Tuesday, October 13, 2020

Flights report (2020-10-13)

  • statistics spanning 23 hr 32 min, from Mon 12 07:03:51 local time
  • 40 flights spotted (one every 35.3 minutes)
  • speeds ranging from 273 to 846 km/h
  • altitudes ranging from 2484 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-13
 06:36:50
AZA895
Alitalia
40º39'3.9"N, 14º26'20.4"E11475301º650
2020-10-13
 03:45:57
PGT652
Sunturk
40º47'22.1"N, 14º23'12.1"E1249691º793
2020-10-13
 01:17:41
MSA991
Airmerci
40º46'37.4"N, 14º28'16.6"E5775145º444
2020-10-13
 00:13:06
ETH705
Ethiopian
40º36'47.6"N, 14º22'25.6"E11277133º823
2020-10-13
 00:01:40
RYR2050
Ryanair
40º48'5.5"N, 14º22'49.9"E11887159º722
2020-10-12
 22:34:06
AFR642
Airfrans
40º44'44.9"N, 14º20'54.4"E10058127º803
2020-10-12
 22:33:23
REU976
Reunion
40º40'20.1"N, 14º21'57.5"E10660134º819
2020-10-12
 21:40:07
RYR2040
Ryanair
40º39'59.8"N, 14º18'42.0"E11582349º746
2020-10-12
 21:34:34
RYR8SH
Ryanair
40º45'21.4"N, 14º16'43.6"E11277141º722
2020-10-12
 20:49:47
AEE419
Aegean
40º32'5.9"N, 14º26'27.7"E11269118º743
2020-10-12
 20:14:05
EZS68KM
Topswiss
40º38'44.0"N, 14º25'51.0"E10980325º743
2020-10-12
 19:24:42
RYR7N
Ryanair
40º46'53.6"N, 14º23'44.7"E11582321º741
2020-10-12
 19:21:59
VOE15CD
Volotea
40º36'16.3"N, 14º25'20.9"E11582323º724
2020-10-12
 18:18:27
EZS21RN
Topswiss
40º37'28.0"N, 14º23'37.8"E11285141º683
2020-10-12
 17:59:07
QTR3FM
Qatari
40º45'44.1"N, 14º21'0.7"E1219291º832
2020-10-12
 17:21:17
RYR9UN
Ryanair
40º48'18.4"N, 14º24'43.8"E11277144º685
2020-10-12
 17:00:33
NTF541S40º43'20.8"N, 14º25'30.3"E853426º503
2020-10-12
 16:51:42
RYR1723
Ryanair
40º44'0.5"N, 14º31'30.6"E261327º463
2020-10-12
 15:03:45
THY7MF
Turkish
40º47'6.7"N, 14º25'5.0"E1066891º748
2020-10-12
 14:44:47
WZZ8182
Wizzair
40º35'50.3"N, 14º21'26.3"E11887157º658
2020-10-12
 14:38:25
DLH7CJ
Lufthansa
40º44'12.8"N, 14º23'58.7"E329945º548
2020-10-12
 14:18:08
2COOK40º35'52.9"N, 14º20'28.9"E8534339º555
2020-10-12
 14:16:50
VOE18DR
Volotea
40º43'28.7"N, 14º33'6.3"E2499354
2020-10-12
 13:18:02
EJU53QY
Alpine
40º44'32.5"N, 14º32'48.3"E331433º529
2020-10-12
 12:35:58
RYR54TF
Ryanair
40º45'15.1"N, 14º20'53.7"E11277130º704
2020-10-12
 12:24:39
MAC491R
Arabia Maroc
40º42'58.3"N, 14º24'50.6"E250656º465
2020-10-12
 11:16:32
AFR11UF
Airfrans
40º43'6.5"N, 14º23'25.9"E334586º386
2020-10-12
 10:41:04
N46U40º44'17.3"N, 14º28'24.1"E3520327º273
2020-10-12
 10:35:38
EDW385
Edelweiss
40º41'25.2"N, 14º20'6.5"E10066341º846
2020-10-12
 10:23:58
EZY2415
Easy
40º45'32.2"N, 14º27'25.4"E248468º437
2020-10-12
 10:11:29
VOE12PQ
Volotea
40º41'46.3"N, 14º19'24.5"E10370348º809
2020-10-12
 09:57:34
VOE17LC
Volotea
40º39'33.5"N, 14º26'11.7"E10363352º788
2020-10-12
 09:23:52
EJU4864
Alpine
40º43'24.3"N, 14º23'33.5"E304016º540
2020-10-12
 08:54:24
EDW384K
Edelweiss
40º46'30.9"N, 14º16'24.8"E11887142º716
2020-10-12
 07:54:53
RYR84XH
Ryanair
40º45'48.7"N, 14º18'36.6"E11887143º695
2020-10-12
 07:31:33
VOE15RJ
Volotea
40º42'41.1"N, 14º25'43.8"E320853º545
2020-10-12
 07:27:18
VOE1ZM
Volotea
40º43'23.3"N, 14º24'2.5"E300261º537
2020-10-12
 07:16:56
RYR67RQ
Ryanair
40º45'51.0"N, 14º19'31.1"E11277142º669
2020-10-12
 07:04:33
EJU868K
Alpine
40º41'14.8"N, 14º22'3.6"E11879142º698
2020-10-12
 07:03:51
AZA11MR
Alitalia
40º38'50.4"N, 14º25'27.7"E10370326º770