Monday, October 12, 2020

Flights report (2020-10-12)

  • statistics spanning 21 hr 9 min, from Sun 11 07:39:04 local time
  • 32 flights spotted (one every 39.6 minutes)
  • speeds ranging from 460 to 835 km/h
  • altitudes ranging from 2423 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-12
 04:48:41
THY6670
Turkish
40º48'57.1"N, 14º24'41.4"E11582268º671
2020-10-12
 00:07:22
RYR1437
Ryanair
40º37'18.1"N, 14º23'33.0"E11582313º667
2020-10-11
 22:44:11
AZA894
Alitalia
40º45'25.6"N, 14º24'1.4"E10668120º738
2020-10-11
 22:29:34
RYR8SH
Ryanair
40º46'44.2"N, 14º16'47.0"E11277142º687
2020-10-11
 20:54:35
PGT651
Sunturk
40º43'50.3"N, 14º25'44.3"E10972269º616
2020-10-11
 19:46:20
RYR7N
Ryanair
40º41'16.1"N, 14º24'46.5"E11582323º698
2020-10-11
 18:28:05
RYR8608
Ryanair
40º49'44.4"N, 14º22'9.5"E11887152º683
2020-10-11
 18:23:00
IAM1431
Italian Airforce
40º40'1.9"N, 14º20'16.1"E1066098º833
2020-10-11
 17:05:28
EJU49KY
Alpine
40º47'5.0"N, 14º26'22.5"E10972346º727
2020-10-11
 16:29:17
VOE15KR
Volotea
40º41'50.7"N, 14º28'31.4"E568437º655
2020-10-11
 16:24:13
PGT1100
Sunturk
40º45'31.4"N, 14º14'31.4"E1249690º835
2020-10-11
 15:54:39
VOE17RZ
Volotea
40º42'37.0"N, 14º13'16.5"E11590333º698
2020-10-11
 15:53:50
THY6437
Turkish
40º46'0.0"N, 14º23'48.2"E10363268º659
2020-10-11
 15:43:20
EJU593D
Alpine
40º45'3.8"N, 14º24'6.9"E11239143º719
2020-10-11
 15:17:10
WZZ6050
Wizzair
40º45'56.6"N, 14º22'47.7"E342929º474
2020-10-11
 15:09:02
SWR62H
Swiss
40º45'48.8"N, 14º22'57.1"E3078358º460
2020-10-11
 14:12:57
THY2NV
Turkish
40º46'20.5"N, 14º23'10.4"E1066891º828
2020-10-11
 14:10:07
RYR378
Ryanair
40º47'9.5"N, 14º19'51.5"E11277159º659
2020-10-11
 13:18:23
RYR102A
Ryanair
40º40'55.8"N, 14º25'22.7"E11582324º693
2020-10-11
 12:37:14
RYR54TF
Ryanair
40º46'26.1"N, 14º17'43.4"E11277142º706
2020-10-11
 12:28:17
EXS366
Channex
40º48'36.1"N, 14º26'5.1"E365729º598
2020-10-11
 11:40:34
RYR67RQ
Ryanair
40º47'6.4"N, 14º17'51.7"E11277143º701
2020-10-11
 11:34:40
AZA1179
Alitalia
40º41'19.1"N, 14º23'22.9"E11887143º730
2020-10-11
 11:22:46
VLZ99940º46'45.5"N, 14º25'6.0"E336079º572
2020-10-11
 10:08:02
DLH1924
Lufthansa
40º42'53.8"N, 14º15'17.3"E11894188º638
2020-10-11
 09:52:29
VND15940º37'37.2"N, 14º25'42.7"E10363324º703
2020-10-11
 09:12:18
EJU4864
Alpine
40º39'34.4"N, 14º25'9.7"E242339º495
2020-10-11
 09:09:14
RYR7NV
Ryanair
40º47'21.8"N, 14º23'46.2"E11277152º683
2020-10-11
 08:35:46
WZZ6541
Wizzair
40º45'9.0"N, 14º26'35.2"E328493º540
2020-10-11
 08:14:40
THY6215
Turkish
40º39'34.8"N, 14º24'24.4"E10363270º640
2020-10-11
 08:04:03
LGL27L
Luxair
40º42'57.8"N, 14º18'48.1"E7620141º542
2020-10-11
 07:39:04
RYR84XH
Ryanair
40º43'13.3"N, 14º20'3.6"E11887141º703