Monday, June 8, 2020

Flights report (2020-06-08)

  • statistics spanning 22 hr 15 min, from Sun 7 08:11:57 local time
  • 14 flights spotted (one every 95.4 minutes)
  • speeds ranging from 360 to 901 km/h
  • altitudes ranging from 2446 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-08
 06:27:45
QTR8002
Qatari
40º50'23.1"N, 14º23'32.6"E10363273º692
2020-06-07
 23:33:45
REU976
Reunion
40º45'40.2"N, 14º13'8.1"E11277133º828
2020-06-07
 23:10:46
PLM356
Pullmantur
40º50'19.3"N, 14º23'25.2"E12192267º675
2020-06-07
 20:21:31
AZA1PM
Alitalia
40º42'56.6"N, 14º27'6.1"E10363322º693
2020-06-07
 17:32:52
MNB304
Black Sea
40º47'46.7"N, 14º20'26.8"E1249691º820
2020-06-07
 15:45:58
THY6215
Turkish
40º42'32.7"N, 14º22'58.2"E1097291º867
2020-06-07
 15:13:11
LWG129140º41'58.0"N, 14º24'9.5"E10058144º595
2020-06-07
 13:56:28
AHO238V
Air Hamburg
40º46'14.4"N, 14º10'47.0"E2987243º360
2020-06-07
 11:52:57
THY6346
Turkish
40º45'22.1"N, 14º20'33.5"E1066891º833
2020-06-07
 11:51:47
RYR606
Ryanair
40º39'52.4"N, 14º25'25.7"E244637º405
2020-06-07
 11:13:14
MNB303
Black Sea
40º50'6.7"N, 14º23'53.9"E11582273º658
2020-06-07
 10:45:03
RYR605
Ryanair
40º39'12.8"N, 14º24'47.7"E244639º391
2020-06-07
 10:04:02
UAL90
United
40º48'38.7"N, 14º13'58.9"E11277120º901
2020-06-07
 08:11:57
VND512040º37'0.2"N, 14º17'2.8"E9692328º550