Sunday, June 21, 2020

Flights report (2020-06-21)

  • statistics spanning 22 hr 1 min, from Sat 20 08:06:27 local time
  • 19 flights spotted (one every 69.5 minutes)
  • speeds ranging from 302 to 910 km/h
  • altitudes ranging from 1859 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-21
 06:08:18
THY6345
Turkish
40º50'22.6"N, 14º25'9.0"E10363273º659
2020-06-21
 03:51:21
MNB547
Black Sea
40º47'53.5"N, 14º21'35.5"E1035591º807
2020-06-21
 02:54:04
THY6215
Turkish
40º49'14.7"N, 14º23'12.4"E10363268º709
2020-06-21
 01:13:53
BAH6
Bahrain
40º47'47.9"N, 14º21'10.4"E13716135º886
2020-06-21
 01:05:31
MAU15
Airmauritius
40º41'3.7"N, 14º21'18.4"E10668134º849
2020-06-20
 20:56:42
VOE1ZM
Volotea
40º42'23.6"N, 14º19'40.9"E249165º519
2020-06-20
 20:04:50
EWG23P
Eurowings
40º39'46.3"N, 14º16'27.8"E11582344º685
2020-06-20
 17:35:37
KRP3082
Carpatair
40º46'38.0"N, 14º12'16.9"E2385305º321
2020-06-20
 16:02:58
SWR62H
Swiss
40º44'2.1"N, 14º12'50.7"E2712261º384
2020-06-20
 15:16:11
WZZ1972
Wizzair
40º46'12.1"N, 14º26'15.3"E310895º498
2020-06-20
 15:07:20
SLJ501
Silkair
40º45'20.7"N, 14º16'48.9"E1859145º453
2020-06-20
 14:58:08
THY6111
Turkish
40º37'39.9"N, 14º19'54.2"E1249688º896
2020-06-20
 14:40:48
DIBET40º45'24.4"N, 14º13'52.7"E2758262º302
2020-06-20
 14:31:44
VOE1KB
Volotea
40º45'55.3"N, 14º15'29.6"E1882223º420
2020-06-20
 13:51:11
VOE12PQ
Volotea
40º41'3.0"N, 14º27'44.1"E10972346º675
2020-06-20
 09:43:19
UAL90
United
40º41'44.1"N, 14º20'9.4"E11879119º910
2020-06-20
 08:57:15
ATILA0740º43'7.3"N, 14º16'0.6"E7315339º370
2020-06-20
 08:11:10
HFY236P
Sky Flyer
40º40'51.5"N, 14º17'26.1"E12496119º841
2020-06-20
 08:06:27
AHO352L
Air Hamburg
40º46'14.6"N, 14º23'0.7"E370334º458