Monday, June 22, 2020

Flights report (2020-06-22)

  • statistics spanning 14 hr 42 min, from Sun 21 07:43:18 local time
  • 11 flights spotted (one every 80.2 minutes)
  • speeds ranging from 152 to 867 km/h
  • altitudes ranging from 1181 to 11285 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-21
 22:26:15
UAE9930
Emirates
40º45'27.7"N, 14º15'14.2"E1066890º782
2020-06-21
 21:35:41
VOE12MQ
Volotea
40º38'37.2"N, 14º19'6.5"E10972349º700
2020-06-21
 20:46:53
EJU782M
Alpine
40º48'53.6"N, 14º25'2.0"E11285144º759
2020-06-21
 19:20:50
UAE142
Emirates
40º43'54.1"N, 14º8'3.1"E1127790º807
2020-06-21
 15:19:56
TRA41N
Transavia
40º44'58.2"N, 14º19'22.7"E2446242º379
2020-06-21
 11:56:01
N900FH
North Coast Aviation
40º47'13.4"N, 14º23'19.8"E332996º292
2020-06-21
 11:36:34
ICABE
Icarfly
40º44'24.0"N, 14º23'30.8"E1181159º152
2020-06-21
 10:32:34
THY6346
Turkish
40º45'22.8"N, 14º23'58.7"E1066891º819
2020-06-21
 09:28:48
UAL90
United
40º40'5.2"N, 14º25'11.9"E11269119º867
2020-06-21
 09:00:37
CNV6121
Convoy
40º46'2.8"N, 14º14'34.0"E1729221º289
2020-06-21
 07:43:18
TAR8237
Tunair
40º47'33.3"N, 14º12'18.9"E11277219º706