:44
QTR3FM
Qatari
40º47'0.2"N, 14º21'8.7"E1249691º875
2020-10-14
 17:21:01
VOE17YW
Volotea
40º50'26.0"N, 14º24'23.6"E10668160º724
2020-10-14
 17:12:18
QTR31H
Qatari
40º46'19.0"N, 14º23'8.4"E1234491º886
2020-10-14
 17:03:20
UAE186
Emirates
40º45'49.2"N, 14º21'45.3"E1127791º885
2020-10-14
 17:00:09
MNB547
Black Sea
40º42'52.0"N, 14º25'30.3"E10248
2020-10-14
 16:58:51
AMC377
Air Malta
40º42'45.3"N, 14º16'34.7"E11269178º717
2020-10-14
 15:38:36
AZA2AF
Alitalia
40º37'23.6"N, 14º18'50.4"E10972339º685
2020-10-14
 13:01:10
VOE12BA
Volotea
40º40'21.1"N, 14º20'28.8"E10668158º714
2020-10-14
 12:59:39
RYR377
Ryanair
40º38'48.0"N, 14º19'2.5"E11582349º690
2020-10-14
 12:24:46
THY6636
Turkish
40º50'42.9"N, 14º22'20.9"E1128592º862
2020-10-14
 12:07:05
IRA731
Iranair
40º46'32.3"N, 14º22'28.6"E12192268º663
2020-10-14
 11:55:53
PGT65V
Sunturk
40º50'35.9"N, 14º23'46.4"E11590273º613
2020-10-14
 11:16:10
MNB546
Black Sea
40º45'13.6"N, 14º24'42.9"E9753274º622
2020-10-14
 10:37:16
EJU868K
Alpine
40º39'48.6"N, 14º20'21.6"E10058140º741
2020-10-14
 08:55:12
RYR4YY
Ryanair
40º42'28.0"N, 14º25'15.4"E11582331º672
2020-10-14
 08:22:55
RYR84XH
Ryanair
40º38'16.0"N, 14º20'20.7"E11666142º737
2020-10-14
 07:58:24
THY6635
Turkish
40º44'28.4"N, 14º32'56.8"E10972274º629
2020-10-14
 06:58:53
AZA11MR
Alitalia
40º48'7.7"N, 14º25'35.5"E10370326º661