Thursday, June 18, 2020

Flights report (2020-06-18)

  • statistics spanning 21 hr 50 min, from Wed 17 08:57:26 local time
  • 13 flights spotted (one every 100.8 minutes)
  • speeds ranging from 308 to 888 km/h
  • altitudes ranging from 1905 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-18
 06:47:56
THY6416
Turkish
40º43'24.5"N, 14º26'12.5"E1158290º888
2020-06-18
 01:38:58
THY6636
Turkish
40º44'25.9"N, 14º17'12.7"E1097291º856
2020-06-18
 00:27:12
REU974
Reunion
40º42'58.2"N, 14º13'11.2"E9448133º867
2020-06-18
 00:08:49
MAU15
Airmauritius
40º39'55.4"N, 14º17'38.6"E10668133º840
2020-06-17
 20:27:36
BBC4122
Bangladesh
40º40'29.1"N, 14º21'26.9"E1127789º859
2020-06-17
 19:24:04
NAVY531
Nav Dispatch
40º43'28.7"N, 14º21'32.1"E2788130º308
2020-06-17
 16:47:54
QTR3FM
Qatari
40º47'59.7"N, 14º19'14.6"E1248991º869
2020-06-17
 15:59:07
EJU34ER
Alpine
40º46'39.8"N, 14º13'19.1"E1905266º357
2020-06-17
 14:28:15
AWC6192
Zap
40º46'40.4"N, 14º14'51.2"E12496134º838
2020-06-17
 14:01:09
SQP700
Skyup
40º44'45.6"N, 14º22'34.4"E329127º471
2020-06-17
 12:38:39
AFR11SE
Airfrans
40º45'45.0"N, 14º13'10.3"E2362269º336
2020-06-17
 09:15:00
NVD9301
Nordvind
40º48'58.0"N, 14º18'1.9"E11902196º714
2020-06-17
 08:57:26
CNV6117
Convoy
40º46'0.3"N, 14º18'58.0"E236992º323