Wednesday, June 10, 2020

Flights report (2020-06-10)

  • statistics spanning 18 hr 51 min, from Tue 9 07:53:34 local time
  • 13 flights spotted (one every 87.0 minutes)
  • speeds ranging from 315 to 867 km/h
  • altitudes ranging from 2697 to 12489 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-10
 02:45:02
THY6412
Turkish
40º46'40.1"N, 14º17'47.2"E1188791º838
2020-06-10
 02:04:50
OLY707
Olavia
40º44'45.3"N, 14º18'46.1"E1188790º828
2020-06-10
 00:07:42
SVA932
Saudia
40º49'4.6"N, 14º23'19.2"E10058135º798
2020-06-09
 19:17:18
QTR8013
Qatari
40º44'40.9"N, 14º17'4.5"E1229190º867
2020-06-09
 17:46:25
IRVRP
Safat Air
40º36'6.1"N, 14º19'38.2"E8526335º580
2020-06-09
 17:14:50
IRA738
Iranair
40º36'14.1"N, 14º20'21.6"E11711102º811
2020-06-09
 16:26:45
IAM1422
Italian Airforce
40º44'10.5"N, 14º18'31.5"E1066899º799
2020-06-09
 15:02:21
WZZ1972
Wizzair
40º44'21.3"N, 14º20'59.6"E269788º476
2020-06-09
 14:12:16
NAVY502
Nav Dispatch
40º39'0.6"N, 14º23'48.6"E3436146º315
2020-06-09
 12:19:07
KQA2101
Kenya
40º39'45.9"N, 14º18'22.5"E12489133º791
2020-06-09
 11:20:03
AZA8008
Alitalia
40º44'13.4"N, 14º11'20.7"E8618344º754
2020-06-09
 09:49:40
PIA8769
Pakistan
40º48'29.5"N, 14º22'29.1"E10972272º708
2020-06-09
 07:53:34
RCH879
Reach
40º43'24.0"N, 14º25'27.3"E10363269º655