Wednesday, June 3, 2020

Flights report (2020-06-03)

  • statistics spanning 19 hr 20 min, from Tue 2 08:10:46 local time
  • 12 flights spotted (one every 96.7 minutes)
  • speeds ranging from 297 to 830 km/h
  • altitudes ranging from 2423 to 12504 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-03
 03:31:44
AEA644
Europa
40º46'59.9"N, 14º24'58.5"E1188791º815
2020-06-03
 00:58:59
THY6412
Turkish
40º47'39.0"N, 14º23'15.5"E1219991º777
2020-06-02
 22:12:55
AZA1PM
Alitalia
40º40'57.5"N, 14º27'54.2"E9144311º683
2020-06-02
 20:26:15
MNB843
Black Sea
40º43'16.4"N, 14º24'22.7"E1249690º806
2020-06-02
 18:41:35
IRA730
Iranair
40º45'13.4"N, 14º45'57.7"E1249691º830
2020-06-02
 18:10:42
THY6411
Turkish
40º42'7.0"N, 14º25'49.0"E11582269º671
2020-06-02
 15:05:11
WZZ1972
Wizzair
40º45'47.2"N, 14º24'26.4"E316294º465
2020-06-02
 13:12:38
SLJ101
Silkair
40º38'53.0"N, 14º27'46.8"E336828º558
2020-06-02
 12:11:27
NAVY502
Nav Dispatch
40º43'25.0"N, 14º34'41.4"E2423350º297
2020-06-02
 10:48:56
THY6086
Turkish
40º43'37.7"N, 14º35'15.7"E1250490º804
2020-06-02
 10:13:35
LZB471
Flying Bulgaria
40º49'13.7"N, 14º22'36.5"E11582268º640
2020-06-02
 08:10:46
TCGHP
Africargo
40º39'2.0"N, 14º24'28.2"E10363270º677